SCP-WPL-002
ocena: +6+x

Identyfikator podmiotu: SCP-WPL-002

Klasa podmiotu: Obiekt główny

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wewnątrz SCP-WPL-002 musi znajdować się SCP-WPL-003. Ze względu na promieniowanie jonizujące emitowane przez podmiot, nie powinni zbliżać się do niego ludzie. Wejście do szybu w którym znajduje się obiekt zabezpieczono żelbetowymi wrotami, które obłożono płytami z ołowiu. Obiekt należy zdalnie monitorować, w celu wykrycia ewentualnych zmian właściwości optycznych, temperatury lub emitowanego promieniowania.

Opis: Wygląd SCP-WPL-002 przypomina obecnie ognistą sferę, z owalnym otworem prowadzącym do jej środka. Sfera obraca się w sposób nieregularny.
Temperatura na jej powierzchni wynosi 1974 K.

Poza światłem widzialnym, obiekt ze zmiennym natężeniem emituje fale elektromagnetyczne w spektrum promieniowania gamma oraz promieniowania rentgenowskiego.

Jeżeli we wnętrzu SCP-WPL-002 nie znajduje się SCP-WPL-003, co 173558 sekund obiekt przechodzi w stadium aktywne.

kulka.jpg

Zdjęcie SCP-WPL-002 wykonane za pomocą zdalnie sterowanego robota. W pobliżu obiektu widoczny jest duch.

Dotychczas doszło do 8 aktywacji obiektu. Wszystkie nastąpiły w roku 1987. Potrzeba zbadania ich następstw oraz powstałych w ich wyniku anomalii stała się bezpośrednią przyczyną wprowadzenia ewidencji SCP.

W otoczeniu SCP-WPL-002 zaobserwowano liczne duchy i poltergeisty.

Dodatek: Przed pierwszą zaobserwowaną aktywacją SCP-WPL-002 był wykonanym z irydu pojemnikiem w kształcie walca. Wraz z SCP-WPL-003 został odnaleziony w kompleksie jaskiń w Kambodży. SCP-WPL-003 stanowił rodzaj klucza do SCP-WPL-002.
Do pierwszej aktywacji SCP-WPL-002 doszło podczas próby otwarcia go. Wszyscy świadkowie incydentu zniknęli. Po zakończeniu fazy aktywnej, obiekt przyjął obecną formę.
Dopuszcza się możliwość, iż oba obiekty są pochodzenia pozaziemskiego.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported