SCP-PL-355

ocena: +12+x
IDENTYFIKATOR:SCP-PL-355 POZIOM 4/PL-355
KLASA PODMIOTU:thaumiel ściśle tajne

POZIOM ZAKŁÓCEŃ: narracyjna amida

SPECJALNE CZYNNOŚCI PRZECHOWAWCZE


Obecnie celem PROJEKTU FIREWALL jest dokonanie replikacji efektu SCP-PL-355 i zamontowanie kopii podmiotu we wszystkich ważniejszych placówkach Fundacji. Wszelkie konferencje i oficjalne dyskusje w sprawie PROJEKTU FIREWALL lub SCP-PL-355 mają odbywać się wewnątrz podmiotu.

Obowiązki przechowawcze i badawcze względem projektu SCP-PL-355 przypisane są do Departamentu Patafizyki i Departamentu Architektury Nadzwyczajnej. Za wyjątkiem Rady O5 wyłącznie pracownicy wymienionych wcześniej wydziałów mogą posiadać informacje o SCP-PL-355.

OPIS PODMIOTU


SCP-PL-355 to pomieszczenie konferencyjne znajdujące się w Ośrodku PL-07, siedzibie głównej Departamentu Patafizyki dla Polskiej Filii Fundacji. SCP-PL-355 ma w sobie standardowe wyposażenie dla pomieszczeń konferencyjnych i dodatkowo materiały pozwalające na prowadzenie dyskusji znacznie dłuższych niż normalne.

SCP-PL-355 został wybudowany przez Departamenty Patafizyki i Architektury Nadzwyczajnej w ramach PROJEKTU FIREWALL, którego celem było stworzenie bezpiecznej strefy, wolnej od obserwacji bytów z wyższych planów narracyjnych. SCP-PL-355 w swojej konstrukcji wykorzystał fakt, że byty takie do efektywnej obserwacji niższych rzeczywistości potrzebują punktu zaczepienia znanego potocznie jako "fenomen czwartej ściany".

W toku wielu eksperymentów i obszernych badań personel z Architektury Nadzwyczajnej był w stanie koncepcyjnie odłączyć przestrzeń, w której znajduje się SCP-PL-355 od zasad geometrii trójwymiarowej, jednocześnie nie powodując żadnych długotrwałych anomalii przestrzennych. W związku z czym SCP-PL-355 jest trójwymiarową zamkniętą przestrzenią w kształcie prostopadłościanu, która nie posiada czwartej ściany. Anomalia ta z powodzeniem ogranicza wgląd bytów wyższonarracyjnych we wszystkie wydarzenia dziejące się w SCP-PL-355, znacznie zawężając widziany przez te byty obraz.

MATERIAŁY DODATKOWE


Poniżej przedstawiony jest transkrypt nagrania pierwszej konferencji z użyciem SCP-PL-355, a zarazem wstępnego testu działania jego anomalnych właściwości. Obecni na konferencji byli przedstawiciele Departamentu Patafizyki, Departamentu Architektury Nadzwyczajnej i Rady Nadzorczej.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported