SCP-PL-390
ocena: +15+x
bagno.jpg

Komora Testowa 390-ϛ (Łazienka Pracownicza A13) w Ośrodku 19.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-390

Klasa podmiotu: Thaumiel

Specjalne Czynności Przechowawcze: Jako że opinia publiczna jest jako tako świadoma istnienia SCP-PL-390, a przechowanie wszystkich łazienek na świecie byłoby logistycznie wymagające, bezpośrednie zabezpieczenie podmiotu jest niemożliwe i zarazem niepotrzebne.

Społeczności naukowe są monitorowane pod kątem nagłych i niespodziewanych odkryć i wynalazków. Odpowiedzialne za takowe odkrycia osoby należy każdorazowo przesłuchać i w przypadku zaistnienia manifestacji SCP-PL-390 poddać amnestycyzacji i zastosować odpowiednią historię przykrywkową. Kampanie dezinformacyjne obowiązują również w przypadku historycznych manifestacji SCP-PL-390.

Łazienki w najważniejszych placówkach Fundacji mają być poddawane rozszerzonym czynnościom konserwacyjnym, by zachęcić pracowników wiedzących o istnieniu SCP-PL-390 do wywoływania manifestacji podmiotu w kontrolowanych warunkach. W przypadku wystąpienia SCP-PL-390 rezultaty danej manifestacji mają być zapisywane w Dokumencie 390-ʠ.

Informacje odnośnie do SCP-PL-390 są dostępne dla dyrektorów najważniejszych placówek, kierownictwa Komitetu ds. Etyki, Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów oraz Rady O5.

Opis: SCP-PL-390 to występujący globalnie fenomen obejmujący powiązanie pomiędzy wytwarzaniem się w ludzkiej świadomości nowych konceptów, a wszelkimi miejscami identyfikowanymi powszechnie jako łazienki. Manifestacje SCP-PL-390 powodują nagły losowy przypływ nowej wiedzy do umysłów ludzi przebywających w łazienkach. Prawdopodobieństwo wystąpienia podmiotu jest zależne od kilku czynników, wykonywanie czynności typowych dla łazienek zwiększa szansę na nastąpienie manifestacji i powoduje, że generowana wiedza jest powiązana z tematami, nad którymi rozmyślała dana osoba. Na drodze wielu testów ustalono, że najbardziej na manifestację podmiotu wpływa korzystanie z prysznica w godzinach późnowieczornych.

eureka.jpg

Przedstawienie Archimedesa autorstwa Domenica Fettiego, circa 1620.

Pierwsze historyczne wystąpienie podmiotu datowane jest na odkrycie przez Archimedesa z Syrakuz prawa wyporu, gdy został poproszony przez Hierona II o ustalenie jakości wykonania korony, rzekomo stworzonej ze szczerego złota. Archimedes odkrył rozwiązanie problemu podczas zażywania kąpieli w wannie, co doprowadziło do jego słynnego okrzyku "Eureka!".

W późniejszej historii zidentyfikowano wiele innych przypadków manifestacji SCP-PL-390. Departament Badań Historycznych odkrył, że SCP-PL-390 nastąpił między innymi podczas formułowania przez Alberta Einsteina teorii względności, wynalezienia przez Laboratoria Prometeusza oryginalnego pierwowzoru Kotwicy Rzeczywistości Scrantona, odkrycia przez Doktora Rowlanda Hume'a trzech praw ontokinetyki, [ZMIENIONO] i pisania przez pierwszego Administratora Manifestu Fundacji SCP.

Chociaż fenomen SCP-PL-390 został zauważony bardzo wcześnie w historii Fundacji, mianowicie w roku 1909, to faktyczna przyczyna podmiotu nie była znana przez jeszcze sześć dekad. W roku 1967 Departament Analizy Noosferycznej zakończył trwający kilka lat projekt wymierzony w odkrycie źródła SCP-PL-390. Ustalono, że w momencie realizacji Archimedesa noosfera była z nieznanego anomalnego powodu wielce osłabiona, co doprowadziło do spontanicznych zmian w jej strukturze. W wyniku tego wydarzenia koncept łazienek przesunął się w bezpośrednie noosferyczne sąsiedztwo konceptu przełomów naukowych i społecznych, manifestacje SCP-PL-390 są rezultatami okazjonalnych fluktuacji w pozycji tych dwóch konceptów, co powoduje krótkotrwałe nachodzenie ich na siebie.

Od tamtego odkrycia Fundacja stopniowo wdrażała procedury kontrolowanego korzystania z SCP-PL-390 dla osiągnięcia celów jej misji, ostatecznie kończąc na ustaleniu obecnych Specjalnych Czynności Przechowawczych dla anomalii. Przyjmuje się, że od czasu przekształcenia sali konferencyjnej Rady O5 na łazienkę udało się zapobiec nastąpieniu ponad siedemdziesięciu scenariuszy klasy K.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported