SCP-PL-269
18%2Blogo.png

Ze względu na znajdujące tutaj treści, poniższa strona przeznaczona jest dla dorosłych czytelników. Jeżeli nie jesteś osobą pełnoletnią, prosimy o opuszczenie tej strony.


Tagi kontentu: Brutalność; Gore; Seksualne; Tematyka wrażliwa.


ocena: +25+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-269

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt należy umieścić w przechowalni podzielonej na kilka segmentów, o łącznej powierzchni osiągającej około 20m2; pomieszczenia należy wyposażyć w podstawowe umeblowanie — tak, aby zasymulować zwykłe mieszkanie. Personel pod żadnym pozorem nie powinien się zbliżać do obiektu na odległość bliższą niż 30 metrów. Anomalii należy regularnie podawać posiłki trzy razy dziennie, z podobnymi odstępami czasowymi, za pomocą maszyn elektronicznych. Komora przechowawcza powinna być wyposażona w cztery urządzenia rejestrujące obraz w czasie rzeczywistym.

Opis: SCP-PL-269 to humanoidalna postać podobna do przedstawicieli gatunku Homo sapiens. Zasadniczą różnicą pomiędzy obiektem a człowiekiem rozumnym jest budowa mózgoczaszki: u anomalii mózgoczaszka składa się z żelowatych błon skórno-śluzówkowych, podobnych do tych występujących na żołędziu — jednym z elementów męskiego narządu płciowego — przez które prześwituje tkanka mózgowa. Humanoid wykazuje się inteligencją na poziomie ponadprzeciętnym oraz niepomierną kreatywnością. Anormalność instancji, oprócz budowy ciała, polega także na umiejętności sporządzenia dokładnej i prawidłowej psychoanalizy dotyczącej dowolnej osoby, którą SCP-PL-269 zaobserwuje w rzeczywistości bądź na zdjęciu czy komputerowym pliku graficznym. Obiekt ma w tendencji wykorzystywanie słabych punktów w psychice osób, które poddał swojej diagnozie, w celu znęcania się nad nimi, dopóki nie znajdzie nowej ofiary. Czynność ta nie jest niezbędna do funkcjonowania humanoida, aczkolwiek praktykuje ją dla własnej przyjemności. W szczególnych przypadkach, kiedy potencjalna ofiara jest odizolowana od pewnych czynników otoczenia, np. zakładając nauszniki wygłuszające dźwięk, podmiot jest w stanie porozumiewać się telepatycznie. Instancja nie wykazuje żadnego popędu seksualnego, aczkolwiek fascynuje ją ciało bardzo młodych osobników Homo sapiens. Obiekt do tej pory nie próbował skrzywdzić psychicznie żadnego dziecka. Anomalia, aby przetrwać, musi spożywać pokarm, spać oraz się napajać — podobnie jak człowiek. U SCP-PL-269 zanotowano proces starzenia się komórek, co budzi obawy, że z przebiegiem czasu, u humanoida wygasną wszelkie funkcje życiowe.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported