SCP-PL-259


ocena: +12+x
POZIOM 4
ŚCIŚLE TAJNE

Identyfikator: Klasa podmiotu: Poziom zagrożenia:
SCP-PL-259 Euclid Czerwony

khan

Zdjęcie SCP-PL-259 w aktualnym stanie

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-259 jest aktualnie przechowywany w Sektorze C na Poziomie 3 Ośrodka 120. Obiekt musi znajdować się pod stałym nadzorem i ochroną ze strony personelu placówki. W razie utraty obiektu, należy natychmiast powiadomić o tym Dowództwo O5.

Obiekt aktualnie jest objęty taumaturgicznym kręgiem, dzięki któremu otoczony jest powłoką z żelaza oraz kręgiem podtrzymującym życie obiektu. Oba kręgi Krąg powinien być konserwowany przynajmniej raz na 16 miesięcy 3 lata. Badaniami nad obiektem oraz konserwacją kręgów zajmuje się Dr Gabriel Deamonne Dyr. Daniel Asheworth Dr Lucretia Deamonne.

Podmioty oznaczone jako SCP-PL-259-2 powinny zostać odesłane do Ośrodka PL-47, w celu neutralizacji.

Aktualizacja z dnia 11.04.2010: W związku ze śmiercią doktora Gabriela Deamonne, badania nad obiektem oraz zadanie konserwacji kręgów zostały przypisane Dyr. Danielowi Asheworthowi.

Aktualizacja z dnia 04.06.2013: Badania nad obiektem oraz konserwacja zabezpieczeń zostały przekazane Dr. Lucretii Deamonne. Korzystając z nowej wiedzy oraz metod zabezpieczeń udało się złączyć oba kręgi w jeden oraz wydłużyć okres ich działania do 3 lat.

Opis: SCP-PL-259 to przywrócony do życia poprzez taumaturgiczną nekromancję1 mężczyzna należący do gatunku homo sapiens sidhe pochodzący z XIII wieku. W związku z użyciem owych praktyk, że obiekt stracił dużą część swoich wcześniej posiadanych zdolności taumaturgicznych zdolności, jak i doprowadziło do upośledzenia w pewnym stopniu funkcji poznawczych (co wystąpiło również u SCP-PL-259-2), jako środek przeciwdziałający temu na obiekt zostało nałożonych kilka okręgów taumaturgicznych, częściowo je neutralizujących.

Sam obiekt pochodzi z Mongolii, jednak po dokładniejszym zbadaniu udało się odkryć, iż jest on dalekim potomkiem PoI-001-C ("Królowa Mab"). W momencie pozyskania obiekt dosiadał konno instancji SCP-PL-259-2, którą to udało się zidentyfikować jako konia mongolskiego typu stepowego.

SCP-PL-259 jest znany publicznie jako Czyngis-Chan, XIII wieczny khan, który to w 1206 roku zjednoczył wszystkie ludy mongolskie pod swoją władzą, po czym wyruszył szukać lepszego miejsca do zamieszkania dla swojego ludu, głównie poprzez podboje.

Obiekty zaklasyfikowane jako SCP-PL-259-2 to byty zarówno humanoidalne jak i zwierzęce. Charakteryzują się tym, iż zostały przywrócone do życia przez SCP-PL-259 za pomocą taumaturgii nekromantycznej. Według danych zgromadzonych przez Fundację, łączna liczba bytów zarówno humanoidalnych jak i zwierzęcych wynosiła u szczytowego momentu około dwóch milionów, jednak większość została zniszczona. Aktywnie przechowywane z tej grupy są cztery byty, trzymane w Ośrodku PL-49.

Dodatki:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported