SCP-5200-J
ocena: +6+x
5200-j-new.jpg

Agent Boyd broniąca się przed SCP-5200-J

Identyfikator podmiotu: SCP-5200-J

Klasa podmiotu: ODWAGA

Specjalne Czynności Przechowawcze: Jako że SCP-5200-J nie jest możliwy do zabezpieczenia powstała publiczna kampania, aby pomóc członkom społeczeństwa POWIEDZIEĆ NIE! Jeśli jakikolwiek członek personelu ulegnie pokusie SCP-5200-J, należy z nim przeprowadzić poważną rozmowę, następnie wykonać numerek taneczny.

Opis: SCP-5200-J jest zjawiskiem najczęściej występującym w środowisku szkolnym i na ulicach gdzie niewinne dzieci próbują przetrwać. SCP-5200-J to poczucie, że musisz robić to co robią czadowe dzieci, bo inaczej nie będziesz fajny, prawda? Uleganie pokusie SCP-5200-J ma wiele konsekwencji. Najpowszechniejszymi są:

Najlepszym sposobem, by chronić się przed SCP-5200-J jest POWIEDZENIE NIE!. Jest to efektywne w niemal 99% przypadków SCP-5200-J.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported