SCP-PL-284
ocena: +13+x
budynek.jpg

SCP-PL-284 z zewnątrz.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-284

Klasa podmiotu: Archon

Specjalne Czynności Przechowawcze: Niepotrzebne jest monitorowanie działalności SCP-PL-284 poza regularnymi kontrolami zachowania tajności. Ewentualne powiązanie obiektu z SCP-5484 jest wciąż badane przez zespół naukowców z ośrodków PL-55 i 120, choć wiodąca hipoteza mu zaprzecza, a wskazuje raczej na SCP-5572.

Opis: SCP-PL-284 to opuszczona fabryka oleju przy ulicy █████████ w Łodzi. W ciągu dnia nie zarejestrowano w niej aktywności, ale podczas godzin nocnych jest regularnie obsługiwana przez około 100 bytów tartarejskich, odtąd nazywanych SCP-PL-284-1. Byty te nie są w całości materialne i wydają się być tylko połowicznie w bazowej rzeczywistości, choć użytkowane przez nie urządzenia zdradzają faktyczne ślady użycia. SCP-PL-284-1 zajmują się produkcją SCP-PL-284-2, czyli oleistej substancji wytwarzanej z nieznanych składników1.

rury.jpg

Część aparatury użytkowanej przez SCP-PL-284-1.

SCP-PL-284-2 jest wykorzystywane przez SCP-PL-284-1 w celu uwydatniania pewnych konceptów w ludzkiej noosferze, w kulturze chrześcijańskiej uważanych za grzechy. Użycie i działanie zawsze przebiega w następujący sposób:

 • Wyznaczony do tego SCP-PL-284-1 manifestuje się w nocy z soboty na niedzielę przy śpiącej osobie wyznania chrześcijańskiego2.
 • SCP-PL-284-1 wlewa około 300 ml SCP-PL-284-2 do ucha ofiary, używając metalowego lejka, by uniknąć rozlania substancji.
 • Następuje demanifestacja bytu.
 • Osoba dotknięta anomalią po przebudzeniu przejawia niechęć do uczestniczenia w mszy świętej, a jeśli zostanie do tego zmuszona, bez względu na swoje wcześniejsze uczucia religijne przez cały czas trwania obrządku będzie intensywnie myśleć o rzeczach uważanych przez siebie za "nieczyste".

Anomalny efekt nie jest trwały i jeśli procedura nie zostanie zastosowana drugi raz na tej samej osobie, nie jest u niej gwarantowana jakakolwiek zmiana poglądów. Jednakże wiele osób, które doświadczyło owego efektu wyznało, że po tym zdarzeniu zaczęło kwestionować swoją wiarę, odkryło w sobie niezauważoną wcześniej traumę religijną i/lub zmieniło poglądy na takie uważane w społeczeństwie za bardziej progresywne.

osad.jpg

Osad pozostały po destylacji SCP-PL-284-2.

Najpopularniejsze wśród ofiar anomalii wyobrażenia zawierały w sobie:

 • Niedozwolone przez Kościół praktyki seksualne (seks przedmałżeński, seks homoseksualny, różne parafilie);
 • Różne elementy kościoła (ambona, żyrandole, rzeźby itd.) spadające na ludzi;
 • Gorszenie głęboko wierzących osób wyzywającym strojem (na przykład odsłaniającym dużo skóry lub zawierającym symbole okultystyczne);
 • Niszczenie miejsc wiary (od graffiti po podpalenia);
 • Wyrządzanie krzywdy fizycznej duchownym;
 • Rytuały okultystyczne;
 • Kradnięcie pieniędzy z tacy.

Efekty użycia SCP-PL-284-2 nie korelują ze wzrostem aktywności kryminalnej, a osoby, na których substancja została użyta, realizowały nielegalne wyobrażenia tylko w 0,5% przypadków monitorowanych przez Fundację.

Dodatek PL-284.1: Odkrycie - Incydent 284/2020

SCP-PL-284 odkryto dnia 13 kwietnia 2020 roku, kiedy lokalny proboszcz, ks. Pafnucy Lament, został porwany przez SCP-PL-284-1 do SCP-PL-284. Byty tartarejskie były pod wpływem alkoholu i według jednego z nich, mianującego się imieniem "Zenek", przesłuchanego przez agentów Fundacji, "miały akurat imprezkę i trochę ich poniosło". Po negocjacjach, ksiądz Lament został uwolniony po podaniu mu środków amnezjogennych klasy A. SCP-PL-284-1-A ("Zenek") pozwolił się przesłuchać i większość informacji pozwalających na badania nad anomalią pochodzi od niego, choć ze względu na jego mocno nietrzeźwy stan nie udało dowiedzieć się wszystkich potrzebnych szczegółów. Po nastaniu świtu SCP-PL-284-1 dokonały demanifestacji, pozwalając agentom Fundacji na spokojne przebadanie terenu, posprzątanie możliwie anomalnych pozostałości po przyjęciu i wstępne zabezpieczenie obiektu.

Dodatek PL-284.1: Uzasadnienie decyzji o klasyfikacji

Poza upewnianiem się, że incydenty takie jak 284/2020 nie powtórzą się, powinniśmy pozwolić SCP-PL-284 na dalsze operowanie. Jego efekty są w gruncie rzeczy nieszkodliwe, a przy współczesnych klimatach polityczno-społecznych albo niezauważalne, albo wręcz pożądane. Jeśli naszym celem jest utrzymanie normalności, nie możemy ingerować w ten proces, gdyż stopniowe odwracanie się od Kościoła jest uważane za normalne i widoczne w społeczeństwie już od wielu lat. W związku z tym uważam, że SCP-PL-284 należy zaklasyfikować jako anomalię klasy Archon.

— dyr. Addams

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported