SCP-PL-393
SCP-PL-393
By: KubKacKubKac
Published on 01 Oct 2023 19:20
ocena: +10+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
 background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
 font-size: 85%;
 padding: 0.2em 0.4em;
 margin: 0;
 border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
 --c-bg: #393939;
 --c-syntax: #e0e0e0;
 --c-comment: #999999;
 --c-error: #f2777a;
 --c-value: #f99157;
 --c-symbol: #ffcc66;
 --c-string: #99cc99;
 --c-operator: #66cccc;
 --c-builtin: #70a7df;
 --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
 color: var(--c-syntax);
 background: var(--c-bg);
 border: 0.4rem solid var(--c-comment);
 border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
 outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
 position: relative;
}
.debug-info {
 position: absolute;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 font-family: 'Fira Code', monospace;
 font-size: 1rem;
 white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }

Hiroshige%2C_The_moon_over_a_waterfall.jpg

Przykładowy obraz dotknięty SCP-PL-393.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-393

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Każda odnotowana obserwacja instancji SCP-PL-393 musi być rejestrowana, a powikłania jej manifestacji ograniczone do minimum. W przypadku wystąpienia zjawiska w dużym skupisku ludzkim, wymagane jest zastosowanie środków amnezyjnych i usunięcie dotkniętego obrazu.

Opis: SCP-PL-393 jest zjawiskiem wpływającym na niektóre obrazy, przez co obserwator odczuwa wrażenie, że przedstawiony na nim Księżyc, naturalny satelita Ziemi, nie pasuje do dzieła. Co więcej, osobom towarzyszyło również uczucie nostalgii, a także niepokoju przez obecność księżyca na obrazie.

Analiza porównawcza odnotowanych dzieł dotkniętych wpływem SCP-PL-393 wykazała poniższe podobieństwa:

 • Wszystkie dzieła zostały wykonane przez Homo sapiens sapiens;
 • Wszystkie dzieła zaczęły wykazywać oznaki wpływu SCP-PL-393 po 12 października 2078 roku;
 • Wszystkie dzieła powodowały, że obserwatorzy posiedli wiedzę na temat Księżycowej Strefy 32.

Choć od dawna zniesiono protokół Zasłony to SCP-PL-393 stanowi zagrożenie dla tajności istnienia placówki Fundacji na Księżycu osobom nieautoryzowanym, przez co został zaklasyfikowany jako obiekt konspiracyjny.

Dodatek PL-393/01: Odkrycie

Pierwsza manifestacja SCP-PL-393 została udokumentowana 12 października 2078 roku kalendarza ziemskiego w Galerii Sztuki Pamięci Ziemskiej w jednej z ludzkich kolonii na Wenus. Dotknięty wpływem anomalii okazał się obraz "Gwiaździsta noc" autorstwa Vincenta van Gogha, który został szybko usunięty z wystawy.

Zauważono, że zjawisko to wystąpiło kilka minut po nalocie na siedzibę sekty Wschodzącego Księżyca, który przeprowadził pomyślnie nieznany rytuał. Nie powiodło się także pochwycenie żadnego z kultystów żywym, gdyż przy jakiejkolwiek możliwej próbie zatrzymania ich popełniali samobójstwa strzałem z pistoletu. Przypuszcza się, że sekta odpowiada za występowanie SCP-PL-393, jednak powód i cel wywołania go jest nieznany.

Incydent PL-393/01: Wspomnienia Personelu Księżycowej Strefy 32

Base_espacial_en_la_luna_para_nuevas_misiones.jpg

Księżycowa Strefa 32.

Dnia 31 października 2078 roku podczas ataku wrogiego antymema na Księżycową Strefę 32 wszczęto protokół ochronny, który obejmował zastosowanie środków mnezyjnych. Po rozpoczęciu działania substancji, cały personel zgłaszał dezorientacje swojego położenia, a także brak jakichkolwiek wspomnień.

Śledztwo wykazało, że Detektor Scenariusza Klasy CK (CSD) placówki nie zgłosił w niedawnym czasie żadnej zmiany rzeczywistości, mimo że funkcjonował poprawnie. Administracja Strefy zgłosiła prośbę o sprawdzenie działania CSD na Marsie, jednak żadne nie dawały innej odpowiedzi.

Ze względu na nadal niejasną przyczynę tego zjawiska, przeprowadzony został test przez personel Marsjańskiej Strefy Obserwacyjnej 448, który po zażyciu środków mnezyjnych odparł, że "nie rozpoznaje obiektu orbitującego wokół Ziemi".

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported