SCP-PL-286

ocena: +2+x

INFORMACJA OD FUNDACYJNEJ ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZAPISÓW

W ZWIĄZKU Z FAKTEM, IŻ PONIŻSZY DOKUMENT ZOSTAŁ SPORZĄDZONY PRZEZ BADACZA PRZYPUSZCZALNIE BĘDĄCEGO POD WPŁYWEM ANOMALNEGO EFEKTU SCP-PL-286, PO PRZEJRZENIU PLIKU ZALECA SIĘ ZGŁOSZENIE DO NAJBLIŻSZEJ PLACÓWKI FUNDACJI W CELU PODDANIA SIĘ TERAPII AMNEZIOGENNEJ.


IDENTYFIKATOR PODMIOTU: SCP-PL-286

KLASA PODMIOTU: DRYGIONI

POZIOM ZAGROŻENIA: CZERWONY

SPECJALNE CZYNNOŚCI PRZECHOWAWCZE:
MĄDRZEJSZAWERSJA682.jpg

OBRAZ JEDNEJ Z KAMER BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH WEWNĄTRZ PRZECHOWALNI SCP-PL-286; MATERIAŁ TEN UKAZUJE GAŁKĘ OCZNĄ BYTU.

OPIS: SCP-PL-286 TO WYKAZUJĄCY WYSOKI POZIOM INTELIGENCJI BYT BIOLOGICZNY, KTÓREGO WIĘKSZOŚĆ CIAŁA ZASŁANIANA JEST PRZEZ BIAŁE OPARY NIEZIDENTYFIKOWANEGO GAZU. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NAJLEPIEJ WIDOCZNĄ CZĘŚCIĄ OBIEKTU JEST JEGO GŁOWA, KTÓRA PRZYPOMINA KROKODYLĄ; SZACUJE SIĘ, ŻE MA ONA MIĘDZY 5 A 8 METRAMI DŁUGOŚCI. SCP-PL-286 POSIADA TEKTODENTYCZNE UZĘBIENIE I PARĘ OCZU O POMARAŃCZOWEJ BARWIE.

SKÓRA SCP-PL-286 JEST NIEWRAŻLIWA NA JAKIEKOLWIEK OBRAŻENIA. DODATKOWO ODKRYTO, IŻ PODMIOT POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ KAŻDYM Z JĘZYKÓW LUDZKICH, CO POZWOLIŁOBY FUNDACJI NA PRZEPROWADZENIE PRZESŁUCHAŃ Z OBIEKTEM, GDYBY NIE FAKT, IŻ SCP-PL-286 NIE CHCIAŁ WSPÓŁPRACOWAĆ.

SCP-PL-286 ZOSTAŁ UZNANY ZA ZAGROŻENIE POZNAWCZE, A ANOMALNE ZDOLNOŚCI BYTU AKTYWUJĄ SIĘ DOPIERO PO BEZPOŚREDNIEJ OBSERWACJI ANOMALII. U OBSERWATORÓW NASTĘPUJĄ CZTERY FAZY, KTÓRYCH OPIS ZAMIESZCZONO PONIŻEJ:

  • DO 24 GODZIN OD OBSERWACJI: OBSERWATOR BĘDZIE ODCZUWAŁ NIEZNACZNY NIEPOKÓJ, A JEGO PISMO (WLICZAJĄC W TO PISMO INTERNETOWE) BĘDZIE SKŁADAŁO SIĘ JEDYNIE Z WIELKICH LITER.
  • DO 48 GODZIN OD OBSERWACJI: OBSERWATOR PODCZAS JAKICHKOLWIEK PRÓB KOMUNIKACJI BĘDZIE PODNOSIŁ GŁOS, A ODCZUWANY PRZEZ NIEGO NIEPOKÓJ WZROŚNIE.
  • DO 72 GODZIN OD OBSERWACJI: OBSERWATOR PODCZAS JAKICHKOLWIEK PRÓB KOMUNIKACJI BĘDZIE W STANIE JEDYNIE KRZYCZEĆ, A ODCZUWANY WCZEŚNIEJ NIEPOKÓJ PRZERODZI SIĘ W PANIKĘ.
  • DO 96 GODZIN OD OBSERWACJI: OBSERWATOR ZOSTANIE OBJĘTY DESYGNACJĄ SCP-PL-286-B, GDYŻ BĘDZIE PRZEJAWIAŁ IDENTYCZNE ZAGROŻENIE POZNAWCZE CO SCP-PL-286.

BADANIA WYKAZAŁY, ŻE PO NADEJŚCIU OSTATNIEJ FAZY, EFEKT ANOMALNY SCP-PL-286 NIE ZANIKNIE NAWET PO PODANIU ŚRODKÓW AMNEZYJNYCH.


DODATEK PL.286.01

ODKRYCIE


O ISTNIENIU SCP-PL-286 FUNDACJA DOWIEDZIAŁA SIĘ DNIA 21.03.2022, KIEDY TO JEDEN Z BADACZY NATRAFIŁ NA DOKUMENT INTERNETOWY OMAWIAJĄCY ODKRYCIE DWÓJKI GÓRNIKÓW Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.3 GÓRNICY MIELI ZNALEŹĆ ZNACZNYCH ROZMIARÓW BYT PRZYPOMINAJĄCY "SMOKA LUB OGROMNEGO DINOZAURA", KTÓRY ZAMIESZKUJE JEDNĄ Z WEWNĘTRZNYCH JASKIŃ POD WOJEWÓDZTWEM.

PO ZGŁOSZENIU ZNALEZIONEGO ARTYKUŁU PRZEZ BADACZA DYREKTOROWI OŚRODKA PL-08,4 DYREKTOR NAKAZAŁ:

  • USUNĄĆ WSZELKIE MOŻLIWE KOPIE ARTYKUŁU MÓWIĄCEGO O ODKRYCIU.
  • ODNALEŹĆ GÓRNIKÓW, KTÓRZY DOKONALI ODKRYCIA.
  • JAK NAJSZYBCIEJ PRZETRANSPORTOWAĆ GÓRNIKÓW DO OŚRODKA PL-08 W CELU PRZESŁUCHANIA.

POSZUKIWANYCH ZNALEZIONO DNIA 25.03.2022 I 27.03.2022; BYLI TO MICHAŁ █████ I STANISŁAW █████████. OBAJ MĘŻCZYŹNI PODCZAS ZATRZYMANIA BYLI AGRESYWNI, A ICH RUCHY BYŁY CHAOTYCZNE, SPOWODOWANE PRZYPUSZCZALNIE ATAKIEM PANIKI.

PODCZAS PRZESŁUCHANIA OBYDWAJ MĘŻCZYŹNI NIE CHCIELI NIC POWIEDZIEĆ, A DOKŁADNA LOKALIZACJA BYTU ZOSTAŁA WYZNANA PRZEZ NICH DOPIERO 29.03.2022. NA MIEJSCE NATYCHMIASTOWO WYSŁANO MOBILNĄ FORMACJĘ OPERACYJNĄ LAMBDA-1 "SPRINTERZY", KTÓRA PO DWÓCH GODZINACH PRZESZUKIWANIA KOPALNI POTWIERDZIŁA ISTNIENIE SCP-PL-286. NASTĘPNEGO DNIA, FUNDACJA ROZPOCZĘŁA PRÓBY ZABEZPIECZENIA ANOMALII, PO KTÓRYCH ZAKOŃCZENIU WYCIĄGNIĘTO WNIOSEK, IŻ JASKINIA, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SCP-PL-286 ZOSTANIE POTRAKTOWANA, JAKO PRZECHOWALNIA OBIEKTU.


DODATEK PL.286.02

INCYDENT 286/PL/I


W WYNIKU WCZEŚNIEJSZEJ NIEWIEDZY NA TEMAT ANOMALNYCH WŁAŚCIWOŚCI SCP-PL-286, CAŁY PERSONEL PRZYDZIELONY DO ANOMALII, WRAZ Z PERSONELEM OŚRODKA PL-08 ZOSTAŁ UZNANY ZA PODDANY ANOMALNYM WŁAŚCIWOŚCIOM OBIEKTU. W ZWIĄZKU Z TYM CAŁĄ PLACÓWKĘ ZAMKNIĘTO. DO PERSONELU PRZYDZIELONEGO DO PRZECHOWYWANIA SCP-PL-286 I RESZTY OSÓB Z FUNDACJI MAJĄCYCH KIEDYKOLWIEK KONTAKT Z JAKĄKOLWIEK OSOBĄ ZARAŻONĄ LUB SAMYM PODMIOTEM WYSŁANO GRUPĘ MOBILNEJ FORMACJI OPERACYJNEJ ETA-10 "SEE NO EVIL", KTÓRYCH CELEM BYŁO PODDANIE TERMINACJI WYZNACZONY PERSONEL.

PONADTO ZARZĄDOWI FUNDACJI WIADOME BYŁO, IŻ PRZED ICH ZATRZYMANIEM, GÓRNICY, KTÓRZY PIERWSI MIELI STYCZNOŚĆ Z SCP-PL-286 KONTAKTOWALI SIĘ BEZPOŚREDNIO Z WIELOMA INNYMI OSOBAMI, JAK NP.: DZIENNIKARZE, ZNAJOMI I RODZINA, CO OZNACZA, ŻE ZAGROŻENIE POZNAWCZE, KTÓRYM JEST SCP-PL-286 ZOSTAŁO ROZPOWSZECHNIONE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DO STOPNIA, W KTÓRYM KONTROLA PRZEKAZU STAŁA SIĘ NIEMOŻLIWA.

DNIA 12.04.2022, RADA NADZORCZA POWOŁAŁA DO ŻYCIA PROJEKT LIZAKNOW,5 KTÓRY MIAŁ NA CELU OPRACOWANIE TAKTYKI MOGĄCEJ EFEKT ANOMALNY SCP-PL-286 POŁĄCZYĆ Z ŻYCIEM CODZIENNYM CZŁOWIEKA, NIE WYDAJĄC PRZY TYM ISTNIENIA FUNDACJI ORAZ OPRACOWANIE POTENCJALNEJ TERMINACJI BYTU.


DODATEK PL.286.03

WYNIKI PRÓB TERMINACJI SCP-PL-286


OD DNIA 13.04.2022 DO 07.05.2022, PRZEPROWADZONO ŁĄCZNIE 17 PRÓB TERMINACJI SCP-PL-286; KAŻDA Z TYCH PRÓB NIE BYŁA WYSTARCZAJĄCA, ABY ZAKOŃCZYĆ SIĘ POWODZENIEM.

DNIA 10.05.2022, PROJEKT LIZAKNOW WYSUNĄŁ PROPOZYCJĘ PRZEPROWADZENIA TERMINACJI SCP-PL-286 ZA POMOCĄ SCP-682. PROPOZYCJA JEST OBECNIE ROZPATRYWANA, PRZEZ RADE NADZORCZĄ.


DODATEK PL.286.04

WYNIK GŁOSOWANIA RADY O5


KRYPTONIM "GAD NA GADA"

AUTOR WNIOSKU: KIEROWNIK PROJEKTU LIZAKNOW, STARSZY BADACZ HENRY TWIST
TREŚĆ WNIOSKU: PROPOZYCJA TERMINACJI SCP-PL-286 ZA POMOCĄ SCP-682.
PODSUMOWANIE: NIECH BÓG BĘDZIE PO NASZEJ STRONIE.


GŁOSOWANIE RADY NADZORCZEJ

ZA PRZECIW BRAK GŁOSU
‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏ ‏‏‎
O5-01
O5-02
O5-03
O5-04
O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

STATUS
ZATWIERDZONE

DODATEK PL.286.05

PRÓBA TERMINACJI SCP-PL-286 ZA POMOCĄ SCP-682


W ZWIĄZKU Z ZAAKCEPTOWANIEM PROPOZYCJI BADACZA H. TWISTA, PRZEZ RADE O5, DNIA 16.05.2022, PRZETRANSPORTOWANO Z OŚRODKA PL-19 DO CELI PRZECHOWAWCZEJ SCP-PL-286 SCP-682. PONIŻEJ ZAMIESZCZONO OPIS WYDARZENIA.

DATA: 16.05.2022

OBIEKT#1: SCP-PL-286

OBIEKT#2: SCP-682

PRZYGOTOWANIA: CAŁY PERSONEL WYCOFANO Z CELI PRZECHOWAWCZEJ SCP-PL-286, PO CZYM WPROWADZONO TAM KONTENER Z SCP-682 WEWNĄTRZ. CAŁY PERSONEL BEZPIECZEŃSTWA ZOSTAŁ WYMIENIONY NA OPERATORÓW MOBILNEJ FORMACJI OPERACYJNEJ ETA-10 "SEE NO EVIL" I TAU-10 "DRAPIEŻNIKI ALFA".6

OPIS WYDARZENIA: PO OTWORZENIU KONTENERA I WYPUSZCZENIU SCP-682, OBIEKT ZACZĄŁ ROZGLĄDAĆ SIĘ PO JASKINI. W PEWNYM MOMENCIE ZACZĄŁ POWIĘKSZAĆ SWÓJ ROZMIAR, JEDNAKŻE, GDY POWIĘKSZYŁ SIĘ DWUKROTNIE, ZAPRZESTAŁ I POŁOŻYŁ NA ZIEMI, RYCZĄC. SCP-PL-286 ZDAWAŁ SIĘ PANOWAĆ NAD ZACHOWANIEM SCP-682 BEZ JAKIEGOKOLWIEK PROBLEMU. SYTUACJA TA MIAŁA MIEJSCE PRZEZ 30 MINUT, PO CZYM SCP-682 ZMNIEJSZYŁ SWÓJ ROZMIAR DO PODSTAWOWEJ FORMY I WSZEDŁ DO KONTENERA. NASTĘPNE PRÓBY KONFRONTACJI MIĘDZY TYMI DWOMA ANOMALIAMI NIE PRZYNIOSŁY LEPSZYCH EFEKTÓW.

STATUS: NIEUDANE


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported