SCP-PL-297
ocena: +25+x

3/297 POZIOM 3/297
Tajne
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Identyfikator: SCP-PL-297
bezpieczne

Przydzielony Ośrodek Dyrektor Ośrodka Nadzorca Projektu Przydzielona MFO
EUPLPK Ośrodek PL-174 Dr Tadeusz Ostrowski Dr Natalia Borowik Ipsylon-4 ("Nowi Sąsiedzi")

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-297 jest trzymany w Pojemniku na Anomalne Artefakty typu 3, w Magazynie w Wymiarowym Ośrodku PL-174, obiekt może być poddawany konserwacjom. Przedmioty pozyskane z ekspedycji do SCP-PL-297-A są przechowywane w tym samym skrzydle Magazynu co SCP-PL-297, dozwolone jest używanie sosów pozyskanych z wymiaru w kuchni Ośrodka PL-174.

Aktualizacja: Nie należy zakłócać pobytu SCP-PL-297-B w SCP-PL-297-A.


Opis: SCP-PL-297 to kamienna rzeźba przedstawiająca butelkę sosu, napis wyryty w miejscu imitującym etykietę sugeruje, że jest to ketchup. Obiekt ma wymiary 10cm x 5cm x 5cm. SCP-PL-297 bez przerwy emituje promieniowanie Ostrowskiego, tak samo jak inne portale międzywymiarowe. SCP-PL-297 to portal typu Beta-4 (portal działający poprzez dotyk, przenoszący do wymiaru kieszonkowego).

Wymiarem docelowym SCP-PL-297 jest SCP-PL-297-A. SCP-PL-297-A to rzeczywistość złożona z nieznanej liczby małych (powierzchnia od 5m2 do około 15m2) wysp połączonych ze sobą za pomocą drewnianych mostów. Zamiast wody w SCP-PL-297-A występuje rodzaj ciemnego sosu pieczeniowego, sos ten jest bezpieczny do konsumpcji przez ludzi.

SCP-PL-297 przenosi dokładniej na centralną wyspę w SCP-PL-297-A, do tej pory największą zarejestrowaną przez Fundację. Na tej wyspie znajduje się obiekt podobny do SCP-PL-297 jednakże jest on trzy razy większych rozmiarów. Obiekt ten działa na takiej samej zasadzie, co SCP-PL-297, umożliwiając powrót z SCP-PL-297-A.

Na każdej wyspie w SCP-PL-297-A znajduje się zakopana skrzynia zawierająca pojemnik substancji w większości przypadków mogącej zostać sklasyfikowaną jako sos. Każda wyspa odpowiada innemu rodzajowi sosu. Jak dotąd personel Fundacji odkopał około 1000 różnych skrzyń.


Dodatek PL-297.1: Odkrycie

SCP-PL-297 ściągnął uwagę Fundacji w związku ze Zjawiskiem Nadnaturalnym PL-#0901, log którego jest zamieszczony poniżej.

Od tamtego czasu obiekt został naprawiony przez Fundację. W jaki sposób SCP-PL-297 został zniszczony jest obecnie nieznane.


Dodatek PL-297.2: Przykładowe Obiekty Pozyskane z Wysp w SCP-PL-297-A

Poniżej znajduje się lista przykładowych obiektów pozyskanych z SCP-PL-297-A. Pełna lista dostępna dla personelu z poziomem 3/PL-297 po skontaktowaniu się z Archiwum Wymiarowego Ośrodka PL-174.


Dodatek PL-297.2: Incydent PL-297-1

Dnia 09.12.2016 r. personel eksploracyjny odkopał skrzynię na jednej z wysp w SCP-PL-297-A, która okazała się pusta. Została ona przeniesiona do Ośrodka PL-174, gdzie, podczas przechowywania w magazynie, samoistnie się otworzyła. Z wnętrza skrzyni wyszedł byt desygnowany SCP-PL-297-B.

SCP-PL-297-B to byt ontokinetyczny klasy VI, ludzki mężczyzna wyglądający na ponad 70 lat, posiada 160cm wzrostu i 54kg wagi. Byt jest charakteryzowany przez brak włosów na głowie i długą siwą brodę. SCP-PL-297-B nazywa samego siebie "Ostatnim Strażnikiem Sosów" i nie chce podać swojego imienia, jeśli je ma. SCP-PL-297-B jest na ogół przyjazny i nie sprawia problemów pracownikom Fundacji.

Po wyjściu ze skrzyni SCP-PL-297-B poprosił o rozmowę z "mistrzem tego miejsca" i stwierdził, że nie wyjawi żadnych informacji o sobie dopóki jego prośba nie zostanie spełniona. Potwierdzono jedynie, że byt nie jest wrogo nastawiony.

Zorganizowano rozmowę Nadzorcy Projektu SCP-PL-297, Dr Natalii Borowik, z SCP-PL-297-B, jej transkrypt jest dostępny poniżej.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported