SCP-PL-336

ocena: +14+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-336

Klasa podmiotu: Cledisat
Specjalne Czynności Przechowawcze: Obowiązkowe jest zgłoszenie raportów
Widocznie objętych działaniami SCP-PL-336 – ze zmienioną klasą
Lub niedawno przepisanych, posiadających wygląd wiersza –
Szczególnie posiadających specyficzną sześciostrofową formę.
Obiekty z identyfikatorami zawierającymi liczbę sześć
Mają być regularnie sprawdzane pod kątem występowania podmiotu.


Opis: SCP-PL-336 to „Cledisat”, anomalna klasa podmiotu
Automatycznie przypisywana do niektórych raportów,
Szczególnie tych, w których identyfikatorach występuje liczba sześć.
Osoby spostrzegające dokument oznakowany niniejszą klasą
Odczuwają przymus przepisania go stosując się do formy
Sestyny lirycznej, opartego na powtarzających się słowach typu wiersza.


Dodatek: Przesłuchanie autorki raportu SCP-████ (Zaktualizowanego; Obecnie w formie wiersza)

Dr. Tomaszewski: Opisz swoje wrażenia po zmianie klasy podmiotu.
Autorka: Jako badacze spodziewają się od nas bezsensownej formy,
Tyle jest wyrażeń „nie pasujących stylistycznie” do raportów.
Podczas edytowania SCP-████ uświadomiło mi to spotkanie z jego nową klasą.
Tyle reguł na temat dążenia do wpisu idealnego; Znajdzie się miejsce na kolejne sześć.


Tydzień po przesłuchaniu kobiety, z jej własnego stanowiska pracy, sześć
Innych dokumentów zostało edytowane i przetworzone na wiersze.
Pierwszą zmianą w każdym z nich było pojawienie się SCP-PL-336 w polu na klasę.
Po tym, kiedy spytano jej, dlaczego postanowiła zmienić klasę podmiotu
Odkryliśmy, że przesłuchiwana nie mogła mieć w tym czasie dostępu do raportów,
A dalsze przesłuchania pokazały jej znikomą wiedzę o ich formie.


Po dogłębnej analizie występującej w edytowanych dokumentach formy
Odkryto wiadomości internetowe pisane między sześcioma
Anartystami, próbującymi dostać się do fundacyjnych raportów.
Przerabianiem niektórych dokumentów na wiersze
Mieli pokazać, że „można o wiele estetyczniej opisać podmiot”.
To najprawdopodobniej oni stworzyli klasę.


W czasie badania powiązania grupy anartystów z klasą
Odkryto, że skontaktowali się z essofizyczną manifestacją konceptu formy
Sestyny lirycznej, w celu ułatwienia im dostępu do wpisów o podmiotach,
W zamian za regularne ofiarowanie mu raportów —
Z tego co nam wiadomo, istota jako zapłatę przyjmuje jedynie raporty w formie wiersza.
Sama klasa pozwala tylko sprawniej rozpoznać przeznaczone do ofiarowania raporty.


Leżą przed tobą edytowane przez naukowców raporty oznakowane twoją klasą.
Jak mówiłeś, zrobili z nich wiersze, szczegółowo trzymając się formy.
Niech trąbi im w głowie sześć słów. Mają przecierpieć te 'nieprofesjonalne' opisy podmiotów.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported