Dokumentacja Bezpiecznej Placówki: Ośrodek 120
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -20em;
    width: 17.75em;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}


Angielskie Kanony » Z Archiwum 120 Hub » Dokumentacja Bezpiecznej Placówki: Ośrodek 120
Wewnątrz Uniwersum » Placówki Angielskiej Filii » Dokumentacja Bezpiecznej Placówki: Ośrodek 120

ocena: +8+x

Autorstwa Ralliston

120-pl.png

Dokumentacja Bezpiecznej Placówki Fundacji SCP

Ośrodek 120

Oficjalna Desygnacja: Częstochowska Placówka Badawczo-Przechowawcza Anomalii Wymiarowych i Relikwiarnych

Kod Identyfikacyjny Ośrodka: EUPLCA-Ośrodek-120


Główne Informacje


medium.jpg

Część nadziemna Ośrodka 120 widziana z brzegu Warty.

Cel Placówki: Zbudowany na szczycie SCP-5292, Ośrodek 120 jest główną bazą operacyjną dla Departamentu Ontokinetyki i jego trzech pod-departamentów — Wydziałów Taumaturgii, Teologii oraz Zakłóceń Przestrzennych. Najstarsza placówka znajdujący się na terenie Polski, Ośrodek 120 pełni funkcję głównej bazy operacyjnej działań Fundacji w Polsce oraz jest głównym punktem obserwacyjnym dla Wolnego Portu Esterberg.

Data Założenia: 02.05.1916

Położenie: Opuszczony kompleks przemysłowy znajdujący się w Częstochowie w Polsce.

Dyrektorzy Założyciele: Hannah Rivera / Raia Micheals

Przykrywka: Renowacja i bezpieczna rozbiórka opuszczonych kompleksów przemysłowych w bliskim sąsiedztwie, składowanie odpadów radioaktywnych, oczyszczanie skażonych radioaktywnie terenów w pobliżu rzeki Warty.

Powierzchnia: Obszar nadziemny 34 km²


Przegląd Ośrodka


Badając Rzeczywistości / Ogień Zwalczaj Ogniem / Wiara jest Kluczem

Jako jedna z niewielu placówek zbudowanych niemal całkowicie w pobliżu przestrzeni anomalnych i niewykorzystujących personelu klasy D, Ośrodek 120 jest dość dziwnym miejscem porównaniu z pozostałymi placówkami Fundacji. Początkowo zbudowany jako prowizoryczna placówka w obrębie SCP-5292 (wówczas oznaczanego jako PL-X0R38/0124), Ośrodek 120 szybko stał się większą placówką, a anomalia, którą miał monitorować, została zintegrowana z budynkiem placówki.

Jedną pełną umowę o współpracę z SCP-5292-2 i kilka dekad później, Ośrodek 120 mocno stoi jako, o ironio, bastion względnego dziwactwa w Fundacji — będąc jednym z niewielu Ośrodków aktywnie zachęcających do używania taumaturgii, zatrudniania anomalnego personelu i wykorzystywania anomalnej technologii, placówka ma reputację swoistej "antyprzechowawczej placówki", czasami włączając anomalie do swojej struktury, systemów lub personelu, zamiast je przechowywać, najlepszym tego przykładem jest SCP-5672, który jest aktywnie wykorzystywany jako poligon szkoleniowy dla Fundacyjnego personelu. Chociaż to "zwalczanie ognia ogniem" — gdzie ogniem jest tutaj taumaturgia, manipulowanie rzeczywistością i inne anomalie — było początkowo pogardzane przez całą Fundację, po wielkim sukcesie implementacjii ezoterycznych metod przechowawczych i klas do systemów przechowywania przez Ośrodek 43 niechęć do systemu Ośrodka 120 wyraźnie zmalała.

Będąc siedzibą główną dla całego Departamentu Ontokinetyki, Ośrodek 120 jest jedną z niewielu placówek, które traktują ontokinetykę, taumaturgie i teologię jako prawdziwe dziedziny nauki z ustalonymi zasadami, a nie jako po prostu anomalne oddziaływanie. Takie podejście, choć czasami niebezpieczne — najbardziej znanym incydentem była niefortunna utrata przez Fundację Dr Scrantona, jednego z głównych badaczy ontokinetyki w Ośrodku 120 z powodu SCP-3001 — przyniosło Fundacji wiele wspaniałych rezultatów. Po odkryciu i stworzeniu przez Ośrodek 120 wielu anty-ontokinetycznych i anty-taumaturgicznych urządzeń i technologii — takich jak Kotwice Rzeczywistości Scrantona czy Stabilizatory Ashewortha-Rivery — wiele innych departamentów Fundacji nie wstydzi się ich używać.

Badania prowadzone przez Ośrodek 120 okazały się niezwykle przydatne dla całej Fundacji — po latach nieustannego studiowania i tłumaczenia instancji SCP-5292-1, Ośrodek 120 stał się posiadaczem najobszerniejszej fizycznej i cyfrowej biblioteki informacji dotyczących wszystkiego, co bada, przy czym ilość informacji dotyczących jej trzech głównych specjalizacji jest szczególnym powodem do dumy. Po prawdzie, w ciągu wielu lat działalności, ta baza danych stała się tak duża, że musiała zostać zdigitalizowana, z koniecznością opracowania specjalnego cyfrowego opiekuna, który byłby w stanie przejrzeć, skatalogować i przeanalizować wszystkie te pliki — zadanie to zostało powierzone Ra.aic, głównemu Konstruktowi Sztucznej Inteligencji (AIC) Ośrodka 120.


ra.png

Oznaczenie: Ra.aic ("Ra")

Klasyfikacja: Pozytywnie Nastawiona Inteligencja Ogólna Klasy IV, ver1.2.1, Gen(II), Poziom Upoważnienia 3

Opis: Opracowany w 1988 roku w wyniku współpracy między Departamentem Ontokinetyki a Wydziałem Zastosowań Sztucznej Inteligencji (AIAD), Ra.aic skupia się zarówno na sortowaniu i analizowaniu całej wiedzy dotyczącej bóstw posiadanej przez Ośrodek 120 w celu jej dalszych badań, jak i na ogólnym utrzymaniu cyfrowej bazy danych. Został nazwany na cześć jednej z założycielek ośrodka, Raii Micheals.


Ponad nauką, ku zrozumieniu


"Esterberg", "Tysiąclecie Górne", "Wolny Port Częstochowy" — Wiele nazw nadano FP-120, anomalnemu miastu znajdującemu się pod czujnym okiem Fundacji. Zbudowany w całości w kieszonkowym wymiarze równoległym do miasta Częstochowa, Esterberg jest głównym ośrodkiem dla wszystkich anomalnych ras i działań w regionie, pełniąc funkcję bezpiecznej przestrzeni, gdzie mieszkańcy nie muszą się martwić interwencją Fundacji.

Ze względu na liczne problemy z zaufaniem, spowodowane głównie różnicami ideologicznymi i nieprzyjemnymi wcześniejszymi interakcjami, stosunki między Fundacją a Esterbergiem są często dalekie od ideału. Drugorzędnym celem Ośrodka 120 jest zniwelowanie tych niesnasek w sposób dyplomatyczny. Aby to osiągnąć, Fundacja została zmuszona do współpracy z licznymi organizacjami w przeszłości — chociaż początkowo powszechnie uważano to za zły pomysł, po zadowalających wynikach z Inicjatywy Zatoki Meksykańskiej oraz udanej akcji Fundacja-GoI-571-20 ("Polski Związek Grzybiarstwa Anomalnego"), która miała miejsce podczas odkrycia SCP-PL-252, plany współpracy Fundacji z Esterberg z roku na rok zaczęły otrzymywać coraz więcej funduszy, przynosząc coraz lepsze efekty.


Anomalie znajdujące się pod jurysdykcją Ośrodka 120


Identyfikator Klasa podmiotu
SCP-001 Thaumiel
SCP-PL-213 Oczekiwane
SCP-PL-252 Skótos
SCP-PL-253 Keter/Tiamat
SCP-PL-273 Argus/Conscientia
SCP-PL-259 Euclid
SCP-PL-284 Archon
SCP-643 Keter
SCP-3001 Euclid
SCP-3963 Bezpieczne
SCP-4845 Bezpieczne
SCP-5292 Yesod
SCP-5314 Bezpieczne
SCP-5327 Keter
SCP-5373 Gödel
SCP-5464 Euclid
SCP-5484 Bezpieczne
SCP-5572 Terminal
SCP-5659 Keter
SCP-5672 N/A
SCP-5795 Keter
SCP-5815 Bezpieczne
SCP-5890 Keter
SCP-5936 Euclid
SCP-6072 Keter
SCP-6079 Oczekiwane
SCP-6099 Thaumiel
SCP-6120 Eparch
SCP-6172 Thaumiel
SCP-6198 Euclid
SCP-6471 Thaumiel
SCP-6483 Zintegrowane
SCP-6596 Keter
SCP-6651 Draugr
SCP-6672 Argus
SCP-6744 Bezpieczne
SCP-6747 Thaumiel
SCP-6772 Keter
SCP-6936 Embla
SCP-7120 Memet
SCP-7600 Archon
SCP-7272 Keter
SCP-7999 Zintegrowane

Struktura Placówki


Teren Nadziemny

Choć nie jest tak imponujący, jak reszta obiektu, teren naziemny Ośrodka 120 wciąż jest godny uwagi — przekształcony z przestrzeni nadającej się do zamieszkania, pozostawionej przez gwałtowną industrializację pobliskich obszarów Częstochowy w XIX wieku, jest teraz zajęta głównie przez kompleks przemysłowy, który zdaje się pochłaniać nowo zasadzoną zieleń wokół. Z parkiem, kilkoma siedliskami dla anomalii zwierzęcych przechowywanych w Ośrodku, brzegami rzeki i małym portem znajdującym się w pobliżu, z każdym dniem toksyczne niegdyś nieużytki, jakimi był teren wokół Ośrodka 120, są likwidowane, ustępując miejsca na nowo rodzącej się naturze.

Poziom 1

Pierwszy i największy poziom Ośrodka 120 jest miejscem, gdzie toczy się codzienne życie; wypełniony w całości biurami pracowników, archiwami RAISA, miejscami rekreacyjnymi i stołówką. Prawie żadne anomalie nie znajdują się w tym obszarze — jedynym wyjątkiem od tej reguły jest pewna część personelu Ośrodka 120.

Poziom 2

Drugi poziom to miejsce, gdzie odbywają się prawdziwe badania i przechowywanie. Dzięki dobrze wyposażonym laboratoriom, obszarom badawczym, celom przechowawczym — nawet jeśli są rzadkością — oraz serwerom, które znajdują pod nadzorem Ra.aic, Poziom 2 pełni główne miejsce pracy dla praktycznie całego ośrodka.

Poziom 3

Zajmowany w całości przez SCP-5292 i bibliotekę, którą oferuje, jest on stosunkowo dziwną przestrzenią — zajmowane przez zarówno biura tłumaczy prowadzone przez Alistaira Vemhoffa, jak i czytelnie dostępne dla wszystkich pracowników, słabo oświetlone korytarze wielkiej biblioteki Ośrodka 120, nigdy nie są pozbawione życia.

Poziom 4

Znajdując się pod wzmocnioną barierą oddzielającą SCP-5292 od pomieszczeń konserwacyjnych Ośrodka 120, Poziom 4 mieści większość aparatury elektrycznej, która utrzymuje działanie ośrodka. Będąc labiryntem wypełnionym licznymi ciemnymi korytarzami i długimi przejściami, przestrzeń techniczna jest jednym z ciekawszych miejsc, jakie ma do zaoferowania Ośrodek 120 — szczególnie jej system hydrauliczny, z aparaturą oczyszczającą ścieki, wypuszczającą oczyszczoną wodę bezpośrednio do wód Warty, która została zbudowana stosunkowo wcześnie w historii rozwoju ośrodka i dlatego pozostaje miejscem pełnym wielu dziwactw — czasem bardziej dosłownych, niż można by się tego spodziewać.

Poziom 5

Poziom 5 dostępny tylko dla osób o poziomie upoważnienia 4+, jest zdecydowanie najbardziej złowrogim i tajnym miejscem na terenie całego Ośrodka 120. Wraz z Głębokimi Archiwami ośrodka i niewielkim obszarem działającym jako strefa wykluczenia, stanowi on ostateczny front obrony dla personelu i informacji w Ośrodku 120. Nie wiadomo jednak, ile razy trzeba było go już użyć.


Informacje o Personelu


Personel Nadziemny


Opis: Utrzymujący Zasłonę i chroniąc tajemnicę całego Ośrodka 120, Personel Naziemny utrzymuje struktury naziemne w działaniu, aby zachować iluzję normalności.

Liczba członków: 41

Kierownik: Mirosław Górski

Rada Dyrektorów Ośrodka


Opis: Ze względu na brak odpowiedniego kandydata po śmierci Dyrektora ośrodka Dr MacCarthy'ego dnia 28.03.1984 r., a także ze względu na ilość skomplikowanych działów pracujących w obrębie Ośrodka 120, Dowództwo O5 zdecydowano, że zamiast jednej osoby rządzącej Ośrodek, obowiązek ten będzie spoczywał na pięcioosobowej radzie, z następującym podziałem obowiązków:

 • Główny Nadzorca Projektów i Dyrektor Departamentów: Dr Magdaleine Cornwell
 • Kierownik ds. Zasobów Ludzkich oraz Zadowolenia Personelu: Dr Jessie Rivera
 • Wielki Taumaturg i Archiwista Taumaturgiczny: Dr Daniel Asheworth
 • Dyrektor Wydziału Teologii i Nadzorca Projektów Teologicznych: Dr Ethan MacCarthy Junior
 • Kierownik Ontokinetyki i Zakłóceń Przestrzennych: Dr James Micheals

Liczba członków: 5

Kierownicy: Dr Magdaleine Cornwell, Dr Jessie Rivera, Dr Daniel Asheworth, Dr James Micheals, Dr Ethan MacCarthy Junior,

Zespół Badawczy


Opis: Główny organ badawczy Ośrodka 120, skupiający się na pogłębianiu wiedzy na temat anomalnych nauk i obiektach znajdujących się pod jego opieką.

Liczba członków: 78

Kierownik: Dr Robert Scranton i Dr Anna Lang Dr Mark Kaufmann. Pochodzący z Trzeciego Imperium, zatrudniony w Fundacji jako jeden z pracowników przekazanych w ramach wymiany.

Zespół ds. Kontaktów Międzygatunkowych


Opis: Odpowiedzialny za wszystkie międzygatunkowe negocjacje i dyplomację, Zespół ds. Kontaktów Międzygatunkowych jest głównym organem odpowiadającym za relacje Esterberg-Fundacja.

Liczba członków: 27

Kierownik: Dr Anna Szulc

Zespół ds. Tłumaczeń


Opis: Ponieważ wiele anomalii wymaga znajomości anomalnych języków i mów — takich jak wszystkie instancje SCP-5292-1 — Zespół ds. Tłumaczeń pilnuje, by wszystkie informacje zebrane z tych źródeł pozostawały rzetelne i zrozumiałe.

Liczba członków: 15

Kierownik: Alistair Vemhoff

Zespół Administracyjny


Opis: Organ odpowiedzialny za porządkowanie wszelkich informacji znajdujących się w archiwum ośrodka, zarówno w formie fizycznej, jak i cyfrowej, a także za ogólną obsługę raportów i informacji.

Liczba członków: 27

Kierownicy: James Moore, Ra.aic

Zespół Konserwacyjny


Opis: Duży i pracowity zespół pracowników obsługi technicznej, skoncentrowany na zapewnieniu, że techniczna cześć Ośrodka 120 będzie działała tak samo dobrze, jak jej pracownicy.

Liczba członków: 103

Kierownik: Mieczysław Bury

Ochrona Ośrodka


Opis: Podobnie jak wszystkie placówki Fundacji, Ośrodek 120 jest stale narażony na ataki wrogich Organizacji,. W szczególności GoI-120 ("Triumviraté"); GoI-120, z języka Fae "zwyciężymy"; Zorganizowana grupa terrorystyczna Fae działająca na dużą skalę, skupiona na odzyskaniu swojego rzekomego terytorium od ludzkości, nierzadko skupiająca się w tym celu na Ośrodkach Fundacji, działającą głównie z Esterbergu. Pełny raport jest w trakcie opracowywania. osobistości bądź anomalii — zespół ten dba o to, aby takie ataki się nie udawały.

Liczba członków: 134

Kierownik: Kpt. Jeremy Cornwell


Mobilne Formacje Operacyjne Stacjonujące w Placówce


Mobilna Formacja Operacyjna Omega-6 ("Ścigać Nie Chce Misię")

Sześcioosobowy oddział ekspertów w dziedzinie niedźwiedzio znawstwa, wyszkolonych w operacjach terenowych, skupionych wyłącznie na upewnieniu się, że działania SCP-5464 nie zostaną zakłócone, ich drugorzędnym celem jest zapewnienie anomalii dobrego samopoczucia. Działania te sięgają od skomplikowanych operacji terenowych, poprzez upewnianie się, że jego wybieg w okolicznym parku Ośrodka 120 pozostaje w dobrym stanie, aż do regularnego zabierania go na spacer po wcześniej wspomnianym parku.

Mobilna Formacja Operacyjna Theta-120 ("Tyrfing Black")

Trzyosobowa Mobilna Formacja Operacyjna składająca się z głównej grupy badawczej zajmującej się sprawą Damiana Nowaka; pomimo ich relatywnie wysokiej pozycji w Fundacji — są to odpowiednio pozycje Dyrektorów Ośrodka, które piastują Jessie Rivera i Daniel Asheworth oraz pozycja szefa ochrony Ośrodka przypadająca Jeremy'emu Cornellowi — zespół został uznany za wartościowe źródło informacji w terenie ze względu na ich dużą wiedzę na temat PoI-5936. Obecnie istnieje tylko na papierze i nie pełnią żadnych obowiązków, ponieważ sprawa PoI-5936 została już dawno zamknięta.


Ważniejsze incydenty i wydarzenia


1984 - 1986

SCP-5936, SCP-5890, SCP-5795, SCP-5373, SCP-5672Sprawa Damiana Nowaka, będąca incydentem (lub ich seria), z którego Ośrodek 120 jest najbardziej znany, była długotrwałym dochodzeniem w sprawie działania sekty działającej na terenie Polski. Zajmując dużą część lat 80-tych, cały projekt był dość ważny dla całej historii placówki.

01.01.2021

SCP-5956: Po wzmocnieniu działa REISNO, Ośrodek 120 został odwiedzony przez Dr Daniil Sokolsky'ego z Ośrodka 43 wraz z towarzyszącym mu personelem, co poskutkowało dalszą realizacją jego planów, jak również niezamierzonym zażenowaniem jednego z dyrektorów Ośrodka 120.

01.04.2021

Pierwszy kwietnia 2021 roku był stosunkowo ciężkim okresem dla Ośrodka 120 — padł on ofiarą zarówno zderzenia rzeczywistości, jak i nagłego zamienieniem jednego z członków Rady Dyrektorów w małpę, chaos, który z tego powodu nastąpił, był jednym z tych, po których Fundacja musiała sprzątać dłużej, niż by chciała.

15.02.2030

SCP-6172; Podczas ostatecznego testu SCP-6172 i rozwiązania Fundacji SCP nastąpił krytyczny błąd, który spowodował, że grupka ważnych pracowników Ośrodka 120 i Departamentu Ontokinetyki została rozmieszczonych po całym multiwersum, co z kolei zmusiło pozostały personel do podjęcia wszelkich możliwych prób sprowadzenia ich z powrotem. Dodatkowe szczegóły dotyczące tego incydentu są dostępne w aktach Projektu Hemer.

.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported