SCP-PL-342

ocena: +13+x

Identyfikator podmiotu:
SCP-PL-342
Poziom upoważnienia:
2/PL-342
Klasa podmiotu:
Bezpieczne
Poziom zagrożenia:
Zielony

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie kalendarze, kroniki krajowe oraz zapiski w archiwach watykańskich muszą zostać skorygowane tak, by rok 1000 naszej ery był obecny w historii. Wszelkie nowo odkryte dokumenty z tamtego okresu należy jak najszybciej przechwycić i odpowiednio skorygować, a mającym z nimi wcześniej kontakt archeologom i historykom wymagane jest podanie środków amnezyjnych klasy A i wszczepienie fałszywych wspomnień. Wszystkie źródła pisane dotyczące pontyfikatu papieża Sylwestra II mają zostać przekazane Departamentowi Spirytologii.

Sylvestre_II_-_%C3%89vangiles_d%27Otton_III.jpg

Przedstawienie papieża Sylwestra II na rycinie z czasów jego pontyfikatu.

Opis: SCP-PL-342 to fenomen odkryty przez Fundację w roku 2021, polegający na braku w historii roku 1000 naszej ery. Działanie obiektu jest absolutne — zafałszowaniu ulegają nawet wyniki datowania radiowęglowego wykonanego na dokumentach, ciałach czy wszelkich innych przedmiotach wykonanych z materii organicznej, które, według wszystkich innych poszlak, powstać musiały w roku 1000 naszej ery. Anomalia nie powoduje przesunięcia się osi czasu, powstaje jedynie luka czasowa obejmująca okres między zakończeniem roku 999, a początkiem roku 1001, przypisując wszystkie zawarte w niej wydarzenia rokowi wcześniejszemu.

Fenomen został powiązany z ogólnoeuropejską paniką w roku 999 naszej ery, związaną z przewidywanym końcem świata z racji zakończenia pierwszego milenium. Po analizie zapisków ówczesnego papieża, Sylwestra II, wynika, że jest on osobą bezpośrednio związaną z jej powstaniem, a także najprawdopodobniej mającą duży wkład w anomalne zniknięcie kolejnego roku.

Dodatek SCP-PL-342-1: Odtajnione zapiski papieża Sylwestra II.

Ukazał mi się we śnie anioł. Przyszedł właśnie do mnie, wyciągając mnie z mojego śmiertelnego ciała tak, że wciąż je widziałem. Mówił, że przyszedł do mnie z ostrzeżeniem, przestrogą, proroctwem, słowem samego Boga Trójjedynego. Lękiem przepełniła się moja dusza, lecz on mi rzekł, głosem ciepłym, bym nie lękał się, ponieważ lud ziemski mogę ocalić. Nie wierzyłem. Wtedy on chwycił mnie za rękę i pokazał mi Bożą przestrogę. Widziałem Apokalipsę, gorszą od tej Janowej, inną od niej, gdzie nie jedna bestia była, lecz wiele i nie siedem było głów, lecz dziewięć. Widziałem ciąg dusz łkających, zniewalanych i ciągniętych do robót, widziałem świat przez naszego Najukochańszego Boga opuszczony, ludzi zlęknionych, braci przeciwko braciom występujących, ojców przeciwko synom, matki przeciwko córkom, wszystko ku uciesze diabła i jego szkaradnych braci. W oddali było miasto. Ogromne i dalekie tak bardzo, że wzrokiem ledwom je muskał. Jeruzalem? Czy to ono? Zastanowić się nawet nie miałem już chwili choć jednej, kiedy usłyszałem huków dziewięćkroć, kiedy mury jego upadły, a diabły wdarły się też tam.

Byłem przerażony. Jeszcze we śnie modliłem się do Boga Ojca o litość, a wtedy anioł rzekł do mnie: "Sylwestrze, drugi tego imienia! Nie lękaj się! Albowiem powiadam ci, że możesz zbawić lud ziemski! Daj mi rękę, a sprawisz, że wszystko to nie nadejdzie! Lecz ostrzegam cię — Bóg twój Ojciec w inny sposób zapłatę odbierze za grzechy ludu i Jego Kościoła Świętego. Ukaż jednak skruchę w imieniu ludzkości, a Pan okaże Wam choć trochę litości! Za przysługą taką jednak, Sylwestrze, zawsze przyjdzie jakaś konsekwencja".

Podałem mu rękę. I obudziłem się. Zgłosiłem okropną nowinę kardynałom, wszystkim doradcom, kazałem rozesłać listy z przestrogą dla europejskich panów, wezwaniem do skruchy i pokuty, albowiem TAK NAKAZAŁ PAN! Lękam się niemiłosiernie, że to nie wystarczy. Boże nasz, Ojcze. Zmiłuj się nad Twoim ludem. Miej litość dla Twoich Dzieci.

Następne milenium przyniosło za sobą kres wzrostu potęgi Kościoła Katolickiego i jego największe kryzysy, prowadzące ostatecznie do utraty przez niego dotychczasowego znaczenia oraz wpływów.

Departament Spirytologii zaordynował przeszukanie archiwów Stolicy Apostolskiej.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported