SCP-PL-372
ocena: +8+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-372

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: W celu zachowania zasłony została publicznie ogłoszona przez fizyków Fundacji teoria, iż żaden obiekt o istniejącej masie nie może przekroczyć prędkość większą niż ok. 300 000 km/s. Osoby, które znajdą dowody przeciwko ów teorii, należy poddać terapii amnestycznej i ich badania wymazać.

Inne czynności przechowawcze nie są wymagane, jako iż by SCP-PL-372 uległ manifestacji, jest wymagany specjalistyczny ekwipunek, do którego większość organizacji poza Fundacją nie ma dostępu.

Opis: SCP-PL-372 to fenomen występujący podczas nadania wektora ruchu dowolnemu obiektu, (wykluczając obiekty bez masy spoczynkowej)1 do prędkości większej niż ok. 300 000 km/s. Instancje podlegające efektowi anomalnemu SCP-PL-372 natychmiastowo się zatrzymają w miejscu po przekroczeniu prędkości 300 000 km/s, a na obiekt zostanie naklejona poniższa notatka na cienkim białym papierze. Język dokumentu zostaje dopasowany do głównego języka osoby, która przedmiot wprawiła w ruch.

Pojazd bądź kontrabanda przekroczyła dozwoloną prędkość 70 gig'akonów2 na godzinę.

Zgodnie z paragrafem 17, podsekcja 4 międzygalaktycznego prawa drogowego osoba łamiące to prawo ma obowiązek zapłacenia 8% aktualnego stanu swojego majątku do dnia [[14 dni od manifestacji anomalii.]]. W wypadku, gdy odbiorca mandatu nie zapłaci ów kwoty, zostanie mu odebrane łącznie 10% aktualnego stanu majątkowego.

Dziękujemy za kooperacje oraz prosimy o przestrzeganie praw międzygalaktycznego prawa drogowego w przyszłości, teraźniejszości i przeszłości.

Po manifestacji ów dokumentu, w przeciągu 14 dni od manifestacji anomalii, ulegnie dematerializacji większość gotówki, bądź przedmiotów osobistych osoby, która wprawiła przedmiot w ruch. Wartość gotówki i obiektów zdematerializowanych jest ekwiwalentna do 10% całego majątku osoby.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported