SCP-PRL-666-J
ocena: +69+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PRL-666-J

Klasa podmiotu: Robotniczo-chłopska

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt trzymany jest za żelazną kurtyną. Do obiektu mają dostęp jedynie członkowie Komitetu Centralnego Fundacji SCP.

Opis: SCP-PRL-666-J to sześcian koloru czerwonego o wymiarach 12 cm na 12 cm na 12 cm. Prawdopodobnie wykonany jest ze stopu metali, jednak analizy wykazały, że zawiera około 40% alkoholu etylowego. Obiekt nie rdzewieje.

SCP-PRL-666-J odkryto w du███ obywatela Czesława Miłosza podczas rewizji osobistej na lotnisku Okęcie.

Obiekt ma na celu zniesienie własności prywatnej jako źródła wyzysku i zamianę dotychczasowych stosunków wspólnotą majątkową i równością wszystkich pracowników Fundacji.

Obiekt stanowi obecnie podstawę funkcjonowania Fundacji SCP oraz każdego postępowego społeczeństwa.

Dzięki postępowaniu zgodnie z duchem obiektu znacząco wzrosła efektywność i kultura pracy Fundacji. Dzięki centralnemu zarządzaniu badaniami w ostatnim roku Fundacja przekroczyła 130% normy badań. Według ostatniego rankingu, Fundacja SCP zajmuje pierwsze miejsce na świecie w ilości oraz jakości pisanych raportów dotyczących obiektów SCP.

Wewnątrz Fundacji oraz poza nią istnieją grupy ludzi usiłujące zniszczyć SCP-PRL-666-J. Rozsiewają one również plotki o rzekomym zagrożeniu, jakie stanowi obiekt. Do tej pory analitycy fundacji próbują zrozumieć ich motywacje. Jasnym jednak jest, że muszą one zostać powstrzymane, dla dobra ludzkości.

Na szczęście obiekt wykazuje zdolność do samoobrony. Jak stwierdził jeden z członków Komitetu Centralnego Fundacji SCP:
"Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw SCP-PRL-666-J, niech będzie pewien, że mu tę rękę obiekt odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podnoszenie stopy życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej Fundacji."

Dodatek: Ostatnie orędzie I Sekretarza Komitetu Powiatowego Fundacji SCP w Poznaniu:

Koleżanki i koledzy! Realizacja nakreślonych zadań programowych zmusza nas do przeanalizowania istniejących warunków administracyjno-finansowych. Praktyka dnia codziennego dowodzi, że zakres i miejsce szkolenia kadr spełnia istotną rolę w kształtowaniu postaw uczestników wobec zadań stawianych przez organizację. Nie zapominajmy jednak, że stały wzrost ilości i zakres naszej aktywności wymaga sprecyzowania i określenia systemu szkolenia kadry odpowiadającego potrzebom dalszych kierunków rozwoju. Wagi i znaczenia tych problemów nie trzeba szerzej uzasadniać, ponieważ stałe zabezpieczenie informacyjno programowe naszej działalności umożliwia w większym stopniu tworzenie odpowiednich warunków aktywizacji. Troska organizacji, a szczególnie konsultacja z szerokim aktywem przedstawia interesującą próbę sprawdzenia form oddziaływania. Wyższe założenia ideowe, a także rozpoczęcie powszechnej akcji kształtowania postaw pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania systemu powszechnego uczestnictwa. W ten oto sposób wzmacnianie i rozwijanie struktur spełnia ważne zadania w wypracowaniu modelu rozwoju.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported