SCP-PL-274
ocena: +9+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-274

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszelka dokumentacja na temat SCP-PL-274 musi być przetrzymywana w postaci wiadomości dostarczanych poprzez SCP-711, w celu poinformowania naukowców Fundacji na temat ciągłej pętli czasowej, aby znaleźć sposób na zabezpieczenie lub neutralizację anomalii w czasie kilku godzin od uzyskania wiadomości w przeszłości, a początkiem pętli. Aktualnie metoda zabezpieczenia lub neutralizacji fenomenu jest nieznana.

Opis: SCP-PL-274 to anomalia temporalna, zlokalizowana wyłącznie na terenie sali kinowej nr ██, w kinie Cinema City, w galerii handlowej „Korona”, we Wrocławiu, pomiędzy godzinami ██:██ a ██:██,1 dnia ██.██.2022. Istnienie anomalii zostało potwierdzone za pomocą anomalnej aparatury. Prawdopodobnie osoba znajdująca się na terenie anomalii została przeniesiona do nieznanej lokalizacji lub oryginalnie sama w sobie znajdywała się w innej rzeczywistości, jako iż próby złamania anomalii od zewnątrz poprzez wtargnięcie do sali kinowej lub zatrzymanie dostępu wejścia do sali przed rozpoczęciem seansu odniosło się nieanomalnymi skutkami. Aktualnie jedyny istniejący opis anomalii z jej wnętrza to wpis na stronie profilowej z Facebooka ofiary znajdującej się na terenie anomalii.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported