Propozycja Spikebrennan
ocena: +12+x

Identyfikator Podmiotu: SCP-001

Klasa Podmiotu: Yesod

Specjalne Czynności Przechowawcze: Placówka T, czyli baza główna Rady O5 i naczelnych struktur zarządu Fundacji, została zbudowana wokół SCP-001, a Budynek T-01, znajduje się w przestrzeni samego SCP-001. Protokoły bezpieczeństwa dla Placówki T są spisane w Dokumencie T-001:01.

Katharinenkloster_Sinai_BW_2.jpg

Placówka T

Opis: SCP-001 to obszar przestrzeni o nieregularnym kształcie i objętości około 65 000 metrów sześciennych, zawierający w sobie przestrzeń zarówno nad jak i pod dawnym poziomem gruntu, znajdujący się w ███████ na półwyspie Synaj. Poza właściwościami taumaturgicznymi (opisanymi niżej) SCP-001 niczym się nie wyróżnia, a materia i energia mogą swobodnie przemieszczać się do i z niego. Prace archeologiczne przeprowadzone przez francuską Commission des Sciences et des Arts pod koniec XVIII wieku wykazały obecność pozostałości po kamiennej budowli, pochodzącej z 2. tysiąclecia p.n.e. odpowiadającej wyglądem gospodzie. W wyniku budowy Placówki T, nie pozostał ślad po oryginalnej budowli.

SCP-001 wyróżnia się jako jedyne znane, naturalnie występujące, miejsce na ziemi o absolutnym braku naturalnego promieniowania Akiva. Eksperymenty potwierdziły, że stan ten jest niezmienny, nawet po wprowadzeniu źródła promieniowania Akiva wewnątrz, lub w pobliżu przestrzennych granic SCP-001,1 co wskazuje, że zewnętrzne granice SCP-001 nie tylko całkowicie blokują przepływ promieniowania w obu kierunkach, ale też, że SCP-001 wchłania i niszczy promieniowanie Akiva, które mogłoby być wygenerowane wewnątrz.

Rezultatem właściwości SCP-001 jest zawieszenie naturalnego procesu rozwoju i zakończenia funkcji umysłowych i organicznych u Homo sapiens znajdujących się wewnątrz SCP-001. Innymi słowy, do pewnych granic, ludzka śmierć nie występuje w SCP-001. Patrz fragmenty z logu eksperymentów poniżej:

Eksperyment Procedura Wynik
01.001 Pracownik D-1082, zdrowy mężczyzna, zostaje umieszczony w standardowej celi przechowawczej dla ludzi wewnątrz SCP-001 i jest obserwowany przez 120 dni. Bez zmian
01.003 Pracownik D-2326, zdrowa kobieta, zostaje umieszczona w szczelnym zbiorniku wewnątrz SCP-001. Do zbiornika zostaje wprowadzona śmiertelna dawka gazowego cyjanku. Po zakończeniu eksperymentu gaz zostaje usunięty. Bez zmian. D-2326 nie zaznała negatywnych efektów medycznych.
01.006 Tak samo jak w Eksperymencie 01.003, ale obiektami jest trzydzieści zdrowych osobników Rattus norvegicus. Osobniki umierają od zatrucia cyjankiem. Kolejne wersje tego eksperymentu sugerują, że efekt zachowania życia jest ograniczony do obiektów ludzkich.
01.009 Pracownik D-5337, kobieta cierpiąca na raka IV rangi (z przerzutami na większość organów), bliska śmierci, zostaje umieszczona w standardowej celi przechowawczej wewnątrz SCP-001 i jest obserwowana przez 786 dni. Bez zmian, w tym brak rozwoju objawów raka, w czasie kiedy obiekt znajdował się w SCP-001. Obiekt umarł w ciągu 48 godzin od usunięcia z SCP-001 po zakończeniu eksperymentu.
01.010 Pracownik D-5361, zdrowy mężczyzna, zostaje umieszczony w spalarni wewnątrz SCP-001, która zostaje aktywowana. Ciało D-5361 zapala się w sposób identyczny z próbami kontrolnymi. Pozostałości nie wyróżniają się niczym. Kolejne wersje tego eksperymenty sugerują, że efekt zachowania życia nie obejmuje wszystkich rodzajów obrażeń.
01.338 Pracownik D-8874, zdrowa kobieta, zostaje umieszczona w standardowej celi przechowawczej dla ludzi wewnątrz SCP-001 i unieruchomiona. Lewa noga obiektu zostaje amputowana powyżej uda bez znieczulenia, oraz bez zastosowania opaski uciskowej ani innych sposobów na zamknięcie tętnicy udowej. Po amputacji noga zostaje usunięta z SCP-001, a pracownik D-8874 pozostaje pod obserwacją przez okres 360 dni. Obiekt chwilowo traci przytomność (prawdopodobnie ze względu na ból i nagłą utratę krwi), ale budzi się i przestaje krwawić w przeciągu 12 godzin. Kikut goi się szybciej niż normalnie. Amputowana noga usunięta z SCP-001 rozkłada się w tempie identycznym co mięso przechowywane w takich samych warunkach.
01.537 Pracownicy D-13926 i D-13927, zdrowi bliźnięta jednojajowi, 24-letni, są obiektami badanymi. Pracownik D-13926 zostaje umieszczony w standardowej celi długotrwałego przechowania dla ludzi wewnątrz SCP-001, a pracownik D-13927 w standardowej celi długotrwałego przechowania dla ludzi w innej placówce Fundacji. Obiekty są obserwowane przez 26 lat i 10 miesięcy. Pracownik D-13927 wykazuje postęp zmian fizycznych ciała zgodny z normalnym ludzkim starzeniem się, a pracownik D-13926 nie wykazuje mierzalnych oznak starzenia w czasie eksperymentu. Po zakończeniu eksperymentu Pracownik D-13926 został przeniesiony do innej placówki Fundacji, co doprowadziło do przyspieszonych zmian wskazujących na starzenie się.

Placówka mieszkalna wybudowany w Budynku T-01, zawiera miejsce dla wszystkich członków Rady O5 Fundacji oraz kilku członków wyższej kadry zarządzającej. Obecnie dziewięciu z dwunastu członków Rady O5 zamieszkuje placówkę, z czego ośmiu nie opuściło jej od czasu zakończenia budowy.2

Ze względu na właściwości SCP-001, jest ono również używane jako obszar kontrolny dla programu badań nad taumaturgią Fundacji, w tym nad zastosowaniami dla obiektów SCP-2336-A.

Dokument Archiwalny 06-S7INF-23-A (Fragment)

32486574770_8e0c69a6b1_m.jpg

Rękopis “Uwag dotyczących Istoty Boga” (Sir Isaac Newton). Zbiory Fundacji.


…W kwestii filozofii naturalnej i zrozumienia Istoty wszechmocnego Boga musimy rozpocząć nasze rozważania od świadectwa naszych zmysłów, w tym wiedzy z Pisma Świętego. Bo żaden człowiek nie widział Boga, ale poznanie Boga może umożliwić obserwowanie jego stworzenia i uważne Badanie Pisma Świętego.

Weźmy Księgę Wyjścia IV, gdzie jest napisane po Hebrajsku:

ויהי בדרך במלון ויפגשהו יהוה ויבקש המיתו׃
ותקח צפרה צר ותכרת את־ערלת בנה ותגע לרגליו ותאמר כי חתן־דמים אתה לי׃

Co w tłumaczeniu oznacza:

A gdy był na drodze, w gospodzie zabieżał mu Pan, i chciał go zabić. Wzięła prędko Zephora bardzo ostry kamień, i obrzezała odrzezek syna swego, i tknęła się nóg jego, i rzekła: Oblubieńcem krwie tyś mi jest. I puścił go, skoro rzekła: Oblubieniec krwie dla obrzezania.3

Rozpatrzmy przekaz tych wersetów. Wielu uczonych skupia się na drugim, w którym Zephora, żona Mojżesza, odprawia rytuał obrzezania, przez co ocala swego męża przed gniewem wszechmocnego Boga. Tutaj, mówią uczeni, spoczywa nauka moralna, że nikt, nawet prorok Boży, nie może nie przestrzegać Praw Jego Przymierza.

Ale spójrzmy na pierwszy z wersetów, tak słabo rozumiany. Wszechmocny Bóg, postanowiwszy zgładzić Mojżesza, usiłuje to zrobić i nie powodzi mu się. Ten epizod jest kluczem do zrozumienia Istoty Boga. Musimy bowiem zrozumieć, że jeśli Pismo jest nieomylne i Pismo mówi, że Bóg próbował zabić Mojżesza i odniósł porażkę, to nieomylne Pismo mówi, że Bóg nie jest wszechmocny, a przynajmniej, że Boska Moc nie obejmuje tego miejsca.

Sir Isaac Newton, Uwagi dotyczące Istoty Boga (1724)


220px-Otto_Edler_von_Graeve_4786745367_04b089ec26_b.jpg

Testy przenośnego urządzenia taumometrycznego


" … Nowo wynalezione urządzenie taumometryczne pozwoliło naszemu zakonowi udowodnić to, co od dawna podejrzewaliśmy, to znaczy, że Łaska Boska - czy też jak wielu z naszych braci woli ją nazywać - moc taumaturgiczna - jest zjawiskiem o realnej, mierzalnej naturze. Jeden z moich kolegów zaproponował nazwę "akiva" dla jednostki miary tego zjawiska, na cześć jakiegoś dawno zmarłego żydowskiego męczennika. Ten przełom w filozofii i technologii doprowadził do rozpoczęcia kilku projektów, w tym całkowitego zmapowania warunków i wahań akiva na świecie. To nie zwykła zachcianka, jak zbadanie źródła Nilu, albo nazwanie jakiejś nic nieznaczącej skały morskiej - mapa taumaturgiczna będzie niezastąpionym narzędziem pozwalającym naszemu zakonowi na ujarzmienie potęgi Łaski Boskiej.

I tak zorganizowaliśmy ekipy kartograficzne, każda wyposażona w urządzenie taumometryczne, by rozpocząć projekt mapowania, ze specjalnym naciskiem na rejony najbardziej nas interesujące.

W pewnym zakątku Ziemi Świętej Napoleon Bonaparte wskazał nam drogę. Jak panowie wiedzą, Kampanii Egipskiej Napoleona w roku 1798 towarzyszyła Commission des Sciences et des Arts, która przeprowadziła wnikliwe badania kraju.4 Jedenasty rozdział ich sprawozdania opisywał lokalizacje miejsc historycznych, w tym biblijnej góry Horeb. Tak, uzbrojona w te informacje, ekipa Masonów i członków naszego Zakonu Hermetycznego, pod moim przywództwem, wybrała się na półwysep Synaj, aby odbyć podróż śladami Mojżesza z góry Horeb z powrotem na dwór Faraona.

Dziś wieczór z przyjemnością pragnę zameldować, że nasz Zakon odniósł sukces w tym działaniu. Odnaleźliśmy Gospodę."

Bram Stoker, stenogram posiedzenia Hermetycznego Zakonu Złotego Świtu (1874)


256px-William_Wynn_Westcott_PNG.png

William Wynn Westcott (Zdjęcie z archiwum Fundacji)


Fragment memorandum Dyrektora Ośrodka Williama Wynna Westcotta5 do Helena'y Blavatsky, 16 października 1890

… Po zbadaniu Gospody i jej właściwości można dojść tylko do jednego wniosku. Bóg ma ślepy punkt, a my go znaleźliśmy.

Właściwości Gospody dają wiele korzyści dla inżynierii taumometrycznej, poza zwykłym ukrywaniem się przed Aniołem Śmierci. Wiemy już, że poziom naturalnego promieniowania Akiva w Gospodzie pozostaje na zerze, bez względu na to co dzieje się na zewnątrz. Wynika z tego, że skoro to ślepy punkt Boga, działania podjęte w jej granicach nie mogą mieć konsekwencji teologicznych. Chociaż nie jestem fizykiem, nasz kolega, Nikola Tesla, opisał to jako coś w rodzaju klatki Faradaya dla grzechu. Odpowiedniość takiego miejsca dla bazy głównej centralnego organu decyzyjnego naszego nowego Zakonu powinna być oczywista.

(Uwaga: Biuro Komitetu ds. Etyki Fundacji mieści się w Budynku T-01 od czasu powstania Komisji.)


Notatki Dra Marvina Scrantona, 31 Lipca 1924 (fragmenty)

…W wyniku naszych badań nad właściwościami SCP-001 jesteśmy gotowi rozpocząć pierwsze próby wytworzenia, tu w Ośrodku 36, sztucznej, ograniczonej próżni Akiva, którą nazywamy antymonadą. W prostych słowach: stworzymy drugie SCP-001. Dzisiejszy eksperyment będzie podsumowaniem ponad dwudziestu lat postępów w inżynierii taumometrycznej i teologii stosowanej. Bertrand, mój asystent, ujmuje to bardziej dosadnie: zbudowaliśmy pudełko i wyrzucamy z niego Boga…

Wygląda na to, że tak jak natura nie znosi próżni, nie znosi jej też immanencja. Nasze urządzenia pomiarowe wskazują, że kiedy włączyliśmy antymonadę i odczytywalny poziom Akiva spadł w kapsule badawczej do zera, poziom humów gwałtownie wzrósł. Sądzimy, że coś innego - coś czego obecnie nie jesteśmy w stanie zaobserwować ani zmierzyć - pojawiło się. Nie wiemy czym to jest, ani gdzie zniknęło…


Memorandum Programowe O5 K-308 (2 sierpnia 1924) (fragment)

Panowie:
Częstotliwość i powaga wydarzeń anomalnych dramatycznie wzrosły od czasu wydarzeń 31 lipca w Ośrodku 36.6 Jak ustaliliśmy, to wydarzenie podkreśla potrzebę, aby Fundacja przemyślała i rozszerzyła swoją misję. Dotychczas byliśmy organizacją badawczą. Ale wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych rozwiązań. Musimy podjąć kroki, by schwytać anomalie poza kontrolą Fundacji, zarówno aby przechować anomalie do dalszych badań jak i by chronić ludzkość jako całość.

Od tego momentu Fundacja autoryzuje i tworzy aktywny departament działań polowych. Nasze obecne operacje badawcze są przeorganizowywane by tworzyć osobny departament badawczy. Ten nowy departament ma od teraz uprawnienia do organizowania, opłacania, obsadzania, wyposażania, szkolenia i wysyłania jednej lub więcej mobilnych formacji operacyjnych. Tymczasowy zarząd i budżet dla departamentu operacji polowych są wyznaczone w załączonych zestawieniach…

(Uwaga: Memorandum K-308 reprezentuje oficjalny początek działań Fundacji w celu aktywnego przechowania anomalnych obiektów i zdarzeń, a nie jedynie ich badania.)


MEMORANDUM

Do: Administrator; Rada O5
cc: Muhammad al-Taqi, Dyrektor (Biuro Teologii Taktycznej)
Od: Sheldon Katz, adwokat
Data: 3 sierpnia 19██

Re: Status negocjacji (Projekt Uriel)

Wierzę, że uzyskaliśmy porozumienie ze stroną. Celem tego memorandum jest zapisanie podstawowych punktów porozumienia. Jak ustaliliśmy, formalne porozumienie będzie miało formę przymierza.7

WPROWADZENIE

Działania Fundacji w Placówce T od pewnego czasu były problemem w naszej relacji ze stroną. Ostatnie wydarzenia, zbyt liczne by je tu wymienić, popchnęły wyższy zarząd Fundacji do prób pogodzenia się ze stroną, zarówno by ułatwić dalsze badania, jak i by utrzymać działanie niektórych protokołów Fundacji, takich jak plan przechowania SCP-1844. Pod nadzorem wyższego zarządu moje biuro zajęło się negocjacjami ze stroną. Punkty streszczone niżej reprezentują wynik tych negocjacji.

PODSUMOWANIE PUNKTÓW POROZUMIENIA

1. Żadna osoba fizyczna nie może cieleśnie przebywać wewnątrz Placówki T przez nieprzerwany okres ponad 120 lat. To ograniczenie odnosi się do członków Rady O5, innych członków zarządu i personelu Fundacji, obiektów badanych i innych. Fundacja ma pilnować tego ograniczenia.

2. Protokoły posiedzeń Komitetu ds. Etyki mają być przekazywane stronie, nie rzadziej niż raz do roku.8

3. Strona nie będzie chłostać, uderzać, ani w żaden inny sposób wymierzać swego gniewu na żadnym pracowniku Fundacji wymienionym w Załączniku A (uaktualnianym od czasu do czasu za obopólnym porozumieniem), bez pisemnego ostrzeżenia z co najmniej 90-dniowym wyprzedzeniem i możliwością zadośćuczynienia za winę; z zastrzeżeniem, że punkt ten nie odnosi się do udręk ogólnie stosowanych.

4. Ani Fundacja, ani żaden z jej pracowników z poziomu zarządzania nie będzie się kłaniał ani służył żadnej rzeczy, która jest na niebie wzgórę, poza stroną, bom ja jest PAN, Bóg zawistny, oddający nieprawość ojców na syniech do trzeciego i czwartego pokolenia tym, którzy mię nienawidzą.9

5. Fundacja i strona będą podejmowały stosowne finansowo wysiłki, by współpracować przy przechowaniu wrogich istot opisanych w Załączniku B (łącznie nazywanych "Angra Mainyu").

Proszę o kontakt w celu omówienia punktów przed formalnym zatwierdzeniem porozumienia.

Z poważaniem,
Sheldon Katz, Prorok Boży /s/

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported