SCP-PL-273
ocena: +7+x
Port.jpg

Port we Władywostoku, Rosja.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-273

Klasa podmiotu: Argus / Conscientia

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekty obecnie znajdują się poza posiadaniem i zasięgiem Fundacji. Obecnie trwają globalne próby ich namierzenia.1 W przypadku, gdyby udało się zlokalizować położenie SCP-PL-273, należy powiadomić o tym fakcie Radę O4, która podejmie dalsze decyzje w sprawie dodatkowych działań.

Na chwilę obecną czynności przechowawcze SCP-PL-273 skupiają się na prowadzeniu kampanii dezinformacyjnej sugerującej, że do przekazania obiektów miało w rzeczywistości nie dojść, a same obiekty nie były w żaden sposób anomalne oraz były przeznaczone do zezłomowania, gdyż nie nadawały się do dalszego użytku bojowego.2

Opis: SCP-PL-273 to zbiorcze oznaczenie dla 17 okrętów podwodnych, fregaty, krążownika oraz niszczyciela, które uprzednio należały i zostały stworzone przez Marynarkę Wojenną Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Część osprzętowania jak i uzbrojenia zamontowanego wewnątrz okrętów SCP-PL-273 jest anomalnie wzmocniona bądź opiera się na anomalnej technologii. Ich instalacja oraz wykorzystanie paratechnologii wedle pozyskanych przez Departament Analityki danych było wynikiem współpracy między sowiecką flotą a GRU Dywizją "P" i Dywizją Specjalnych Okoliczności (DSO) KGB, jako część ezoterycznego projektu obrony ZSRR w czasie zimnej wojny.

Choć dokładna specyfikacja sprzętu znajdującego się na SCP-PL-273 nie jest znana, gdyż większość dokumentacji Dywizji Specjalnych Okoliczności, która zajmowała się flotą, została albo utracona albo celowo zniszczona, wiadomo, że obejmuje on m.in.: projektory plazmowe, taumaturgicznie wzmacniane działa uniwersalne, broń typu LTK (Look-To-Kill), ontokinetycznie wspierane pociski przeciwlotnicze, systemy namierzania psionicznego oraz zawansowane systemy maskowania memetycznego.

Instancje SCP-PL-273 zostały sprzedane w 1990 roku firmie PepsiCo, oficjalnie w ramach formy barterowej zapłaty za warty 3 miliardy dolarów syrop napoju Pepsi. Po dodatkowe informacje dotyczące tego faktu, zobacz dodatki.

Dodatek PL-273-1: Odkrycie

Fundacja SCP była od dłuższego czasu świadoma istnienia SCP-PL-273 jak i innych okultystycznych oraz anomalnych radzieckich projektów zbrojeniowych. Choć w związku z zimno wojenną sytuacją polityczną, badania Fundacji jak i działania szpiegowskie dotyczące ich były znacząco ograniczone, w celu zachowania neutralnych stosunków.

Instancje SCP-PL-273 zwróciły uwagę Fundacji w 1990 roku, kiedy media na całym świecie zaczęły podawać informacje na temat renegocjacji umów między ZSRR a PepsiCo dotyczącą zapłaty za syrop ich produktu, za które wcześniej barterowo płacono wódką w związku z problemami z akceptacją rubla za granicą, gdzie jako alternatywa zapłata miała zostać zaproponowana flota statków.

Co więcej, SCP-PL-273 — któremu dopiero w tym momencie nadano oficjalnie klasyfikację SCP — był od jakiegoś czasu na liście obserwowanych obiektów, choć z powodu wyżej wymienionych powodów zakres obserwacji był ograniczony. MFO Sigma-80 ("Latający Dywan") w momencie przybycia do Władywostoku, gdzie wcześniej cumowały statki, nie zastały już ich. Zdecydowano więc o przeprowadzeniu nalotu na lokalne biuro Dywizji Specjalnych Okoliczności KGB, której to zostało powierzone zarządzanie aktywami paranormalnymi na statkach wedle pozyskanej dokumentacji przez fundacyjny wywiad, jednakże biuro było już opuszczone w momencie wkroczenia do niego formacji.

Cała sytuacja wzbudziła wiele niepewności, w szczególności biorąc pod uwagę raporty o korupcji wewnątrz DSO KGB oraz fakt, że organizacja po rozwiązaniu w 1991 roku, w wyniku brania udziału w nieudanym puczu sierpniowym, przekształciła się w działający do dziś syndykat paraprzestępczy Scarlet Hammer.

Dodatek PL-273-2: Śledztwo Departamentu Analityki

ŚLEDZTWO DEPARTAMENTU ANALITYKI

WSTĘP:
W związku z wieloma nieścisłościami i niepewnościami w sprawie SCP-PL-273, Rada O4 zażądała od Departamentu Analityki przeprowadzenia oficjalnego szeroko zakrojonego śledztwa w sprawie SCP-PL-273 i zaangażowanych w niego organizacji.

Dyr. Simon Pietrykau utworzył specjalny zespół pod swoim bezpośrednim dowodzeniem — w związku posiadaniem osobistego doświadczenia w działaniu sowieckich organizacji anomalnych jako były agent GRU-P — złożony z 20 fundacyjnych analityków jak i dodatkowych 5 specjalistów z Dywizji PSYCHE Globalnej Koalicji Okultystycznej3 celem przyjrzenia się sprawie.

WYNIKI ŚLEDZTWA:
Dochodzenie na dzień dzisiejszy ujawniło szereg powiązań między działalnością PepsiCo a DSO KGB, sięgających jeszcze lat siedemdziesiątych. Firma służyła jako pośrednik i przykrywka w sprzedaży nielegalnych parabroni przez skorumpowanych agentów DSO, choć dokładne szczegóły tych operacji nie są obecnie jasne. Dodatkowo w trakcie śledztwa udało nam się natknąć na poszlaki wskazujące na powiązania między firmami posiadającymi większość udziałów w PepsiCo a Ruprechtem Carterem, jednym z właścicieli Marshall, Carter and Dark.

Jego zaangażowanie w tę sytuację jest wysoce prawdopodobne, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt prowadzenia dużej liczby nielegalnych operacji finansowych z anomalnymi organizacjami przestępczymi w ostatnich latach, które znacząco przyczyniły się do destabilizacji sytuacji politycznej w ZSRR — po części doprowadzając do jego ostatecznego rozpadu w 1991 roku — co z pewnością leżało w jego interesie finansowym.

Tak, oznacza to, że Pepsi niebezpośrednio przyczyniło się do upadku ZSRR, a SCP-PL-273 w tym wszystkim był jedynie czubkiem znacznie większej góry lodowej, niż moglibyśmy początkowo przypuszczać.

— Dyr. Simon Pietrykau, Departament Analityki

Money%20Game.jpg

Leonid Breżniew (po lewej) — za którego kadencji sekretarza generalnego ZSRR, PepsiCo wynegocjowało monopol na sprzedaż swojego produktu w ZSRR — z Ruprechtem Carterem (po prawej).

DODATKOWE UWAGI:
Dalsze badania i próby namierzenia SCP-PL-273 nadal trwają.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported