Dokumentacja Bezpiecznej Placówki: Ośrodek 64K
ocena: +7+x

Dokumentacja Bezpiecznej Placówki Fundacji SCP

Oficjalna Desygnacja: Ośrodek Badawczo Magazynowy Fundacji SCP w Mujin

Kod Identyfikacyjny Ośrodka: KRJSMU-Ośrodek-64K


Główne Informacje


site-64k.jpg

Obiekt naziemny Ośrodka 64K.

Data Założenia: ██.██.195█

Dyrektor Założyciel: Podpułkownik William Chapman

Położenie: Dystrykt Yulchon, Miasto Mujin, Prowincja Jeolla Południowa, Republika Korei

Przykrywka: Obszar przeładunku towarów prywatnej firmy handlowej

Funkcja Placówki: Badawcza, Przechowawcza, Rozmieszczanie Formacji Operacyjnych

Powierzchnia: Obszar 2,01 km2


Struktura Placówki


64k-structure.png

Mapa struktury Ośrodka 64K.

Powierzchnia

Skrzydło S (1 Piętro): Obiekt maskujący, latarnia morska, punkt kontrolny

Skrzydło T (Aneks południowy): Garnizon Formacji Operacyjnej, garaż dla pojazdów

Podziemny Kompleks-01 (Południowo-wschodni)

Skrzydło B (-1 Piętro): Centrum Medyczne

Skrzydło C (-2 Piętro): Dormitoria dla personelu

Skrzydło D (-3 Piętro): Dormitoria klasy D, Biuro Ochrony

Skrzydło E (-4 Piętro): Archiwum, Magazyn

Skrzydło F (-5 Piętro): Centrum Operacyjne, Bunkier

Podziemny Kompleks-02 (Zachodni)

Skrzydło L (-1 Piętro): Lobby, Administracja, Instalacja
  — Skrzydło L pełni funkcje -1 piętra dla PK-02 i PK-03.

Skrzydło G (-2 Piętro): Badania o niskim poziomie niebezpieczeństwa

Skrzydło H (-3 Piętro): Badania o średnim poziomie niebezpieczeństwa

Skrzydło I (-4 i -5 Piętro): Skrzydło przechowawcze obiektów klasy bezpieczne

Podziemny Kompleks-03 (Północny)

Skrzydło J (-2 i -3 Piętro): Badania o wysokim poziomie niebezpieczeństwa

Skrzydło K (-4 i -5 Piętro): Skrzydło przechowawcze obiektów wysokiego niebezpieczeństwa

Centralny PK: — Wszystkie PK są połączone ze sobą przez Centralny PK

Skrzydło A (-1 Piętro): Wejście, połączenie między częściami kompleksu

Skrzydło R (-6 Piętro): [USUNIĘTO]


Informacje o Personelu


64k-personnel.jpg

Dyrektor Dr Anan.

m-39-pic.jpg

Oddział RFO mu-39 w ruchu.

Dyrektor Ośrodka: Dr Seonwu Anan

Zastępca Dyrektora: Dr Mann Drake

Asyst. Dyrektora ds. Personelu: Executive Park Heuijung

Asyst. Dyrektora ds. Placówki: Security Attache Vincent

Asyst. Dyrektora ds. Badań: Dr Hancock

Asyst. Dyrektora ds. Przechowywania: Dr Hwang Jungmu

Asyst. Dyrektora ds. Formacji Operacyjnych: Starszy Agent Yoon Seungok

Personel na miejscu:

    Kierownicy Departamentów: 7

    Zespół Doktorski: 32

    Zespół Badawczy: 105

    Agenci Polowi: 49

    Personel Administracyjny: 35

    Konserwacja i Utrzymanie: 18

    Personel Bezpieczeństwa: 52

    Klasa D: 100

    Pozostały Personel: 11


Obecny Status Placówki


Anomalie znajdujące się pod jurysdykcją Ośrodka 64K

Identyfikator Klasa podmiotu
SCP-052-KO Bezpieczne
SCP-246-KO Bezpieczne
SCP-331-KO Keter
SCP-521-KO Bezpieczne
SCP-678-KO Euclid
SCP-711-KO Bezpieczne
SCP-714-KO Bezpieczne
SCP-814-KO Bezpieczne
SCP-4327 Zneutralizowane

Dodatkowe Informacje


64k-map.jpg

Lokalizacja Ośrodka 64K.

  • Przegląd

Położony u wybrzeża półwyspu Yeosu, Ośrodek 64K jest regionalną bazą, której jurysdykcji podlega miasto Mujin (zwane dalej Nx-64) znajdujące się w prowincji Jeolla Południowa. Jest on powiązany z Dowództwem Regionalnym Fundacji Korea. W celu wstępnego reagowania na wcześnie wykryte anomalne byty i zdarzenia do, Ośrodka 64K została przydzielona Regionalna Formacja Operacyjna mu-39 ("Lighthouse Keeper").

Nx-64, obszar znajdujący się pod jurysdykcją Ośrodka 64K, jest jednym z miejsc zainteresowania o najczęstszym występowaniu anomalnych i paranormalnych przypadków. Rozważana jest możliwość, że cały okręg administracyjny sam w sobie jest anomalią. Z tego powodu liczba anomalii zabezpieczonych przez RFO mu-39 i znajdujących się w Ośrodku 64K jest praktycznie dwa razy większa niż w normalnych placówkach.

Nad powierzchnią ziemi znajduje się jedynie latarnia morska, w której to znajduje się SCP-521-KO, oraz magazyn pełniący funkcję obiektu maskującego. Większa część obiektu jest zbudowana pod ziemią. Ośrodek 64K posiada trzy Podziemne Kompleksy (PK) składające się z rozległych skrzydeł badawczych i przechowawczych. W szczególności, na minus piątym poziomie PK-03 gdzie znajduje się specjalnie zaprojektowane skrzydło wysokiego ryzyka, które może pomieścić jednocześnie ponad pięć anomalii klasy Keter. Na miejscu znajdują się również dormitoria dla personelu, które mogą pomieścić do 500 osób, a maksymalna liczba osób, które mogą być zakwaterowane w dormitoriach klasy D, przy zachowaniu kontroli nad nimi, wynosi 200.

W latach 10-tych XXI wieku, kilka organizacji paranormalnych zwiększyło swoją aktywność w Nx-64, a ich działania czasami przeradzały się w prawdziwe konflikty. Wszystkim pracownikom Fundacji działającym na Nx-64 zaleca się zwracanie szczególnej uwagi na ruchy wrogich organizacji.

  • Historia

W 1953 r., po porozumieniu o zawieszeniu broni w czasie koreańskiej wojny domowej, Fundacja pospieszyła się z budową obiektów koreańskich, aby stworzyć twierdzę, która pozwoliłaby uregulować działania na Półwyspie Koreańskim. W ramach tego procesu, w 1952 roku na wschodnim brzegu dystryktu Haeryong, w powiecie Mujin, zbudowano Ośrodek 64K. Początkowo była to prowizoryczna twierdza dla całej prowincji Jeolla Południowej. W 1961 roku został zbudowanyodnotowano bardzo niskie odczyty Ośrodek 05K w mieście Gwangju jako regularna twierdza. W następstwie tego obszar jurysdykcji Ośrodka 64K został zredukowany do nadmorskich okręgów nad zatoką Sunchoen-Gwangyang. Mniej więcej w tym samym czasie, status powiatu Mujin został podniesiony do miasta Mujin.

Od czasu rozpoczęcia obserwacji, w Nx-64 odnotowano bardzo niskie odczyty Hume'ów, a liczba anomalnych zdarzeń występujących w tym obszarze wykazała tendencję wzrostową. Możliwości operacyjne Ośrodka 64K stały się zbyt małe, aby poradzić sobie z tym trendem, więc pojawiła się potrzeba rozbudowy. W tym czasie rząd Korei Południowej planował budowę nadmorskiego kompleksu przemysłowego obejmującego dystrykt Haeryong i Yulchon w 1994 roku. Fundacja zrezygnowała z prób negocjacji z rządem i zdecydowała się na przeniesienie Obiektu w zupełnie nowe miejsce. Jako odpowiednie miejsce wybrano wschodnie wybrzeże dystryktu Yulchon, które znajduje się 4,3 km na południowy wschód od istniejącej wcześniej lokalizacji. Wybór ten był podyktowany możliwością wykorzystania obiektu przechowującego SCP-521-KO, który został zabezpieczony w 19██, a także dostępnością do lotniska w Mujin, które zostało otwarte w 1972 roku.

W 1995 roku ukończono prace nad przeniesieniem Ośrodka 64K do obecnej lokalizacji, sam obiekt obejmuje dwukrotnie większy teren niż jego poprzednik i ponad pięciokrotnie większą powierzchnię wewnętrzną. W tym samym czasie jurysdykcja nad miastami Suncheon i Yeosu została przeniesiona do Ośrodka 175K, a jurysdykcja nad miastem Gwangyang została przeniesiona do Ośrodka 82K. Od tego czasu Ośrodek 64K został ustanowiony jako obiekt sprawujący wyłączną pieczę nad Nx-64.

M-39.png
  • Formacja Operacyjna

Wykorzystując Ośrodek 64K jako swoją główną bazę, Regionalna Formacja Operacyjna mu-39 "Lighthouse Keeper" jest specjalną grupą zadaniową zajmującą się anomaliami w obszarze Nx-64. Mobilna Formacja Operacyjna mu-39 "the Confucians-errant" była wcześniej odpowiedzialna za anomalie w prowincji Jeolla Południowa, jednak została końcowo rozwiązana i zreorganizowana w postaci RFO mu-39. Większość członków grupy to wykwalifikowani agenci terenowi zdolni do wstępnego zabezpieczenia i opanowania sytuacji na miejscu.

W miarę wzrostu aktywności wrogich grup w regionie, konflikty i zaangażowanie zdarzają się często. W związku z tym, skład RFO został poszerzony w celu włączenia w ich możliwości działania aktywnych misji bojowych. Nowi członkowie zostali zrekrutowani z ochrony obiektu i zespołów reagowania, a mobilne oddziały bojowe zostały rozmieszczone w ramach RFO mu-39. Jednakże, ze względu na różnice między ich misjami, rozważa się utworzenie oddzielnych sił w celu dalszego zwiększenia specjalizacji.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported