Bezpieczne Placówki

Rodzaje placówek

Fundacja posiada na świecie wiele placówek, poczynając od niewielkich, w których znajduje się zaledwie garstka pracowników, a kończąc na ogromnych, liczących tysiące pracowników.

Ośrodek

Ośrodki są utajnione, co oznacza, że ich istnienie jest znane sferze publicznej, aczkolwiek zamaskowane są zwykle jako placówki rządowe bądź firmowe. Ośrodki mieszczą się zazwyczaj w pobliżu skupisk ludzkich, co ma potwierdzać ich oficjalne znaczenie.

Strefa

Strefy są ściśle tajne, co oznacza, że sfera publiczna nie jest nawet świadoma ich istnienia. Strefy są zwykle budowane z dala od skupisk ludzkich i mogą znajdować się w nich wysoce niebezpieczne anomalie. Zdecydowana większość stref podlega skrajnym procedurom awaryjnym, np. instalowane są w nich ładunki jądrowe.

Sekcje

Sektor

Sektory to ogólny podział placówki na sekcje przechowawcze, badawcze lub magazynowe. Szczegółowe wykorzystanie idei sektorów jest zależne od danej placówki, jej nominalnego celu oraz rozmiaru.

Jednostka

Jednostki to niezależne sekcje placówek, w których przechowywane są anomalie. Jednostki mogą ulec samo-zamknięciu w razie uszkodzenia placówki lub innej katastrofy. Pracownicy wchodzący i wychodzący z jednostki zazwyczaj podlegają pełnej procedurze odkażania.

Przedrostki

Przedrostki wykorzystuje się, by oznaczać specjalizacje placówek bądź ich sekcji. Zazwyczaj mianuje się je wyłącznie podczas komunikacji wewnętrznej.

Zbrojn(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja jest objęta nadzwyczaj rygorystycznymi procedurami bezpieczeństwa, ponieważ przechowywane są w niej wrogie obiekty lub możliwy jest atak zewnętrzny. Placówki tego typu mają zazwyczaj na stanie duże ilości broni i pojazdów wojskowych oraz nieproporcjonalnie wysoką liczbę stałych pracowników ochrony. W pełnoprawnej placówce zbrojnej często stacjonuje co najmniej batalion lub pułk sił reagowania.

Biologiczn(-y/a) (Bio.)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja poświęcona jest anomaliom zakaźnym lub stwarzającym inne zagrożenie biologiczne. Placówki i sekcje tego typu mogą ulec samo-zamknięciu celem przeciwdziałaniu ucieczce takich anomalii.

Przechowawcz(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja są wyposażeni i przeznaczone pod przechowywanie anomalii.

Wymiarow(-y/a) (Wym.)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja przeznaczona jest pod przechowywanie lub badanie anomalii pozawymiarowych, działających niezgodnie z prawami fizyki albo zniekształcających właściwości czasoprzestrzeni.

Humanoidaln(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja przeznaczona jest pod przechowywanie lub badanie rozumnych bytów ludzkich albo prawie-ludzkich, które zgadzają się ustosunkowywać do wydawanych im poleceń. Miejsca tego typu można porównać do państwowych placówek penitencjarnych.

Chronion(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja są "całkowicie bezpieczne" (wolne od wpływu anomalii). W miejscach tych nigdy nie może znaleźć się żadna anomalia.

Prowizoryczn(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja została wzniesiona wokół anomalii niemożliwej do przeniesienia. Placówki tego typu zazwyczaj służą przechowywaniu tylko jednej anomalii.

Relikwiarn(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja przeznaczona jest pod przechowywanie lub badanie obiektów o znaczeniu religijnym albo historycznym.

Badawcz(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja przeznaczona jest pod przeprowadzanie badań na anomaliach lub rozwój technologiczny albo metodologiczny.

Magazynow(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja przeznaczone są pod przechowywanie długoterminowe anomalii nieautonomicznych.

Inne

Są to placówki lub inne lokacje Fundacji, które nie przynależą do podstawowego podziału strukturalnego.

Posterunek obserwacyjny

Posterunki obserwacyjne to niewielkie placówki wzniesione w wielu miejscach na świecie. Najczęściej istnieją one w formie niewielkich, samodzielnych budynków bądź komórek wewnątrz większych budynków. Zadaniem posterunków obserwacyjnych jest monitorowanie dróg komunikacji regionalnej celem wychwytywania niepokojących informacji oraz monitorowanie pobliskich placówek Fundacji. Wiele posterunków obserwacyjnych wykorzystuje się również jako bezpieczne węzły komunikacyjne lub kryjówki dla zakonspirowanych agentów Fundacji.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported