SCP-WPL-187
ocena: +8+x

Identyfikator podmiotu: SCP-WPL-187

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-WPL-187 ma być szczelnie zamknięty w dźwiękoszczelnym pojemniku o wymiarach 50 x 50 x 50 [cm]. Dostępu do obiektu udziela się pracownikom z drugim poziomem upoważnienia. SCP-WPL-187 ma być przechowywany w dwukomorowym pomieszczeniu łączonym 30 [m] korytarzem odgrodzonym śluzami. Przejście wraz z właściwą przechowalnią podmiotu ma być w całości pokryte POA-1.1 Komora wejściowa stanowi pomieszczenie przygotowawcze personelu, gdzie usytuowane jest wyposażenie w postaci kombinezonów typu HAZMAT (wykonane przy użyciu POA-2). Konieczna jest bezwzględna wymiana ekwipunku trzy miesiące po jego dostarczeniu w wyniku nietrwałości materiału.

Ze względu na skuteczność ochronną w stosowaniu procedur przechowawczych SCP-WPL-187, wyposażenie produkowane z POA-2 wciąż będzie użytkowane mimo nietrwałości materiału. Wnioski proponujące zmianę ekwipunku zostaną automatycznie odrzucone. W celu ograniczenia kosztów podania o wykorzystanie SCP-WPL-187 w eksperymentach należy kierować z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w celu dostarczenia odpowiedniej ilości wyposażenia dla personelu. ~ Dr Jan S████, kierownik badań nad SCP-WPL-187.

Instancje SCP-WPL-187-1 przechowywane są w Ośrodku 7 utworzonym po Incydencie 187-B. Byty mają możliwość swobodnego przemieszczania się po placówce, lecz zabrania się im wyjścia z niej. W razie prób opuszczenia placówki przez 187-1 należy spryskać je mieszaniną wody z solą w stężeniu 1:3. Personelowi stacjonującemu w Ośrodku 7 zabronione jest umyślne krzywdzenie bytów ze względów bezpieczeństwa. Zaleca się znajomość alfabetu Morse'a w celu komunikacji z obiektami.

box
Zdjęcie SCP-WPL-187 wykonane przez
Agenta Tomasza Wolę w trakcie pozyskania.

Opis: SCP-WPL-187 jest szkatułką z drewna brzozowego. SCP-WPL-187 jest imitującą drewno szkatułką utworzoną z niemożliwego do analizy metalu2; zdobienia wykonano przy użyciu nieznanych narzędzi i przedstawiają kwiat w okręgu.3 Wewnątrz znajduje się [USUNIĘTO], wytwarzające bliżej nieokreśloną melodię identyfikowaną inaczej przez każdego słuchacza. Głuchoniemi są w stanie ją "usłyszeć" za pomocą drgań powietrza, jednak w późniejszym okresie nie są zdolni do komunikacji. Dźwięk słyszalny jest w promieniu 100 metrów od obiektu i powoduje silne zawroty głowy oraz tymczasową zmianę przesyłu impulsów mózgowych w inne niż dotychczas miejsca organizmu wiele uciążliwych dolegliwości (opisanych w poniższym procesie). W przypadku usłyszenia melodii dojdzie do wielodniowego procesu przemiany w instancję SCP-WPL-187-1; sam proces (odbywający się w kilku fazach) określany jest przez "zarażonych" jako bolesny i niezwykle męczący.

Numer Fazy Przybliżony czas trwania Zachodzący proces
Faza 1 1-2 dni. Zarażeni doświadczają silnych bóli oraz zawrotów głowy. Impulsy mózgowe zostają przekierowane z domyślnych części organizmu w inne; może dojść do zatrzymania akcji serca, czy śmierci poszczególnych organów.
Faza 2 2-7 dni. Osoby poddane działaniu obiektu zaczną słyszeć ciche stukoty nieznanego pochodzenia. W przypadku obecności w pobliżu instancji SCP-WPL-187-1 wyczuwalne są również wibracje otoczenia.
Faza 3 5-12 dni. Zacznie dochodzić do pojawiania się niezidentyfikowanego pisma na metalowych konstrukcjach. Krew ofiar przybierze formę oleju silnikowego, nie zmieniając jej funkcji życiowych.
Faza 4 6-24 godz. Utrata zdolności komunikacyjnych przy zachowaniu ograniczonej motoryki organizmu oraz zdolności logicznego myślenia. W skrajnych przypadkach dochodzi do wydalania ciekłych związków metali każdym możliwym ujściem z organizmu.
Faza 5 [USUNIĘTO] [USUNIĘTO]
Faza 6 Brak Bezterminowa przemiana w instancję SCP-WPL-187-1. Zdolność porozumiewania się wyłącznie za pomocą alfabetu Morse'a. Zachowane zostają poszczególne wspomnienia sprzed przemiany.
Zębatka
Instancja SCP-WPL-187-1
uwięziona wewnątrz [ZMIENIONO].

SCP-WPL-187-1 jest zbiorczym określeniem bytów wyglądu zębatek różnego rozmiaru; dzielą się one na jedno bądź wieloelementowe instancje. Najpopularniejszymi metalami twórczymi bytów są: żelazo, miedź i stal, chociaż możliwe jest zaobserwowanie 187-1 składających się z cyny, włókna węglowego, kamieni szlachetnych, czy szkła. Komunikacja podmiotów możliwa jest za pomocą alfabetu Morse'a i odbywa się w niezidentyfikowany sposób. SCP-WPL-187-1 z reguły są przyjazne, lecz zranione umyślnie, są w stanie zabić, wykazując wysoką brutalność.

Eksperymenty przeprowadzone z udziałem SCP-WPL-187-1 wykazały:

  • Zdolność sprawnej współpracy między bytami.
  • Zachowanie poszczególnych wspomnień sprzed przemiany.
  • Niechęć do melodii wytwarzanej przez SCP-WPL-187.
  • Nienawiść do osób, które sukcesywnie dokonały uszczerbku na jakiejkolwiek z instancji.
  • Szybkie budowanie więzi z osobami zaznajomionymi w konserwacji maszyn.
  • Umiejętność wyczuwania innych instancji w promieniu 1 000 km2.
    • _

Incydent WPL-187-A: W ciągu pierwszego miesiąca badań na SCP-WPL-187 na anomalne zdolności obiektu nieumyślnie zostało wystawionych ██ pracowników, w tym █ agentów zabezpieczających obiekt. Za pierwotną przyczynę dolegliwości personelu uznany został SCP-PL-███, gdyż jego anomalne zdolności wywoływały podobny efekt; poziom zabezpieczeń obiektu został zwiększony, jednak wciąż dochodziło do występowania efektów oraz pojawiania się nowych zainfekowanych. W celu identyfikacji źródła zarażeń Ośrodek ██ objęty został kwarantanną na okres 30 dni. Zarażony wcześniej personel został przemieniony w instancje SCP-WPL-187-1 i wspomógł zdrowych pracowników w poprawnym zabezpieczeniu obiektu.

Incydent WPL-187-B: Dnia ██/██/████r. o godz. 23:43 w Ośrodku ██ doszło do przełamania zabezpieczeń przechowalni SCP-WPL-187-1 oraz ucieczki █ z ██ bytów. Śledzenie obiektów doprowadziło agentów do złomowiska w miejscowości Białystok umiejscowionego w zachodniej części miasta. W trakcie przeszukiwania posesji odkryto pod powierzchnią niezidentyfikowaną konstrukcję służącą bytom za kryjówkę. Owa konstrukcja nie została nigdy zanotowana na żadnych planach miasta. Fundacja postanowiła wykupić teren po uprzednim przesłuchaniu pracowników zakładu oraz zaaplikowaniu preparatów amnezyjnych klasy B. Eksploracja wykazała obecność wielopoziomowej budowli łączonej schodami, oraz szybami wind; najdalej wysunięty punkt zlokalizowany jest ██ km poza miastem. Placówka została przekształcona w Ośrodek 7. Cztery piętra są dostępne dla personelu; pozostałe są zablokowane przez niespotykanej dotąd wielkości instancje SCP-WPL-187-1 wspierane przez pozostałe.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported