SCP-PL-366-EX


ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-366-EX

Klasa podmiotu: Euclid Zrozumiane

Specjalne Czynności Przechowawcze: Nie są wymagane specjalne czynności przechowawcze.

Opis: SCP-PL-366 jest fenomenem występującym na terenie wsi Lenarcice, Polska. Manifestacja podmiotu opisywana przez mieszkańców osady rozpoczyna się odgłosem przedstawianym jako połączenie gwizdania ze śmiechem. Wszystkie odnotowane manifestacje odbyły się w godzinach wieczornych lub nocnych. W niektórych przypadkach świadkowie widzieli parę świecących w ciemności oczu. Mieszkańcy podczas przesłuchań opisywali byt jako ducha, a chwilę przed manifestacją czuli się obserwowani.

Obiekt został wykryty przez Fundację po opublikowaniu filmu na serwisie YouTube przedstawiającym mieszkańca wsi nagrywającego ciemność, z której dochodzą odgłosy gwizdania-śmiechu. Nagranie zostało usunięte, a mieszkańcy po przesłuchaniu poddani terapii środkami amnezjogennymi.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported