SCP-WPL-188
ocena: +21+x

Identyfikator podmiotu: SCP-WPL-188

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obszar o promieniu pięciuset metrów wokół SCP-WPL-188 musi zostać ogrodzony płotem. Naziemną część obiektu należy szczelnie zakryć usztywnianą plandeką z syntetycznego materiału. W razie odkrycia nieszczelności w plandece należy prowizorycznie załatać dziurę, a następnie rozpocząć wymianę plandeki. Wymianę plandeki należy przeprowadzać o godzinie dwunastej. W innych przypadkach niż wymiana uszkodzonego poszycia usuwania plandeki jest dozwolone tylko podczas przeprowadzania doświadczeń.

Wszystkie wejścia do podziemnej części SCP-WPL-188 muszą zostać obudowane śluzami, które można otworzyć jedynie od zewnątrz. Rozwój podziemnej części podmiotu trzeba stale monitorować przy użyciu metody pomiarów elektrooporowych. Co czterdzieści osiem godzin do podziemnej części anomalii musi zostać wysłana czteroosobowa grupa wyposażona w noktowizory oraz broń krótką wystrzeliwującą strzałki ze środkiem usypiającym. Grupa ta ma za zadanie oczyścić obszar obiektu z wszystkich przedstawicieli fauny, sklasyfikowane wcześniej zwierzęta należy wypuścić w ich naturalnym środowisku. Jednak jeśli zostanie znaleziony przedstawiciel gatunku, którego nie udało się sklasyfikować należy go zabezpieczyć i przewieźć do Strefy 4 na dalsze badania.

Wszystkie osobniki SCP-WPL-188-2 muszą zostać przechwycone przy użyciu sieci entomologicznej. W sytuacji, kiedy zabezpieczenie obiektów jest niemożliwe, zezwala się na ich terminację. Instancje, które udało się pozyskać, należy przetransportować do przechowalni. Przechowalnią SCP-WPL-188-2 musi być motylarnia o objętości dwustu metrów sześciennych, która została zbudowana na terenie Strefy 4. W przechowalni należy rozpocząć hodowlę hydroponiczną szybko rosnących roślin wykazujących wysoką odporność na jony miedzi. Produkty przemiany materii podmiotów należy zbierać regularnie co trzy dni. Zebrane produkty przemiany materii należy oczyścić z jonów miedzi i sprzedać za pośrednictwem jednej z firm przykrywkowych Fundacji. Każdy członek personelu Fundacji przed wejściem do przechowalni obiektu musi przejść kontrolę całego ciała pod kątem urazów.

Drzewo
Zdjęcie SCP-WPL-188 zrobione przez agentkę
Martę Wysocką przed zabezpieczeniem terenu.
na którym znajduje się obiekt.

Opis: SCP-WPL-188 to drzewo liściaste nieznanego gatunku o wysokości pięciu i pół metra. Podmiot wykazuje całkowitą odporność na zatrucie jonami miedzi, dodatkowo posiada możliwość przetrwania w warunkach pustynnych z temperaturą dochodzącą do sześćdziesięciu pięciu stopni Celsjusza. We wnętrzu pnia znajduje się pusta przestrzeń o objętości dziesięciu decymetrów sześciennych, do której wnętrza prowadzą cztery otwory przypominające pęknięcia o długości pięciu centymetrów. Przestrzeń ta w przeciwieństwie do dziupli jest tworem pierwotnym oraz celowym. Wnętrze tej komory jest jedynym miejscem, gdzie wyrastają owocniki rośliny. Podmiot ten rozprzestrzenia się przez endochorię1 z instancjami SCP-WPL-188-2, które zamieszkują wyżej wymienioną przestrzeń. Warto zaznaczyć, iż mimo wysokiej odporności na niekorzystne warunki sadzonki SCP-WPL-188 są wypierane przez inną roślinność. Instancja nie wyrośnie na terenie, gdzie będzie się znajdować jakakolwiek inna roślinność (tyczy się również innych obiektów tego rodzaju). Jeśli sadzonka nie będzie na wystarczającej odległości od w pełni dojrzałego podmiotu, połączy się ona z jego systemem korzeniowym; starszy osobnik zacznie wchłaniać wszelkie substancje odżywcze sadzonki i spowoduje jej obumieranie.

Podmioty posiadają znacznie bardziej rozwinięty system korzeniowy od innych roślin. Główna wiązka korzeni znajdująca się bezpośrednio pod pniem potrafi rozrosnąć się na głębokość stu pięćdziesięciu metrów poniżej poziomu gruntu w poszukiwaniu wody. Wiązki boczne tworzą podziemne korytarze o wysokości i szerokości stu sześćdziesięciu centymetrów, korytarze te są regularne i odpowiadają rozłożeniu kątów w ośmiokącie foremnym. Tunele te powstają w następujący sposób: korzenie obiektu przekształcają piasek w piaskowiec, jednocześnie rozrastają się tworząc między sobą pustą przestrzeń (wnętrze tunelu), same zaś pogrubiają się i usztywniają, co pozwala pełnić im funkcję belek nośnych, które chronią korytarze przed zawaleniem. Korzenie instancji wytwarzają spoiwo krzemionkowe piaskowca kwarcowego, w skład spoiwa wchodzą fitolity wytwarzane przez obiekt. Tunele wytworzone przez anomalię dzielą się na poziomy w liczbie od pięciu do dziesięciu i posiadają stałe połączenia między różnymi poziomami. Korzenie na danych poziomach osiągają różną długość, najkrótsze są te znajdujące się na poziomie pierwszym od góry, osiągają do piętnastu metrów długości i kończą się łagodnymi wyjściami na powierzchnię. Najdłuższe korzenie znajdują się na poziomach czwartym i piątym od góry, które dochodzą długością do czterystu metrów, na zakończeniach posiadają specjalne włośniki pozwalające na łączenie systemów korzeniowych między różnymi instancjami SCP-WPL-188.

Obiekt pomimo bycia drzewem liściastym posiada cechy metabolizmu pozwalające na przeprowadzenie fotosyntezy CAM2. Osiemdziesiąt pięć procent aparatów szparkowych znajduje się w korzeniach obiektu, gdzie przez niższą temperaturę możliwe jest pozostawienie ich otwartymi przez całą dobę. Ponadto tlen wytworzony w liściach zostaje przetransportowany do systemu korzeniowego, co zapewnia tunelom wytworzonym przez obiekt efekt cyrkulacji powietrza.

Główna wiązka korzeni SCP-WPL-188 jest ułożona w taki sposób, by bez trudu móc przepuścić przez siebie przedmioty o szerokości jednego metra. Jednak ze względu na dużą elastyczność możliwe jest ich rozciągnięcie do stopnia, który pozwoli na przepuszczanie przedmiotów o szerokości dwóch metrów. Kiedy jakikolwiek przedmiot przejdzie przez główną wiązkę korzeni obiektu znajdzie się on w alternatywnej rzeczywistości desygnowanej jako SCP-WPL-188-1. Rzeczywistość ta zawiera więcej instancji SCP-WPL-188, gdzie każda instancja prowadzi do innej rzeczywistości. Przejścia pochodne mogą prowadzić do światów o jednakowym lub mniejszym rozwoju populacji gatunku SCP-WPL-188. Na razie nie znaleziono dwóch różnych przejść prowadzących do jednej rzeczywistości, ale ze względu na dużą ilość powiązań jest to możliwe.

W SCP-WPL-188-1 nastąpiło wyparcie rodzimego ekosystemu przez SCP-WPL-188 oraz SCP-WPL-188-2 i zastąpienie go własnym. Doprowadziło to do przekształcenia większości planety w pustynię piaszczystą, a spadek poziomu roślin spowodował wzrost poziomu dwutlenku węgla, który zwiększył średnią temperaturę na powierzchni planety do sześćdziesięciu stopni Celsjusza. Przedstawiciele flory zostali zredukowani jedynie do instancji SCP-WPL-188 oraz roślin pasożytniczych, które egzystują w ich systemach korzeniowych, jest to spowodowane wysokim stężeniem jonów miedzi w glebie3. Więksi przedstawiciele fauny wymarli (największe znalezione do tej pory zwierzę mierzyło pięćdziesiąt centymetrów), a stworzenia, które przetrwały, żyją w labiryntach tuneli stworzonych przez obiekt. Na niższych poziomach korytarzy odkryto trzydzieści siedem nowych gatunków grzybów, z czego sześć jest zdatnych do spożycia przez ludzi. Do tej pory nie znaleziono niczego, co mogłoby potwierdzać istnienie inteligentnych form życia w SCP-WPL-188-1.

Motyl
Zdjęcie SCP-WPL-188-2 w trakcie pożywania się.
Zostało zrobione w przechowalni obiektu w
Strefie 4.

SCP-WPL-188-2 to gatunek motyli nocnych, zamieszkujący wnętrze SCP-WPL-188, który przez wygląd skrzydeł można pomylić z Argynnis paphia (Dostojka malinowiec). Podmioty należące do tego gatunku posiadają układ pokarmowy, będący analogicznie4 jednakowy z tym występującym u termitów. Głównym pożywieniem tych owadów są rośliny należące do wszystkich gatunków. Obiekty zawsze zaczyna konsumpcję od stożka wzrostu, następnie zjadają gamety, dopiero potem zaczynają zjadać inne części organizmów (jedynym wyjątkiem jest SCP-WPL-188, u którego jedynie owoce zostają zjedzone). Mimo że głównym pokarmem instancji są rośliny, to ze względu na wysokie zapotrzebowanie na miedź obiekt będzie przekładał spożywanie krwi zwierzęcej nad pokarm roślinny. Warto zaznaczyć, że owady te nie atakują istot żywych, jednak w razie wyczucia krwi będą próbowały spożyć ją niezależnie od okoliczności. W trakcie nieznanego procesu fizykochemicznego zachodzącego w układzie pokarmowym podmiotu, następuje wytworzenie wydalin, które w całości składają się z ziaren piasku kwarcowego z powierzchnią pokrytą jonami miedzi (wyjątkiem są nasiona SCP-WPL-188, które nie podlegają strawieniu i są wydalane bez naruszenia). Przez okres dwudziestu czterech godzin pojedyncza instancja jest w stanie wyprodukować piętnaście gramów takich odchodów.

Długość życia obiektu w dorosłej formie wynosi maksymalnie dziesięć tygodni. Przez całe swoje życie samica tego owada jest w stanie złożyć do 250 jaj. Jaja te zawsze umieszczane są we wnętrzu SCP-WPL-188, gdzie mogą bezpiecznie się wykluć. Po wykluciu się larwy podmiotu opierają swoją dietę na owocach produkowanych przez SCP-WPL-188 oraz zmarłych instancjach SCP-WPL-188-2.Po przekształceniu w formę dorosłą, obiekt opuszcza SCP-WPL-188 i pożywia się innymi napotkanymi roślinami. Wyjątkiem jest okres występujący co dziesięć dni, gdy owoce SCP-WPL-188 wydzielają nieznany związek chemiczny, zmuszający SCP-WPL-188-2 do spożycia go i przeniesienia nasion.

Pozyskanie obiektu: Nastąpiło dnia 25.04.2018 r. przez agentkę polową Martę Wysocką w Lesie Mierucińskim. Agentka przeprowadzała śledztwo odnośnie do niewytłumaczalnych zmian w lokalnym krajobrazie, które były nagłaśniane przez mieszkańców lokalnych terenów. W trakcie rozpoznania terenowego agentka natrafiła na polanę pokrytą piaskiem, na której środku znajdowało się drzewo. Po zrobieniu zdjęcia terenu agentka przystąpiła do badania lokacji. Po odkryciu wejść do tuneli obiektu agentka wezwała wsparcie i zaczęła usuwać cywili z obszaru. Na miejsce wezwania udało się MFO Tau-6 ("Herbicydowcy"), które po dotarciu na miejsce rozpoczęło identyfikację i zabezpieczanie anomalii.

Incydent WPL-188-01: Dnia 28.07.2018 roku nastąpił cyberatak, mający na celu zniszczenie SCP-WPL-188, za atak odpowiedzialna było GoI-PL-002 ("WWW"). Podczas włamania do systemów Fundacji hakerzy WWW podszyli się pod doktora ██████ ██████████, będącego głównym koordynatorem badań nad SCP-WPL-188 i skontaktowali się z dowódcą MFO Tau-6 ("Herbicydowcy"), przekazali mu informacje o nagłym przełamaniu zabezpieczeń przez obiekt oraz że podmiot musi zostać zniszczony, jednocześnie kontakt Fundacji z formacją został całkowicie zablokowany. Następnie członkowie organizacji poinformowali personel znajdujący się na terenie, na którym zabezpieczany jest SCP-WPL-188 o potrzebie natychmiastowej ewakuacji. Powodem ewakuacji było przełamanie zabezpieczeń przez nieokreślony obiekt, powodujący poważne zagrożenie dla otoczenia, kierujący się w kierunku chronionego terenu.

Operacja przeprowadzana przez WWW nie powiodła się. Było to spowodowane spóźnieniem ████ ████████, będącego pracownikiem personelu ochrony, który przez brak punktualności ominął komunikat o ewakuacji i powiadomił personel administracyjny obszaru o zniknięciu wszystkich pracowników Fundacji z terenu. Przekazanie tej informacji spowodowało zdekonspirowanie działań WWW oraz zatrzymanie MFO Tau-6 ("Herbicydowcy") przed zniszczeniem obiektu po dotarciu na miejsce.

Incydent WPL-188-02:Dnia 30.08.2019 r. niezidentyfikowana grupa pięciu ludzi przeszła z SCP-WPL-188-1 do podziemnej części SCP-WPL-188. Po przejściu przez korzenie obiektu członkowie grupy podeszli do jednej ze śluz i zaczęli pukać, co zaalarmowało personel znajdujący się na obszarze otaczającym podmiot. W ciągu trzech minut wszyscy funkcjonariusze znajdujący się na zabezpieczonym terenie zebrali się przy śluzie, z której wnętrza wydobywał się dźwięk. Kiedy śluza została otwarta ze środka wyszło pięć osób ubranych w kombinezony wyglądające dokładnie, jak kombinezony ochronne TC używane przez Fundację do eksploracji SCP-WPL-188-1. Zadeklarowali oni, że pracują dla Fundacji z alternatywnej rzeczywistości.

Aktualny kierownik badań, doktor ██████ ██████ nakazał przeprowadzenie przesłuchania z człowiekiem podającym się za dowódcę grupy6 oraz zatrzymanie reszty jej członków do czasu wyjaśnienia sytuacji i podjęcia decyzji odnośnie do całego zajścia.

Ze względu na całkowitą współpracę oraz brak komplikacji związanych z pojawieniem się intruzów po zakończeniu przesłuchania personel administracyjny podjął decyzję o wypuszczeniu grupy. Rozpoczęto pracę nad usprawnieniem procedur przechowawczych w celu przygotowania się na podobne incydenty w przyszłości i ewentualne uniknięcie strat w sytuacji, gdyby przychodzące grupy wykazywały wrogie zamiary.

Incydent WPL-188-03: Dnia 27.10.2019 podczas rutynowej kontroli podziemnej części SCP-WPL-188 znaleziono metalowy pojemnik zamknięty na zamek rozpoznający linie papilarne. Na pojemniku wygrawerowano logo Fundacji oraz imię "Jakub Złociński". Po prześwietleniu pojemnika i potwierdzenia, że nie zawiera nic niebezpiecznego przeprowadzono próbę otwarcia zamka przy pomocy Jakuba Złocińskiego. Próba zakończyła się sukcesem, we wnętrzu znaleziono list do personelu Fundacji oznaczony jako "Dokument WPL-188-01" oraz wyniki sekwencjonowania DNA wraz z próbką tkanki, która pozwala na przeprowadzenie badania potwierdzającego rezultat powyższego badania. Próbka oraz sekwencjonowanie były przeprowadzane na drzewie z gatunku, do którego należy SCP-WPL-188, jednak wykryto gen recesywny odpowiedzialny za wystąpienie mutacji zaobserwowanej u roślin zarażonych SCP-PL-138-B. Osoba odpowiedzialna za przekazanie i stworzenie pojemnika oraz zawartości pozostaje nieznany, nie ma też sposobu na potwierdzenie prawdziwości informacji zawartych w dokumencie.

Dodatek WPL-188-01:Po dogłębnym przeanalizowaniu dokumentu WPL-188-01 przez personel administracyjny Strefy 4 rozpoczęto projekt o kryptonimie "Nomad". Celem projektu ma być przygotowanie grupy eksploracyjnej zdolnej pokonać trasę do rzekomego miejsca pochodzenia podmiotów SCP-WPL-188 oraz zebrać informacje potrzebne do zabezpieczenia wszystkich instancji.

Ma to zostać osiągnięte przez poddanie grupy eksploracyjnej W-13 dwuletniemu szkoleniu, szkolenie ma zakładać naukę: technik surwiwalu na podstawie ekosystem opierający się na SCP-WPL-188, długoterminowego zarządzania logistycznego, konserwacji wyposażenia osobistego we własnym zakresie, obsługi specjalistycznego sprzętu pomiarowego i walki w ciasnych pomieszczeniach. Dodatkowo liczba członków grupy zostaje zwiększona z pięciu do piętnastu, na nowy personel dołączający do grupy, pięciu pracowało wcześniej w Departamencie Nauki, dwóch było w Departamencie Logistyki, ponadto dołączono po jednym członku z Departamentu Medycyny, Departamentu Inżynierii oraz Departamentu Bezpieczeństwa.

W związku z projektem wysłano polecenie do Departamentu Inżynierii o opracowanie wyposażenia przygotowanego na długotrwały wpływ wysokich temperatur oraz zanieczyszczenie drobnym pyłem. Aktualnie trwają pracę nad ulepszeniem kombinezonów ochronnych TC pod kątem długości eksploatacji, trudności konserwacji oraz komfortu stosowania.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported