Placówki Angielskiej Filii
square.jpg

DANE NIEAKTUALNE


Poniższa praca wymaga aktualizacji.
Osoby, które chcą pomóc zaktualizować tłumaczenie, powinny zapoznać się z dokumentacją

Placówki polskie | Placówki angielskie

Rodzaje placówek

Fundacja posiada na świecie wiele placówek, poczynając od niewielkich, w których znajduje się zaledwie garstka pracowników, a kończąc na ogromnych, liczących tysiące pracowników.

Ośrodek

Ośrodki są utajnione, co oznacza, że ich istnienie jest znane sferze publicznej, aczkolwiek zamaskowane są zwykle jako placówki rządowe bądź firmowe. Ośrodki mieszczą się zazwyczaj w pobliżu skupisk ludzkich, co ma potwierdzać ich oficjalne znaczenie.

Strefa

Strefy są ściśle tajne, co oznacza, że sfera publiczna nie jest nawet świadoma ich istnienia. Strefy są zwykle budowane z dala od skupisk ludzkich i mogą znajdować się w nich wysoce niebezpieczne anomalie. Zdecydowana większość stref podlega skrajnym procedurom awaryjnym, np. instalowane są w nich ładunki jądrowe.

Sekcje

Sektor

Sektory to ogólny podział placówki na sekcje przechowawcze, badawcze lub magazynowe. Szczegółowe wykorzystanie idei sektorów jest zależne od danej placówki, jej nominalnego celu oraz rozmiaru.

Jednostka

Jednostki to niezależne sekcje placówek, w których przechowywane są anomalie. Jednostki mogą ulec samo-zamknięciu w razie uszkodzenia placówki lub innej katastrofy. Pracownicy wchodzący i wychodzący z jednostki zazwyczaj podlegają pełnej procedurze odkażania.

Przedrostki

Przedrostki wykorzystuje się, by oznaczać specjalizacje placówek bądź ich sekcji. Zazwyczaj mianuje się je wyłącznie podczas komunikacji wewnętrznej.

Zbrojn(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja jest objęta nadzwyczaj rygorystycznymi procedurami bezpieczeństwa, ponieważ przechowywane są w niej wrogie obiekty lub możliwy jest atak zewnętrzny. Placówki tego typu mają zazwyczaj na stanie duże ilości broni i pojazdów wojskowych oraz nieproporcjonalnie wysoką liczbę stałych pracowników ochrony. W pełnoprawnej placówce zbrojnej często stacjonuje co najmniej batalion lub pułk sił reagowania.

Biologiczn(-y/a) (Bio.)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja poświęcona jest anomaliom zakaźnym lub stwarzającym inne zagrożenie biologiczne. Placówki i sekcje tego typu mogą ulec samo-zamknięciu celem przeciwdziałaniu ucieczce takich anomalii.

Przechowawcz(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja są wyposażone i przeznaczone pod przechowywanie anomalnych obiektów, podmiotów lub zjawisk.

Wymiarow(-y/a) (Wym.)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja przeznaczona jest pod przechowywanie lub badanie anomalii pozawymiarowych, działających niezgodnie z prawami fizyki albo zniekształcających właściwości czasoprzestrzeni.

Humanoidaln(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja przeznaczona jest pod przechowywanie lub badanie rozumnych bytów ludzkich albo prawie-ludzkich, które zgadzają się ustosunkowywać do wydawanych im poleceń. Miejsca tego typu można porównać do państwowych placówek penitencjarnych.

Chronion(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja są "całkowicie bezpieczne" (wolne od wpływu anomalii). W miejscach tych nigdy nie może znaleźć się żadna anomalia.

Prowizoryczn(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja została wzniesiona wokół anomalii niemożliwej do przeniesienia. Placówki tego typu zazwyczaj służą przechowywaniu tylko jednej anomalii.

Relikwiarn(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja przeznaczona jest pod przechowywanie lub badanie obiektów o znaczeniu religijnym albo historycznym.

Badawcz(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja przeznaczona jest pod przeprowadzanie badań na anomaliach, albo do badań i rozwoju nowych systemów i metod zabezpieczania anomalii.

Magazynow(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja przeznaczone są pod przechowywanie długoterminowe anomalii nie stwarzających ryzyka samoistnego oddziaływania.

Inne

Są to placówki lub inne lokacje Fundacji, które nie przynależą do podstawowego podziału strukturalnego.

Posterunek obserwacyjny

Posterunki obserwacyjne to niewielkie placówki wzniesione w wielu miejscach na świecie. Najczęściej istnieją one w formie niewielkich, samodzielnych budynków bądź komórek wewnątrz większych budynków. Zadaniem posterunków obserwacyjnych jest monitorowanie dróg komunikacji regionalnej celem wychwytywania niepokojących informacji oraz monitorowanie pobliskich placówek Fundacji. Wiele posterunków obserwacyjnych wykorzystuje się również jako bezpieczne węzły komunikacyjne lub kryjówki dla zakonspirowanych agentów Fundacji.

Lista placówek Fundacji (częściowa)

Poniższa lista przedstawia część placówek Fundacji. Prosimy pamiętać, że katalog ten jest niekompletny, jako że wiele placówek Fundacji nie może być w nim zarejestrowanych w związku z przepisami bezpieczeństwa operacyjnego lub ponieważ ich cel albo lokalizacja są objęte klauzulą tajności.

Ośrodki

facility-texture.png01 Ośrodek 01 (Chroniony Ośrodek 01, Kwatera Głównego Dowództwa)

Ośrodek 01 jest bezpieczną strefą kopii zapasowych akt, głównie ogólnoświatowych placówek Fundacji jak i bezpieczną placówką spotkań dla członków Rady O5 i innego, wysoko stawianego personelu Fundacji. Tak, jak ze wszystkimi Ochranianymi placówkami, żadne anomalie i podobne nie mają prawa być w pobliżu Ośrodka 01. Lokalizacja Ośrodka 01 jest utajniona.

facility-texture.png06 Ośrodek 06-3 (Humanoidalny i Przechowawczy Ośrodek 06-3)

Ośrodek 06-3 jest przechowawczą placówką aktualnie zlokalizowaną w Lorraine, region Francji. Uprzednio była zlokalizowana w Stanach Zjednoczonych (Ośrodek 06) i Niemczech (Ośrodek 06-2), została przeniesiona obecnie do tego miejsca po zamknięciu i zdemolowaniu wyżej wymienionych, poprzednich placówek. Ośrodek 06-3 zatrudnia międzynarodowy personel i mieści liczne, mało zagrażające obiekty humanoidalne i ludzkie, dawniej szczególnie odciętych od Fundacyjnego personelu. Obiekty m.in. przechowywane w tej placówce: SCP-069, SCP-706, SCP-1669, SCP-1702

facility-texture.png11 Ośrodek 11

Ośrodek 11 jest Fundacyjnym Ośrodkiem dużej skali, zlokalizowanym w środkowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych, składającym się z całkowicie samo-podtrzymującego się społeczeństwa wliczając rezydencje, biznesy komercyjne, i przemysłowe/manufakturowe placówki jak i obszerny podziemny przechowawczy i badawczy kompleks. Fundacja bezwzględnie utrzymuje obowiązek śledzenia personelu i cywilów z Ośrodka 11 jak i to, że placówka często wykorzystuje bezpieczną lokalizację dla personelu wymagającego dodatkowej ochrony i obrony. Obiekty m.in. przechowywane w tej placówce: SCP-986

facility-texture.png15 Ośrodek 15

Ośrodek 15 jest Fundacyjną placówką zlokalizowaną na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, specjalizującą się w przechowywaniu i nauczaniu elektryki, elektroniki oraz nauką nad anomaliami bazującymi na komputerach. Podstawowe magazyny i skrzydła przechowawcze Ośrodka 15 są elektromagnetycznie izolowane, by powstrzymać każdą interakcję elektronicznych anomalii na zewnątrz świata. Obiekty m.in przechowywane w tej placówce: SCP-079, SCP-719, SCP-896

facility-texture.png17 Ośrodek 17

Ośrodek 17 jest popularną Fundacyjną placówką głównie skupioną na przechowywaniu i nauczaniu o obiektach humanoidalnych niskiego stopnia ryzyka. Zgodnie z tym, Ośrodek 17 posiada dużą liczbę profesjonalistów medycznych i psychiatrycznych. Obiekty m.in. przechowywane w placówce: SCP-073, SCP-105, SCP-343

facility-texture.png19 Ośrodek 19

Ośrodek 19 jest aktualnie największą Fundacyjną placówką, w ilości operacji, mieszczeniu setek anomalii klasy Bezpieczne oraz Euclid. Obiekty m.in przechowywane w tej placówce: SCP-055, SCP-131, SCP-173, SCP-387, SCP-668, SCP-931

facility-texture.png23 Ośrodek 23

Ośrodek 23 mieści szereg metamorficznych lub przekształcających się obiektów i stworzeń biologicznych. Obiekty m.in. przechowywane w tej placówce: SCP-038, SCP-113

facility-texture.png28 Ośrodek 28 (Prowizoryczny i Przechowawczy Ośrodek 28)

Ośrodek 28 jest zlokalizowany w dzielnicy SoHo sąsiadującej z miastem Nowy Jork, stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone, i została pierwotnie stworzona do przechowywania SCP-602. Odtąd, ta placówka została rozbudowana do pełnoprawnej placówki przechowawczej Fundacji, specjalizującej się w przechowywaniu anomalnych prac artystycznych oraz artefaktów. Obiekty m.in przechowywane w placówce: SCP-1229, SCP-1388

facility-texture.png36 Ośrodek 36

Uprzednio Prowizoryczny Ośrodek 36, jest zlokalizowany w Indiach i służy za zarówno regionalny przechowawczy Ośrodek jak i placówka wsparcia dla personelu polowego w terenie. Obiekty m.in przechowywane w placówce: SCP-089, SCP-1135

facility-texture.png38 Ośrodek 38

Ośrodek 38 jest przechowawczym Ośrodkiem w wiejskich stronach Tennessee, Stany Zjednoczone, głównie skupionym na nauce w Organizacji 388-Alpha, "Uniwersytet Alexylva". Obiekty m.in przechowywane w placówce: SCP-961, SCP-1080, SCP-1893, SCP-1082

facility-texture.png43 Ośrodek 43 (Ośrodek Badawczo Przechowawczy 43)

Ośrodek 43 położony na południowo-wschodnim brzegu jeziora Huron, kilometr poniżej poziomu morza w Parku Prowincjonalnym Ipperwash w Ontario, Kanada. Składa się ze skrzydeł przechowawczych dla anomalii o niskim i średnim ryzyka, działów badawczych o pseudo akademickiej strukturze oraz rafineria utylizacyjna substancji ezoterycznych. Obiekty m.in przechowywane w placówce: SCP-5056, SCP-5109, SCP-5243, SCP-5382, SCP-5494 oraz SCP-5520.

facility-texture.png45 Ośrodek 45 (Ośrodek Badawczy 45)

Ośrodek 45 jest tajnym, zbrojnym ośrodkiem badawczym położonym u wybrzeży Zachodniej Australii pod Oceanem Indyjskim. Tutaj przeprowadzane są badania i czasowe zabezpieczanie anomalnych obiektów pod nadzorem i z dala od ludności cywilnej. Ośrodek 45 służy również jako punkt stacjonowania dla operacji MFO na Oceanie Spokojnym i Indyjskim. Obiekty znajdujące się na terenie ośrodka obejmują: SCP-321, SCP-2401, SCP-466, SCP-127, SCP-2424, oraz SCP-1577.

facility-texture.png54 Ośrodek 54 (Zintegrowany ośrodek przechowawczy 54)

Ośrodek 54 jest obiektem zamkniętym znajdującym się w Lipsku (Niemcy), wokół niego i pod nim. Specjalizując się w usuwaniu anomalii uznanych za "częściowo niemożliwe do opanowania", pracownicy ośrodka są silnie uzbrojeni, wysoko wykwalifikowani i stale na krawędzi. Ze względu na rozległy hangar dla pojazdów szybkiego reagowania (z transportem zarówno normalnym, jak i anomalnych) oraz szeroki wachlarz komórek przechowawczych, Ośrodek 54 jest ogólnie uważany za placówkę Fundacji, zarówno najlepiej przygotowaną na najgorsze, jak i najbardziej prawdopodobne miejsce, w którym wystąpi najgorsze. Obiekty znajdujące się obecnie pod opieką ośrodka obejmują: SCP-265, SCP-1911, SCP-2668, SCP-2790, SCP-2856, SCP-3663, oraz SCP-4856.

facility-texture.png62 Ośrodek 62 (Wymiarowy Ośrodek-62)

Uprzednio Prowizoryczny Ośrodek 62, został pierwotnie zbudowany dookoła SCP-004. Ta placówka została ewentualnie rozbudowana do umieszczenia innych obiektów, m.in: SCP-579.

facility-texture.png64 Ośrodek 64 (Ośrodek Magazynowy 64)

Znajdujący się około 0,5 km poniżej Forest Park, na północny zachód od Portland, Oregon, Ośrodek 64 jest przede wszystkim nisko- i średnio-chronionym ośrodkiem magazynowym i jest wykorzystywany głównie do przechowywania mniejszych anomalii oraz obiektów klasy Bezpieczne/Euclid skonfiskowanych z anomalnego środowiska artystycznego i anomalnego przemysłu elektronicznego z siedzibą w Portland i Vancouver. Obiekty znajdujące się w tym ośrodku obejmują: SCP-2106, SCP-2306, SCP-2608, SCP-2806 oraz SCP-2960.

facility-texture.png66 Ośrodek 66 (Biologiczny i Przechowawczy Ośrodek 66, Bio-Ośrodek 66)

Oryginalnie zbudowany jako Prowizoryczny Ośrodek 66 dookoła SCP-1479, został ewentualnie rozbudowany do przechowywania i badania biologicznych i organicznych anomalii. Obiekty m.in przechowywane w tej placówce: SCP-478, SCP-569, SCP-646, SCP-806, SCP-886

facility-texture.png73 Ośrodek 73

Ośrodek 73 jest placówką przeistoczoną w budynek biurowy w Teksasie, zaprojektowany do celów przechowawczych i badania obiektów inercyjnych, dla obiektów klasy Bezpieczne, lub przeciwnie niegroźnych obiektów anomalnych. Obiekty m.in przechowywane w tej placówce: SCP-252-EX [dawniej], SCP-1454, SCP-1156, SCP-1176, SCP-1520

facility-texture.png76 Ośrodek 76 (Badawczy, Religijny i Przechowawczy Ośrodek 76)

Ośrodek 76 jest głównym przechowawczym Ośrodkiem zlokalizowanym w Stanach Zjednoczonych i mieści dużą liczbę obiektów anomalnych uznanych za wytworzone przez człowieka. Obiekty m.in. przechowywane w placówce: SCP-140, SCP-720, SCP-1055, SCP-1883

facility-texture.png77 Ośrodek 77 (Magazynowy Ośrodek 77)

Jeden z największych Fundacyjnych magazynów, Ośrodek 77 został oficjalnie wybudowany w 1924, we Włoszech i służył europejskiemu nadzorowi placówek do lutego 1941, kiedy został uszkodzony przez alianckie bombardowanie, później doszczętnie zniszczony przez przełamanie zabezpieczeń. Ośrodek 77 został przejęty przez Fundację i odbudowany w 1944 roku. Obiekty obecnie przechowywane w placówce: SCP-703, SCP-1837, SCP-2322

facility-texture.png81 Ośrodek 81 (Ośrodek Badawczy i Przechowawczy 81)

Położony pod jeziorem Monroe w Bloomington, w stanie Indiana, Ośrodek 81 jest głównym ośrodkiem anomalnej aktywności w Stanach Zjednoczonych Środkowego Zachodu. Początkowo założone jako ośrodek ekspedycyjny do monitorowania SCP-2812, Ośrodek 81 stał się jednym z największych ośrodków w regionie. Znajduje się tam Departament Klasyfikacji Fundacji, a także ogromny punkt rozmieszenia Mobilnych Formacji Operacyjnych. Obiekty znajdujące się w tym ośrodku obejmują: SCP-715, SCP-2080, SCP-2151, SCP-2270, SCP-2445, SCP-2496, SCP-2540, SCP-2564, SCP-2996.

facility-texture.png87 Ośrodek 87 (Badawczy Ośrodek 87)

Ośrodek 87 to placówka założona przez Fundacje we wrześniu 1976 roku w celu nadzorowania zabezpieczania niewielkiej anomalii w mieście Sloth Pit's, Wisconsin, USA (liczącej 17 291 mieszkańców w 2020 roku). W tym samym miesiącu badacze odkryli, że Sloth Pit jest wysoce aktywnym Nexusem, czyli zamieszkałą strefą o dużej koncentracji zjawisk anomalnych. Cywilną przykrywką Ośrodka 87 jest S & C Plastics, posiadającą także własną Formacje Operacyjną— Sigma-10, "The Sloth's Arm", zajmującą się zabezpieczaniem anomalii w granicach miasta. Obywatele Sloth Pit's są uważani za personel klasy E i wiedzą o Fundacji tylko tyle, że jest to "organizacja badawcza monitorująca miasto". Głównym celem Ośrodka 87 jest badanie i katalogowanie anomalii w Sloth's Pit pokroju SCP-4040; jednakże jest to również siedziba Departamentu Spraw Wielo-Uniwersalnych, Badań Nexologicznych i służy jako regionalne dowództwo dla Środkowo-Zachodnich Stanów Zjednoczonych. Katalog incydentów, które miały miejsce w Ośrodku 87 i w obszarze Nexusa Sloth's Pit można znaleźć tutaj.

facility-texture.png88 Ośrodek 88 (Ośrodek humanoidalny 88)

Ośrodek humanoidalny 88 znajduje się w centralnym hrabstwie Baldwin w Alabamie. W ośrodku tym znajduje się wiele humanoidalnych obiektów SCP, a także kilka anomalii o wysokiej wartości. Chociaż badania nie są głównym przedmiotem zainteresowania ośrodka, ośrodek ma możliwości, i widział wiele projektów badawczych związanych z jego położeniem. Obiekty znajdujące się w tym ośrodku to między innymi: SCP-245, SCP-1774, SCP-1868, SCP-2065, SCP-2067, SCP-2251, SCP-2725, SCP-2343, SCP-2632, SCP-2714, SCP-2968, SCP-2987.

facility-texture.png91 Ośrodek 91 (Ksenobiologiczny Badawczo Przechowawczy Ośrodek 91)

Założony początkowo jako Prowizoryczny Ośrodek 91 w 1986 roku wkrótce po odkryciu SCP-4612, została w pełni oddana do użytku przez radę nadzorców w następnym roku. Ośrodek 91 został pierwotnie zaadaptowany do przechowywania SCP-4612 (który został znaleziony w podbudowie pod dworem), ale został rozbudowany do pełnego obiektu przechowawczego z laboratorium badawczym i biblioteką. Obiekt znajduje się na terenie posiadłości powszechnie znanej jako Eckhart House; zlokalizowanej w Yorkshire, w Anglii. Badania w tym placówce skupiają się na przechowywaniu i analizie okazów ksenobiologicznych, z dodatkowym naciskiem na rozwój środków zaradczych i przechowywanie artefaktów taumaturgicznych. Służy jako główna baza dla MFO Beta-777 ("Hecate’s Spear") z powodu ich znajomości i doświadczenia w analizie taumaturgii. Obiekty m.in przechowywane w tej placówce: SCP-3743, SCP-4612, SCP-4712, SCP-5079, SCP-5512 oraz SCP-5612.

facility-texture.png95 Site-95 (Biologiczno Badawczo Prechowawczy Ośrodek 95, Bio-Ośrodek-95)

Obiekt 95 to niewielki, ale dobrze wyposażony ośrodek wykorzystywany do przechowywania i badania anomalii biologicznych i organicznych. Obiekty m.in przechowywane w placówce: SCP-1077, SCP-1160, SCP-3043, SCP-3117, SCP-3143, SCP-5144 i SCP-5771.

facility-texture.png98 Ośrodek 98 (Wymiarowo Badawczy Ośrodek 98)

Ośrodek 98 jest liderem w technologii Fundacji. Stacjonujący w mieście Filadelfia, Ośrodek 98 jest odpowiedzialny za najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i innowacje, które pomagają Fundacji zabezpieczać, analizować i badać różne anormalne zagrożenia, które zagrażają światu. Ośrodek 98 jest często uważany za najbardziej zaawansowany technologicznie obiekt badawczy w Fundacji. Do obiektów obecnie znajdujących się w ośrodku należą: SCP-179, SCP-1152, SCP-1287, SCP-2009, SCP-2115, SCP-2703, SCP-2716, SCP-4156, SCP-4192, SCP-4366, SCP-4797 oraz SCP-4880.

facility-texture.png103 Ośrodek 103 (Biologiczny i Przechowawczy Ośrodek 103)

Ośrodek 103 posiada obszerne placówki przechowawcze i badawcze nad roślinami i anomaliami na bazie roślin. Obiekty m.in. przechowywane w tej placówce: SCP-757, SCP-822, SCP-1001

facility-texture.png104 Ośrodek 104 (Biologiczny i Badawczy Ośrodek 104)

Uprzednio Prowizoryczny Ośrodek 104, funkcjonuje pod przykrywką ochrony dzikiej przyrody oraz został utworzony w celu badań i eksperymentów na anomaliach biologicznych with z dalekosiężnymi efektami. Obiekty m.in. przechowywane w placówce: SCP-628, SCP-936, SCP-1104

facility-texture.png111 Ośrodek 111 (Przemysłowy Ośrodek 111)

Ośrodek 111 zlokalizowany w podziemiach Captain's Mountain w południowym Queensland w Australii. Jest głównie skupiona wokół anomalnych materiałów i technologii. Lokalizacja Ośrodka 111 ma za zadanie wzmocnienie obecności Fundacji we wschodniej Australii, gdzie anomalie były już wcześniej odkrywane i zabezpieczane. Mimo że Ośrodek ma możliwość przechowywania zabezpieczonych anomalii, nie ma tam jeszcze żadnej.

facility-texture.png120 Ośrodek 120 (Badawczo-Przechowawczy Wymiarowo Relikiwarny Ośrodek 120)

Zbudowany na szczycie SCP-5292 w pobliżu Częstochowy w Polsce, Ośrodek 120 specjalizuje się w anomaliach taumaturgicznych, ontokinetycznych i teologicznych, wykorzystując nietypowe metody ich zabezpieczania. Jako jedno z niewielu miejsc aktywnie zachęcających do korzystania z anomalii, działa jako główny punkt obserwacyjny dla Wolnego Portu Esterbergu. Obiekty m.in. przechowywane w tej placówce: SCP-3001, SCP-5464, SCP-5572, SCP-5659, SCP-5795.

Strefy

facility-texture.png02 Strefa 02 (Zbrojona, Religijna i Przechowawcza Strefa 02)

Strefa 02 jest odległą placówką, której pierwszorzędnym celem jest to przechowywanie skrajnie niebezpiecznych, wrogich, lub przeciwnie ryzykownych anomalii, łącznie z obiektami klasy Keter. W dodatku zarówno jak wydział ochrony w liczbie batalionu, Strefa 02 jest także wyposażona w liczne zabezpieczenia nuklearne, jako ostatnia opcja w wypadku katastroficznego przełamania zabezpieczeń. Obiekty m.in. przechowywane w placówce: SCP-122, SCP-743

facility-texture.png12 Strefa 12 (Biologiczna i Badawcza Strefa 12)

Strefa 12 jest przechowawczą oraz badawczą placówką zlokalizowaną na niewielkiej federalnej wyspie w środkowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych. Strefa 12 przechowuje zarówno żyjące próbki anomalnych, biologicznych obiektów jak i próbki zagrożenia biologicznego lub przeciwnie - niebezpieczne biologiczne anomalie do badań. Obiekty m.in. przechowywane w placówce: SCP-143, SCP-153, SCP-214, SCP-811, SCP-939

facility-texture.png14 Strefa 14 (Zbrojona, Biologiczna i Przechowawcza Strefa 14)

Strefa 14 jest wyspecjalizowaną placówką przechowawczą, zlokalizowaną w Rubinowych Górach, Nevada, Stany Zjednoczone. Strefa 14 głównie jest wykorzystywana na dużą skalę, niebezpieczeństwo, i/lub wrogo nastawionych obiektów anomalnych i znajduje się w niej obsadzony w liczbie regimentu wydział ochronny oraz ciężkie bronie, opancerzone pojazdy, i wsparcie powietrzne. Obiekty m.in. przechowywane w placówce: SCP-058, SCP-082, SCP-165, SCP-939, SCP-940

facility-texture.png27 Strefa 27 (Relikwiarna Strefa 27)

Strefa 27 to podziemny obiekt znajdujący się pod bazyliką katedralną Notre-Dame w Ottawie stolicy Kanady. Głównym celem Strefy 27 jest służenie zarówno jako główna siedziba Departamentu Teologii Taktycznej, jak i kwatera awaryjna w przypadku scenariusza klasy K na dużą skalę. Miejsce to jest również w stanie pomieścić anomalie o podłożu głównie religijnym oraz wspomaga rozwój broni teologicznej. Obiekty znajdujące się w tej strefie obejmują: SCP-5502, SCP-5993

facility-texture.png32 Strefa 32 (Strefa Księżycowa 32)

Składający się z kilku pięter pod powierzchnią Morza Deszczów, Księżycowa Strefa 32 jest obiektem używanym do przechowywania anomalii nieruchomych obecnych na powierzchni księżyca lub anomalii, które są znacznie mniej są niebezpieczne do przechowywania poza ziemską atmosferą. Obiekty znajdujące się w tej strefie obejmują: SCP-2493, SCP-2686, oraz SCP-282.

facility-texture.png179 Strefa 179

Uprzednio Prowizoryczna Przechowawcza Strefa 179, placówka zlokalizowana w Pensylwanii, Stany Zjednoczone. Obiekty m.in. przechowywane w placówce: SCP-1050, SCP-1179

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported