SCP-WPL-827
ocena: +16+x
SCP-WPL-1.jpg

Nieaktywny SCP-WPL-827

Identyfikator podmiotu: SCP-WPL-827

Klasa podmiotu: Sferyczny, mitologia

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt przechowywany jest w pomieszczeniu użytkowym Fokstrot 5 Placówki 21. Podczas używania obiektu personel nie może wchodzić w kontakt wzrokowy z nosicielem. Regularne konserwacje i czyszczenie obiektu są dozwolone i wskazane.

Opis: Obiekt to ceramiczna imitacja wężowych włosów Meduzy. Stworzony został w nieznanym źródle, oddziały rozpoznawcze wskazują wstępnie na ruiny Panteonu Greckiego. Są to jednak niepotwierdzone informacje. Maska została przeniesiona do Placówki 21 w 2014 roku, wcześniejszy posiadacz został zneutralizowany.

SCP-WPL-827 posiada tę samą właściwość petryfikacji, co Meduza. Testy wykazały podobieństwo w 87% do zdolności wyżej wymienionej istoty, a jedynie w 24% do Bazyliszka. Powierzchnie lustrzane oddziałują tak samo na promienie petryfikacyjne jak w powyższych przypadkach.

Podmiot ujawnia swoje właściwości jedynie po nałożeniu na głowę człowieka. Wzrok danej osoby uzyskuje wtedy zdolność petryfikacji. Zamiana w kamień jest natychmiastowa i nieodwracalna: dotyczy to jedynie wyraźnych organizmów. Eksperymenty wykazały, że proces nie jest kontrolowany, lecz następuje samoistnie- personel zobowiązany jest zachować ostrożność podczas korzystania z obiektu, aby uniknąć przyjacielskich strat.

Wartym odnotowania jest fakt, że w związku z konstrukcją obiektu znaczna część oczu jest zasłonięta podczas noszenia obiektu: zasięg wzroku maleje ze 160° do około 5°, co stanowi o niskiej wartości użytkowej obiektu, jak również trudności w procesach badawczych.

Notatka:
Personelowi przypominam, że większość współczesnych ekranów, w tym również telefonów, PDA czy nawet zegarków, posiada właściwości lustra. To, że obiekt daje się usunąć po petryfikacji nosiciela nie oznacza, że macie się kamieniować na potęgę.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported