SCP-PL-255
ocena: +16+x
Identyfikator podmiotu
> SCP-PL-255
Klasyfikacja
> Poz. 5 ID: 0255
Klasa podmiotu
> Euclid
Poziom zagrożenia
> Niebieski []

moralność.jpg

Wykres funkcji y=∣x∣, dla x∈R.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Fundacyjni agenci z wiedzą o SCP-PL-255 osadzeni w instytucjach naukowych mają obserwować ich poczynania pod kątem odkrytych śladów istnienia podmiotu. Fundacyjny bot monitoruje internet poszukując wzmianek o SCP-PL-255, skupiając się głównie na społecznościach skoncentrowanych wokół matematyki i matematyki rekreacyjnej. Wzmianki takie mają być natychmiastowo notowane i usuwane z oryginalnego źródła.

Osoby odpowiedzialne za rozprzestrzenianie wiedzy o SCP-PL-255 lub takiej, mogącej nakierować na istnienie podmiotu mają zostać odnalezione i przesłuchane, a w razie stwierdzenia braku wiedzy o anomaliach poddane działaniu preparatów amnezyjnych i wypuszczone.

Użycie SCP-PL-255 dla celów Fundacji jest dozwolone wyłącznie w razie spraw małej wagi.

Opis: SCP-PL-255 to anomalna metoda na wykorzystanie matematycznego konceptu wartości bezwzględnej do ustalania obiektywnie poprawnych decyzji moralnych. Użycie SCP-PL-255 do ustalenia czy dane działanie jest poprawne moralnie skutkuje w jednej z dwóch jednoznacznych odpowiedzi: "tak", lub "nie". Pozostałe informacje o działaniu SCP-PL-255 są zarezerwowane dla członków Rady Nadzorczej i Komitetu ds. Etyki.


Dodatek I: Historia podmiotu

SCP-PL-255 został odkryty przez fundacyjnego paramatematyka i członka Komitetu ds. Etyki Doktora Tymoteusza Fortecę dnia 6 stycznia 1933 roku podczas nocy, którą całą spędził na wyprowadzaniu podmiotu. Późniejsze przesłuchania Dr. Fortecy nie przyniosły żadnych informacji o tym skąd posiadł on wiedzę o istnieniu podmiotu, gdyż po zapytaniu nie był on w stanie odpowiedzieć na żadne stawiane mu pytania. Jedynym potwierdzeniem jego wiedzy o podmiocie przed jego stworzeniem jest krótki wpis z jego prywatnego dziennika zamieszczony poniżej.

Jestem matematykiem, filozofia to dla mnie dziedzina tak daleka, jak z Warszawy do Nowego Jorku, ale właśnie dokonałem tego, czego ludzie chcieli zrobić od wieków. Matematyka opisuje rzeczywistość w fizyce, jednak nie całą. Moralność to rzecz z pozoru odrębna, ale jednak nie do końca.

Patrząc na ten przełom powoli uświadamiam sobie, co on znaczy dla świata. W końcu będziemy mogli jako gatunek być sprawiedliwie obiektywni w naszych kodeksach. Szczególnie tyczy się to Fundacji, przez wiele lat bycia członkiem Komitetu widziałem to ile błędów popełniamy, ale koniec z tym! Moralność, człowieczeństwo stanie się pojęciem bezwzględnym!

timfortress.jpg

Doktor Tymoteusz Forteca.

Dzień po odkryciu podmiotu Dr Forteca przysłał do Komitetu ds. Etyki i Rady Nadzorczej propozycję projektu zakładającego bezwzględną zależność wszystkich decyzji Fundacji od osądu SCP-PL-255, projekt został natychmiastowo odrzucony, chociaż wartość podmiotu została dostrzeżona.

Po odrzuceniu projektu wydajność pracy Dr. Fortecy znacznie spadła w porównaniu z latami poprzednimi, do stopnia, w którym podjęto decyzję o zwolnieniu go z pracy w Fundacji, gdyż przynosił tylko straty.

Dr Forteca poprosił o skonsultowanie decyzji o jego wydaleniu z SCP-PL-255, na co wydano zgodę. SCP-PL-255 wykazał, że zwolnienie doktora byłoby decyzją moralnie niepoprawną, jednakże zdecydowano się zignorować podmiot.

Dr Forteca zakończył pracę w Fundacji dnia 18 marca 1933, po tygodniu popełnił samobójstwo z nieznanych powodów.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported