SCP-WPL-539
ocena: -7+x

Identyfikator podmiotu: SCP-WPL-539

Klasa podmiotu: Euclid

Poziom zagrożenia: Żółty

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt pozostaje zawieszony nad Prowizoryczną Strefą Przechowawczą 539 będącą miejscem zabezpieczenia obiektu. Należy dopilnować, aby na terenie placówki nieustannie znajdował się wydelegowany personel celem zatrzymania obiektu w obrębie Strefy.

Od zmierzchu do świtu personel musi przebywać w odpowiednio oświetlonych zabudowaniach, z całkowitym zakazem opuszczania ich. Należy dopilnować, aby każda część wnętrza pomieszczeń wewnątrz budynków była objęta strumieniem świetlnym o natężeniu przynajmniej 500 luksów [lx] (wartość wybrana jako niezbędne minimum celem zapobiegnięcia manifestacji anomalii biorąc pod uwagę jej wpływ na rozprzestrzenianie się fali świetlnej).

W przypadku awarii zasilania zewnętrznej sieci budynki zostały wyposażone w agregaty prądotwórcze. Należy dokonywać okresowych przeglądów instalacji oświetleniowej i podejmować natychmiastowych napraw w przypadku konieczności. Zaginiony personel należy natychmiastowo zastąpić.

W przypadku niepowodzenia czynności zapobiegawczych należy wdrożyć procedurę ''Nocna Zmiana''.

20200210_164334.jpg

SCP-WPL-539 we wczesnym stadium formowania.

Opis: SCP-WPL-539 to byt amorficzny. Pod względem fizycznym przypomina chmurę rodzaju Stratus, co potwierdzają wyniki badań i obserwacji meteorologicznych obiektu. Analiza składowych kondensatów obiektu wykazała złożoność obiektu jedynie z nieanormalnej pary wodnej, jednakże mimo to obiekt zawsze przybiera barwę pomarańczową. Powoduje to przepuszczanie jedynie czerwonego widma światła skutkując zabarwieniem terenu pod obiektem w kolory pomarańczowo-zółte.

SCP-WPL-539 wydaje się tworzyć podczas zwyczajnych zjawisk pogodowych na danym terytorium. Nigdy nie zarejestrowano obiektu w kilku miejscach jednocześnie, równocześnie sam byt manifestuje jedynie nad terytoriami górskimi, osiągając powierzchnię kilku kilometrów kwadratowych.

Obiekt wpływa na cały teren pod sobą, manifestując anomalne właściwości w nocy. Z niewiadomych przyczyn utrudnione jest rozprzestrzenianie się fali świetlnej, przez co standardowe źródła oświetlenia stają się mniej efektywne w zależności od ich mocy i natężenia strumienia świetlnego.

W każdym zaciemnionym miejscu obserwowalne stają się jednostki SCP-WPL-539-1. Są to byty humanoidalne o całkowicie czarnej powierzchni ciała, pozbawione szczegółowych cech wyglądu. Byty są nieruchome, cały czas pozostają w pozycji wyprostowanej. Skierowanie strumienia świetlnego w stronę bytów powoduje ich natychmiastowe zniknięcie, po ponownym usunięciu źródła światła byty pojawiają się po krótkiej chwili, znacznie zwiększając swoją liczebność odpowiednio do powierzchni zaciemnionego terenu. Obiekty nigdy nie stykają się ze sobą, trwając nieruchomo obok siebie. Są najprawdopodobniej niematerialne.

Manifestacja bytów jest szczególnie niebezpieczna i stanowi zagrożenie dla jednostek ludzkich. Jeżeli dowolna osoba będzie przebywała w ciemności w momencie egzystencji SCP-WPL-539 na niebie, nieznanym mechanizmem zniknie nie pozostawiając po sobie ubrań, przedmiotów osobistych, jeżeli tylko znajdzie się w bezpośrednim otoczeniu z 539-1.

SCP-WPL-539 zaprzestaje manifestacji, jeżeli żadna jednostka ludzka nie będzie znajdować się na zajmowanym przez obiekt terytorium. Odbywa się to w dwojaki sposób: obiekt traci pomarańczowe zabarwienie jednocześnie tracąc właściwości anomalne lub ulega rozrzedzeniu.

Dodatek: Okoliczności pozyskania.

Obiekt został rozpoznany przez Fundację w związku ze zniknięciem wszystkich mieszkańców wioski ████ ████ w Kraju Żylińskim, Słowacja. Wykazano obecność SCP-WPL-539, który wówczas był w trakcie zanikania właściwości anomalnych zatrzymanym przez obecność jednostek Fundacji na anomalnym terytorium. Jakkolwiek sama obserwacja bytu była niewystarczająca do stwierdzenia nadnaturalności, tak późniejsze incydenty wynikłe z nieznajomości anomalii wraz z manifestacjami 539-1 spowodowały konieczność zabezpieczenia obiektu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported