SCP-PL-302
SCP-PL-302
By: KubKacKubKac
Published on 04 Dec 2022 17:33
ocena: +15+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
 background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
 font-size: 85%;
 padding: 0.2em 0.4em;
 margin: 0;
 border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
 --c-bg: #393939;
 --c-syntax: #e0e0e0;
 --c-comment: #999999;
 --c-error: #f2777a;
 --c-value: #f99157;
 --c-symbol: #ffcc66;
 --c-string: #99cc99;
 --c-operator: #66cccc;
 --c-builtin: #70a7df;
 --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
 color: var(--c-syntax);
 background: var(--c-bg);
 border: 0.4rem solid var(--c-comment);
 border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
 outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
 position: relative;
}
.debug-info {
 position: absolute;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 font-family: 'Fira Code', monospace;
 font-size: 1rem;
 white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -18rem;
    width: 15.25rem;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}

ocena: +15+x

Sonic_visualiser_less_than_zero.JPG

SCP-PL-302 przedstawione na wizualizerze.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-302

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na wynikłe informacje z Dodatku PL-302/2, zakazuje się statkowi KENNEDY-3848-XK dalszego odpowiadania na jakiekolwiek transmisje radiowe.

Opis: SCP-PL-302 to transmisja radiowa otrzymana zwrotnie podczas wielokrotnych prób nawiązania komunikacji przez członków KENNEDY-3848-XK w głębokiej przestrzeni kosmicznej w poszukiwaniu pozaziemskich, inteligentnych form życia.

SCP-PL-302 jest zakodowane w nieznanym języku, toteż obecnie trwają próby translacji wiadomości, a także namierzenia pochodzenia dokładnego układu, z którego została wysłana. Podczas nagranej wiadomości nie słychać żadnych cech charakterystycznych, po których można byłoby rozpoznać nadawcę.

Anomalna właściwość podmiotu przejawia się, kiedy zostanie odsłuchany przez człowieka. Wówczas słuchacz utraci na jakiś czas możliwość wokalizacji; struny głosowe testerów nie zostały w żadnym stopniu uszkodzone.

Dodatek PL-302/1: Otrzymanie SCP-PL-302

SCP-PL-302 zostało odkryte podczas eksploracji-kolonizacji planet zdatnych do podtrzymywania życia poza układem słonecznym przez Statek Kolonizacyjny Fundacji KENNEDY-3848-XK. Po upływie czasu postanowiono nawiązać kontakt z wszelką napotkaną obcą cywilizacją w celu uzupełnienia zapasów żywności. Wiadomość została zmodyfikowana anomalnie, aby automatycznie została przetłumaczona na język słuchacza. Poniżej znajduje się zapis treści wiadomości, jaka została rozesłana przez załogę KENNEDY-3848-XK.

WIADOMOŚĆ RATUNKOWA KENNEDY-3848-XK


Do kogokolwiek dotrze ta wiadomość. Nazywam się George Mallory i kieruję Statkiem Kolonizacyjnym KENNEDY-3848-XK. Proszę o niezwłoczną odpowiedź po otrzymaniu jej. Powoli kończą nam się zapasy żywności i wody. Na pokładzie znajdują się kobiety i dzieci. Błagamy o pomoc i natychmiastową wiadomość zwrotną.


— Kapitan KENNEDY-3848-XK
George Mallory

Po 24-godzinnej transmisji, personel KENNEDY-3848-XK poinformował, że otrzymali wiadomość zwrotną o nieznanej lokalizacji pochodzenia, a także wywierający przez nią anomalny efekt.

Dodatek PL-302/2: Ukończenie translacji

28.11.2045 roku, Departament Lingwistyki ukończył tłumaczenie zawartości SCP-PL-302. Ze względu na zatrważającą treść wiadomości, zarząd badawczy na pokładzie KENNEDY-3848-XK zdecydował się zmienić kurs trasy i nie odpowiadać na komunikat. Poniżej znajduje się zawartość SCP-PL-302.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported