Struktura Administracji

Administracja SCP-PL

Administracja SCP-Wiki.pl to osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie witryny. Ogólnym określeniem osób posiadających członkostwo w zarządzaniu projektem jest tytuł Przedstawiciel Administracji, w skrócie PA, co jest często używane na łamach witryny na wszelkiego rodzaju stronach odnoszących się do funkcjonowania SCP-Wiki.net.pl i określających zasady postępowania. Administracja witryny posiada budowę strukturalną, gdzie każde stanowisko odpowiada nabyciu konkretnych obowiązków oraz uprawnień. Poniżej zostały opisane poszczególne stanowiska administracji scp-wiki.net.pl.


Pomocnik Administracji (PoA)

Pomocnicy Administracji to osoby na pierwszym szczeblu administracji witryny.

Pomocnikiem Administracji może zostać każdy użytkownik, którego podanie złożone na forum zostanie pozytywnie rozpatrzone.

Mimo bycia członkiem administracji Pomocnicy Administracji nie posiadają technicznych uprawnień z punktu widzenia projektu. Przez to zakres pracy PoA jest ograniczony jedynie do zadań możliwych do realizacji bez potrzeby uprawnień większych od zwykłego użytkownika, chociaż osoby wyższe w administracji mogą zezwolić np. na edycję strony normalnie niedostępnej dla zwykłego użytkownika (strony zablokowane jak poradniki, strona główna, szablon itp.) celem wykonania przez pomocnika określonego zadania.

Rola Pomocnika Administracji stanowi swego rodzaju próbę dla danego użytkownika, wykazującą jego umiejętności oraz zaangażowanie w wykonywane czynności. Stanowisko to przewidziane jest głównie jako przejściowe — doskonale sprawujący się Pomocnik Administracji w odpowiednim momencie zostanie dedykowany na awans do pozycji moderatora, chociaż użytkownik sam wcześniej może zgłosić chęć pozostania na stanowisku Pomocnika, gdy stwierdzi, iż nie czuje się na siłach sprawować wyższe stanowisko bądź po prostu jego celem jest jedynie pozostanie PoA. Użytkownik ma prawo do zmiany zdania na temat awansu w każdej chwili, co następnie zostanie rozpatrzone przez resztę uprawnionych PA witryny.

Jak nazwa wskazuje, głównym zadanie PoA jest pomaganie administracji — realizowane jest to głównie przez dbanie o poprawność nawigacji na stronie: tagowanie stron i artykułów, odpowiednie nadawanie stron nadrzędnych, sprawdzanie poprawności już nadanych elementów nawigacyjnych i poprawianie ewentualnych niedociągnięć.

PoA dbają również o jakość stron witryny, reagując i odpowiednio oznaczając/edytując strony nieaktualne, problematyczne, jednym słowem wymagające uwagi lub interwencji reszty administracji.

W przypadku aktywności na forum PoA kontrolują zachowanie użytkowników, o wszelkich wykroczeniach informując osoby wyższe stanowiskiem oraz samemu reagując w odpowiednich postach (Post Pomocnika Administracji). Zadaniem użytkownika jest dostosowanie się do uwag zawartych w poście PoA. Kontrola forum przez PoA jest bardziej zadaniem biernym, gdyż wszelkie uprawnienia zaczynają się od stanowiska moderatora — Pomocnik Administracji jedynie upomina i przekazuje sprawę wyżej.


Moderator (Mod)

Moderatorzy to osoby na drugim szczeblu administracji witryny.

Otrzymanie statusu Moderatora jest możliwe w przypadku awansu uznaniowego bądź pozytywnego rozpatrzenia wniosku o awans złożonego przez Pomocnika Administracji. Awans na Moderatora bezpośrednio z poziomu użytkownika jest możliwy jedynie w przypadku istnienia dawnej działalności użytkownika jako PA popartej przynajmniej 3/4 głosów wszystkich uprawnionych Przedstawicieli Administracji.

Funkcja Moderatora oznacza nadanie konkretnych uprawnień technicznych umożliwiających wykonywanie działań niedostępnych dla zwykłego użytkownika.

Moderatorzy dzięki swoim możliwością są w stanie wykonywać podstawowe czynności porządkowe na witrynie, które są niemożliwe do wykonania z poziomu PoA a konieczne do jej prawidłowego funkcjonowania.

Uprawnienia Moderatora pozwalają na usunięcie dowolnej strony, co jest konieczne w przypadku likwidacji stron, dla których licznik procesu usunięcia zakończy odliczanie, jak również oni sami są już uprawnieni do przeprowadzania takiego procesu. W zasadzie Moderator ma możliwości identyczne co autor danej strony, co pozwala na manipulowanie plikami, zmianę nazwy itp. W przypadku forum Moderatorzy są w stanie edytować posty innych użytkowników, co jest konieczne zwłaszcza w przypadkach, gdy dana osoba w dziale krytyki wrzuci pełny szkic swojej pracy — obowiązkiem Moderatora jest wówczas edycja takiego posta zgodnie z wytyczonymi regułami celem upomnienia autora oraz odpowiedniego schowania szkicu. Moderatorzy mogą również zamykać i blokować dane wątki, celem zapobiegnięcia ich zbędnej kontynuacji. W przypadku, gdy użytkownik wrzuci wątek do nieodpowiedniej kategorii, Moderator ma możliwość przeniesienia go do w odpowiednie miejsce. Podobne działanie jest stosowane w przypadku zamykania niektórych wątków, gdzie z określonej przyczyny zostaną one przeniesione do ukrytej kategorii usuniętych wątków.

Post Moderacyjny ma większą moc od posta Pomocnika Administracji i w określonym przypadku uzasadnionym potrzebą moderator może wycofać decyzję PoA.

Moderatorzy posiadają również możliwość upominania użytkowników w wiadomości prywatnej i informowaniu o grożących konsekwencjach związanymi z nieprzestrzeganiem zasad. Maksymalną reakcją mogącą być przeprowadzoną przez Moderatora jest wystosowanie oficjalnego ostrzeżenia stanowiącego pierwszy stopień dyscyplinarny dla danego użytkownika.


Administrator (Admin)

Administratorzy to osoby na trzecim szczeblu administracji witryny.

Otrzymanie statusu Administratora jest możliwe w przypadku awansu uznaniowego bądź pozytywnego rozpatrzenia wniosku o awans złożonego przez moderatora. Awans na Administratora bezpośrednio z poziomu użytkownika jest niemożliwy.

Podstawowym uprawnieniem administratora jest otrzymanie dostępu do Panelu Administracyjnego witryny. Administrator ma możliwość wpływania na każdy element witryny, jest w stanie dowolnie modyfikować forum i zarządzać ustawieniami samego projektu. Ma fizyczną możliwość zmiany permisji danego użytkownika.

Administratorzy odpowiadają za koordynowanie pracy pozostałych członków PA niższych szczebli, kontrolują działania prowadzone na serwisach podległych i nadzorują pracę osób odpowiedzialnych za nie.

Administratorzy są w stanie nakładać i zdejmować blokady poszczególnych kont użytkowników. Do zadań administratorów należy również rozpatrywanie aplikacji użytkowników chcących dołączyć do projektu.

Post Administracyjny ma największą moc prawną na witrynie, jest w stanie w określonym przypadku unieważnić Post Moderacyjny.


Główny Administrator (Master Admin, Head Admin)

Główny Administrator to osoba na czwartym szczeblu administracji witryny.

Określenie w liczbie pojedynczej jest nieprzypadkowe. Głównym Administratorem jest zawsze jedna osoba — z technicznego punktu widzenia witryna jest przypisana do jego konta, uznawana za jego projekt Wikidot. Nie mijając się z prawdą, jest on właścicielem witryny.

Do osobistych obowiązków Głównego Administratora należy utrzymywanie funkcjonowania domeny witryny i wnoszeniu odpowiednich opłat w przypadku ulepszania pakietu projektu. Główny Administrator decyduje również o koordynacji pracy całego zespołu PA oraz osób odpowiedzialnych za serwisy. W uzasadnionych przypadkach może uznać nieoficjalność danego serwisu. Dba o porządek i dobrą reputację całej witryny.

Główny Administrator jest równocześnie właścicielem stron Dowództwa O5 i Sandboxa SCP-PL.

Pozostałe obowiązki są takie same jak w przypadku Administratorów. Osoba ta stosuje na forum Post Administracyjny.

Głównym Administratorem może zostać dowolna osoba spośród PA, wybrana w głosowaniu przeprowadzonym z udziałem wszystkich Przedstawicieli Administracji i osób odpowiedzialnych za serwisy. Z powodów technicznych jedynie Główny Administrator może nadać to uprawnienie innej osobie — oddaje wówczas komuś swój projekt.


Serwisy SCP-PL

scp-wiki.net.pl to witryna przede wszystkim rozrywkowa. Działalność na poszczególnych stronach internetowych oraz platformach społecznościowych ma za zadanie umożliwić integrację z witryną poza jej obszarami, pełnić funkcję informacyjną i oczywiście promocyjną. Z powodu specyfiki każdego serwisu, umożliwiamy dzięki temu naszym fanom wspólną, luźną integrację w każdej formie.

Poszczególnymi serwisami zajmują się specjalnie oddelegowane osoby, posiadające osobiste umiejętności obsługi danych stron i witryn społecznościowych oraz mające odpowiedni zasób wiedzy na temat specyfiki ich funkcjonowania, umożliwiający aktywną działalność SCP-PL w Internecie.

Osoby odpowiedzialne za serwisy SCP-PL nie należą do grona Przedstawicieli Administracji, jednakże czynnie z nią współpracują celem zapewnienia jak najlepszej jakości publikowanych materiałów. Budowa strukturalna dotyczy jedynie administracji naszego Discorda i wynika ze specyfiki tego serwisu, w pozostałych przypadkach wdrażanie konkretnych stanowisk jest zbędne.

Administracja Discorda

Half-Operator (HOP)

Odpowiednik moderatora. HOP-em może zostać każdy użytkownik, który złoży odpowiednie podanie dowolnemu członkowi administracji Discorda SCP-PL. Pod uwagę brane jest przede wszystkim zachowanie użytkownika; znajomość procedur i działań administracyjnych również powinna leżeć w interesie osoby kandydującej na to stanowisko.

Do zadań Half-Operatorów należy dbanie o porządek na chacie, karanie osób nieprzestrzegających zasad oraz ogólna pomoc użytkownikom. Dodatkowo razem z resztą administracji biorą udział w różnych głosowaniach odnośnie serwera i jego społeczności oraz dbają o ich rozwój i kontrolę.

Konto na WikiDocie jest wymagane, aby móc operować na Dowództwie. Sami HOP-y nie mogą samodzielnie banować użytkowników, muszą powiadomić Operatora o konieczności podjęcia działania wobec danej osoby. Half-Operatorzy są jednak w stanie wyrzucić użytkownika łamiącego regulamin.

Operator (OP)

Odpowiednik administratora. Operatorem może zostać HOP, który złoży podanie innemu Operatorowi.

Operatorzy wykonują identyczne zadania, co Half-Operatorzy, dodatkowo mogą zbanować użytkownika. Posiadają możliwość edycji poszczególnych kanałów, ról i uprawnień. Koordynują i nadzorują pracę HOP-ów.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported