SCP-PL-275
ocena: +22+x

 UWAGA

Poniższy dokument jest obowiązkowy do przeczytania przez każdy personel naukowy lub zarządzający w dowolnej filii Fundacji o poziomie upoważnienia 5.

SCP-PL-275
Poziom5
Klasa podmiotu:
thaumiel
Klasa drugorzędna:
none
Poziom zakłóceń:
none
Poziom ryzyka:
none

Poziom Zagrożenia: Czarny

KcEQc3t.png

Zjawisko astronomiczne powiązane z manifestacją SCP-PL-275.


Specjalne Czynności Przechowawcze: ‎Na czas pisania,1 SCP-PL-275 jest przetrzymywany przez kult Chopinowski, jednakże dostanie się do przedmiotu jest aktualnie niemożliwe przez brak informacji na temat lokalizacji instancji i drastycznie zmniejszoną aktywność grupy od momentu zdobycia anomalii. Transport przedmiotu aktualnie posiada priorytet zabezpieczenia oraz podejmowania akcji wobec niego, nad wszystkimi innymi anomaliami, które nie spowodują scenariusza końca świata w czasie 365 dni od manifestacji SCP-PL-275, lub nie będą powodowały komplikacji znalezienia, lub przetrzymania SCP-PL-275. Tydzień przed fazą pełni księżyca, niezależnie od tego, czy przedmiot będzie zabezpieczony, czy nie, poziom priorytetu anomalii zostanie podwyższony i będzie brał on pierwszeństwo nad każdą anomalią, która znacznie nie utrudni zabezpieczenia i wykorzystania przedmiotu do czasu najbliższej pełni.

W przypadku gdy Fundacja będzie w stanie zostać właścicielem anomalii, podmiot należy w trybie natychmiastowym przenieść do najbliższej placówki Fundacji, z której wszystkie anomalie sprawiające zagrożenie, lub wymagające utrzymania mogą być przeniesione do innej placówki. Z tej samej placówki należy również tymczasowo przenieść do innego ośrodka cały personel poniżej poziomu upoważnienia 3 (Tajne) oraz drastycznie zwiększyć ochronę i kontrolę placówki. Sam przedmiot musi zostać przeniesiony do pojemnika o wielkości 0,5m x 0,5m x 0,5m z hartowanego szkła. Pudło przechowawcze ma nie posiadać żadnego zamka, które pozwoliłby na szybkie otworzenie lub podmienienie przedmiotu. Skrzynia musi być zawsze kontrolowana przez co najmniej 12 uzbrojonych agentów, którzy są wymieniani co 4 godziny. Ta sama osoba nie powinna się znaleźć częściej niż raz na trzy doby w pobliżu anomalii.

Przedmiot może zostać wyjęty jedynie 10 minut przed pełnią i odeskortowany do pomieszczenia, w którym aktualnie będzie znajdować się co najmniej 8 członków komitetu O5. Większość personelu naukowego w placówce, w której podmiot przebywa, należy wymienić na personel naukowy o specjalizacji w przedmiotach anomalnych historycznych i mykologii, natomiast większość personelu ochronnego lub nieprzystosowanego do walki z organizacjami w pozycji defensywnej należy natychmiastowo zamienić na personel o takowych predyspozycjach. Resztę personelu nieistotnego w przetrzymaniu SCP-PL-275 (personel klasy D, personel klasy E, pracownicy biurowi etc.) do momentu absolutnego zabezpieczenia anomalii należy natychmiastowo zamienić na członków personelu WW,2 lub ‎DB.3

Po określeniu trasy pomiędzy akceptowalną placówką Fundacji a miejscem znalezienia anomalii, przedmiot należy przenieść w zamykanej hermetycznie neodymowymi magnesami skrzyni, której otworzenie po zamknięciu będzie jedynie możliwe za pomocą specjalistycznego sprzętu. Skrzynia ta musi być wypełniona poduszkami, by zapobiec możliwym obrażeniom anomalii. Na podstawie badań historycznych zostało potwierdzone, że SCP-PL-275 nie wymaga sprecyzowanej ilości światła, gleby lub wilgotności. Personel poniżej poziomu 5 (Thaumiel), nie może mieć informacji na temat anomalnych właściwości SCP-PL-275 i ma zostać jedynie poinstruowany o wymaganej ostrożności wobec przedmiotu. W wypadku, w którym personel posiadający odpowiednie upoważnienia uzna, że mógłby użyć przedmiotu dla własnego użytku w sytuacji, w której zostałby jego właścicielem, dana osoba ma obowiązek zgłosić się do najbliższego dyrektora placówki z prośbą o zablokowanie dostępu do danego dokumentu i przydzielenie środków amnezjogennych klasy B.

63HWDNn.jpeg
SCP-PL-275
(Rekreacja artystyczna)

Jeśli anomalia jest zabezpieczona przez Fundację, a do najbliższej pełni pozostało 7 dni, należy dwukrotnie wykonać rutynową kontrolę wyposażenia co 8 godzin personelu pracującego nad SCP-PL-275. Wszystkie przedmioty wnoszone i wynoszone na teren strefy muszą być sprawdzane dwukrotnie przez co najmniej 2 różnych pracowników w odróżnieniu od wcześniejszej kontroli jednokrotnej przez 2 różnych agentów. W promieniu 10 km wokół anomalii należy utworzyć strefę, w której wszystkie jednostki nieprzypisanie do ośrodka, w którym przedmiot właśnie przebywa, należy natychmiastowo przesłuchać w prowizorycznym obozie znajdującym się 20 km od przedmiotu. Po przesłuchaniu należy daną osobę poddać terapii amnezjogennej i wypuścić. W promieniu 2 kilometrów od anomalii, osoba odpowiedzialna za wtargnięcie otrzyma jeden strzał ostrzegawczy, po którym jeśli się nie podda, zostanie postrzelona. By zniechęcić potencjalne i impulsywne ataki w celu zdobycia anomalii przez organizacje i osobistości, wszystkie niechciane osoby, które nie zostały wypuszczone podczas przesłuchania, należy przenieść do szpitala znajdującego się w innej placówce i za pomocą efektów specjalnych sfałszować procedurę tortur danej osoby, by zniechęcić działające pod wpływem impulsu potencjalnie atakujące jednostki.

Kiedy minęło co najmniej 74 lat od ostatniej manifestacji przedmiotu, należy rozprzestrzenić wiadomość pomiędzy wszystkimi pracownikami Fundacji, niezależnie od poziomu upoważnienia o charakterystycznym zjawisku atmosferycznym powiązanym z manifestacją anomalii i potrzebie jego zgłoszenia. Podczas gdy dane zjawisko zostanie zlokalizowane, należy natychmiastowo najbliższe jednostki zaprowadzić na teren zjawiska atmosferycznego. W wypadku, w którym podmiot nie zostanie znaleziony na terenie tego fenomenu, należy założyć, że przedmiot został już przetransportowany i wszcząć poszukiwania anomalii. Personel szukający przedmiotu ma obowiązek sprawdzać posesje mieszkań i przechodniów progresywnie oddalając się od miejsca manifestacji przedmiotu. Tymczasem agenci Fundacji mają obowiązek obserwować plotki, rozmowy i znalezione informacje na temat grzybów lub spełniania życzeń organizacji i anomalnych osobistości. Dozwolone jest użycie obiektów SCP w celach zdobycia informacji o lokalizacji przedmiotu.

Opis: SCP-PL-275 to zbiór 3 połączonych ze sobą pochwą owocników grzyba z rodziny borowikowatych (Boletaceae) wyrastających z jednej grzybni. Rozmiary owocników wahają się pomiędzy 21-25 [cm], 36-39 [cm], 23-29 [cm] wysokości i średnicą kapeluszy między 36-38 [cm], 39-46 [cm] oraz 36-40 [cm]. Dokładna wielkość podmiotu jest nieznana w związku z wyjątkowo krótkim czasem przetrzymania anomalii przez Fundację. W zdobytej instancji trzon podmiotu posiadał formę cylindryczną i wybrzuszoną, rozszerzającą się ku podstawie. Powierzchnia trzonu jest gładka i jasnoszara. Opisy rurek i miąższu anomalii nie zostały sporządzone.

W czasie pełni, gdy na obiekt padną odbijane przez księżyc promienie słoneczne, podmiot zacznie świecić silnym niebieskawym światłem. Podczas tej fazy osoby posiadające bezpośredni kontakt wzrokowy z anomalią będą czuły słabą podświadomą potrzebę skonsumowania jednego z kapeluszy podmiotu. Prawdopodobnie efekt ten jest wystarczająco lekki, że pod wpływem silnych emocji lub bycia powstrzymanym można efekt ten zneutralizować. Jeśli obiekt ten jednak zostanie skonsumowany podczas tego okresu, przedmiot tymczasowo przejdzie w stan, w którym jest niezniszczalny4 i zacznie znacznie rozrzedzać najbliższe pole Hume. Ostatnia właściwość anomalii, która występuje po skosztowaniu, nie jest w pełni zrozumiana jako iż do momentu pisania raportu nie została znaleziona żadna żyjąca osoba, która skonsumowałaby podmiot. Funkcja ta jest rozumiana jako „spełnianie życzeń” konsumenta. Skala, na którą obiekt jest w stanie „spełnić życzenie”, jest aktualnie nieznana i rozumiana jako bezgraniczna.

Obiekt prawdopodobnie nie posiada zarodników i dokonuje samoczynnej manifestacji raz na 74 do 257 lat. Przedmiot ulega manifestacji jedynie podczas pełni księżyca. Tydzień po manifestacji przedmiotu w jonosferze nad miejscem wyrośnięcia grzyba zaczną występować sprite'y, a w atmosferze słupy światła o kolorze zielono-niebieskim.

PROJEKT EDEN

D. Mykologii

MVDRTQe.png

Pilnując, by wiedza nie zgrzybiała.
Utworzony w 1894

Departament poświęcony badaniu, dokumentowaniu, zbieraniu i przechowywaniu anomalii o naturze grzybowej. Do 1884 r. Departament Mykologii należał do Departamentu Botaniki, a po 1889 wyodrębnił się jako Departament Lichenologii i dopiero w 1894 rozdzielił się jako osobny departament w związku ze wzrostem anomalnych grzybów spowodowanych rozwojem ruchu grupy PZGA.

D. Eschatologii

VUq3MYy.png

Nowy świat, Lepszy świat
Utworzony w 1979

Departament poświęcony projekcie utworzenia nowej rzeczywistości, zmodyfikowania aktualnej, stworzenia lub zdobycia obiektu pozwalającego na życie w środowisku lepiej przystosowanym do walki i nauki obiektów anomalnych.
Projekt Eden to kolaboracyjny projekt pomiędzy departamentem eschatologii i departamentem mykologii powstały w roku 10 listopada, 2004 roku. Projekt ten polega na użyciu SCP-PL-275 w celu zdobycia anomalnej technologii, która pozwoli na zabezpieczenie każdej anomalii i powstrzymanie każdego scenariusza końca świata.

Dany projekt zyskał wymagane fundusze o kwocie ███.█ miliardów dolarów. Tego samego dnia, podczas badań historycznych przedmiotu, który często był opisywany w aktach historycznych lub teologicznych jako Marid, Dżinn lub Ifryt, zostało oszacowane, że obiekt może manifestować się pomiędzy 1989, a 2172 rokiem.

W 2013 każda filia Fundacji posiadała co najmniej jeden stacjonarny oddział natychmiastowego reagowania MFO-Alfa-32 ("Big Fungus").

PROJEKT EDEN

D. Mykologii

MVDRTQe.png

Pilnując, by wiedza nie zgrzybiała.
Utworzony w 1894

##cc4d4d|Departament poświęcony badaniu, dokumentowaniu, zbieraniu i przechowywania anomalii o naturze grzybowej. Do 1884 r. departament mykologii należał do departamentu botaniki, a po 1889 wyodrębnił się jako departament lichenologii i dopiero w 1894 się wyodrębnił jako odrębny departament w związku ze wzrostem anomalnych grzybów spowodowanych wzrostem ruchu grupy PZGA. #2

D. Eschatologii

VUq3MYy.png

Nowy świat, Lepszy świat
Utworzony w 1979

Departament poświęcony projekcie utworzenia nowej rzeczywistości, zmodyfikowania aktualnej, stworzenia lub zdobycia obiektu pozwalającego na życie w środowisku lepiej przystosowanym do walki i nauki obiektów anomalnych.
Projekt Eden to kolaboracyjny projekt pomiędzy departamentem eschatologii i departamentem mykologii powstały w roku 10 listopada, 2004 roku. Projekt ten polega na użyciu SCP-PL-275 w celu zdobycia anomalnej technologii, która pozwoli na zabezpieczenie każdej anomalii i powstrzymanie każdego scenariusza końca świata.

Dany projekt zyskał wymagane fundusze o kwocie ██.█ miliardów dolarów tego samego dnia na badania historyczne przedmiotu, który często był opisywany w aktach historycznych lub teologicznych jako Marid, Dżinn lub Ifrit. W 2005 zostało oszacowane, że obiekt może zmanifestować się pomiędzy 1989, a 2172 rokiem.

W 2013 każda filia Fundacji posiadała co najmniej jeden stacjonarny oddział natychmiastowego reagowania MFO-Alfa-32 ("Big Fungus").

Transparent.gif

[none none]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported