SCP-PL-343

ocena: +16+x


Czy Czarny Księżyc wyje?

.

.

.

Czarny Księżyc wyje po odkupienie za swe dawne grzechy.

.

.

.

.

.

.

Upoważnienia przyjęte. Witaj Nadzorco.

.

.

.


Identyfikator podmiotu:
SCP-PL-343
Poziom upoważnienia:
6/PL-343
Klasa podmiotu:
Keter Zneutralizowane
Poziom zagrożenia:
Czerwony

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkim pracownikom narażonym na kontakt z SCP-PL-343 lub informacje mogące spowodować infekcję należy prewencyjnie zaaplikować opracowane przez Fundację szczepionki antyinformacyjne chroniące przed zarażeniem się podmiotem. Priorytetowo działania te przeprowadzone powinny być wobec przyszłego personelu placówek umiejscowionych na terenie Islamskiej Republiki Iranu oraz u obecnych już tam pracowników, u których nie wykryto śladów infekcji.

Wszyscy pracownicy, u których stwierdzi się obecność SCP-PL-343 muszą zostać przetransportowani do jednej z tymczasowych placówek izolacyjnych na terytorium Islamskiej Republiki Iranu w celu poddania ich specjalnej, anomalnej terapii antyinformacyjnej, mającej na celu eliminację podmiotu oraz zabezpieczenie przed przyszłymi infekcjami. W przypadku stwierdzenia ostatniego stadium rozwoju SCP-PL-343 w mózgowiu pacjenta, jeśli terapia antyinformacyjna okaże się nieefektywna, nakazuje się poddanie go terminacji.

Priorytetowym zadaniem Fundacji jest doprowadzenie do wyeliminowania SCP-PL-343 z populacji Islamskiej Republiki Iranu przed 08.11.2022 roku. Z racji na szeroko zakrojoną kontrolę mediów na terenie tego państwa, eksperymentalna wielkoskalowa anomalna terapia antyinformacyjna musi zostać przeprowadzona w porozumieniu z aktualnym lub przyszłym irańskim rządem.

Aktualizacja Specjalnych Czynności Przechowawczych
05.12.22


Mimo uznania SCP-PL-343 za obiekt zneutralizowany dnia 03.11.2022 roku, wszystkie środki zapobiegawcze dotyczące personelu Fundacji wewnątrz i poza Islamską Republiką Iranu muszą zostać zachowane.

Światowa opinia publiczna musi zostać utrzymana w przeświadczeniu, że Islamska Republika Iranu zawsze utrzymana była w obecnym kształcie. Za pomocą kontrolowanych zagrożeń informacyjnych należy szerzyć narrację o stałości i naturalności aktualnych granic administracyjnych Islamskiej Republiki Iranu, jej struktury demograficznej, stopnia rozwoju społecznego oraz ekonomicznego, a także obecnego obszaru Wyżyny Irańskiej. Wszelkie wypowiedzi, sugerujące inną narrację mają być systematycznie usuwane, a ich autorzy poddani działaniu kontrolowanych zagrożeń informacyjnych w celu zapewnienia ciągłości zatwierdzonej przez Fundację narracji.

Zarówno aktualna populacja Islamskiej Republiki Iranu, jak i innych państw świata ma być ściśle obserwowana pod kątem ewentualnych objawów sugerujących infekcję SCP-PL-343. W razie ponownego wykrycia obecności podmiotu, nastąpić musi przywrócenie poprzedniej klasyfikacji, wznowienie poprzednich procedur oraz odpowiednie ich rozszerzenie.


Opis: SCP-PL-343 jest infoalergicznym1 pasożytem neurologicznym nieznanego pochodzenia. Specyfiką działania jak i wyglądu nie przypomina żadnego odnotowanego dotychczas gatunku pasożytniczego, aczkolwiek posiada część cech charakterystycznych dla pasożytów wewnętrznych, w tym:

  • Zredukowane narządy zmysłów — brak narządu wzroku, nawet prymitywnego, reaguje jedynie na bodźce chemiczne;
  • Zredukowany układ pokarmowy — brak otworu gębowego i narządów odpowiedzialnych za trawienie pokarmu. Najprawdopodobniej pobiera składniki odżywcze niezbędne mu do pełnego funkcjonowania całą powierzchnią ciała;
  • Budowa ciała umożliwiająca efektywne realizowanie pasożytniczego trybu życia w środowisku, w jakim się znajduje (układ komorowy mózgu) na przykład narządy chwytne.

SCP-PL-343 różnią się wyglądem i wielkością wraz z wchodzeniem na następne stadia rozwoju. Wyróżnić można 4 fazy rozrostu instancji SCP-PL-343 po dojściu do zarażenia.

FAZA I: W fazie I (larwalnej) obiekt mierzy od 0,5 mm do 2 cm długości, gdzie główka stanowi największą część objętości ciała. Obiekt posiada 5 kończyn czepnych, z których wyróżnić można najdłuższą z nich na końcu przedłużenia tułowiowego, określaną jako "ogonek". Po dojściu do zarażenia, SCP-PL-343 znajduje się w jednej z komór bocznych mózgu, skąd rozpoczyna dalszy rozrost po narządzie.

Pasożyt przebywa w komorze do 5 dni, po czym zaczyna pobierać pokarm do rozwoju i przeżycia. Po upłynięciu tego czasu, kończyny czepne zagłębiają się w układ limbiczny i zaczynają nim manipulować. Dochodzi w tym momencie do zmian emocjonalnych u zarażonych, przez co wydają się być zmęczeni, nadpobudliwi i drażliwi. Zmiany są na tyle niewielkie, że ciężko jest na tym etapie odróżnić efekty zarażenia SCP-PL-343 od zwykłych zmian nastroju podczas zmienności warunków pogodowych.

Po osiągnięciu długości 2 cm, obiekt przechodzi do następnej fazy rozwoju. W tym celu następuje wzmożony rozrost instancji, aby mogła wejść do Fazy II.

FAZA II: W fazie II (quasi-nimfa) obiekt jest znacznie większy i zajmuje znaczną część obszaru jednej z komór bocznych mózgu. Mierzy od 2 do nawet 6 cm długości, a jego kończyny czepne wraz z ogonkiem rozpoczynają proces "zakorzeniania". Polega on na wypełnianiu pozostałego wolnego obszaru komory bocznej, a także powolnego i nieczułego przebijania istoty białej, w celu powiększenia swojego wpływu na mózg nosiciela.

Po wejściu w tę fazę, kończyny czepne zaczynają się rozgałęziać, co zwiększa diametralnie ich ilość. Na tym etapie SCP-PL-343 zacznie współuczestniczyć w krążeniu płynu mózgowo-rdzeniowego, z którego pobiera część składników odżywczych. Umożliwia to też ograniczenie objawów klinicznych niedrożności komory. Po przejęciu znacznej części układu limbicznego, nosiciel nie wykazuje żadnej ekspresji emocjonalnej.

Faza III rozpoczyna się po dostaniu się części ogonka w rejony móżdżku, jako ingerencja w centrum koordynacji ruchowej.

FAZA III: W fazie III (zakorzenianie) rozpocznie się proces wnikania kończyn czepnych w sąsiednie rejony układów mózgowia. Wraz z postępem tego procesu, SCP-PL-343 za pomocą kontrolowanych sygnałów chemicznych i stymulacji układu nagrody, a także, ale w rzadkości, ośrodka bólu, będzie coraz bardziej kontrolować zachowania i czynności chorego. Na tym etapie nosiciel nie tylko będzie chronił pasożyta, ale i innych zarażonych. Oprócz tego będzie starał się zapewnić obiektowi najdogodniejsze warunki do jego rozwoju, na przykład poprzez zmianę diety na bogatszą w białka i tłuszcze nienasycone.

Rozmiary pasożyta są trudne do określenia przez skomplikowanie systemu rozgałęzień narządów czepnych.

FAZA IV: W fazie IV (████████) ███ ███████ █████████████ █████ ██████ ██████ █████████ ████ █ ████████ ████████████████ ████████ █████ ██████ ████████████████. ████████████████ █████ ████████ ████████████████.

██████ ██████ ██████ ███████████ █████████████ ███████████.

█████████████ ███████ ███████████ ███ █ ██████████ █████████ ████████████████ ██████. ██████ ██████████████████████. ██████████████ █████████ ████ ███████████████ ███████████.

Wektorem zarażenia się instancją SCP-PL-343 jest wiedza o obiekcie, jednak pełna infekcja zaczyna się dopiero po nieświadomym lub nie pozyskaniu informacji, nawet szczątkowych, o przebiegu Fazy IV i tego, co się w jej trakcie odbywa. Po dostaniu się informacji do umysłu odbiorcy, natychmiastowo w jednej z komór bocznych mózgowia zmaterializuje się instancja SCP-PL-343 w Fazie I. Niemożliwe jest chirurgiczne usunięcie obiektu bez uśmiercenia pacjenta, gdyż wyrwanie go z ciała modzelowatego może doprowadzić do śmiertelnego wylewu do mózgu. Zabicie nosiciela jest równoznaczne ze śmiercią pasożyta.


Dodatek PL-343/01: Odkrycie

SCP-PL-343 został odkryty podczas incydentu z dnia 19.06.2022 roku, kiedy wszystkie placówki Fundacji na terenach Islamskiej Republiki Iranu przestały odpowiadać na zewnętrzne komunikaty. Większy niepokój wzbudził fakt, że żaden z ośrodków nie zgłaszał sygnału ratunkowego, świadczącego o wystąpieniu przełamania zabezpieczeń któregoś z przechowywanych obiektów lub zajściu ataku ze strony wrogich, anomalnych organizacji.

W trybie natychmiastowym została wysłana ekipa odzyskująca wyposażona w ekwipunek na każdy rodzaj potencjalnego zagrożenia, jakie mogło być spowodowane według zarejestrowanych i skatalogowanych obiektów przechowywanych w danej placówce. Poniżej znajduje się transkrypcja z misji ratunkowej Ośrodka 787, gdyż jest to największa placówka przechowawcza na terenie Islamskiej Republiki Iranu.

MISJA RATUNKOWA DLA OŚRODKA 787

24.06.2022


[POCZĄTEK NAGRANIA]

[Transporter lotniczy z oddziałem ratunkowym leci w kierunku Ośrodka 787.]

OP-02: Ośrodek 787, tu misja ratunkowa R-04757. Otrzymaliście kilkukrotnie informacje o naszym przybyciu. Prosimy o kontakt, odbiór.

[Radiostacja nie wydaje żadnych odgłosów przez około 30 sekund.]

OP-04: Nadal nic?

OP-02: Ech… nie. Jakby nagle zapadli się pod ziemię.

OP-04: Może coś nie działa?

OP-02: W tym problem, że uszkodzoną radiostację byśmy usłyszeli. Wszystko trzaskałoby nawet przy samej próbie połączenia się z nimi, ale tu jest po prostu… cisza.

OP-04: Co się tam do cholery mogło stać?

OP-02: Jeśli coś stało się tu, to pewnie to samo przytrafiło się reszcie placówek w tym kraju. Nieważne, do której byśmy przylecieli, byłoby to samo. Przed misją próbowali się skontaktować z każdą z osobna.

OP-04: I, rozumiem, żadna nie odpowiedziała?

OP- 02: Inaczej to pewnie nie my byśmy tu lecieli.

OP-04: Wracając… masz jakiś pomysł, co w ogóle mogło się stać?

OP-02: Nie mam pojęcia, ale wszyscy są absolutnie obsrani. To po prostu wygląda tak, jakby z dnia na dzień wszystkie nasze placówki w jednym państwie po prostu przepadły. Zero alarmów, zero zgłoszeń, nic. Nie dziwię się dowództwu, że ze stresu łażą po ścianach…

OP-04: Widać nasz cel.

[Na nagraniu widać zbliżający się powoli wielkopowierzchniowy kompleks przechowawczy. Z racji na wczesną godzinę panuje jeszcze półmrok, lecz zewnętrzne oświetlenie placówki nie jest uruchomione.]

OP-04: Nawet oświetlenie parkingu jest wyłączone.

OP-02: Ośrodek 787, tu misja ratunkowa R-04757. Zbliżamy się do waszej pozycji, odbiór.

OP-07: I jak?

OP-02: Cisza.

OP-07: Powinni już widzieć, że lecimy do nich. O nic się nie pytają? Nie chcą, byśmy się zidentyfikowali?

OP-02: Nie, to my musimy się do nich dobijać. Bezskutecznie.

OP- 07: Huh…

OP-04: Może zaraz się odezwą.

OP-02: Ośrodek 787, tu znów misja ratunkowa R-04757. Podchodzimy do lądowania, odbiór.

[Transporter zaczyna się coraz bardziej zbliżać do lądowiska.]

OP-02: Odbiór!

OP-04: I jak?

OP-02: Lądujemy.

OP-04: Odezwali się?

OP-02: A czy wtedy byłbym tak poirytowany?

[Transporter rozpoczyna lądowanie.]

OP-02: Rozdzielmy się. Zespoły po dwie osoby mają sprawdzić stanowiska strażnicze. Ja i 3 inne osoby pójdziemy do wejścia głównego. Dobierzcie się teraz i rozdzielcie od razu po lądowaniu.

[Z tyłu transportera słychać ciche szmery, które ustają, kiedy jego rampa się opuszcza. Po chwili wszyscy wychodzą na zewnątrz i po sprawnym ustawieniu się odpowiednio, zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami, poszczególne grupy rozchodzą się do wskazanych niedługo wcześniej miejsc. Grupa, wśród której znajduje się OP-02 z bodycamem idzie do wejścia głównego.]

OP-04: Czyli wciąż żadnej reakcji z ich strony?

OP-02: Jak widzisz, nie.

OP-07: Chłopaki, widzieliście to?

OP-02: Co?

[OP-07 wskazuje na jedno z okien poziomu nadziemnego, które przed momentem się zapaliło. Kiedy wszyscy zaczęli je obserwować, widać, jak przez pomieszczenie przeszła męska sylwetka.]

OP-02: Czyli ktoś tam jest… przygotujcie się.

[Grupa przygotowuje się do ewentualnej obrony, przesuwając się coraz bardziej w kierunku głównego wejścia. Już na miejscu OP-02 podchodzi do jednej ze ścian, odsłania specjalny panel awaryjny i wpisuje podany mu przed misją kod. Wejście otwiera się, będąc osłanianym od zewnątrz przez resztę grupy. Po upewnieniu się, że w środku nie ma zagrożenia, wszyscy wchodzą do środka.]

OP-02: Stróżówka pusta, oświetlenie tego korytarza działa normalnie. Zaraz wchodzimy do Sektora I. Wieża I, jak sytuacja u was? Odbiór.

KOMUNIKATOR: OP-02, tu OP-09, Wieża I. W wieży czysto, funkcjonariusz ochrony wygląda, jakby zasnął na służbie. Dziwne, więc go przebadaliśmy na szybko… po prostu śpi. Odbiór.

OP-02: Przyjąłem. Bez odbioru. Stacja radarowa, jak u was? Odbiór.

KOMUNIKATOR: OP-02, zgłasza się OP-05. Jest spokojnie, wszyscy pracownicy żyją i są na miejscu. Odbiór.

OP-02: Przyjąłem, bez odbioru. Huh…

OP-04: Coś się stało?

OP-02: Zaraz wam powiem. Na razie wejdźmy do środka. Wchodzimy na trzy. Raz… dwa… trzy!

[Cała grupa otwiera drzwi prowadzące do Sektora I i wchodzi do środka. Korytarze są oświetlone, co pewien czas widać przechodzących pracowników, którzy uzbrojonej grupie przyglądają się z lekkim zdziwieniem i zaniepokojeniem. Wszyscy uspokajają się jednak wraz z dostrzeżeniem symboli Fundacji na ich mundurach. Grupa przesuwa się dalej, sprawdzając kilka pomieszczeń, w tym kancelarię, w której nocna zmiana jest na swoich miejscach.]

OP-02: Tu OP-02, kompleks główny, do wszystkich grup. Placówka wydaje się… czysta.

[KONIEC NAGRANIA]


Dodatek PL-343/02: Log Badawczy Rozwoju SCP-PL-343

Po misji ratunkowej personelu z Ośrodka 787, u części pracowników stwierdzono wczesne stadia rozwoju SCP-PL-343. W celach badawczych postanowiono przeprowadzić obserwację jednego z dawnych pracowników, Dr. Salara Ahmadiego, aby sporządzić dokładną dokumentację możliwości rozrostu obiektu w mózgowiu nosiciela.

Obiekt umieszczony został w dźwiękoszczelnej i odizolowanej komorze badawczej, w której dostarczone mu były podstawowe warunki życia, tj. spanie, dostęp do wody pitnej, dzienne trzy posiłki, a także kontakt z opieką medyczną. Co tydzień, wraz ze zmianami zachowania postanowiono przeprowadzać przesłuchania, który miały zapewnić subiektywne odczucia dotkniętej osoby przez SCP-PL-343.


PRZESŁUCHANIE NR-343-01


INFORMACJE

DATA: 27.06.2022

PRZESŁUCHUJĄCY: Dr Raszid Khai-al

PRZESŁUCHIWANY: Dr Salar Ahmadi

MIEJSCE: Placówka Badawcza 003, Pomieszczenie do Przesłuchań 07


[POCZĄTEK NAGRANIA]

Khai-al: (mówi do kogoś za sobą) Włączone jest? Och. Witam, doktorze Ahmadi. Słyszy mnie pan?

(Khai-al stuka w szybę przed sobą, próbując skupić uwagę Ahmadiego na sobie)

Ahmadi: Słyszę, dzień dobry.

Khai-al: Jak się pan czuje?

Ahmadi: Mogło być gorzej, ale nie jest. Raczej jest w miarę dobrze.

Khai-al: Dobrze to słyszeć, aczkolwiek mam lekkie obawy, bo wygląda pan dość blado. Na pewno dobrze się pan czuje?

Ahmadi: Już mówiłem, dobrze się czuję. Czemu pan tak docieka na temat mojego stanu zdrowia?

Khai-al: (drapie się palcem wskazującym po głowie) Cóż, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale Dowództwo jak i my sami byliśmy zaskoczeni, że po braku kontaktu z 787 nic tak naprawdę się w środku nie wydarzyło. Chyba mnie rozumie pan, prawda? Uznaliśmy to za nieco podejrzane.

Ahmadi: Nic z tych rzeczy. Nie sprawdzaliście może naszych odbiorników? Podobno niedawno przechodziła w pobliżu burza piaskowa, więc może doszło do małych usterek w przekazie.

Khai-al: (chrząka) Doktorze, w naszym interesie leży poznanie przyczyny tak długiego braku kontaktu z waszym ośrodkiem. Jeżeli doszło rzeczywiście do przełamania zabezpieczeń przez któryś z obiektów może pociągnąć to do poważny-

Ahmadi: (przerywa) Proszę, bądź ciszej. Głowa mnie boli, a ty tak wrzeszczysz do tego mikrofonu.

(Khai-al unosi szybko brwi i przekręca pokrętło czułości mikrofonu przy jego podstawce i kontynuuje.)

Khai-al: Dlaczego nie powiedział mi pan, że jednak źle się pan czuje?

Ahmadi: Przepraszam.

Khai-al: Proszę tak nie robić. Chcemy jedynie pomóc i rozwiązać ten cały incydent, jaki zaszedł. Także prosiłbym o szczerość.

Ahmadi: Więc czego tak naprawdę pan chce?

Khai-al: Dlaczego nie można było nawiązać z wami łączności?

(Ahmadi chwyta się za głowę w widocznym bólu)

Khai-al: Doktorze Ahmadi?

Ahmadi: Chyba mam migrenę.

Khai-al: Czy mamy przerwać to przesłuchanie?

Ahmadi: Proszę.

Khai-al: Ech, no to w takim razie tyle na dzisiaj.

[KONIEC NAGRANIA]


OBSERWACJE NR-343-01

Podczas pierwszego przesłuchania, Dr Ahmadi wykazywał objawy braku snu. Na początku nagrania można zauważyć, że przejawiał zachowanie bycia poza miejscem, w którym się znajdował tj. nie reagował na bodźce zewnętrze jak na przykład bezpośrednie zwracanie się przesłuchującego go Dr. Khai-ala. W dalszej części obiekt zdaje cierpieć na migrenę i być rozdrażnionym, gdyż nawet na dalekie od urządzenia nagrywającego upuszczenie przedmiotu zdawało się być odczuwalne dla niego.

Zaleciliśmy przeprowadzić wszelkie badania, czy nie doszło do jakiś trwałych, niewidocznych z pozoru uszkodzeń. Obiekt nie posiadał żadnych oznak walki, które mogłyby sugerować podjęcie obrony przed którymś z przechowywanych bytów, co w zasadzie odrzuciliśmy od razu, gdyż placówka znajdowała się w idealnym stanie. Przypuściliśmy atak pseudo-spektralnego bytu, ale najwidoczniej nie to.

Tomografia komputerowa pokazała nam coś zupełnie… innego. W lewej komorze bocznej mózgowia Ahmadiego odkryliśmy ciało obce, które na dodatek żyło. Natychmiastowo zleciliśmy tomografię też innym z "ocalałych" i znaleźliśmy to samo. Pasożyt wyglądał jak zalążek zwierzęcego płodu. Kurczowo trzymał się układu limbicznego, więc jest to potencjalna przyczyna podejrzanego zachowania u obiektu.

Poddaliśmy innego badacza operacji usunięcia pasożyta, jednak próba wycięcia go spowodowała natychmiastowy wylew krwi do mózgu, powodując zgon. Komitet ds. Etyki zakazał nam przeprowadzania zabiegów chirurgicznych, tylko wynaleźć alternatywną, konwencjonalną metodę usunięcia obiektu.

- Dr Raszid Khai-alPRZESŁUCHANIE NR-343-02


INFORMACJE

DATA: 09.08.2022

PRZESŁUCHUJĄCY: Dr Raszid Khai-al

PRZESŁUCHIWANY: Dr Salar Ahmadi

MIEJSCE: Placówka Badawcza 003, Pomieszczenie do Przesłuchań 07


[POCZĄTEK NAGRANIA]

Khai-al: Dobra, świeci się, czyli działa. Doktorze Ahmadi, słyszy mnie pan?

Ahmadi:(masuje swoje czoło i wzdycha) Tak, słyszę. Co tym razem?

Khai-al: Jak się pan dzisiaj czuję?

Ahmadi: Mam być szczery? Tak samo jak ostatnio. Jakbym miał głowę wsadzoną w imadło.

Khai-al: Przykro to słyszeć. Czy moglibyśmy wrócić do naszej ostatniej rozmowy?

Ahmadi: A o czym była?

Khai-al: O braku kontaktu z waszym Ośrodkiem 787. Wie pan coś na ten temat?

Ahmadi: Ech, nie wiem czy to przez migrenę, czy dlatego, że dawno to było, ale mam lekkie przebłyski. Przyszli do nas wieśniacy z pobliskiej wioski i błagali nas o pomoc. Nie wiem dlaczego do nas przyszli w pierwszej kolejności. Gadali coś o Allah wie czym, ale w pewnej chwili ludzie poczuli jakby ukłucie igłą w tył głowy. Też to poczułem, ale nie tak szybko jak inni. Chyba trzy dni od przyjścia tych dziwaków. Jeżeli mam być szczery, to coś z nimi było nie tak.

Khai-al: Co z nimi zrobiliście? Tak sobie przyszli w okolice waszej konspiracyjnej placówki i puściliście ich wolno?

Ahmadi: Co ty, daliśmy im trochę środków amnezyjnych i kazaliśmy odejść. To było naprawdę dziwne uczucie. W sensie ta igła.

Khai-al: Możesz wyjaśnić?

Ahmadi: Pewnie czułeś kiedyś takie, hm. Inaczej, swędziała cię kiedyś skóra tak, że nie mogłeś podrapać gdzie cię swędziało, bo swędzenie było głębiej?

Khai-al: Chyba tak.

Ahmadi: To było podobne uczucie. Nie swędziało, ale dało się poczuć punktowy ból tak na samym środku potylicy. Jakby wbita została nieprawdopodobnie duża igła w tył twojej głowy i coś wpuściła do środka, a teraz próbuje się wylać z niej.

Khai-al: (klika językiem o górne zęby i mówi do osoby za sobą) To… dobry opis, ale nadal nie odpowiada to na moje pytanie dlaczego postanowiliście nie odpowiadać.

Ahmadi: Danesh, dyrektor ośrodka, wyłączył komunikację. Z nikim tego nie przegadał, więc najpewniej to było samowolne działanie. Ja dowiedziałem się natomiast po fakcie.

Khai-al: Czyli to było celowe działanie? Dlaczego?

Ahmadi: Nie wiem, naprawdę. Danesh też nieco dziwniej się zachowywał i był bardzo niespokojny. To nie było do niego podobne. (drapie się po skroni wskazującym palcem) Jak tak teraz sobie myślę, to naprawdę dziwna sytuacja.

Khai-al: Coś nie tak?

Ahmadi: Chyba. Jeszcze przed chwilą pamiętałem twarze tych wieśniaków, a teraz mam wrażenie, jakby nigdy ich nie mieli.

Khai-al: Że teraz zapomniałeś? To chyba normalne, że się takie rzeczy zapomina. Ja na przykład nie pamiętam dokładnej twarzy mojego dziadka.

Ahmadi: Słuchaj, jeżeli ja twierdzę, że coś było nie tak, to zaufaj mi. (mocniej pociera dwoma palcami skronie) Twarz jak mglista dusza, która właśnie opuściła ciało. I jeszcze to gadanie o…

(Chwila przerwy)

Khail-al: Doktorze Ahmadi?

Ahmadi: Czerwona Zaraza niedługo zbierze swoje żniwa. Lekarstwa nam potrzeba. Musimy na czas wyzdrowieć!

Khail-al: Panie Ahmadi? Panie Ahmadi?! Ochrona!

(Ahmadi wrzeszczy przez kilka chwil, po czym do jego komory przechowawczej zostaje wtłoczony środek usypiający.)

Khail-al: Nic nie rozumiem. (do osoby za sobą) Hej! Możesz to wyłączyć?

[KONIEC NAGRANIA]


OBSERWACJE NR-343-02

Doktor Salar Ahmadi przekazał nam w końcu kilka cennych informacji. Zachęciło nas to do potwierdzenia pewnych faktów i napotkaliśmy kilka nieprzewidzianych przeszkód. Zaczęliśmy od nagrań z kamer, żeby przynajmniej zidentyfikować wspomniane osoby, które postanowiły podejść pod Ośrodek 787. Nagrania zostały celowo uszkodzone, żeby moment interakcji z nimi był niedostępny do obejrzenia. To dosyć dziwne, bo przy próbie edycji jakiegokolwiek z nagrań natychmiast zostaje aktywowany protokół informowania zarządu o próbie preparacji dowodów, ale systemy były także uszkodzone.

Zdecydowaliśmy inaczej dojść do odkrycia przyczyny dziwnego zachowania wśród personelu Ośrodka 787, w tym Doktora Ahmadiego. Jeżeli usunięcie nagrań było celowe, co jest niezaprzeczalnym faktem, to znaczy, że spotkanie wspomnianych przez niego pobliskiej ludności cywilnej mogło być przyczyną anomalii. Również postanowiliśmy sprawdzić inne systemy zabezpieczeń placówki, jednak wszystkie zdawały się być w normie, poza jednym szczególnym. Inspektory zagrożeń memetycznych i informacyjnych również zostały spreparowane tak, żeby nie posiadały zapisów z dnia napotkania przypuszczalnie zarażonych osób. Przypuszczam, że sam dyrektor ośrodka mógł to zrobić, jeżeli tylko on miał dostęp do nadawania sygnałów alarmowych.

Co do samego obiektu. Przeprowadziliśmy kolejną tomografię mózgu Ahmadiego i to, co było kiedyś "zalążkiem płodu" wyglądało teraz jak nieco rozwinięte korzenie. Narządy czepne przebiły ściany układu limbicznego, a nawet móżdżku i innych obszarów mózgu, co może świadczyć o tylko jednym, pasożyt próbuje przejąć pełną kontrolę nad swoim żywicielem.

Jeżeli usunięcie nagrań z kamer i odczytów z inspektorów miało jakieś powiązania z zagrożeniem informacyjnym, to zalecam zakończenie przesłuchań z samym zarażonym i umieścić w jego komorze przechowawczej jedno z urządzeń dla potwierdzenia naszych przypuszczeń.

- Dr Raszid Khai-alPRZESŁUCHANIE NR-343-03


INFORMACJE

DATA: 23.08.2022

PRZESŁUCHUJĄCY:

PRZESŁUCHIWANY: Dr Salar Ahmadi

MIEJSCE: Placówka Badawcza 003, Komora Przechowawcza 299


PRZEDSŁOWIE: Nagranie zostało pozyskane z zamontowanej kamery w komorze przechowawczej badanego, postanowiono ograniczyć bezpośredni kontakt z zarażonym do niezbędnego minimum. Kamera została także wyposażona w miernik zagrożeń informacyjnych, który od razu zapisywał odczyty do logu przesłuchania. Obraz z urządzenia był transmitowany na żywo do zaplecza, w którym przebywał zespół badawczy.

[POCZĄTEK NAGRANIA]

(Ahmadi siedzi na swojej pryczy i liczy palce.)

Ahmadi: Raz… Dwa… Trzy… Cztery… Pięć… Sześć… Siedem… Kurwa! (robi spory wydech) Boli boli boli!

(Ahmadi natychmiast zrywa się z łoża i natychmiast wstaje i prostuje się. Następnie po kilku chwilach podchodzi do najbliższej ściany, po czym intensywnie uderza swoją głową o nią.)

Ahmadi: Zamknij się! Zamknij się! Zamknij się wreszcie! Raz… Dwa… Trzy… Cztery… Pięć… Sześć… Siedem… (krzyczy z bólu)

(Mierniki zagrożeń informacyjnych wskazują na duże nasilenie ich po wypowiedzeniu liczby siedem. W miejscu, gdzie Ahmadi uderza swoją głowę zaczyna płynąć po ścianie kropla krwi. Robi to do momentu, aż tworzy się duży okrągły odcisk krwi, a następnie kładzie się na podłodze.)

Ahmadi: Już jest za późno. Żniwa wkrótce się zaczną i nakarmi się swoimi jarzącymi się ustami.

(Ahmadi leży nieruchomy na podłodze i zaprzestaje wokalizacji. Przez około 10 minut na nagraniu nie słychać nic poza głębokim oddychaniem badanego. W około 7 minucie ciszy na nagraniu mierniki zaczynają odbierać stale zwiększające się odczyty pobliskiego zagrożenia informacyjnego do czasu, aż ████████████████, a Ahmadi zaczyna się trząść i ████████. Mierniki zagrożeń informacyjnych przez skrajnie wysokie odczyty blokują obraz nagrania.)

[KONIEC NAGRANIA]

OBSERWACJE NR-343-03

komitet-ds-etyki.png

WIADOMOŚĆ KOMITETU DS. ETYKI

Dalsze dane jak i informacje z Obserwacji Nr 343-03 zostały usunięte przez wektor rozprzestrzeniania się SCP-PL-343.

Każdy personel, który miał do czynienia z Doktorem Salarem Ahmadim albo kimkolwiek z Placówki Badawczej 03 pilnie musi skontaktować się ze swoim skrzydłem medycznym i zostać poddanym procesom izolacyjnym. Nadrzędnym głosem Komitet ds. Etyki zatwierdza projekt wynalezienia szczepionki antyinformacyjnej, która ma zatrzymać proces rozwoju SCP-PL-343.

Dodatek PL-343/03: Prace nad szczepionką antyinformacyjną oraz terapią antyinformacyjną przeciwko SCP-PL-343

Od czasu przesłuchań i obserwacji doktora Salara Ahmadiego, a co za tym idzie — odkrycia SCP-PL-343 oraz sposobu rozprzestrzeniania się podmiotu, podjęto liczne próby opracowania odpowiednich metod mających doprowadzić do wyleczenia chorych, a także do zabezpieczenia narażonych na infekcję osób przed zarażeniem się. Ze względu na lokalizację podmiotu w układzie komorowym mózgu zarażonych, usunięcie go drogą operacyjną było metodą o bardzo dużym ryzyku. Podczas badań nad nią okazało się jednak, że nawet próby usunięcia pasożyta w I fazie rozwoju prowadzą do pewnej śmierci. Ze względu na specyfikę rozrostu SCP-PL-343 prób chirurgicznego usuwania podmiotu nie podejmowano się już wobec jego późniejszych faz rozwoju.

W toku rozważań nad informacyjną naturą rozprzestrzeniania się SCP-PL-343 wysnuto hipotezę, że do cofnięcia skutków zarażenia może zostać wykorzystana odpowiednio przeprowadzona terapia środkami amnezyjnymi. Hipoteza ta, na drodze badań klinicznych, została obalona. Stwierdzono jednak, że usunięcie wektora infekcji z pamięci pacjenta znacząco spowalnia rozwój podmiotu, skutecznie opóźniając przechodzenie do kolejnych faz.

Kolejna zaproponowana metoda leczenia została oparta o koncepcję narażenia pacjenta na kontakt z innymi, stworzonymi specjalnie w tym celu i kontrolowanymi zagrożeniami informacyjnymi. Ich działanie miało skupiać się na wielowektorowym oddziaływaniu na pamięć długotrwałą zarażonych, wymazując wektor infekcji z jego pamięci, a także oddziałując na bieżąco na jakiekolwiek informacje, mogące prowadzić do pogłębiania się domniemanego połączenia między pasożytem a jego żywicielem. Innym pożądanym skutkiem tego zagrożenia informacyjnego miało być oddziaływanie bezpośrednio na pasożyta w celu zakłócenia jego funkcjonowania. Po licznych testach i alteracjach samego zagrożenia poznawczego, terapia ta, określona mianem anomalnej terapii antyinformacyjnej, przyniosła pożądane skutki w postaci cofania rozrostu, a ostatecznie eliminacji podmiotu z mózgowia chorego, umożliwiając części pacjentów powrót do zdrowia w przeciągu około tygodnia od jej rozpoczęcia. Rezultaty wdrożenia leczenia przedstawiono w tabeli poniżej:

FAZA ROZWOJU SCP-PL-343 WYRAŻONA PROCENTOWO SKUTECZNOŚĆ TERAPII
FAZA I 94%
FAZA II 87%
FAZA III 80%
FAZA IV 25%

W przypadku braku wstępnej efektywności przy pierwszych trzech fazach rozwoju SCP-PL-343, możliwe jest wydłużenie terapii bądź, jeśli odnotowano wystąpienie skutków niepożądanych,2 wstrzymać ją czasowo i rozpocząć kolejną tygodniową sesję po dwóch dniach od ustąpienia objawów. Jeśli jednak terapia nie przyniesie pożądanych skutków w planowanym czasie osobie, u której SCP-PL-343 znajduje się w fazie IV, oznacza to, że pasożyt nabrał na nią odporności. Ze względu na zagrożenie, jakie pacjenci tacy mogą stwarzać dla swojego otoczenia, zarekomendowano poddawanie ich terminacji.

Równolegle z opracowywaniem anomalnej terapii antyinformacyjnej i publikacją rezultatów pierwszych badań nad nią, odpowiednie zespołu badawcze rozpoczęły prace nad szczepionką antyinformacyjną, mającą opierać się na podobnej koncepcji. Prace nad funkcjonującym jako antyinformacyjna szczepionka na SCP-PL-343 zagrożeniem informacyjnym skupiły się na nadaniu mu dwóch głównych cech:

  • Zakorzenienie. Szczepionka antyinformacyjna miała w zamierzeniu trwale zająć miejsce zarówno w pamięci długotrwałej, jak i podświadomości osoby, której została podana. Z tego też powodu musiała zostać skonstruowana tak, by po pierwszym podaniu, potrafiła podtrzymywać swoją aktywność nieustannie bez zewnętrznej ingerencji. Zagrożenie informacyjne, na którym została oparta, musiało więc tworzyć cykl aktywacyjny, czyli wraz ze słabnięciem jego wpływu powodować ponowne, podświadome narażenie na nie mózgu osoby zaszczepionej, co skutkowałoby jego ponowną aktywacją.
  • Funkcja antyinformacyjna. Szczepionka antyinformacyjna musiała także skutecznie unieszkodliwiać wektory infekcji przy ich kontakcie z umysłem osoby zaszczepionej. Rozważano i testowano dwie drogi osiągnięcia tego celu: zniekształcenie niebezpiecznych informacji oraz uniemożliwienie przyjęcia jej do pamięci zarówno krótko-, jak i długotrwałej poprzez zobojętnienie na jakąkolwiek jej formę ludzkiego mózgu.

Oprócz cech głównych, konieczne było także uzyskanie określonych cech pobocznych, mających zagwarantować stałość efektywności szczepionki w czasie oraz ułatwić i przyspieszyć proces zarówno jej aplikacji, jak i rozpoczęcia pełnego działania.

W trakcie badań wyeliminowano metodę zniekształcania informacji jako efektywny środek uzyskania pożądanych rezultatów funkcji antyinformacyjnej. Odkryto też, że ogólna skuteczność szczepionki antyinformacyjnej jest mniejsza u ludzi, którzy byli w przeszłości zarażeni SCP-PL-343. Zależności tej nie udało się wyeliminować, dalszy rozwój szczepionki umożliwił jednak uzyskanie zadowalającej efektywności także wobec ozdrowieńców, którzy doświadczyli dowolnego etapu rozwoju podmiotu.

STAN PRZYJMUJĄCEGO WYRAŻONA PROCENTOWO SKUTECZNOŚĆ SZCZEPIONKI
OSOBA ZDROWA 98%
PO FAZIE I 95%
PO FAZIE II 90%
PO FAZIE III 86%
PO FAZIE IV 80%

Po opracowaniu obu z wyżej opisanych środków umożliwiających podjęcie efektywną walkę z SCP-PL-343 rozpoczęto program leczenia pracowników zarażonych podmiotem za pomocą anomalnej terapii antyinformacyjnej oraz szczepienia personelu Fundacji szczepionką antyinformacyjną przeciwko obiektowi.

Dodatek PL-343/04: Poszukiwanie Źródła

Dnia 16.07.2022 roku, Fundacja postanowiła wysłać Mobilną Formację Operacyjną Samekh-59 ("Gold Sand Divers") do pobliskiej od Ośrodka 787 wioski, z której prawdopodobnie mogły przybyć zakażone osoby. Celem ekspedycji było skontaktowanie się z obiektami i oszacować rozprzestrzenienie SCP-PL-343. Dla zmniejszenia prawdopodobieństwa zarażenia się pasożytem, zespołowi przydzielono kilka dawek środków amnezyjnych Klasy H.

LOG EKSPLORACJI PL-343


DATA: 12.07.2022

POWIĄZANY OBIEKT: SCP-PL-343

ZESPÓŁ EKSPLORACYJNY: Mobilna Formacja Operacyjna Samekh-59 ("Gold Sand Divers")


[POCZĄTEK LOGU]

(Samekh-59 jadą samochodem terenowym do wioski Golmankhaneh. 5 minut po rozpoczęciu nagrywania dojeżdżają na plac główny i wysiadają.)

S59-1: Dobra, plan jest taki. S59-3 i S59-4 rozłożycie gdzieś w pobliżu namiot i będziecie udawać szpital polowy. Ja z S59-2 pokręcimy się po okolicy i popytamy przechodniów o "udział w badaniu krwi". Jakby coś się działo, krótkofalówka w dłoń, wsiadajcie do auta i jedźcie stąd, jakoś sobie z Dwójką poradzimy.

S59-3, -4: Tak jest!

S59-2: Nie mamy się jakoś przebrać?

S59-1: Myślę, że już wyglądamy na lekarzy w tych szmatach, więc dekonspiracją się nie przejmuj.

(S59-1 i -2 odchodzą od Jeepa i kierują się do najbliższego domu, jednak -2 zatrzymuje ich.)

S59-2: Poczekaj! Widzisz tego tam?

S59-1: Którego?

S59-2: No tego stojącego w tamtej grupce. Czy on ma r- o Boże…

(Obaj mężczyźni nagle odczuwają ból, chwytając się rękoma za głowę.)

S59-2: Nie pierdol kurwa!

S59-1: Spokojnie! W-weźmy tabletki.

(Zażywają środki amnezyjne w postaci czerwonych pastylek.)

S59-2: Niech to zadziała, bo nie chcę skończyć jak Ahmadi.

S59-1: Podobno próbują opracować szczepionkę, więc bądźmy po dobrej myśli. Chyba to już nic nie zmieni, jak do nich podejdziemy?

S59-2: Ech, chodźmy.

(S59-1 i -2 podchodzą do grupki ludzi, w której widoczny jest ████████. Po skupieniu wzroku na mężczyznach, ████████ zaczyna wydawać dźwięk przypominający syczenie, a reszta jedynie się obojętnie patrzy.)

S59-1: P-przepraszam państwa. Jesteśmy z MOHME i zajmujemy się badaniami krwi. Niedawno doszło do skażenia wody pitnej i musimy przeprowadzić odpowiednie badania, czy nie doszło do zakażenia krwi. Czy ktoś z państwa byłby chętny?

(S59-1 spotyka się ze wzrokiem wskazującym na politowanie i trwa chwilowa cisza.)

S59-1: Ktoś? Przewidziana jest nagroda pieniężna za pomoc w badaniach, wiecie ile na tym zyskanie? Pomożecie innym i-

(████████ syczy jeszcze głośniej i postanawia zbliżyć się do S59-1 i -2, na co mężczyźni postanawiają odejść w szybkim tempie.)

S59-2: Dlaczego nadal chciałeś z nimi gadać, jak ewidentnie z tym typem było coś nie tak?!

S59-1: (sapie) Bo za to nam płacą, kiedy to załapiesz? Hej, czy to nie jest meczet?

(S59-1 wskazuje palcem na dwa minarety.)

S59-2: Nie. Nie idziemy tam.

S59-1: Musimy. Może chociaż tam będą chcieli z nami pogadać.

S59-2: A jak będzie więcej takich jak tamten?

S59-1: To bierzemy w nogi za pas do Trójki i Czwórki.

S59-2: (szepcze) Za mało mi płacą…

(S59-1 i S59-2 idą pieszo główną ulicą w kierunku meczetu i co jakiś czas spotykają osoby, które z wyglądu przypominają ████████. Kiedy jedna z nich zaczyna iść szybko w ich kierunku, obydwaj postanawiają zacząć biec. Skręcając w sąsiednią ulicę, chowają się za jednym z budynków i odczekują chwilę, obserwując czy ████████ zgubił za nimi pościg. Odczekując chwilę, wychodzą zza domu i kierują się znowu w stronę meczetu. Po 3 minutach dochodzą pod bramę świątyni.)

S59-1: Zdejmij buty.

S59-2: Teraz?

S59-1: Tak, teraz. To że jesteś na misji nie zwalnia cię z przestrzegania i szanowania religii.

(S59-2 sapie i zdejmuje buty. Dwójka mężczyzn chwyta za klamki i otwierają drzwi od bramy. Po wejściu zauważają kilka grupek składających się z siedmiu osób, z czego sześć formuje okrąg, w którym stoi osoba przypominająca ████████. Sama sceneria wnętrza zdaje się zostać zmieniona, a na ścianach zdają się być wyryte nieznane symbole. Kiedy drzwi uderzają o futrynę, osoby zgromadzone odwracają się w ich stronę i zaczynają krzyczeć. S59-1 i -2 natychmiast wychodzą i biegiem uciekają z meczetu, kontaktując się z pozostałymi członkami oddziału.)

S59-1: S59-3, słyszysz mnie? Trzeba spieprzać!

S59-3: Kuźwa! (mówi do S59-4) Zostaw ten namiot i wsiadaj do auta. (znowu mówi do krótkofalówki) Gdzie podjechać?

S59-1: Jedź w kierunku meczetu i pod żadnym pozorem nie rozglądajcie się nigdzie poza ulicą! Wszystkich tu zaraziło tym pasożytem i pewnie naszą dwójkę.

S59-3: Dobra, jedziemy tam. Stańcie gdzieś na uboczu, żebyśmy was zauważyli.

(S59-1 i -2 zatrzymują się i siadają na ziemi. Czekają kilka chwil zanim przyjeżdża S59-4 Jeepem z S59-3. Wsiadają do samochodu i odjeżdżają. W trakcie drogi do Placówki Badawczej 003 i opuszczeniu Golmankhaneh, zauważają też w innych miejscowościach osoby, które z wyglądu przypominają ████████.)

S59-1: Jasna cholera! Za dużo ich tu. To paskudztwo się wszędzie rozprzestrzeniło. Dobra, jedź dalej i nie przejmuj się, zażyjesz chemię na miejscu.

(Samekh-59 dojeżdżają na miejsce i natychmiast połykają tabletki ze środkami amnezyjnymi.)

[KONIEC LOGU]


POSŁOWIE: Członków MFO Samekh-59 poddano kwarantannie i znajdują się obecnie pod stałym nadzorem medycznym. U S59-2 wykryto SCP-PL-343 w II Fazie rozwoju. W celu nienarażania ludzi na fizyczny kontakt z zarażonymi, postanowiono przeprowadzić dalszą obserwację ludności cywilnej zdalnie sterowanymi dronami. Obserwacji dokonano z kilku różnych miejsc, w celu oszacowania rozprzestrzenienia się SCP-PL-343 i odkryto, że w odległych miejscowościach występują również zarażeni znajdujący się w IV Fazie rozwoju pasożyta. Dowództwo O5 po otrzymaniu tych informacji natychmiast postanowiło się skontaktować z pośrednikiem rządu Islamskiej Republiki Iranu.


Od: administrator@site01.scp.int
Do: erfanhashemi@ir.scp.int
Temat: Informacja Ekskluzywna dla Rządu
Data: 18.07.2022

Decyzją Rady Nadzorczej, niniejsza wiadomość jest kierowana do władz Islamskiej Republiki Iranu. Ze względu na niedawne odkrycie rozprzestrzeniającej się na terenach nieodkrytej dotąd anomalnej choroby, wzywamy do podjęcia natychmiastowych działań w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się SCP-PL-343. Nalegamy, abyście zamknęli granice i otworzyli drogę morską w przygotowaniu w najbliższym czasie na transport szczepionek, które mają uchronić przed anomalią. Ponadto wymagamy wprowadzenia godzin policyjnych i wprowadzenia kwarantanny w poszczególnych rejonach.

Ze względu na rosnącą skalę lokalnej epidemii, nalegamy na potraktowaniu tej sprawy jako priorytet poziomu czerwonego. Poniżej załączamy niezbędną dokumentację dla zrozumienia powagi tej sytuacji. Liczymy na jak najszybszą odpowiedź i podjęcie odpowiednich działań.

📎 Dokumentacja SCP-PL-343 (18.07.2022)
📎 Mapa statystyczna Iranu z szacowaną ilością chorych (18.07.2022)
📎 Załącznik projektu szczepionki antyinformacyjnej na SCP-PL-343


Rada O5
Zabezpieczać, Przechowywać, Chronić.


Od: erfanhashemi@ir.scp.int
Do: administrator@site01.scp.int
Temat: RE: Informacja Ekskluzywna dla Rządu
Data: 19.07.2022

Informuję, że władze Islamskiej Republiki Iranu po dokładnym przyjrzeniu się sprawie i analizie przesłanych dokumentów stwierdziły, że szerzej zakrojone akcje są niepotrzebne. Nasze badania wykazały, że sytuacja na ten moment jest stabilna i nie jest wymagane wprowadzenie protokołów identycznych jak w sytuacji rozprzestrzenionego już na całym obszarze kraju patogenu.

Dziękujemy za przekazaną informację. W razie pogorszenia się sytuacji skontaktujemy się z wami za pomocą naszego pośrednika.


Erfan Hashemi,
pośrednik rządu Islamskiej Republiki Iranu


Od: administrator@site01.scp.int
Do: erfanhashemi@ir.scp.int
Temat: RE: RE: Informacja Ekskluzywna dla Rządu
Data: 19.07.2022

Po przemyśleniu tego zdecydowaliśmy jednogłośnie wyrazić chęć spotkania się z przedstawicielami waszego rządu w wyznaczonym wspólnie jak najwcześniejszym terminie.


Rada O5
Zabezpieczać, Przechowywać, Chronić.Po ostatniej wiadomości Rady O5 z Erfanem Hashemim nie otrzymano żadnej odpowiedzi. Z racji powagi tej sytuacji, próby kontaktu będą kontynuowane do czasu nawiązania ponownego kontaktu. W tym czasie kontynuowane mają być działania mające na celu opracowanie szczepionki i terapii antyinformacyjnych.

AKTUALIZACJA PL-343/05: Utrata kontaktu z rządem Iranu

Od 20.07.2022 roku do dnia dzisiejszego (22.07.2022) Fundacja nie otrzymała żadnej wiadomości zwrotnej, a patrole MFO zgłaszały większe rozprzestrzenienie się SCP-PL-343 wśród ludności cywilnej Islamskiej Republiki Iranu. W trakcie przeszukiwania potencjalnych wektorów zakaźnych odkryto, że każda stacja telewizyjna, oprócz zagranicznych, transmitowała audycje, które zawierały pokaźne ilości zagrożeń informacyjnych. Fundacja natychmiast podjęła kroki w celu zablokowania wszelkiej transmisji telewizyjnych i radiowych.

Ponadto Fundacja postanowiła samodzielnie odizolować komunikację Iranu z resztą świata, żeby nie doszło do dalszego globalnego zarażenia się SCP-PL-343. Ze względu na brak odzewu rządu Islamskiej Republiki Iranu wobec wprowadzenia blokady granic, Fundacja rozstawiła swoje oddziały wzdłuż połączeń infrastrukturalnych z innymi krajami.

Działanie to miało drugorzędnie sprowokować władze kraju do skontaktowania się z Radą O5, co przyniosło oczekiwane skutki.

Od: erfanhashemi@ir.scp.int
Do: administrator@site01.scp.int
Temat: Incydent Graniczny
Data: 28.07.2022

Incydent na granicy iracko-irańskiej zwrócił uwagę rządu w trybie pilnym chciałby poprowadzić spotkanie z przedstawicielami waszej organizacji. Działanie to stoi w jawnej sprzeczności z umowami dwustronnymi o nieingerencji bez podanego powodu. Czerwona plaga krwawi na polach pszenicy, a zbiory są kosztowane przez nieświadomych konsumentów. Prosimy o zaprzestanie tego, w innym przypadku może się to źle skończyć dla obu stron.

Proponujemy spotkanie w dniu 28.07.2022 roku w Teheranie. Więcej informacji otrzymacie na bieżąco.


Erfan Hashemi,
pośrednik rządu Islamskiej Republiki Iranu

Przypuszcza się zakażenie SCP-PL-343 wśród członków rządu Islamskiej Republiki Iranu, a także rozważane jest uczestnictwo we wspomnianym spotkaniu. Nakazano przyspieszenie prac nad eksperymentalną wielkoskalową terapią antyinformacyjną, która umożliwiłaby skuteczne i niewykryte leczenie populacji.

Rada O5 zdecydowała się nie powstrzymywać działań mających na celu blokadę granic z Iranem i poszerzenie wewnętrznej ingerencji obejmującej próby ograniczenia rozprzestrzeniania się pasożyta oraz poszukiwanie jego pierwotnego źródła.

Aktualizacja PL-343/06: Poszukiwanie pochodzenia podmiotu

Po kilku zebraniach Rady O5 podjęto decyzję o potwierdzeniu uczestnictwa Fundacji w proponowanym przez władze Islamskiej Republiki Iranu. Oddelegowano na nie specjalnego wysłannika, pełniącego rolę pełnomocnika Rady. Po powrocie został on poddany kwarantannie i gruntownie przebadany. Wykryto u niego SCP-PL-343 w Fazie I rozwoju, co ostatecznie potwierdziło przypuszczenia o dotarciu epidemii do członków irańskiego rządu. Została formalnie podjęta decyzja o wstrzymaniu kontaktów z rządem irańskim.

Z uwagi na powyższe okoliczności, zatwierdzono w pełni samodzielne przeprowadzenie śledztwa, mającego na celu odkrycie dokładnego miejsca i okoliczności początku epidemii SCP-PL-343 w Iranie. Poprzez szacowany na podstawie obserwacji dronami udział ludności, będącej nosicielami SCP-PL-343 w IV Fazie rozwoju stwierdzono, że pierwszymi ogniskami epidemii były miejscowości znajdujące się w pobliżu Parku Narodowego Kavir. Pozwalało to przypuszczać, że prawdopodobne miejsce początku epidemii i zarazem pierwszego kontaktu SCP-PL-343 z człowiekiem znajdowało się na jego obszarze.

RuinyIran.jpg

Ruiny odkryte na obszarze Parku Narodowego Kavir.

Po przeprowadzeniu serii zawężonych obserwacji za pomocą dronów zauważono na jego terenie ruiny, które najprawdopodobniej pełniły w przeszłości funkcje magazynu bądź miejsca odosobnienia. Z racji na występowanie w jego bezpośrednim pobliżu pozostałości po aktywności ludzi3 podjęto decyzję o wysłaniu na miejsce oddziału Mobilnej Formacji Operacyjnej Samekh-59 w celu dokładnego przeszukania go. Zarejestrowane nagranie przedstawiające przebieg eksploracji zamieszczono poniżej.

LOG EKSPLORACJI PL-343


DATA: 31.07.2022

POWIĄZANY OBIEKT: SCP-PL-343

ZESPÓŁ EKSPLORACYJNY: Mobilna Formacja Operacyjna Samekh-59 ("Gold Sand Divers")


[POCZĄTEK LOGU]

S59-5: Ech, wiecie. Jedziemy tu, bo główny oddział nadal jest na kwarantannie. Jakby ktokolwiek się źle poczuł, bierzcie amnestyki, podobno spowalniają rozwój choroby. No… nagrywa się już. Wszystko u wszystkich działa?

S59-7: Komunikator sprawny, reszta sprzętu też.

S59-8: U mnie tak samo.

S59-5: A jak u ciebie, Salim?

S59-6: Eee… coś chyba… a nie, działa jednak. Wszystko sprawne.

S59-5: Świetnie. Za kilka minut powinniśmy być na miejscu.

[W oddali widać stojące na niewielkim wzgórzu ruiny. Oddział znajduje się wewnątrz samochodu terenowego i zbliża się do nich powoli. Jest dzień.]

S59-6: Nie boicie się, że nam też się coś stanie? Że się zarazimy?

S59-7: Nie wiemy nawet, czy cokolwiek tam w ogóle jest. To dosłownie ślepy traf.

S59-6: Nie wiem, mam złe przeczucia…

S59-8: Jak każda jeszcze zdrowa osoba w tym kraju.

S59-5: Nie ma co się wyzłośliwiać. Sytuacja jest dosyć poważna, więc w sumie to go rozumiem. Zaraz będziemy na miejscu.

[Samochód dociera na miejsce i zatrzymuje się. Oddział po chwili wychodzi z niego i kieruje się w stronę wejścia do wnętrza ruin.]

S59-5: Trzymajmy się blisko siebie. Każdy ma mieć każdego na widoku. O wszystkim, co znajdziecie, macie mnie informować.

[Grupa wchodzi do środka, wszyscy uruchamiają latarki.]

S59-7: Melduję… kurz, pył, więcej kurzu…

S59-5: Nie za dobry masz humor?

S59-7: Wybacz.

S59-8: Na ziemi są jakieś prawie zasypane ślady stóp.

S59-5: Prowadzą gdzieś?

S59-8: Jeszcze nie wiem, dużo ich tu mimo wszystko. Trudno się w tym połapać.

S59-6: Huh…

S59-5: 6, gdzie idziesz? Masz coś?

S59-6: Za śladami. Tu idą w konkretnym kier…

[S59-6 milknie i ogląda miejsce w rogu pomieszczenia. Po chwili zaczyna odgarniać warstwę kurzu butem.]

S59-6: Metal.

S59-7: Metal?

[Wszyscy idą do S59-6.]

S59-6: To chyba jakiś właz.

S59-5: Spróbujcie znaleźć jakiś uchwyt. Tak we dwie osoby, byśmy sobie nawzajem nie przeszkadzali.

[S59-6 oraz S59-8 przeszukują obszar metalowej pokrywy i wokół niej w poszukiwaniu miejsca, za pomocą którego mogliby ją otworzyć.]

S59-8: Mam coś. Powinieneś to mieć po przeciwległej stronie.

S59-6: To wgłębienie?

S59-8: Ta. Można włożyć tam palce. Może będzie się to dało jakoś podnieść.

[Obaj chwytają za klapę od boku i powoli unoszą ją do góry.]

S59-8: Na Allaha, to idzie jak krew z nosa.

S59-7: Bo pewnie nie było przewidziane do otwierania tego manualnie, wiecie? Wygląda na w miarę nowe,

S59-5: Świetnie, ale nie bądź dupkiem, tylko im pomóż.

[S59-7 wzdycha i chwyta za podniesioną przednią część klapy, pomagając S59-6 i -8 ją podnosić. Po około minucie zostaje maksymalnie otwarta.]

S59-6: I co tam jest?

[S59-5 oświetla przestrzeń pod klapą latarką.]

S59-5: Schody. Betonowe i dobrze zachowane, trochę dziwny widok w parusetletnich ruinach. Zejdę pierwszy. Bądźcie tuż za mną i w razie czego bądźcie gotowi do odwrotu.

[S59-5 powoli i ostrożnie schodzi w dół stopień po stopniu, oświetlając sobie drogę latarką. Reszta, z przygotowaną bronią, schodzi za nim.]

S59-7: Ale smród…

S59-5: Chyba nawet wiem skąd.

[S59-5 odsuwa się nieco od schodów i oświetla leżące na ziemi w kręgu z namoczonego czarną substancją piasku ciało z siedmioma nacięciami w obrębie brzucha.]

S59-8: Mord rytualny?

S59-5: Na to wygląda.

S59-7: Z drugiej strony nie wygląda to wszystko jak miejsce zebrań jakichś pieprzniętych okultystów…

[S59-7 powoli przechodzi światłem latarki po pomieszczeniu, w którym się znajdują.]

S59-7: Ze cztery stanowiska, szafki na dokumenty, sprzęt laboratoryjny na półkach… mord rytualny w laboratorium pod ruinami? Nie wiem, nie klei mi się to.

S59-6: Co jeśli to był element badań?

S59-7: Rozebranie i pokiereszowanie baby?

S59-6: A masz inne wyjaśnienie?

S59-5: 7, mówiłeś coś o szafce na dokumenty, nie? Sprawdźcie to, zamiast się spierać.

[S59-7 wzrusza ramionami i razem z -6 idzie w kierunku wspomnianej przez siebie wcześniej szafki, zaczynają ją razem przeszukiwać. Tymczasem -5 i -8 sprawdzają porzucone stanowiska.]

S59-8: "Jak wyrwać czerwony chwast". Co?

S59-5: Gdzie ty to masz?

S59-8: Tu na biurku ktoś to napisał. Tak z 10 razy.

S59-7: Chłopaki…

S59-5: Co?

S59-7: Tu są dzienne raporty. Wszystkie się zachowały. Robili… nie do końca rozumiem co, trochę to dziwnie opisali. Zresztą, nie ma czasu, by się w to dokładnie wczytywać. W każdym razie, zwracam szóstce honor, to… coś, co zrobili, jest elementem badań. Studiowali jakieś zapiski, chcieli coś osiągnąć, używając do tego między innymi tego mordu i twierdzili, że im się chyba udało. Potem się robi trochę dziwnie…

S59-8: W sensie?

S59-7: Zdania bez kontekstu, powtarzane po kilka razy. Jakby, wiecie, w miarę sensowny tekst, a potem jakaś losowa wstawka o czerwonych polach czy czymkolwiek. Zanim stąd wyszli, to napisali, że…

S59-5: Weźcie tabletki.

S59-7: To… jakiś żart? Jeśli tak, to trochę nieśmie-

S59-5: Wszyscy macie wziąć amnestyki. 7, nie czytaj tego dalej. Zabezpieczcie wszystkie te dokumenty, poróbcie jakoś zdjęcia tego miejsca. Wracamy.

S59-7: Ale…

S59-5: To rozkaz. Połącz kropki, Abbas.

[KONIEC LOGU]

Opierając się na informacjach pozyskanych podczas analizy zabezpieczonych podczas akcji raportów, dokończenie prac nad eksperymentalną wielkoskalową anomalną terapią antyinformacyjną uznano za priorytetowe. Wszelkie procedury związane z leczeniem muszą zostać ukończone do dnia 08.11.2022r.

Poniżej przedstawiono fragment pozyskanych podczas akcji dokumentów.

korona_kielce_kurwa_widelce.png

PROJEKT: KRWAWA KORONASKRÓT: PROJEKT: KRWAWA KORONA to operacja mająca na celu rytualną edycję noosfery, usuwając z niej niebezpieczne, obce koncepty z ludzkiej nieświadomości. Pozbywając się danego konceptu, niemożliwa była jego ponowna percepcja, a co za tym idzie, uśmiercenia go.

OPIS: Noosferę od czasu jej wstępnego odkrycia zamieszkuje wiele obcych bytów, które stale karmią się ludzką świadomością ich istnienia. Odcinając możliwość postrzegania konceptu przez ludzki umysł, zostanie on zapomniany, zatem unieszkodliwiony. Na przestrzeni lat dokonano prób kilku podobnych zabiegów, jednak nie powiodły się.

PROJEKT: KRWAWA KORONA wprowadza usprawnienie danych prób likwidacji konceptów, poprzez wykorzystanie noosferycznego szperacza. Są to sztucznie stworzone koncepty, które można stworzyć w procesie rytuału; najczęściej rytuału poświęcenia. Zadaniem ich jest zastępowanie określonego konceptu po ówczesnym usunięciu go, aby ludzka psychika nie wchodziła w stan "czarnych myśli", po ponownym napotkaniu go.

DZIAŁANIE: PROJEKT: KRWAWA KORONA uwzględnia wstępne usunięcie konceptu Karmazynowego Khana z ludzkiej noosfery. Powołując się na jego przyszłe zmaterializowanie się w naszym wszechświecie, stanowi on Zagrożenie Poziomu Ashra.

Wykorzystane zostaną do tego urządzenia, które globalnie zablokują możliwość postrzegania konceptów takich jak: strach, czerwony, gniew, głód, przemoc domowa i zbliżonych do jego idei. Blokując jednocześnie te wszystkie koncepty, idea Karmazynowego Khana nie będzie miała dostępu do "pożywiania się" na świadomości człowieka, przez co odejdzie w zapomnienie i niebyt.

Natychmiast po tym zostaną przywrócone koncepty i należy przeprowadzić rytuał poświęcenia, w którym przywoła się noosferycznego szperacza, który natychmiast zapełni dziurę w mapie koncepcji, aby żaden pobliski, wrogi koncept nie przejął także tego obszaru.

sacrificial-dagger.png

Przedmiot#3271 ("Rytualne Ostrze").

Rytuał polega na utworzeniu magicznego kręgu krwi, w środku którego zostanie poświęcona osoba, podczas gdy w tle będzie recytowana inkantacja tworząca "bańkę" wokół pustego obszaru mapy noosferycznej. Ofiara zostanie zabita rytualnym ostrzem, która posłuży jako chwilowe naczynie do utworzenia noosferycznego szperacza do czasu śmierci organizmu osoby. Po tym zostanie wykorzystane taumaturgiczne zaklęcie, które ma przenieść byt z umysłu ofiary bezpośrednio na mapę noosferyczną. Natychmiast zostanie przerwana recytacja, a bańka otworzy się i miejsce zostanie zagospodarowane przez sztuczny byt.

Prawdopodobieństwo, że innemu obcemu noosferycznemu bytowi uda się przebić bańkę powstałą z inkantacji jest mała, jednak nie można wykluczyć tego zagrożenia.

%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%AF%E3%83%88%E9%96%8B%E7%99%BA%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80.png

Aktualizacja PL-343/07: Szczepionka antyinformacyjna

Wraz z dniem 30.08.2022 roku, Wydział Kontrmemetyki i Antymemetyki sfinalizował prace mające na celu stworzenie szczepionki i terapii antyinformacyjnej przeciw SCP-PL-343. Z dniem tym natychmiast zaszczepiono cały personel Fundacji.

Zgodnie z zaleceniami wydanymi dnia 31.08.2022, sukcesy na polu opracowywania podstawowej wersji terapii przeciwko SCP-PL-343 wykorzystane zostały do przyspieszenia prac nad eksperymentalną, globalną terapią antyinformacyjną, którą, ze względu na łatwość aplikacji i model działania, zastosowano by wobec ludności Islamskiej Republiki Iranu.

Jej aplikacja miałaby przebiegać za pośrednictwem wszystkich mediów informacyjnych dostępnych na terytorium tego państwa. Zadaniem agentów Fundacji stałoby się odnajdywanie i wywożenie do odosobnienia każdego, u kogo wykryje się pasożyta w Fazie IV rozwoju. Całość operacji ma zostać przeprowadzona niezależnie od woli przedstawicieli władzy Islamskiej Republiki Iranu.

Aktualizacja PL-343/08: Dalsze fragmenty dokumentacji pozyskanej w Parku Narodowym Kavir

Aktualizacja PL-343/09: Operacja "BLOODMOON"

Prace nad eksperymentalną wielkoskalową terapią antyinformacyjną zostały ukończone dnia 30.09.2022 i wraz z opublikowaniem wyników badań przystąpiono do realizacji planu leczenia populacji Islamskiej Republiki Iranu. Zaszczepieni agenci polowi Fundacji przystąpili do poszukiwania i rejestrowania jak największej liczby chorych, u których podmiot znajdował się w IV Fazie rozwoju. Równolegle z tym zostały podjęte działania mające na celu uzyskanie dostępu do mediów na obszarze państwa. Wszystkie te czynności podjęte przez Fundację realizowane były w ramach Operacji "BLOODMOON".

Odpowiedź władz irańskich była na początku niejednoznaczna. Nie zostały odnotowane żadne próby kontaktu z ich strony, w przestrzeni publicznej nie był także obecny żaden otwarty sprzeciw. Wszystko to składało się na obraz sugerujący, że Operacja "BLOODMOON" przebiegać będzie bez większych przeszkód. Zauważono jednak drobne działania zarówno służb porządkowych, jak i miejscami także lokalnych jednostek wojskowych, utrudniających pracę agentów polowych.

Właściwa wrogość władz Islamskiej Republiki Iranu objawiła się dopiero, gdy zostały podjęte próby infiltracji narodowych mediów. Agenci Fundacji, odpowiedzialni za tę część operacji, zostali aresztowani, a wojsko irańskie zaczęło otwarcie interweniować w sprawie działań agentów polowych poszukujących chorych doświadczających ostatniej fazy rozwoju pasożyta. W mediach irańskich zaczęła być podprogowo przekazywana zwiększona ilość zagrożeń informacyjnych, stanowiących wektory infekcji SCP-PL-343, niejednokrotnie nagłaśniano też działalność agentów polowych w celu wyczulenia na nich ludności cywilnej. Działania te mogły doprowadzić do opadnięcia zasłony.

Z racji na komplikacje w realizacji Operacji "BLOODMOON" i płynące z nich zagrożenie dla struktury Fundacji, mając na uwadze ograniczony czas działania, podjęto decyzję zakładającą rozszerzenie Operacji "BLOODMOON" o podmianę władz Islamskiej Republiki Iranu na zaszczepionych i będących agentami Fundacji sobowtórów, którzy umożliwiliby dalszy, niezakłócony przebieg podjętych wcześniej działań.

Aktualizacja PL-343/10: Dalsze komplikacje realizacji Operacji "BLOODMOON"

Próba podmiany przedstawicieli rządu Islamskiej Republiki Iranu nie powiodła, co zapoczątkowało falę wrogich działań militarnych na placówki Fundacji na terenach państwa. Co więcej, w krajowych mediach wykryto wzrost antyfundacyjnych przekazów, których zadaniem było rozprzestrzenienie propagandy, a wraz z tym, efektu infekcji SCP-PL-343.

Z racji na narastające zagrożenie wywołania Scenariusza Klasy BK ("Zepsuta Maskarada"), Fundacja zgłosiła się o wsparcie do Globalnej Koalicji Okultystycznej w celu wspólnego zapanowania nad prawdopodobnym kryzysem. Dnia 05.10.2022 roku, dwóch przedstawicieli obu organizacji spotkało się i podpisało traktat, który dotyczył wykorzystywania swoich zasobów wyłącznie wobec sytuacji na terenach Islamskiej Republiki Iranu, a także wzajemnego wsparcia.

Następnego dnia po szczycie GOC-SCP, natychmiast postanowiono rozpocząć działania; 15 osobowe patrole zostały rozmieszczone w pomniejszych miejscowościach i ich obowiązkiem było monitorowanie rozwoju SCP-PL-343 wśród ludności cywilnej. Natychmiast została podjęta decyzja o poddawaniu terminacji osobników w Fazie IV, jako że ich liczba była znacznie większa niż podczas ostatniego pomiaru.

Ponadto patrole zablokowały ruch uliczny i transport z małych skupisk ludzkich do dużych miast Islamskiej Republiki Iranu, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzenienia SCP-PL-343. Oddelegowane do tego celu formacje telekomunikacyjne oraz informatyczne uszczelniły natomiast izolację irańskiej przestrzeni medialnej od reszty świata.

Wszystkie te działania spotykały się z coraz bardziej zdecydowanymi odpowiedziami ze strony władz irańskich, przeradzając się w końcu w otwarty konflikt. Fundacja, razem z Globalną Koalicją Okultystyczną, przeszła do realizacji planu szybkiego zakończenia go. Siły GOC, wspierane przez pełniące w tym przypadku zadania zwiadowcze MFO Samekh-59, miały dokonać szybkiego ataku na Teheran, dotrzeć do ośrodków władzy centralnej i zrealizować podmianę władz. Zgodnie z tą koncepcją, faza konfliktu uniemożliwiająca realizację Operacji "BLOODMOON" miała zostać zakończona do trzech dni od jej rozpoczęcia. Uderzenie na Teheran jednak nie powiodło się.

Siły GOC, wspierane przez Fundację, zostały zmuszone do wycofania się do tymczasowych stanowisk wokół stolicy państwa, izolując znajdujące się wewnątrz siły irańskie i oczekując na możliwość ponownego uderzenia. Tymczasem w innych rejonach państwa podejmowane były działania mające na celu jak najskuteczniejsze unieruchamianie zgromadzeń wojsk irańskich w obrębie danych obszarów. Z racji na to, że konflikt ulegał coraz większemu przedłużeniu, stworzono historię przykrywkową, opisującą sytuację w Iranie jako wojnę domową wszczętą przez opozycję sprzeciwiającą się teokratycznemu modelowi rządów w tym państwie.

Priorytetem Fundacji i Globalnej Koalicji Okultystycznej stało się uniemożliwienie pozostałym siłom irańskim przeprowadzania jakichkolwiek operacji, systematyczne wyniszczanie potencjału wojskowego aktywnych oddziałów oraz doprowadzenie do zwycięstwa w prowadzonym oblężeniu Teheranu.

Incydent PL-343/01: 08.11.2022r.

Operacje wojskowe na terytorium Islamskiej Republiki Iranu nie znalazły swojego rozstrzygnięcia przez cały październik 2022 roku. Mimo podejmowanych prób, nie udało się ponownie wedrzeć w głąb Teheranu, siłom irańskim zostało jednak skutecznie uniemożliwione przyjście oblężonemu miastu z odsieczą. Przebieg konfliktu uległ jednak znacznej zmianie dnia 08.11.2022r.

█████ ██████ ████████ ███ utracono kontakt z oddziałami w pobliżu Teheranu. █████ ███████ ██████████ ██ ████████ █ ███████ █ █████████. W obliczu zaistniałych okoliczności, zwołano kryzysowe zebranie przedstawicieli dowództwa operacyjnego Fundacji oraz Globalnej Koalicji Okultystycznej. ████ █████████ ███ █████████ ███ ████████. Priorytetem stało się uniemożliwienie zagrożeniu objęcia obszarów poza Islamską Republiką Iranu. ███████ ████████████ ███ ████████ █████ █████████ ████████ █████. Operacja "BLOODMOON" została porzucona. Dowództwo Fundacji oraz Globalnej Koalicji Okultystycznej podjęło decyzję o użyciu █████ ███████ ████████████. Szacuje się, że w jej wyniku zginęło 97% populacji Islamskiej Republiki Iranu, a zniszczonych zostało 82% powierzchni tego państwa w stopniu realnie wpływającym na kształt całej Wyżyny Irańskiej. Po finalizacji operacji wprowadzono Protokół ENNUI.

[KONIEC PLIKU.]
.

.

.

.

.

.

.

.

.O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported