SCP-WPL-100
ocena: +13+x
jf0NuUZ.jpg

SCP-WPL-100 w fazie aktywnej. Na fotografii widoczna jest również konstrukcja ochronna, zabezpieczająca podmiot przed upadkiem.

YBnIQqB.jpg

SCP-WPL-100 przed montażem konstrukcji ochronnej.

Identyfikator podmiotu: SCP-WPL-100

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Aktualnie podmiot nie podlega żadnym procedurom przechowawczym.

Opis: SCP-WPL-100 przypomina drzewo nieznanego gatunku, położone w punkcie ██°, ██', ██'' szerokości geograficznej północnej i ██°, ██', ██'' długości geograficznej wschodniej. Wiek instancji datowany jest na około 10 000 lat. Obiekt został zabezpieczony przez Fundację dnia ██.██.1921r.

W rzeczywistości SCP-WPL-100 to najprawdopodobniej rodzaj organicznego transmitera audio-wideo pozostawiony na Ziemi przez obcą cywilizację, których przedstawicieli desygnowano jako SCP-WPL-100-A. Dokładna lokalizacja rodzimej planety tej cywilizacji nie jest znana. SCP-WPL-100 wykazuje liczne cechy morfologii ciała charakterystyczne dla głowonogów (pień stanowi głowę, zaś korzenie - ramiona; wyjątek stanowią gałęzie, które stanowią dodatkowe ramiona funkcyjne). Ponadto obiekt stosuje kamuflaż działający na podobnej zasadzie jak u ośmiornic tzn. posiada chromatofory1 zawierające sześć różnych pigmentów. Inne zmieniające kolor komórki to refleksyjne irydofory i białe leukofory. Mięśnie skórne pozwalają na bardzo precyzyjną zmianę tekstury zewnętrznej powłoki podmiotu co znacznie poprawia skuteczność kamuflażu.

W chwili pozyskania SCP-WPL-100 posiadał znaczną zmianę nowotworową w postaci ropiejącego guza o średnicy 49 cm u podstawy "pnia". Ze względu na niepewny stan zdrowia podmiotu podjęto decyzję o chirurgicznym usunięciu guza. Operację wykonano dnia 10.01.████r. Trwała ona 14 godzin i zakończyła się sukcesem. Kilka dni po przeprowadzeniu operacji odnotowano niespotykaną wcześniej umiejętność transmitowania sygnałów audiowizualnych.

SCP-WPL-100 uaktywnia się w momencie, gdy jakikolwiek kręgowiec znajdzie się w promieniu około dwunastu metrów od SCP-WPL-100. Na całej powierzchni gałęzi SCP-WPL-100 znajdują się zgrubiałe punkty o średnicy 5-11,4 cm, które w czasie manifestacji zaczynają wydzielać wyraźne światło, oraz rzadką i kleistą żywicę o silnych właściwościach przewodzenia prądu elektrycznego. Gałęzie to w istocie złącza, służące przekazywaniu informacji bezpośrednio do świadomości użytkownika (część gałęzi zamiast złączami neuronowi zakończona jest narządami wzroku lub słuchu). Gdy jakakolwiek istota żywa wejdzie w kontakt fizyczny z podmiotem, ten natychmiast umieści końcówkę najbliższego złącza u podstawy czaszki danego stworzenia, by następnie [USUNIĘTO] dzięki czemu podmiot jest w stanie połączyć się z ośrodkowym układem nerwowym danego osobnika. Ze względu na niepełną kompatybilność podmiotu z organizmem człowieka, korzystanie z obiektu w 40% przypadków skutkuje trwałym upośledzeniem neurologicznym. 2% testerów doznało śmierci w wyniku uszkodzenia mózgu, natomiast 13% ucierpiało z powodu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub innych chorób infekcyjnych.

SCP-WPL-100 posiada bezpośrednie połączenie z trzema identycznymi instancjami na niezidentyfikowanej planecie. Do każdej z tych instancji przypisane jest od 6 do 9 złączy. Wszystkie trzy podmioty znajdują się w jednym kompleksie zabudowań. Zgodnie z relacjami testerów wewnątrz budowli odnotowano obecność przedstawicieli Homo sapiens, a także dwóch typów humanoidalnych form życia - SCP-WPL-100-A oraz SCP-WPL-100-B. Łączy je niewolnicza relacja, w której instancje -A dominują nad obiektami -B, nadzorując ich pracę.

Przestrzeń obserwowana za pośrednictwem SCP-WPL-100 można podzielić na trzy strefy. Pierwsza strefa to sporych rozmiarów hala, przedzielona wysokimi na około 3 metry ogrodzeniami pod napięciem, które dzielą pomieszczenie na osiem identycznych zagród. W zagrodach tych znajdują się wyłącznie samice Homo sapiens w wieku od kilkunastu do ponad czterdziestu lat. W każdej zagrodzie znajdują się specjalne dozowniki z paszą i wodą. Odchody usuwane są co kilkanaście godzin przez SCP-WPL-100-B. Zagrody podzielone są zgodnie ze swoim przeznaczeniem, mamy zatem:

  • zagrodę inseminacyjną - przestrzeń, w której osobniki SCP-WPL-100-B dokonują sztucznego zapłodnienia zdrowych kobiet,
  • cztery zagrody prokreacyjne - strefy, w których przetrzymywane są kobiety w stanie ciąży,
  • zagroda porodowa - trafiają do niej wyłącznie kobiety w czasie porodu,
  • dwie zagrody standardowe - znajdują się w nich osoby nie podlegające w danej chwili procesowi rozmnażania.

Dzieci pozostają pod opieką matki przez około pięć lat, po czym zostają odebrane przez SCP-WPL-100-B i przeniesione do innej strefy kompleksu. Jest to prawdopodobnie największa część lokacji, składająca się z hali wielokrotnie większej niż ta wspomniana we wcześniejszej części raportu. Podobnie jak poprzednio jest ona podzielona na liczne zagrody w kształcie kwadratu o boku 10 metrów, w których zamknięte są osobniki Homo sapiens różnej płci, hodowane do wieku około 25 lat. W każdej zagrodzie znajduje się około 60 osobników. Ze względu na rozmiary hali oraz ograniczone pole widzenia nie możliwe jest ustalenie dokładnej liczby zagród, widoczne jest jedynie kilkadziesiąt z nich. Karmienie i usuwanie ekskrementów przebiega identycznie jak w strefie prokreacyjnej, odnotowano jednak różnicę w podawanej paszy. Prawdopodobnie jest to mieszanka skoncentrowana na powiększaniu masy ciała hodowanych ludzi, gdyż wszyscy znajdujący się w zagrodach wykazują oznaki otyłości. Zarówno w tej jak i poprzedniej strefie wszystkie ludzkie osobniki pozbawione są ubrań bądź jakichkolwiek innych przedmiotów.

Gdy dana osoba osiągnie pożądany wiek, zostaje wyprowadzona ze strefy przez SCP-WPL-100-B i przetransportowana do ostatniego pomieszczenia. Jest to kolejna hala, tym razem wyposażona w długą linię transportową w postaci suwnicy z zaciskami, które przytrzymują kostki wprowadzanych do pomieszczenia ludzi. Podróż odbywana jest do góry nogami. Pierwszy przystanek stanowi maszyna z otworem o średnicy umożliwiającej umieszczenie w niej ludzkiej głowy. Ofiara zostaje poddana dekapitacji przez znajdujące się we wnętrzu otworu ostrza. Każda osoba zostaje później umieszczona na bocznej suwnicy, gdzie pozostaje przez około 3 minuty dopóki większość krwi i innych płynów ustrojowych nie wycieknie przez ranę powstałą przy dekapitacji. Następnie martwe ciała transportuje się w kierunku basenu z wrzącą cieczą, w którym zostają one zanurzone na około 10 sekund. W dalszej kolejności wyparzone ciała są umieszczane w maszynie, która usuwa wszelkie owłosienie przy pomocy specjalnych szczotek. Oskubane zwłoki wędrują do stanowiska SCP-WPL-100-B, które patroszą ciała. Następnie specjalna gilotyna odcina denatom stopy. Obrobione zwłoki trafiają na taśmociąg, który zabiera je do innego pomieszczenia. Dalsze losy zamordowanych nie są znane. Warto zaznaczyć, iż cały proces jest niedoskonały, gdyż zdarzają się przypadki, w których jedna z ofiar zdoła w ostatniej chwili wychylić się przez co jej głowa nie trafia do otworu pierwszej maszyny, a co za tym idzie osobnik nie zostaje uśmiercony i w stanie pełnej świadomości zmierza do kolejnych stacji. Osobniki nie poddane dekapitacji zostają usunięte przez dyżurujące instancje SCP-WPL-100-B na etapie patroszenia. Ciała ładowane są na rodzaj automatycznego transportera, który wywozi je z pomieszczenia.

Charakterystyka SCP-WPL-100-A: Są to humanoidalne istoty o wysokości dochodzącej do nawet trzech metrów, posiadające niedorozwinięte kończyny dolne, a także długie ramiona zakończone siedmiopalczastymi dłońmi wyposażonymi w dwa przeciwstawne kciuki. Stworzenia te posiadają znacznie powiększoną, obłą mózgoczaszkę. SCP-WPL-100-A wyposażone są w dwoje szeroko rozstawionych oczu, poruszających się niezależnie od siebie i mogących skupiać wzrok na różnych obiektach dając tym samym niemal trzystustopniowy kąt widzenia. Podmioty te posiadają niewielkie otwory gębowe. Nie odnotowano obecności narządów słuchu lub węchu, lecz zachowanie instancji wskazuje na to, iż są w stanie odbierać sygnały dźwiękowe. Ze względu na nienaturalne proporcje ciała SCP-WPL-100-A nie posiadają szyi, a ich wyjątkowo duże głowy osadzone są sztywno na szczycie tułowia, pozwalając jedynie na drobne ruchy. Korpusy tych istot są bardzo masywne, co sugeruje prawdopodobnie dużą ilość tkanki tłuszczowej zawartej w ich ciałach. SCP-WPL-100-A nie są w stanie poruszać się samodzielnie, wykorzystują do tego celu przymocowane do tułowia urządzenia dzięki, którym mogą unosić się nad podłożem. Byty są wysoce inteligentne na co wskazuje zaawansowana technologia jaką stosuje ich cywilizacja.

Charakterystyka SCP-WPL-100-B: Są to humanoidalne stworzenia rozmiarem przypominające człowieka. Posiadają szerokie, czteropalczaste stopy i dłonie. Ich skóra pokryta jest szarym futrem. Głowa każdego z nich jest zespolona z bliżej nieokreślonym urządzeniem. Teoretyzuje się, że urządzenia te służą do tłumienia zachowań asertywnych oraz wymuszania uległości, lecz pozostaje to jedynie w sferze hipotezy, gdyż nieznany jest sposób działania układu nerwowego SCP-WPL-100-B. Instancje charakteryzują się podobnymi zdolnościami kinestetycznymi do ludzkich.    • _

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported