SCP-WPL-181
ocena: +14+x
klucze.jpg

Obiekty SCP-WPL-181-1.

Identyfikator podmiotu: SCP-WPL-181

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-WPL-181-1 są obecnie przechowywane w Magazynie Obiektów Średniowartościowych w Ośrodku PL-91. Dostęp do instancji może zostać przydzielony wyłącznie do celów eksploracyjnych bądź testowych. Przedmioty uzyskane po zakończeniu gry mają zostać przeanalizowane pod kątem anomalii i mogą być przechowywane razem z SCP-WPL-181-1.

Drzwi frontowe SCP-WPL-181-2 mają być strzeżone przez jednego członka personelu ochrony wyposażonego w preparat amnezyjny klasy A w rozpylaczu. Dodatkowe Czynności Przechowawcze nie są obecnie wymagane.

Opis: SCP-WPL-181-1 to dwa ręczne, dekoracyjne młynki do pieprzu wykonane z brązu.

Obiekty dają każdej osobie bądź grupie osób, które posiadają choć jedną instancję możliwość wejścia do SCP-WPL-181-2. Osoby nieposiadające żadnego z obiektów próbujące wejść do SCP-WPL-181-2 zastaną zamknięte drzwi, zabarykadowane okna, a sam budynek okaże się niezniszczalny, przez co wtargnięcie do niego będzie praktycznie niemożliwe. Jeśli jednak takiej osobie uda się wejść do obiektu, zostanie ona prawie natychmiastowo przeniesiona przed jego frontowe drzwi.

SCP-WPL-181-2 jest ogromnym dworem stylem architektonicznym przypominającym te z XIX w.. Obiekt znajduje się w ██████, województwo mazowieckie, Polska. Wnętrze obiektu zmienia się wraz z każdym wejściem do niego.

Po wejściu do SCP-WPL-181-2 osoba, która pierwsza wkroczyła do obiektu, otrzyma kartkę z odręcznie napisanymi instrukcjami odnośnie do gry, którą trzeba wygrać najczęściej w czasie 5 godzin [h]. Do dzisiaj wszystkie odbyte gry różniły się od siebie.

Po wygraniu wszystkie osoby, które brały udział w grze, zostaną przeniesione pod drzwi frontowe SCP-WPL-181-2, a osoba, która najbardziej przyczyniła się do zwycięstwa, otrzyma nagrodę najczęściej w formie przedmiotu lub pisemnych podziękowań za grę. W razie przegranej osoby, które brały udział w grze, zostaną przeniesione pod drzwi frontowe SCP-WPL-181-2 z wyjątkiem osoby, która najbardziej przyczyniła się do przegranej. Osoba ta ma za zadanie wygrać kolejną grę w czasie 1 godziny [h].

Dodatek WPL-181.1: SCP-WPL-181-1 został odkryty dnia 12.04.2018 r. w gabinecie Dyrektora Ośrodka PL-91 wraz z poniższym listem.

Na odwrocie kartki znajdowały się sposób dojścia do SCP-WPL-181-2, instrukcje dotyczące użycia SCP-WPL-181-1 i informacje o grze. Sam nadawca listu został desygnowany jako PoI-WPL-181.

Dodatek WPL-181.2:

Dodatek WPL-181.3:

Dodatek WPL-181.4: Poniższy dokument został pozyskany od Agenta Cieślaka po jego powrocie z SCP-WPL-181-2.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported