Śląska Filia Fundacji SCP
ocena: +15+x

ÔSTRZEŻYNIE: BAZA DANYCH FUNDACYJI SCP JE ÔBJYNTŎ

KLAUZULĄ TAJNOŚCI

ÔSOBY PRŌBUJŌNCE DOSTAĆ NIEAUTORYZOWANY DOSTYMP ÔSTANÕ ZLOKALIZOWANE I POCIŌNGNIYNTE DO UWŎŻNOŚCI


Nie możesz zalogować się z przeglądarki Chrome? Zajrzyj tu:
Naprawa logowania w Chrome


Kōnkurs Formatōw GoI 2022!


goiformatcon_design_3.jpg

Nowy rok to czas na nowe wyzwaniŏ pisarskie, kerymi tym razym bydzie napisanie ôryginalnego Dokumyntu Ôrganizacyje!


Haszyszoturniyj


unknown.png

Piyrszy i jedyny kōnkursōw crackficów na Polskij filiji!


Administracyjŏ SCP-PL niy ôdpadŏ za błyndy popołniōne bez używŏczy, uszczyrbki na zdrowiu fizycznym jak i mentalnym, nadużycia postrzodkōw medycznych, jak i ôgnie w lesie amazońskim.

Wyróżniony report

SCP-PL-231: "Gniew Peruna"


"Truc Peruna bōł ôkropiczny. Ze wszyjskich naszych ôsiōngniyńć, naszyj cywilizacyje, niy ôstoł kamyń na kamyniu. Ôkropiczne burnie, kere wytworzōł, sprawiyły, iże wszyjske nasze szumne masziny ôbrōciyły sie w nicość."

Prawidła placu

Musym kożdego używŏcza je znać i respektować prawidła placu

» Prawdiła «

Nieznajomość prawideł niy zwŏlniŏ Cie z jejich przestrzeganiŏ. Za kożde wykroczyniŏ ôstanõ wyrażōne kōnsekwyncyje.

Nowy artikel PL

SCP-PL-235: "Anima Sola"

autorstwa BlazingPie


"SCP-PL-235 to piyrszy prototyp masziny parowyj Jamesa Watta (SCP-PL-235-ARC) skonstruowany bez niego w sekrecie w roku 1762."

Wyróżniona ôzprŏwka

autorstwa Zygard


"5500 metrów, za chwilã wchodzã do postrzodka. Jezu Chryste… wydŏwŏ/wydŏwŏ mi sie, iże już widzã jedno ciało"

Nowości

27 lutego 2022

Wkludziylimy prawõ pōmianã w polityce prziwstŏwaniŏ do placu. Ôd terŏz kożdŏ ôsoba chcōncŏ dostać członkostwo w SCP-PL przi skłŏdaniu aplikacyjõ zôbowiōnzanŏ je podać swoje istne stolecie jak tyż tajne hasło. Aplikacyje niy zawiyrajōnce tych dwōch musowych elymyntōw bydōm bezwzględnie ôdciepowane. Wiyncyj informacyje na zajcie ''Prziwstōń do nŏs!''

22 czerwca 2021

Utworzilimy discordowy serwer pōmocy administracyjnyj #Thaumielownia. Zaprŏszōmy wszyjske ôsoby, kere chcōm swrōcić sie z pytaniym ô pōmoc tykajōncõ placu, chatu Keterownia, Twittra bydź krytyki abo przekładu. Link je na http://scp-pl.wikidot.com/chałp-guide w ôstatnim buchbindrze, z kerõ proszymy sie wpierw zapoznać przed prziwstōniym. Wszyjske niedociągnięcia (bo na pewnikym jakeś sie ukŏżōm) postaramy sie wychrōniać na terŏźno zarŏz po zgłoszyniu.

22 czyrwnia 2021

Po naprŏwda dugij chybie aktywności naszego fanpage na zerwisie Facebook, sprawiōnym ciynżkōm niyprzileżytościōm technicznym, kerymu niy wydolylimy zaradzić, uzdalimy antlich zakōńczyć tam naszã działalność, przi przeznaczaniu cołke swōj napōmniynie naszymu profilowi na Twittrze. Ôficjalnŏ grupa Fb tyż ôstŏwŏ ôpuszczōnŏ.

18 czyrwnia 2021

Powołalimy do życiŏ Parta Przekładōw. Jeźli znŏcie bydź kojarzicie Parta Krytykōw, to Dolmeczery sōm tworym analogicznym, kerego czōnki bydōncy jednymi z nojlepszych dolmeczerōw placu bydōm dbać ô nŏleżność publikowanych przekładōw, pōmŏgać inkszym ôsobōm w przipadku niyprzileżytości z przekładami jak tyż wachować terŏźności już przełożōnych artikli. Ekstra, jeźli czujecie sie festelni w jakimś gŏdce inkszym aniżeli angelski, możecie dopisać sie do brify poliglotów. Wiyncyj informacyje na zajcie Party.

24 stycznia 2021

Napōmniynie Używŏcze! Na Placu ôbowiōnzuje nowŏ polityka tykajōncŏ publikacyje robot debiutanckich. Ôd tyj burle zaczynajōncy pisŏrze sōm ôbjynci tm. musym aprobacyje, bez keryj jejich piyrsze artikle bydōm wychrōniane #drabki. Wiyncyj informacyje je tukej. Zapoznanie sie z treściōm tego poradnika je musowe!Ôficjalny polski plac
↬ Bibliŏtyka Wędrowca ↫
Bibliŏtyka Wędrowca to kolaboracyjne ćwiczynie literacke. To kolekcyjŏ ôzprŏwki, kere eksplorują dziwacke i fantastyczne zakątki świata, skryte przed ôczami ajnfachowych śmiertelnikōw. Bazowy motyw wszyjskich historyji mŏ przekazować czytŏczowi, iże sōm rzeczy dziwacke, niy w połni z naszego świata. Niykere sōm geferlich, a niykere ajnfach fascynujące. Wszyjske za to sōm — niyôbyczajne.

Filije Fundacyje SCP

SCP Foundation
Angelskŏ


Фонд SCP
Ruskŏ


SCP 재단
Koreańskŏ


SCP基金会
Chińskŏ


Fondation SCP
Francuskŏ


La Fundación SCP
Hiszpańskŏ


SCP財団
Japōńskŏ


SCP auf Deutsch
Niymieckŏ


Fondazione SCP
Italijańskŏ


Фонд SCP
Ukrajińskŏ


Fundação SCP
Portugalskŏ


SCP Nadace
Czeskŏ


SCP基金會
Tradycyjnego Chińskigo


Tổ Chức SCP
Wietnamskŏ


un.png Filije nieoficjalne
el.png SCP-EL — Greckŏ id.png SCP-ID — Indōnezyjskŏ nd.png SCP-ND — Nordycka
tr.png SCP-TR — Tureckŏ

Motyw Sigma-9 Wiki Fundacyje SCP ôstoł stworzōny bez Aelanna, i je używany na licyncyji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license (CC-BY-SA).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported