IPP-PL-320
IPP-PL-320
Byㅤ ZygardZygard
Published on 31 Dec 2022 17:04
ocena: +5+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
 background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
 font-size: 85%;
 padding: 0.2em 0.4em;
 margin: 0;
 border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
 --c-bg: #393939;
 --c-syntax: #e0e0e0;
 --c-comment: #999999;
 --c-error: #f2777a;
 --c-value: #f99157;
 --c-symbol: #ffcc66;
 --c-string: #99cc99;
 --c-operator: #66cccc;
 --c-builtin: #70a7df;
 --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
 color: var(--c-syntax);
 background: var(--c-bg);
 border: 0.4rem solid var(--c-comment);
 border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
 outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
 position: relative;
}
.debug-info {
 position: absolute;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 font-family: 'Fira Code', monospace;
 font-size: 1rem;
 white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -20em;
    width: 17.75em;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}

KOD W DUŻEJ MIERZE STWORZONY PRZEZ LIRYN NA POTRZEBY SCP 7006 INITIATIVE, ŚWIETNA PRACA WYJAZD TO CZYTAĆ

cactus

cac

IDENTYFIKATOR:IPP-{$item} POZIOM {$level}/{$item}
KLASA PODMIOTU:{$containment} {$security}

POZIOM ZAKŁÓCEŃ: {$disruption}

43953110165_0466ed8b12_b.jpg

cac

IPP-PL-320

ocena: +5+x
IDENTYFIKATOR:IPP-PL-320 POZIOM I/PL-320
KLASA PODMIOTU:Karpatis Wiedza Publiczna

POZIOM ZAKŁÓCEŃ: Kan'tinela

IPP-PL-320

Image Unavailable

Indywidualny Protokół Postępowania: Główna hodowla IPP-PL-320 jest zapieczętowana w Ośrodku Genetycznym 549 znajdującym się w mieście Dar'terei na Marsie, jednakże pomniejsza hodowla znajduje się w Świętym Laboratorium Genetycznym Błogosławieństwa Karcysty Kanta w mieście Tyr'nalii na planecie Terra. Pożywka złożona ze zmodyfikowanych genetycznie krewetek skorupowych powinna być dostarczana raz dziennie do obiektu. Nadzór nad badaniami i hodowlą obiektu spoczywa na barkach doktora Ghan'zana Halnego.

Opis: IPP-PL-320 to odtworzone przez Fundację organizmy z podtypu kulütsi które 3 miliardy lat temu żyły na Marsie. Wnętrzności obiektu strukturalnie niezwykle przypominają fungi. Obiekt płci męskiej dorasta do 10 fedów długości, płci żeńskiej natomiast zaledwie do 6 fedów.

Anomalną cechą obiektu jest to, iż mimo braku wprowadzenia w tym kierunku żadnych biologicznych usprawnień, jest on w stanie podłączyć się pod organizm ludzki i żyć z nim w symbiozie. W zamian za wartości odżywcze pokrywa swojego hosta chitynowym pancerzem oraz aktywnie zamienia obumarłe komórki w organizmie na fungalne struktury pełniące te same funkcje. W wypadku znacznego uszkodzenia mózgu IPP-PL-320 jest w stanie odtworzyć świadomość hosta.

Obiekt został przywrócony do życia jako część projektu "Czerwona Terra", którego celem było stworzenie na Marsie warunków podobnych do tych, które panowały na planecie Terra przed Wielką Katastrofą używając do tego pozostałości po organizmach żyjących na Marsie oraz sztucznie stworzonych przez Fundację. Istnienie obiektu zostało ogłoszone światu jeszcze kiedy zostały odkryte skamieniałości na Marsie. Dokumentacja z procesu przywracania obiektu do życia oraz testów była upubliczniana na bieżąco.

Możliwości użycia obiektu: Zgodnie z zaleceniami głównej inżynier genetycznej Fundacji, Võlutaar Hanny Kupińskiej, obiekt został udostępniony publicznie. Dowolny człowiek chcący wejść z obiektem w symbiozę może tego dokonać w wyznaczonych przez Fundację klinikach. W robotniczych warstwach społecznych połączenie z IPP-PL-320 stało się niemalże wymogiem, ze względu na wysokie ryzyko uszkodzenia ciała oraz potrzeby regeneracji.

Dodatek 320-1: Eksperymenty z użyciem IPP-PL-320

Numer eksperymentu: I

Nadzorca eksperymentu: dr. Ghan'zan Halny

Tester: D-2821, 28 letni orin o imieniu Asteniusz, bez modyfikacji ciała poza standardowymi.

Przebieg eksperymentu: Do ciała testera został powiązany IPP-PL-320. Po okresie około 72 godzin nastąpiła pełna symbioza. Testerowi została ucięta prawa ręka 6 dnia eksperymentu. Tester zgłosił samoistne pełne zatamowanie krwawienia przez fungalne struktury IPP-PL-320 w ciągu 3 minut od ucięcia ręki. W ciągu 24 godzin fungalna struktura przypominająca rękę testera wyrosła na miejscu kikuta, pełniła ona takie same funkcje jak poprzednia i była identycznych rozmiarów oraz wagi, tester miał nad nią pełną kontrolę. Po 72 godzinach ręka pokryła się chitynowym pancerzem wytwarzanym przez IPP-PL-320.


Numer eksperymentu: II

Nadzorca eksperymentu: dr. Ghan'zan Halny

Tester: D-2823, 36 letni orin imieniem Bogdannius. Poza standardowymi modyfikacjami ciała posiada biologiczną protezę prawej ręki na bazie szczypiec kraba.

Przebieg eksperymentu: Po połączeniu ciała testera razem z IPP-PL-320 nastąpiła pełna symbioza po czasie 72 godzin. Następnie została usunięta modyfikacja ręki zostawiając jedynie kikut. Po 24 godzinach odrosła idealna jej replika zbudowana z fungalnych struktur. Została wtedy ona ucięta i nastąpiła próba przywrócenia oryginalnej protezy. Organizm przyjął ją bez problemów. Po 4 dniach odcięto ją ponownie, w ciągu 24 godzin wyrosła idealna w pełni funkcjonalna replika, która po 72 godzinach pokryła się chitynowym pancerzem.

Notatki: Modyfikacje ciała wprowadzone przed symbiozą z IPP-PL-320 są przez obiekt replikowane.


Numer eksperymentu: III

Nadzorca eksperymentu: dr. Ghan'zan Halny

Tester: D-2213, 17 letni orin imieniem Antoniusz, bez modyfikacji ciała poza standardowymi.

Przebieg eksperymentu: Symbioza między testerem a IPP-PL-320 nastąpiła bez żadnych komplikacji. Po 4 dniach oczy testera zostały zastąpione zmodyfikowanymi według standardu C-21. Zmodyfikowane oczy przyjęły się bez żadnych komplikacji, tester był w stanie korzystać z nich zgodnie z normą. Po okresie dwóch tygodni tester został pozbawiony oczu, po 10 godzinach IPP-PL-320 odtworzył w tym miejscu oczy zbudowane z fungalnych struktur. Nie posiadały one właściwości takich samych jak modyfikowane ze standardu C-21, a bliżej przypominały naturalne ludzkie oczy. Po 17 godzinach oczy dostały ochronną warstwę powiek pokrytych chitynowym pancerzem.

Notatki: Modyfikacje ciała wprowadzone po symbiozie z IPP-PL-320 nie są uwzględniane przy regeneracji przez obiekt.


Numer eksperymentu: IV

Nadzorca eksperymentu: dr. Ghan'zan Halny

Tester: D-1273, 107 letni zend imieniem Kar'tiner, bez modyfikacji ciała poza standardowymi.

Przebieg eksperymentu: Symbioza między testerem a IPP-PL-320 nastąpiła bez znacznych komplikacji. Po trzech tygodniach od symbiozy tester został pozbawiony głowy, na ten czas jej funkcję przejął dołączony do ciała IPP-PL-320. Po czasie tygodnia w pełni odrosła głowa testera złożona teraz z fungalnych struktur. Tester przeszedł wszystkie badania pracy mózgu oraz świadomości.

Notatki: Ker'tiner był w stanie zachować swoją świadomość oraz pamięć z pomocą tego kulütsi na jego plecach. Jednak czy na pewno? Posiadamy niezwykle zaawansowaną technologię badań ciała i jego modyfikacji, jednak nie możemy potwierdzić czy to faktycznie on, czy IPP-PL-320 próbujący odtworzyć jego świadomość. Czy jeśli będziemy odcinać ciało testera kawałek po kawałku aż na mózgu, świadomości i historii kończąc… Czy dalej tester będzie sobą? Czy jest to już kompletnie inny byt udający testera?

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported