SCP-PL-302
SCP-PL-302
By: KubKacKubKac
Published on 04 Dec 2022 17:33

Sonic_visualiser_less_than_zero.JPG

SCP-PL-302 przedstawione na wizualizerze.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-302

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na wynikłe informacje z Dodatku PL-302/2, zakazuje się statkowi KENNEDY-3848-XK dalszego odpowiadania na jakiekolwiek transmisje radiowe.

Opis: SCP-PL-302 to transmisja radiowa otrzymana zwrotnie podczas wielokrotnych prób nawiązania komunikacji przez członków KENNEDY-3848-XK w głębokiej przestrzeni kosmicznej w poszukiwaniu pozaziemskich, inteligentnych form życia.

SCP-PL-302 jest zakodowane w nieznanym języku, toteż obecnie trwają próby translacji wiadomości, a także namierzenia pochodzenia dokładnego układu, z którego została wysłana. Podczas nagranej wiadomości nie słychać żadnych cech charakterystycznych, po których można byłoby rozpoznać nadawcę.

Anomalna właściwość podmiotu przejawia się, kiedy zostanie odsłuchany przez człowieka. Wówczas słuchacz utraci na jakiś czas możliwość wokalizacji; struny głosowe testerów nie zostały w żadnym stopniu uszkodzone.

Dodatek PL-302/1: Otrzymanie SCP-PL-302

SCP-PL-302 zostało odkryte podczas eksploracji-kolonizacji planet zdatnych do podtrzymywania życia poza układem słonecznym przez Statek Kolonizacyjny Fundacji KENNEDY-3848-XK. Po upływie czasu postanowiono nawiązać kontakt z wszelką napotkaną obcą cywilizacją w celu uzupełnienia zapasów żywności. Wiadomość została zmodyfikowana anomalnie, aby automatycznie została przetłumaczona na język słuchacza. Poniżej znajduje się zapis treści wiadomości, jaka została rozesłana przez załogę KENNEDY-3848-XK.

WIADOMOŚĆ RATUNKOWA KENNEDY-3848-XK


Do kogokolwiek dotrze ta wiadomość. Nazywam się George Mallory i kieruję Statkiem Kolonizacyjnym KENNEDY-3848-XK. Proszę o niezwłoczną odpowiedź po otrzymaniu jej. Powoli kończą nam się zapasy żywności i wody. Na pokładzie znajdują się kobiety i dzieci. Błagamy o pomoc i natychmiastową wiadomość zwrotną.


— Kapitan KENNEDY-3848-XK
George Mallory

Po 24-godzinnej transmisji, personel KENNEDY-3848-XK poinformował, że otrzymali wiadomość zwrotną o nieznanej lokalizacji pochodzenia, a także wywierający przez nią anomalny efekt.

Dodatek PL-302/2: Ukończenie translacji

28.11.2045 roku, Departament Lingwistyki ukończył tłumaczenie zawartości SCP-PL-302. Ze względu na zatrważającą treść wiadomości, zarząd badawczy na pokładzie KENNEDY-3848-XK zdecydował się zmienić kurs trasy i nie odpowiadać na komunikat. Poniżej znajduje się zawartość SCP-PL-302.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported