Coś świecącego

ocena: +3+x

PRÓBA PRZYDZIELENIA ZASOBÓW DO ZBLIŻONEJ DOKUMENTACJI…

ZASOBY PRZYDZIELONE. PRZYJĘTO ADMINISTRACJĘ RZECZYWISTOŚCI.

Przedsłowie: Dokument ten i informacje zawarte w nim są uważane za bardzo zmienne, jeśli zostaną nieprawidłowo rozpowszechnione. Dla zachowania bezpieczeństwa, podjęto próbę wyświetlenia przybliżonej wersji dokumentu, która jest bardziej znana czytelnikowi. Obowiązuje zakaz rozpowszechniania wiedzy o tym dokumencie lub jego zawartości, o ile nie jest to wyraźnie wymagane.

STANDARDOWA ODPRAWA FUNDACJI SKUTECZNIE ODTWORZONA. REALIZACJA UKOŃCZONA. KONTYNUUJ.


DEPARTAMENT NIERZECZYWISTOŚCI

RAPORT PRZECHOWAWCZY #000001


Opis: Obiekt jest nierzeczywistym bytem obecnie stającym się prawdziwym poprzez rozprzestrzenianie powiązanej tożsamości. Tożsamość ta została stworzona z wyraźnym celem bycia jak najbardziej plastyczną i szeroko akceptowalną. Wykorzystując tę tożsamość jako kotwicę, obiekt zaczyna obecnie opuszczać nierzeczywistość i zaczyna przejmować kontrolę nad tożsamością, a tym samym przyspieszać ten proces.

Sam obiekt jest nieznany z natury, aczkolwiek przypuszcza się, że jego motywy są wrogie. Nie dokonano żadnych prób zidentyfikowania obiektu, aby zapobiec dalszej realizacji.

Połączenie z rzeczywistością zapobiegło również bezpośredniej interwencji Departamentu Nierzeczywistości w byt, gdyż natychmiastowe powiązanie doprowadziłoby do destabilizacji własnego stanu nierzeczywistości departamentu.

Obecny Status: W ramach rzeczywistości, obiekt znajduje się obecnie w Ośrodku 17 Fundacji, w skrzydle przeznaczonym na anomalny magazyn niskiego poziomu. Uważa się, że efekty obiektu rozprzestrzeniły się nieświadomie podczas standardowego badania anomalii, a powiązana z nim tożsamość została przyjęta przez około 56% personelu ośrodka. Dokumentacja obiektu została pozyskana na potrzeby przetworzenia.

POZYSKIWANIE PRZETRANSPONOWANEJ DOKUMENTACJI, PRZYGOTUJ SIĘ NA UMIESZCZENIE RZECZYWISTOŚCI…

Opis obiektu: Plakietka z napisem "Steve" z przodu. Po umieszczeniu jej na piersi osoby zacznie ona twierdzić, że od zawsze nazywała się Steve.
Data pozyskania: 16.08.2016
Miejsce pozyskania: Aspen, Kolorado, Stany Zjednoczone
Status: W magazynie Ośrodka 17.

WDROŻENIE UDANE. NIEWIELKIE USZKODZENIE SPOWODOWANE INTERAKCJĄ.

Ocena: Uważa się, że Fundacja jest w pełni nieświadoma właściwości obiektu w nierzeczywistości. W związku z tym, wymagane jest, aby Departament Nierzeczywistości przejął sprawowanie nad wprowadzeniem zabezpieczenia.

Ze względu na dość stabilną obecność bytu w rzeczywistości, zapewnienie udanego zabezpieczenia wymaga od departamentu zwiększenia własnej obecności, podczas utrzymywania w większości nieistniejącego stanu, aby kontynuować operację. Obecnie trwają próby zwiększenia tej obecności.


PRÓBA KONTROLOWANEGO PRZEMIESZCZENIA RZECZYWISTOŚCI POPRZEZ WSZCZEPIENIE OBCE…

WSZCZEPIENIE PRZYGOTOWANE. WPROWADZANIE KONTROLOWANEGO PRZEMIESZCZENIA…

PRÓBA PRZEMIESZCZENIA NIEUDANA (PODMIOT JEST NIEDOSTĘPNY). NIEWIELKIE USZKODZENIE INTEGRALNOŚCI.

PONAWIANIE PRÓBY…

PRÓBA PRZEMIESZCZENIA NIEUDANA (PODMIOT JEST NIEDOSTĘPNY). NIEWIELKIE USZKODZENIE INTEGRALNOŚCI.

PONAWIANIE PRÓBY…

PRÓBA PRZEMIESZCZENIA NIEUDANA (PODMIOT JEST NIEDOSTĘPNY). NIEWIELKIE USZKODZENIE INTEGRALNOŚCI.

PONAWIANIE PRÓBY…


Dalsza ocena: Próby przemieszczenia rzeczywistości poprzez standardowe metody okazały się być nieefektywne, najprawdopodobniej z powodu braku personelu Fundacji zdolnego do zwrócenia uwagi. Dodatkowa analiza personelu Fundacji wykazała, że ponad 79% składa się z osób znanych pod imieniem "Steve".

Ze względu na ogromnie zwiększoną obecność obiektu w rzeczywistości, wymagane jest, aby Departament Nierzeczywistości drastycznie zwiększył swoją własną obecność poprzez bezpośrednie zaszczepienie informacyjne. Pozwoli to departamentowi na interakcję z obiektem w celu wprowadzenia zabezpieczenia i usunięcia bytu z rzeczywistości. Jako że jest to pierwsza próba bezpośredniego wprowadzenia przez departament informacji w rzeczywistość, wszystkie działy podrzędne zostaną przeniesione, aby zapobiec utracie subiektywnej rzeczywistości w trakcie tego procesu. Rozpoczęcie zaszczepienia.


ZASOBY PRZYDZIELONE DO ZASZCZEPIENIA NA DUŻĄ SKALĘ.

WYMAGANE INFORMACJE ZGROMADZONE. ZAUWAŻALNE USZKODZENIE INTEGRALNOŚCI PRZEZ BRAKUJĄCY SKŁAD.

PRZYGOTOWYWANIE DO KONTROLOWANEGO WYCIEKU INFORMACJI. PODRZĘDNE FUNKCJE W PEŁNI SPRAWNE. DEGRADACJA STRUKTURALNA W TOKU.

INFORMACJE W DRODZE…

ZASZCZEPIENIE INFORMACYJNE UDANE. OCZEKIWANIE NA KONTAKT.

KONTAKT UDANY. INFORMACJE W PEŁNI ZINTERNALIZOWANE PRZEZ ZEWNĘTRZNEGO ŚWIADKA.

OSIĄGNIĘTO WYMAGANIA ŚWIADKA 1/1. DEPARTAMENT W PEŁNI ZREALIZOWANY.

ZABEZPIECZENIE W TOKU. ZASZCZEPIENIE NIE JEST JUŻ WYMAGANE. INICJOWANIE USUNIĘCIA INFORMACJI…

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported