SCP-PL-281

ocena: +17+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-281

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt musi być przechowywany w pomieszczeniu, w którym odległość obiektu od każdej ze ścian bocznych, sufitu oraz podłogi musi być większa od 20 metrów. Wszelkie interakcje z obiektem są zabronione a ewentualne próby będą surowo karane. Obiekt ma znajdować się w odosobnionym skrzydle placówki w której jest aktualnie przechowywany. Przechowalnia obiektu ma być monitorowana pod względem wystąpienia nieprawidłowości obiektu, lub pojawieniem się w przechowalni jakichkolwiek bytów. Świadome byty stworzone przez obiekt mają być terminowane na miejscu.

Obiekt nie może być przechowywany w jednej placówce z SCP-PL-280 ani SCP-PL-282. Jakiekolwiek próby przeprowadzenia wspólnych testów są całkowicie zakazane, a ewentualne błędy administracyjne poskutkują postępowaniem dyscyplinarnym.

Opis: SCP-PL-281 to maszyna o kształcie graniastosłupa z podstawą sześciokąta foremnego o wymiarach 7,2×3,6×4,8 centymetrów. Obiekt jest zbudowany z przezroczystego nierozciągliwego materiału, przypominającego szkło. Zebrane dane na temat substancji wskazują, że obiekt zbudowany jest z nieznanych substancji organicznych i innych budulców nieznanego pochodzenia. Na jednej z podstaw wyryta jest inskrypcja, atrybuowana do GoI-PL-198 "Wspaniałości Mieszkaniowe" sp. z.o.o., przypuszczalnych twórców rzeczonego obiektu. Graniastosłup jest pojemnikiem na dwie orbitujące wokół siebie kule, sklasyfikowane jako SCP-PL-281-1.

We wnętrzu SCP-PL-281 panuje próżnia idealna lub bliska idealnej. Obiekt wydaje się również w pełni blokować wszystkie czynniki zewnętrzne przed wpływaniem na zawartość podmiotu, wliczając w to światło widzialne, czy inne rodzaje promieniowania elektromagnetycznego. Nie jest znany sposób na wpłynięcie na SCP-PL-281-1.

Instancje SCP-PL-281-1, orbitując wokół siebie, tworzą fale nieznanych cząsteczek, które rozchodzą się po obszarze wokół SCP-PL-281 w postaci sfery. Ww. cząsteczki to jedyny aktualnie znany środek mogący przejść przez SCP-PL-281. Cząsteczki te manipulują przestrzenią z którą wejdą w kontakt, w wyniku czego w pozornie losowych momentach, usuwając bądź wydalając materię, koncepty czy dowolne inne środki wewnątrz swojej sfery działania (wynoszącej aktualnie sferę o promieniu około 10 metrów od obiektu). Elementy wyrzucone przez SCP-PL-281 z reguły zostają w pewnej formie zmienione; jak dotąd, wszystkie pobrane koncepty zostały przywrócone w postaci materialnych obiektów. Efekt ten nasila się w pobliżu obiektów SCP-PL-280 i SCP-PL-282.

Aktualna hipoteza wskazuje, że usunięte elementy są przetrzymywane w nieznanym wymiarze kieszonkowym, znajdującym się wewnątrz SCP-PL-281.

Zgodnie z informacjami zebranymi w przesłuchaniach od PL-281/3 od PL-281/5, wierzy się, że wewnątrz ww. wymiaru kieszonkowego znajduje się inteligentny i świadomy byt, desygnowany jako SCP-PL-281-2. Byt ten został opisany przez agenta Kowalskiego, który spotkał istotę, jako niezrozumiały i prawie ludzki.

Po zakończeniu przesłuchań agenta polowego Jana Kowalskiego znaleziono u niego przedmiot desygnowany jako SCP-PL-281-3. SCP-PL-281-3 to mały obiekt zbudowany z geometrycznie niemożliwych płytek, połączonych ze sobą na kształt ruszającego się dwudziestościanu zwykłego. Obiekt jest zdolny do magazynowania niematerialnych elementów, takich jak koncepty, duchowe formy istnienia, czy energia. Obiekt ten jest również zdolny do uwalniania ww., jednak mechanizm ten nie jest poznany.


ODKRYCIE OBIEKTU SCP-PL-281

Poniższa dodatkowa dokumentacja względem SCP-PL-281 została zebrana w marcu roku 2018 w bezpośrednim związku z pozyskaniem obiektu.

PRZESŁUCHANIA AGENTA JANA KOWALSKIEGO Z DNIA 05.06.2018

Poniższe przesłuchania zostały przeprowadzone ze względu na ważność informacji zdobytych przez Agenta Jana Kowalskiego dla zrozumienia obiektu SCP-PL-281 jak i obiektów powiązanych, SCP-PL-280 i SCP-PL-282. Zostały one przerwane ze względu na zdrowie psychiczne Agenta.

PODSUMOWANIE SPRAWDZIANU PAMIĘCI SPRZED WYDARZEŃ Z EKSPLORACJI WYRWY


Wynik negatywny:

Osoby: Twarze oraz personalia osób, które bezpośrednio pracowały z Agentem Kowalskim
Przedmioty: Wyposażenie agenta polowego, przedmioty użytku codziennego
Koncepty: Świat anomalny, sytuacja geopolityczna Ziemii, życie codzienne, obowiązki

Wynik pozytywny:

Osoby: Twarz dyrektora Ośrodka PL-174 Roberta Amersteina
Przedmioty: Materiały budowlane (gwoździe)
Koncepty: Koncept Fundacji, jej struktura oraz hierarchia

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported