SCP-PL-260

ocena: +12+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-260 Poziom 2/260
Klasa podmiotu: Bezpieczne Zastrzeżone

Pterocaesio_chrysozona.jpg

Pojedyncza instancja SCP-PL-260-A.

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-260 znajduje się w akwarium o wymiarach 20m × 40m × 20m w Ośrodku PL-49. Instancjom SCP-PL-260-A należy dostarczać codziennie odpowiednią ilość mieszanego zooplanktonu,1 a także pokarmu roślinnego. Zainstalowany został zautomatyzowany system filtracji wody z zanieczyszczeń, w celu zredukowania czasu spędzonego na czyszczeniu przechowalni obiektu.

Opis: SCP-PL-260 jest ławicą składającą się z 507 ryb2 z gatunku Pterocaesio chrysozona (Cesja żółtosmużka). W budowie zewnętrznej, jak i wewnętrznej nie odróżniają się od nieanomalnych przedstawicieli tego gatunku. Anomalna zdolność SCP-PL-260 objawia się ich zbiorczą inteligencją, która wzrasta wraz liczbą instancji w złączonej ławicy.

Po utworzeniu SCP-PL-260 przez wszystkie osobniki SCP-PL-260-A osiągną wszechwiedzę, jednak przejawiają ją poprzez uformowanie z siebie adresu zamieszkania osoby, którą obserwują.3 Adres jest zawsze zapisywany w języku polskim. SCP-PL-260-A nie są zdolne ani do reprodukcji, ani do naturalnej śmierci, zawsze utrzymując stałą ilość wszystkich osobników. Przejawiać jednak będą zachowania instynktowe; obrona ławicy, poszukiwanie pokarmu czy sen. W przypadku śmierci instancji SCP-PL-260-A natychmiast pojawi się identyczna kopia obiektu o tych samych właściwościach anomalnych.


Dodatek PL-260/F1: Odkrycie

Informacje na temat SCP-PL-260 dotarły do Fundacji dnia 21 marca 2016 roku, kiedy zarząd Ogrodu Botanicznego w Warszawie został oskarżony o wykorzystywanie danych osobowych odwiedzających w "nieśmiesznym dowcipie z rybami układającymi się w ich adres zamieszkania". Zanim została założona sprawa w sądzie, MFO Kanta-00 ("Zagrażający Gatunek") podmieniła SCP-PL-260 na nieanomalnych przedstawicieli cesji żółtosmużki i rozprowadziła środki amnezyjne wszystkim świadkom wspomnianego zajścia.


Dodatek PL-260/F2: Eksperymenty

Dnia 23 marca 2016 roku przeprowadzono eksperyment, który miał na celu sprawdzić dokładność podawanego wyniku. Poniżej znajduje się tabela z pracownikami, którzy dobrowolnie chcieli uczestniczyć w badaniach.

Personel Ilość SCP-PL-260-A Wynik
Młodszy Badacz Siergiej Kaliniczowicz 100 Ryby uformowały się w słowo "Wszechświat".
Doktor Bartosz Grudacz 350 Wynik przedstawiał tylko Polskę.
Asystentka Adrianna Handrycz 480 Zgodny, jednak niepoprawnie została wskazana klatka mieszkaniowa w bloku.
Starszy Badacz Adam Spencer 500 Zgodny; wynik zawierał także dokładne współrzędne geograficzne mieszkania testera.
Młodszy Badacz Siergiej Kaliniczowicz 507 [WYMAGANY 5 POZIOM UPOWAŻNIENIA]

Dodatek PL-260/F3: Incydent

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported