SCP-PL-296
ocena: +10+x

Identyfikator podmiotu: №-PL-296

Klasa podmiotu: Keter Cernnunos1

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie dokumenty, które podawały obiekt №-PL-296 za anomalię zostały poddane rewizji po tym, jak zostało odkryte, że około 99,97% populacji ziemskiej jest pod wpływem danej anomalii i, że podmiot №-PL-296 istniał przez większość historii ludzkiej. W związku z tym pozostałe 0,03% zostało zaklasyfikowane jako anomalne. Mimo wszystko, zalecane jest utrzymywanie obiektu №-PL-296 w sekrecie.

W wypadku znalezienia anomalnych podmiotów SCP-PL-296, należy zbudować wokół nich niewielką przechowalnię i poddać manualnemu leczeniu osoby, które miały kontakt z efektami anomalnymi.

Opis: №-PL-296 to mikroskopijny organizm cudzożywny, żyjący i rozmnażający się w szyszynce ludzkiej. Osobniki tej rasy pasożytów posiadają niezrozumiałą przemianę materii, która pozwala im na pochłanianie melatoniny, serotoniny oraz dopaminy. Po dorośnięciu okazów №-PL-296, podmioty te zaczną rozmnażanie i częściowe przeniesienie się do innych części mózgu. Po osiągnięciu tego etapu, chirurgiczne wyjęcie tych pasożytów z mózgu jest prawie niemożliwe. Jak już dane egzemplarze zadomowią się w mózgu, zaczną one kontrolować części mózgu odpowiedzialne za ośrodek nagrody.2 Efektem tych działań jest znaczna utrata motywacji, oraz obniżony nastrój żywiciela oraz przytłaczające uczucie karygodności, winy oraz marnowania czasu podczas aktywnie niewykonywania produktywnych czynności.

Nie zostało jeszcze potwierdzone czy jest to efekt obniżonej ilości neuroprzekaźników, pożeranych przez №-PL-296, czy też efekt wywoływany poprzez obiekt sam w sobie, lecz zostało potwierdzone, że żywiciele są zdecydowanie bardziej podatni i chętni do ciągłej pracy lub nauki, w celach zagwarantowania sobie bytu w przyszłości. Efekt ten nie został zarejestrowany w znacznej ilości u osób niezarażonych tym pasożytem.


SCP-PL-296 to gatunek dębu niszczący natychmiastowo pobliskie komórki pasożytów №-PL-296. Nie wiadome jest ile takowych drzew istnieje na świecie, jednakże możliwa jest egzystencja większej ilości tego typu anomalii. W momencie pisania tego dokumentu, wyłącznie jedno takie drzewo jest zabezpieczone przez Fundację.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported