SCP-PL-279
SCP-PL-279
Byㅤ ZygardZygard
Published on 16 Jan 2021 16:36
ocena: +3+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
 background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
 font-size: 85%;
 padding: 0.2em 0.4em;
 margin: 0;
 border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
 --c-bg: #393939;
 --c-syntax: #e0e0e0;
 --c-comment: #999999;
 --c-error: #f2777a;
 --c-value: #f99157;
 --c-symbol: #ffcc66;
 --c-string: #99cc99;
 --c-operator: #66cccc;
 --c-builtin: #70a7df;
 --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
 color: var(--c-syntax);
 background: var(--c-bg);
 border: 0.4rem solid var(--c-comment);
 border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
 outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
 position: relative;
}
.debug-info {
 position: absolute;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 font-family: 'Fira Code', monospace;
 font-size: 1rem;
 white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -18rem;
    width: 15.25rem;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}

SCP-PL-279

ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-279

Klasa podmiotu: Euclid

Poziom zagrożenia: Żółty

SCP-PL-279

Zdjęcie SCP-PL-279

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt znajduje się w standardowej celi przechowawczej w Ośrodku PL-49. Co rok dnia 24 grudnia o godzinie 23:45 do środka celi ma zostać wprowadzony 1 członek personelu klasy D. O godzinie 01:30 dnia 25 grudnia, personel klasy D który został wprowadzony do obiektu ma zostać wywieziony do szkółki leśnej należącej do Fundacji, tj "Świerki, Cisy i Pinie". Badaniami nad obiektem zajmuje się doktor Ryszard Kot.

Opis: SCP-PL-279 jest to dekoracja świąteczna o kształcie prawdopodobnie Rangifer tarandus. Obiekt jest wykonany z plastikowej imitacji gałęzi Picea abies, sznurka konopnego, oczu wyciętych z papieru technicznego oraz z dwóch czerwonych plastikowych guzików służących za wnętrze pyska oraz nos obiektu.

Obiekt ten został znaleziony w budynku Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie na wskutek incydentu 279-1, w którym to obiekt zmanifestował swoją anomalię na pracownicy szkoły, 47 letniej Agnieszce █████.

SCP-PL-279-1

Zdjęcie SCP-PL-279-1 w szkółce

Manifestacja obiektu następuje cyklicznie, co rok 24 grudnia. W trakcie niej obiekt opuszcza swoje miejsce pobytu i ignorując wszelkie próby zatrzymania go kieruje się w stronę najbliższego człowieka. Po dotknięciu "nosem" osoby, dalej nazywanej SCP-PL-279-1, obiekt wraca na miejsce gdzie został poprzednio ustawiony.

SCP-PL-279-1 rozpoczyna proces powolnej przemiany w Picea abies która trwa od 3 do 5 dni. Na samym początku procesu na obiekcie wyrastają igły pokrywające całe ciało. Dnia drugiego po otwarciu klatki piersiowej obiektu można zaobserwować iż 90% organów jest wykonane z drewna. Dnia 3-4 obiekt kończy transformację w Picea abies. Badania wykazały iż obiekt SCP-PL-279-1 po zakończonej przemianie nie posiada żadnych właściwości anomalnych.

Korespondencja na temat przechowywania SCP-PL-279-1:

OD: Doktor Ryszard Kot
DO: Dyrektor Ośrodka PL-49 i tymczasowa Dyrektor Ośrodka PL-48 Amelia Aris
Proszę o pozwolenie na utylizację obiektów SCP-PL-279-1 w jednej z naszych firm, tj "Świerki, Cisy i Pinie". Powody? Badania wykazały brak anomalii po transformacji, zaczyna brakować miejsca na drzewa w magazynie Ośrodka 49. Oraz w zeszłym sezonie mieliśmy problemy z zapewnieniem sadzonek świerków ze względu na suszę przez co mamy ich deficyt w szkółce.

OD: Dyrektor Ośrodka PL-49 i tymczasowa Dyrektor Ośrodka PL-48 Amelia Aris
DO: Doktor Ryszard Kot
Pozwolenia udzielam. Pierwszy transport po SCP-PL-279-1 powinien pojawić się w magazynie za 2 dni.

| SCP-PL-279 | Świerkowa Mgła »

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported