SCP-WPL-001
ocena: +12+x
VS2QYcp.jpg

Zdjęcie SCP-WPL-001 zrobione przez pracownika Organizacji zaraz po odkryciu anomalii.

Identyfikator podmiotu: SCP-WPL-001

Klasa podmiotu: Regio

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obszar SCP-WPL-001 musi być stale patrolowany. Każde wejście do jaskini znajdujące się na terenie obiektu musi być stale pilnowane przez przynajmniej trzech przeszkolonych pracowników Organizacji. Wszelkie znajdowane Postumenty muszą być natychmiast zgłaszane do nadzorcy projektu SCP-WPL-001 i klasyfikowane jako obiekty SCP.

Opis: W odróżnieniu od innych obiektów, SCP-WPL-0011 nie jest rzeźbą. Podmiot ten jest anomalią obszarową, będącą prawdopodobnie źródłem pochodzenia większości, bądź wszystkich znanych Organizacji rzeźb. SCP-WPL-001 to obszar o wymiarach około 2 x 3 [km] (graniczne współrzędne Z nie są obecnie znane), znajdujący się po polskiej stronie Bieszczadów. Na obszarze tym znajdują się liczne kompleksy jaskiń, utworzone w sposób naturalny. Sięgają one na głębokość ponad 4 [km], prawdopodobnie o wiele głębiej (aktualnie zbierani są ochotnicy do dalszego badania jaskiń, zalecana jest jednak najwyższa ostrożność ze względu na możliwość napotkania Postumentu podobnego do SCP-173 lub SCP-███).

Skały znajdujące się na powierzchni obszaru SCP-WPL-001 są w większości typowymi dla Bieszczad piaskowcami lub łupkami. Nie są one w żaden sposób anomalne, nadzwyczajne właściwości pojawiają się w miejscach znajdujących się co najmniej 20 [m] wgłąb jaskiń istniejących na obszarze SCP-WPL-001.

Polegają one na powstawaniu wszelkiego rodzaju anomalnych rzeźb, nazywanych przez Organizację Postumentami, a po zabezpieczeniu obiektami SCP. Dotychczas zaobserwowano tylko jeden przypadek tworzenia się rzeźby, co wyglądało następująco:

  • Część skał będących sklepieniem jednej z jaskiń przeszła w stan ciekły lub przypominający taki.
  • Spłynęła ona następnie na posadzkę gdzie uformował się kształt przypominający ██████.
  • Powstały w ten sposób Postument następnie nabrał samoczynnie barw i natychmiast przeszedł w stan anomalny.
  • Na sklepieniu samoczynnie wytworzyła się brakująca ilość budulca skalnego.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported