SCP-PL-262
ocena: +18+x

Ładowanie szkicu SCP-PL-262…

Pamiętaj: Twój dokument wymaga weryfikacji co najmniej jednego personelu o 4 Poziomie Upoważnienia przed publikacją.


Dokument załadowany.


brain

Ludzki    , przed   62.

Identyfikator Podmiotu: SCP-PL-262

Klasa Podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Departament Noosfery aktualnie zajmuje się próbami zatrzymania wszystkich przyszłych manifestacji SCP-PL-262. Cały personel związany z      projektami nie powinien interweniować z owym projektem, chyba że z rozkazu     .

Wszystkie zasoby Fundacji powinny   skupione na próbach usunięcia       z umysłów wszystkich       .  Ta mis     nie powinn     przerwana, chyba że z osobistego rozkazu O5- .

Z rozkazu     cały p rsonel  powinien ulec terapii przeciw SCP-P -262 chy     e.

W przypadku, gdyby personel  ępu poziomu  lub wyższego  ostał  pod wpływem S P-  -2 , powinni zostać      i    wspierani .

Takowe osoby       również        kochane          i  każdego   .
Pod   as fazy            każdy           powinien       powiedzieć      ocham cię" jak również              zrozumienie               do samego końca.

Opis:O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported