SCP-PL-285
ocena: +11+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-285 Poziom 2/285
Klasa podmiotu: Bezpieczne Poufne

Empty-frame.png

Rama SCP-PL-285.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Stały nadzór nad SCP-PL-285 pełni Departament ds. Zagrożeń Wizualnych Ośrodka PL-14,1 który jako jedyny może przeprowadzać eksperymenty z udziałem obiektu. Każde badanie musi być przeprowadzane przez dwie osoby, by w razie wypadku możliwe było udzielenie pomocy dotkniętemu przez działanie obiektu personelowi. Przy SCP-PL-285 mogą pracować tylko osoby, które nie widzą zawartości podmiotu.

SCP-PL-285 musi być przechowywany w schowku na anomalie klasy Bezpieczne Ośrodka PL-14. Nie wymaga on intensywnego przechowywania, poza comiesięczną konserwacją ramy, z którą odkryto obiekt. Po zakończeniu prac z podmiotem należy go ponownie schować do sterylnej folii ochronnej, która ma zapobiec uszkodzeniu obrazu, a także wdaniu się wilgoci.

Opis: SCP-PL-285 jest pustym obrazem na płótnie o wymiarach 100 × 70 cm oprawionym w średniowieczną ramę wykonaną z pozłacanego drewna. Zdobienia w każdym rogu oraz środku każdego boku są dowodem na pochodzenie z wyżej wymienionej epoki. Z tyłu oprawy jest napisane białą kredą zdanie: "Własność AWCY?. Prosimy o szybki zwrot do właściciela."

Właściwości anomalne SCP-PL-285 objawiają się, kiedy na obraz spojrzy jakakolwiek osoba. Wyróżnia się dwa typy manifestacji anomalii obiektu, które są zależne od patrzącego. W pierwszym przypadku osoba ta nie zauważy nic, poza pustym i nieużytym płótnem, co prawdopodobnie jest spowodowane antymemetyczną właściwością obrazu. Nie odnotowuje się u takich osób dalszych działań anomalii. Zdjęcia stworzone za pomocą aparatu cyfrowego lub innych urządzeń do rejestrowania obrazu również zawsze będą przedstawiały SCP-PL-285 jako białe, puste płótno.

W drugim przypadku obserwator ujrzy obraz namalowany dowolną techniką i dowolnym stylem artystycznym.2 Osoby te będą skupione na stałym wpatrywaniu się w SCP-PL-285, wykazując przy tym odmienne zachowanie zależne od obserwatora.

Oglądaniu SCP-PL-285 mogą towarzyszyć uczucia takie jak: ekscytacja, frustracja, niepokój, zaintrygowanie lub zawiedzenie. Ponadto, obserwatorzy w skrajnych przypadkach mogą wykazać agresję wobec innych oglądających, kiedy nie powielają ich opinii na temat zawartości płótna.3 Po zakończonej ekspozycji na podmiot, osoby oglądające będą zachęcały innych do zobaczenia obrazu, argumentując to swoimi wrażeniami, przemyśleniami i interpretacjami sztuki przedstawionej na SCP-PL-285.

Dodatek 285/01: Odkrycie

SCP-PL-285 został pozyskany dnia 23 kwietnia 2022 roku, podczas ataku na kryjówkę PoI-PL-203 ("Krzysztof Czelas"),4 gdzie wraz z obrazem zabezpieczono 5 innych obiektów. Według zeznań posiadacza, obraz nabył na aukcji dzieł anartystów, prowadzonej przez MC&D w Wiedniu, gdzie został wyceniony na ok. 15 000$. Z racji na znane Fundacji zainteresowanie PoI-PL-203 anomalnymi dziełami sztuki, obiekty natychmiast zbadano i zabezpieczono.

Co więcej, pan Czelas nie znajdował się pod wpływem SCP-PL-285 i uważał obraz za zwykłe oszustwo, gdyż jak twierdził "na stronie internetowej aukcji pokazywali zupełnie co innego". Obecnie trwa próba wyśledzenia oryginalnego autora SCP-PL-285.

Dodatek 285/02: Eksperymenty

Eksperyment 01

Obiekt: SCP-PL-285

Obserwator: Badacz Albert Kwadratowski

Procedura: Obiekt zostanie powieszony na ścianie komory eksperymentalnej, a następnie będzie przez 5 minut obserwowany przez wyznaczoną osobę.

Wynik: Badacz Kwadratowski nie zauważył niczego na SCP-PL-285.

Komentarz obserwatora: "Puste płótno. Nic więcej."

Eksperyment 02

Obiekt: SCP-PL-285

Obserwator: Młodsza badaczka Anna Modrzew

Procedura: Obiekt zostanie powieszony na ścianie komory eksperymentalnej, a następnie będzie przez 5 minut obserwowany przez wyznaczoną osobę.

Wynik: Młodsza badaczka Modrzew zgłosiła, że obraz przedstawia chaotycznie nałożone grubym pędzlem kolorowe farby z widniejącą na środku dużą literą "H".

Komentarz obserwatora: "W tym chaosie widziałam, hm… Wiesz, machnięcie pędzlem dla machnięcia pędzlem jest bez sensu. Gdzieś już widziałam podobny styl artystyczny w bodajże nurcie dadaistycznym. Obraz zapewne do niego należy, ale co miałoby oznaczać to H? To nie ma sensu."

Eksperyment 03

Obiekt: SCP-PL-285

Obserwator: Doktor Adrian Rybczak

Procedura: Obiekt zostanie powieszony na ścianie komory eksperymentalnej, a następnie będzie przez 5 minut obserwowany przez wyznaczoną osobę.

Wynik: Doktor Rybczak zauważył na płótnie SCP-PL-285 kolaż zdjęć ludzkich twarzy, które były przekreślone czerwonym markerem.

Komentarz obserwatora: "Dosyć dziwna tarcza do rzutek, tyle że bez rzutek. Tablica ofiar mordercy? Nie sądzę, by ktoś parał się sztuką zabójstw, a przynajmniej nie ja. Autor chyba naprawdę nie lubi ludzi."

Eksperyment 04

Obiekt: SCP-PL-285

Obserwator: Badacz Stanisław Wolny

Procedura: Obiekt zostanie powieszony na ścianie komory eksperymentalnej, a następnie będzie przez 5 minut obserwowany przez wyznaczoną osobę.

Wynik: Badacz Wolny odnotował, że płótno SCP-PL-285 ma przyklejoną czarną taśmą duże koło zębate ze stali. Podczas próby dotknięcia go, ręka badacza przechodziła przez obiekt.

Komentarz obserwatora: "Zębatka bardzo skojarzyła mi się z jedną z tych rycin, jaka była narysowana w jednym tomie przewodniczym Ortodoksji Kościoła Zegarowego, jednak mam pewne zastrzeżenie. Przyklejenie czegoś tak świętego dla nich zwykłą srebrną taśmą byłoby bluźnierstwem dla nich. Ktoś, kto to przykleił musiał się wyrzec swojej racjonalności, a przede wszystkim swej religii."

Eksperyment 05

Obiekt: SCP-PL-285

Obserwator: Doktor Adrian Rybczak

Procedura: Obiekt zostanie powieszony na ścianie komory eksperymentalnej, a następnie będzie przez 5 minut obserwowany przez wyznaczoną osobę.

Wynik: Doktor Rybczak zauważył na płótnie SCP-PL-285 ten sam kolaż fotografii, jednakże na środku obrazu znajdowało się przekreślone zdjęcie badacza z dopiskiem "NUDZIARZ!".

Komentarz obserwatora: "Co ja takiego zrobiłem?! Obraz najpewniej rozumie to, co obok niego mówimy. Może i nawet jest świadomy tego, co myślimy o nim. Jasna cholera, to była tylko i wyłącznie moja opinia!"

Eksperyment 07

Obiekt: SCP-PL-285

Obserwator: Badacz Stanisław Wolny i Młodsza badaczka Anna Modrzew

Cel: Sprawdzenie, czy jednocześnie dwie różne osoby są w stanie zobaczyć tę samą zawartość obrazu.

Procedura: Obiekt zostanie powieszony na ścianie komory eksperymentalnej, a następnie będzie przez 5 minut obserwowany przez wyznaczone osoby.

Wynik: Wrażenia wizualne u podanych osób nie zmieniły się, pozostając takie same, jak w poprzednich eksperymentach. Po pewnym czasie dyskutowania pomiędzy personelem doszło do bójki, podczas której Badacz Wolny zaatakował Młodszą badaczkę Modrzew, twierdząc, że "źle zinterpretowała obraz". Natychmiast przerwano eksperyment i przeniesiono młodszą badaczkę Modrzew do Skrzydła Medycznego Ośrodka PL-14.

Komentarz obserwatora: "Oczywiście, że to pochodne dzieło któregoś z zakonów heretyckich, który próbuje tworzyć najzwyklejszą parodię tej religii. Tu jest widoczny powód, dlaczego to dzieło powstało. Wszystko ma swój logiczny początek, którego zakończeniem jest odejście od archaistycznej kultury. - S.W"

Komentarz obserwatora: "To wszystko nie ma sensu. Nie może to być żadne nawiązanie do czegokolwiek! Praca przedstawia zupełne nic, a także zerowy wysiłek artysty w tym dziele, więc nie może nawiązywać do kultu Mekhane. Sam wielki Krytyk pewnie byłby przeciwny tworzeniu takiej abstrakcji przez któregoś ze swoich uczniów. Praca nie budzi żadnych emocji, a więc nie ma żadnego powodu na jej istnienie. - A.M"

Eksperyment 08

Obiekt: SCP-PL-285

Obserwator: Brak

Cel: Sprawdzenie rzeczywistej zawartości SCP-PL-285

Procedura: Obiekt zostanie przepuszczony przez Usuwacz Antymemetyczności Wzrokowej Typu "Skaner". Następnie zostanie utworzony plik obrazkowy, który będzie przedstawiał prawdziwy obraz z płótna. Dla przejrzystości, plik zostanie dodany do tego dokumentu po przeprowadzeniu eksperymentu.

Wynik:

▶ Otworzyć plik obrazkowy?

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported