SCP-PL-282

ocena: +22+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-282

Klasa podmiotu: Bezpieczne Keter Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-282 musi znajdować się w centrum kolistego pomieszczenia o średnicy 120 metrów, z zaznaczonym zakresem promienia 50 metrów od lokacji podmiotu.

Przechowalnia obiektu musi być obserwowana pod kątem zmiany, w których przypadku zauważenia mają zostać zaimplementowane odpowiednie mechanizmy ochrony, aby przeciwdziałać manifestacji obiektu.

Obiekt jest aktualnie przetrzymywany w Ośrodku PL-174.

Dostęp do dokumentacji jest możliwy tylko dla personelu o poziomie upoważnienia »ERROR«

Aktualizacja procedur 15/01/2019
Doktor Ronald Tryden został zabity w wieku 8 lat, 11 marca 1976, przy użyciu MFO Delta-3 "Zaprzęg Chorusa".

Członkowie Rady O5 posiadają zakaz zbliżania się do przechowalni SCP-PL-282 i samego obiektu, nie mogąc przebywać w odległości 5 kilometrów od obiektu.

Wszystkie eksperymenty z udziałem SCP-PL-282 muszą zostać potwierdzone przez większościowy głos Rady O5.

Aktualizacja procedur 23/02/2019
MFO AM174 zostało stworzone w celu odkrycia aktualnej lokacji i stanu byłego dyrektora Roberta Amersteina.

Z własnej decyzji, Dyrektor Maria Zawadzka została desygnowana jako aktualny kierownik projektu badań nad SCP-PL-282.

Opis: SCP-PL-282 to framuga o wymiarach 3,2×2,6×0,5 metra. Zbudowana jest z materiału o cechach pozornie zgodnych ze zlepieńcem, lecz po dokładniejszej analizie odkryto, że skład chemiczny obiektu zawiera w sobie śladowe ilości związków organicznych, jak i innych nieznanych substancji nieznanego pochodzenia. Na wewnętrznej stronie obiektu na wysokości 20 centymetrów znajdują się podpisy atrybuowane do kreatorów struktury, wskazujące na pochodzenie obiektu od GoI-PL-198 "Wspaniałości Mieszkaniowe" sp.z.o.o..

0B6aJwh_d.webp?maxwidth=2000&shape=thumb&fidelity=high

SCP-PL-282 w lokacji odkrycia obiektu, województwo Podkarpackie.

Obiekt wywiera wpływ na lokację w której się znajduje, wykazując zdolności do m.in.: manipulacji konceptami, przestrzenią i czasem; tworzenia materii i innych form istnienia; wpływ na stan rzeczywistości. Pełne możliwości obiektu nie są znane.

Wpływ SCP-PL-282 w większości przypadków manifestacji jest niestabilny i zanika po okresie od kilku do kilkunastu godzin. W regularnych warunkach, działania obiektu są również ograniczone do obszaru 50 metrów wokół obiektu; reguła ta nie jest jednak stała i niektóre manifestacje podmiotu nie posiadają ograniczenia czasowego ani przestrzennego. Dokładny mechanizm nie jest znany.


DOSTĘPNE PLIKI:
  • _  • _
  • _

  • _
  • _  • _
  • _  • _  • _  • _


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported