SCP-PL-344
ocena: +10+x
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -18rem;
    width: 15.25rem;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}

SCP-PL-344
Poziom5
Klasa podmiotu:
zneutralizowane
Klasa drugorzędna:
none
Poziom zakłóceń:
none
Poziom ryzyka:
none

Specjalne Czynności Przechowawcze: Rada O5 razem z wybranymi przez nią pracownikami ma przenieść się do wymiaru kieszonkowego na czas trwania SCP-PL-344. Ośrodki Wykluczenia mają się przygotować do resetu rzeczywistości w przypadku wystąpienia Scenariusza Restrukturyzacji Rzeczywistości Klasy CK.

Ponieważ Fundacja nie ma środków, by z pełną skutecznością zapobiec wykorzystaniu SCP-PL-344, żadne dodatkowe środki przechowawcze nie zostaną podjęte.

Opis: SCP-PL-344 odnosi się do okresu czasu przypadającego na dzień 24 września 2022 roku, zaczynając od godziny 0:00 czasu Greenwich. Owego dnia ma dojść do astronomiczno-ontokinetycznego fenomenu składającego się z rzadkiej koniunkcji gwiazd i nałożenia na siebie warstw rzeczywistości.

Podczas czasu trwania fenomenu, teoretycznie może zostać spełnione pragnienie dowolnego mieszkańca Ziemi. Pragnienie to nie ma mieć absolutnie żadnych limitów poza faktem, że jego efekty mogą objąć tylko rzeczywistość, w którym znajduje się pragnący.

Obliczenia dokonane przez Departament Logiki i Departament Astronomii, że zostanie spełnione tylko jedne życzenie, wybrane najprawdopodobniej losowo, przy czym musi mieć ono wystarczająco wysoki wynik w Skali Aitkena1. Ponieważ żaden z członków Fundacji nie osiąga odpowiednich wyników w Skali Aitkena w zakresie pragnienia spełnienia dyrektywy Fundacji, zdecydowano się porzucić próby wykorzystania SCP-PL-344 do celów Fundacji.

Dodatek PL-344-1: SCP-PL-344 zakończył się bez żadnych odczuwalnych efektów. Identyfikator podmiotu został zmieniony na SCP-PL-344-Alfa, klasa obiektu została zmieniona na Zneutralizowane, a niniejszy plik ma wkrótce zostać zarchiwizowany w celu zwolnienia slotu w bazie danych na inne anomalie.

>> WYŚWIETL NOWĄ WERSJĘ PLIKU <<
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported