Mobilne Formacje Operacyjne
scorpionmtf.png

Mobilne Formacje Operacyjne, autorstwa Scorpion141

MOBILNE FORMACJE OPERACYJNE


Mobilne Formacje Operacyjne (MFO) to elitarne jednostki złożone z personelu wybranego spośród całej Fundacji. Zmobilizowane są do radzenia sobie z niecodziennymi zagrożeniami lub sytuacjami, które czasami przekraczają zdolności operacyjne lub ekspertyzę zwyczajnego personelu polowego oraz — jak wskazuje to ich nazwa — w zależności od potrzeby mogą być przenoszone między ośrodkami lub lokacjami. Członkowie Mobilnych Formacji Operacyjnych reprezentują "najlepszych z najlepszych" Fundacji.

Mobilne Formacje Operacyjne mogą diametralnie różnić się wielkością, składem i celem. Mobilna Formacja Operacyjna o wielkości batalionu, której zadaniem jest reagowanie na aktywność wysoce agresywnych anomalii, może składać się z setek pododdziałów regularnych i wspomagających oraz pojazdów i wyposażenia bojowego. Ponadto drużyny przynależące do takiej MFO mogą zostać przerzucone w każde miejsce świata. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie Mobilne Formacje Operacyjne są przeznaczone do działań bojowych; wyspecjalizowane jednostki zwiadowcze bądź śledcze mogą składać się z mniej niż dwunastu operatorów, jeżeli większa ich ilość nie będzie konieczna, by mogli realizować swe cele.

Podczas pracy polowej operatorzy MFO często przyjmują rolę reakcyjną na zagrożenia, pracują w regionalnych lub federalnych służbach porządkowych, a nawet wojskowych przeznaczonego im rejonu. Dowódcy Mobilnych Formacji Operacyjnych, celem realizacji wyznaczonego zadania, mogą zażądać asysty lokalnych jednostek polowych i pracowników stacjonujących w pobliskich placówkach Fundacji.

Skocz do przedziału
MFO Alfa-1 ("Red Right Hand")
MFO Alfa-4 ("Pony Express")
MFO Alfa-9 ("Last Hope")
MFO Beta-4 ("Castaways")
MFO Beta-7 ("Maz Hatters")
MFO Gamma-5 ("Red Herrings")
MFO Gamma-6 ("Deep Feeders")
MFO Gamma-13 ("Asimov's Lawbringers")
MFO Delta-5 ("Front Runners")
MFO Epsilon-6 ("Village Idiots")
MFO Epsilon-9 ("Fire Eaters")
MFO Epsilon-11 ("Nine-Tailed Fox")
MFO Zeta-9 ("Mole Rats")
MFO Eta-4 ("Begone Thoth")
MFO Eta-5 ("Jäeger Bombers")
MFO Eta-10 ("See No Evil")
MFO Eta-11 ("Savage Beasts")
MFO Theta-4 ("Gardeners")
MFO Theta-90 ("Angle Grinders")
MFO Iota-10 ("Damn Feds")
MFO Kappa-10 ("Skynet")
MFO Lambda-4 ("Birdwatchers")
MFO Lambda-5 ("White Rabbits")
MFO Lambda-12 ("Pest Control")
MFO Lambda-14 ("One Star Reviewers")
MFO My-3 ("Highest Bidders")
MFO My-4 ("Debuggers")
MFO My-13 ("Ghostbusters")
MFO Ny-7 ("Hammer Down")
MFO Omikron Rho ("The Dream Team")
MFO Pi-1 ("City Slickers")
MFO Rho-1 ("The Professors")
MFO Rho-9 ("Technical Support")
MFO Rho-19 ("Cythereans")
MFO Sigma-3 ("Bibliographers")
MFO Sigma-66 ("Sixteen Tons")
MFO Tau-5 ("Samsara")
MFO Tau-9 ("Bookworms")
MFO Phi-2 ("Clever Girls")
MFO Psi-7 ("Home Improvement")
MFO Psi-8 ("The Silencers")
MFO Omega-0 ("Ará Orún")
MFO Omega-7 ("Pandora's Box")
MFO Omega-12 ("Achilles' Heels")
MFO Stigma-9 ("Evolved from...")

Dodatkowe MFO
MFO Beta-2 ("Bayou Boys")
MFO Beta-777 ("Hecate's Spear")
MFO Gamma-4 ("Blondebeard's Crew"
MFO Epsilon-7 ("Forget Me Nots")
MFO Theta-5 ("The Bigger Boat")
MFO Kappa-43 ("The Mediators")
MFO Sigma-9 ("Valkyries")
MFO Sigma-10 ("The Sloth's Arm")
MFO Tau-51 ("Urban Brawl")
MFO Upsilon-4 ("Sugar Pill")
MFO Phi-Eolh ("Provident Trawlers")
MFO Chi-7 ("Plague Tamers")
MFO Chi-9 ("Page Turners")
MFO Psi-13 ("Witch Hunters")
MFO Omega-1 ("Law's Left Hand")


ORGANIZACJA

Organizacja Mobilnych Formacji Operacyjnych jest wysoce zróżnicowana, jako że każda jednostka jest od podstaw budowana w sposób, który najlepiej odpowiada jej nominalnemu celowi. Podczas gdy bojowe MFO mogą przestrzegać hierarchii i organizacji wojskowej, mniejsze jednostki mają z kolei pełne prawo stosować się do nieoficjalnej idei łańcucha dowodzenia.

W związku z tym każdy Dowódca Mobilnej Formacji Operacyjnej (DMFO) może mieć różne obowiązki; dowódca wielkiej MFO może skupiać się na zarządzaniu wieloma drużynami i dysponowaniu nimi według potrzeb operacyjnych, podczas gdy dowódca niewielkiego pododdziału może wraz z nim uczestniczyć w misji i kierować operacją na miejscu.

W podobny sposób należy spojrzeć na spójność różnych jednostek. Niektóre Mobilne Formacje Operacyjne składają się z pracowników, którzy razem szkolili się i pracowali przez wiele lat, a inne mogą zostać aktywowane bez uprzedzenia, co oznacza, że wielu operatorów będzie (przynajmniej na początku) wiedziało jedynie, jak inni się nazywają i czym się specjalizują.

AKTYWACJA

Mobilne Formacje Operacyjne są zwykle aktywowane według potrzeby przez Dyrektora Formacji Operacyjnych, co często wymaga bezpośredniej zgody co najmniej jednego członka rady O5. Lwia część Mobilnych Formacji Operacyjnych utworzona została celem reagowania na określone anomalie, których właściwości uniemożliwiają efektywne zabezpieczenie lub kontrreakcję sił reagowania. Niektóre MFO zostały aktywowane z wyprzedzeniem narastającego bądź hipotetycznego zagrożenia.


DEZAKTYWACJA

Mobilne Formacje Operacyjne utworzone w celu zabezpieczenia określonej anomalii są zazwyczaj dezaktywowane po zakończeniu operacji pozyskania lub kiedy jej udział w zabezpieczeniu nie jest już konieczny. Sporadycznie takie MFO zostają pozostawione aktywne, jeżeli zdobyta przez ich operatorów wiedza i doświadczenie mogą okazać się użyteczne w razie wystąpienia kolejnych incydentów; o wiele częściej jednak MFO zostaje rozwiązana, a jej operatorzy powracają na poprzednie stanowiska. Bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, że Mobilna Formacja Operacyjna musi zostać rozwiązana, ponieważ jej korpus osobowy ucierpiał zbyt wielkie szkody, by jednostka mogła pozostać operacyjna; jeśli cel dezaktywowanej MFO jest nadal uważany za istotny, nowa jednostka może zostać aktywowana celem zajęcia miejsca poprzedniej.

[[collapsible show="Przewodnik Pisarski" hide="Przewodnik Pisarski"]]

CZYM JEST MOBILNA FORMACJA OPERACYJNA?

Mobilna Formacja Operacyjna to zespół pracowników, którzy stanowią najlepszych agentów polowych i naukowców Fundacji. Jednostki te wysyłane są do sytuacji, z którymi zwyczajni pracownicy nie są w stanie sobie poradzić. Analogia medyczna:

  • Technicy i strażnicy Fundacji to odpowiednik pielęgniarek. Te mogą zajmować się sprawami powszechnymi i rutynowymi, jak np. pobieraniem krwi czy podawaniem leków, ale nie mają prawa ani umiejętności, by diagnozować stany chorobowe czy wykonać bardziej skomplikowane zabiegi.
  • Zespoły zabezpieczające, taktyczne i naukowcy Fundacji to odpowiedniki lekarzy rodzinnych. Ci mogą stawiać ogólne diagnozy i zapewniać fachową opiekę medyczną, ale jako że ich czas jest cenny, wzywani są jedynie w określonych sytuacjach.
  • Mobilna Formacja Operacyjna to ekwiwalent chirurga albo innego specjalisty. Tych wzywa się w sytuacjach, które przerastają możliwości lekarzy ogólnych. Są drodzy i jest ich zaledwie kilku, ale stanowią najlepszą szansę na poprawę czyjegoś zdrowia.

Podobnie, jak nie wszyscy specjaliści medyczni są chirurgami, tak samo nie wszystkie Mobilne Formacje Operacyjne są bojowe. Pamiętając o tym, że anomalie, z którymi radzi sobie Fundacja, mogą przyjmować różne postaci, nie trzeba mieć bujnej wyobraźni, by założyć, że Fundacja mogłaby posiadać również MFO, na które składaliby się wybitni biolodzy polowi czy zespoły elitarnych hakerów.JAK WIELKA JEST MOBILNA FORMACJA OPERACYJNA?

Rozmiar Mobilnej Formacji Operacyjnej jest zależy głównie od tego, w czym jej operatorzy się specjalizują i jakie wymagania operacyjne się przed nią stawia. Zespół hakerów może się składać nawet z sześciu osób, ale już jednostki bojowe mogą być o wiele większe. Spójrzmy na to z perspektywy wojska Stanów Zjednoczonych: żeby przeprowadzić bezpieczny szturm na typowy dom wykorzystać trzeba około 50 operatorów — jedna drużyna (nawet piętnaście osób) zabezpiecza okolicę, druga dokonuje szturmu, a trzecia jest gotowa udzielić innym wsparcia.

Warto także zapamiętać, że Mobilna Formacja Operacyjna to jednostka elitarna i nie wszystkie raporty SCP wymagają tego, by o MFO wspominać. Operatorów GROM-u nie wykorzystuje się do przeprowadzania kontroli ruchu drogowego czy polowania na kieszonkowca; tak samo nie aktywuje się Mobilnych Formacji Operacyjnych dla obiektu, którzy nie stwarza aktywnego lub autonomicznego zagrożenia.KIEDY WYKORZYSTUJE SIĘ MOBILNE FORMACJE OPERACYJNE?

Pamiętaj, że Mobilne Formacje Operacyjne to elita, najlepsi pracownicy Fundacji. Samodzielni agenci polowi, zespoły zabezpieczające czy siły reagowania stacjonujące w różnych placówkach na świecie są wysoce kompetentne, ale w momencie, kiedy natrafią na coś, z czym nie będą sobie w stanie poradzić, będę musieli wezwać ekspertów z zewnątrz.

Po prostu miej na uwadze, że skoro MFO są elitarne, to na ich działalność jest wysoki popyt, ale niska podaż. Nie wzywa się bez powodu jednostki, która musiałaby przelecieć pół świata.ILE ISTNIEJE MOBILNYCH FORMACJI OPERACYJNYCH?

Jak wspomniano w liście bezpiecznych placówek, kwestia ta zależna jest od autora. Niektórzy uważają, że Fundacji służy ponad sto wyspecjalizowanych MFO, podczas gdy inni uważają, że liczba ta nie przekracza dwunastu. Obie interpretacje są poprawne; Ty wybierz, która najbardziej Ci odpowiada.CZY MUSZĘ KORZYSTAĆ TYLKO Z TYCH, KTÓRE SĄ TU NAPISANE??

Oczywiście, że nie! Artykuł ten ma na celu zainspirować i pokazać jednostki wykorzystywane przez wielu autorów; ma ogólnie opisać to, w jaki sposób funkcjonują Mobilne Formacje Operacyjne. Masz pełne prawo utworzyć własną MFO, a nawet napisać dzieło, w którym podasz informacje sprzeczne z tymi, które widnieją w tym artykule. Pamiętaj, że w uniwersum Mobilne Formacje Operacyjne są na okrągło formowane i rozwiązywane; Fundacja jest biurokratyczna, ale nie głupia do tego stopnia, by wierzyć w to, iż sztywna hierarchia pracowników polowych umożliwi im radzenie sobie ze wszelkimi napotykanymi anomaliami. Niekiedy najlepsze zespoły to te, które utworzysz pod wpływem impulsu.DODAWANIE NOWYCH WPISÓW

Podobnie jak z listą bezpiecznych placówek, tak i tutaj utrzymujemy ten katalog jak najkrótszy; nie ma on za zadanie przedstawiać wyczerpującej listy wszystkich kiedykolwiek wspomnianych Mobilnych Formacji Operacyjnych. Nowe wpisy powinny być proponowane jedynie, jeżeli są regularnie wykorzystywane tak samo w kilku dziełach lub przez kilku autorów, ponadto muszą wyraźnie różnić od tych już do tej pory przedstawionych na liście. MFO, które wspomniane zostają w zaledwie jednym artykule bądź nie są często wykorzystywane w witrynie, nie powinny zostać w katalogu tym zarejestrowane. Propozycje prosimy składać w dyskusji tego artykułu.

Jeżeli zamierzasz wprowadzić zmianę na tej stronie (wyłączając poprawę błędów) skontaktuj się najpierw z którymś z Przedstawicieli Administracji w celu jej zaaprobowania.

Autorów uprasza się o nietłumaczenie nazw własnych Mobilnych Formacji Operacyjnych, a uprzednio przetłumaczone już nazwy należy zmienić na zgodne z obecną wersją strony.


Lista Mobilnych Formacji Operacyjnych


MFO Alfa-1 ("Red Right Hand")

Alpha1.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Alfa-1 to formacja odpowiadająca bezpośrednio przed Radą O5 i wykorzystywana jest w sytuacjach wymagających najlepszego bezpieczeństwa operacyjnego. Składa się z najlepszych i najlojalniejszych operatorów Fundacji. Dostęp do innych informacji na temat MFO Alfa-1 wymaga upoważnienia poziomu 5.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Alfa-4 ("Pony Express")

Alpha4.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Alfa-4 składa się z pracowników wyszkolonych do działalności zakonspirowanej, wyspecjalizowanych w dziedzinach śledzenia, przechwytywania oraz zabezpieczania obiektów anomalnych, które przesyłane są drogą pocztową i kurierską.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

MFO Alfa-9 ("Last Hope")

Alpha9.png

Misja Formacji Operacyjnej: Odrodzona Omega-7. Mobilna Formacja Operacyjna jest przeznaczona szczególnie do trenowania i używania humanoidalnych obiektów SCP w terenie.

Wykorzystywane Obiekty:

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Beta-4 ("Castaways")

Beta4.png

Misja Formacji Operacyjnej: MFO Beta-4 jest formacją operacyjną stworzoną wyłączanie w celu wsparcia i monitorowania GoI-466 (Wilson's Wildlife Solutions) w ich interakcjach z lokalnymi anomaliami opartymi na faunie.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

MFO Beta-7 ("Maz Hatters")

Beta7.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Beta-7 specjalizuje się w pozyskiwaniu i zabezpieczaniu anomalii stwarzających skrajne zagrożenie natury biologicznej, chemicznej lub radiologicznej, jak również zajmuje się przeprowadzaniem szybkiego zabezpieczania oraz czyszczenia miejsc dotkniętych przez takie anomalie. Zalicza się do tego planowanie i przeciwdziałanie obszernemu
rozprzestrzenianiu się lub pandemii anomalnych czynników chorobotwórczych lub innych zakaźnych fenomenów.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Beta-777 ("Hecate's Spear")

Beta777.png

Misja Formacji Operacyjnej: Specjalizuje się w analizie i przeciwdziałaniu rytuałom taumaturgicznym; włączając to walkę taumaturgiczną. Z siedzibą w Ośrodku 91.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

MFO Gamma-5 ("Red Herrings")

Gamma5.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Gamma-5 specjalizuje się w zapobieganiu wyciekom informacji o anomalnych wydarzeniach lub zjawiskach w sytuacjach, kiedy początkowo podjęte próby ich zagłuszenia okazały się nieskuteczne lub niewystarczające, lub w przypadkach, kiedy dane osiągnęły krytyczny poziom rozpowszechnienia. Wykorzystywane są do tego badania nad i korzystanie z eksperymentalnych środków amnezyjnych oraz procedury fabrykacji pamięci.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Gamma-6 ("Deep Feeders")

Gamma6.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Gamma-6 specjalizuje się w śledzeniu i namierzaniu dalekomorskich, głębinowych lub oceanicznych anomalii.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Gamma-13 ("Asimov's Lawbringers")

Gamma13.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Gamma-13 specjalizuje się w badaniu, śledzeniu oraz zatrzymywaniu anomalnych obiektów, osób i podmiotów związanych z GoI-1115 (Anderson Robotics). Włączając identyfikacje klientów Andersona, lokalizacje produktów Andersona oraz przeprowadzanie nalotów na biura Andersona

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Delta-5 ("Front Runners")

Delta5.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Delta-5 składa się z wielu autonomicznych, głęboko zakonspirowanych komórek specjalizujących się w identyfikacji i wczesnym pozyskaniu anomalnych obiektów i bytów będących przedmiotem zainteresowania innych Organizacji.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Epsilon-6 ("Village Idiots")

Epsilon6.png

Misja Formacji Operacyjnej: Specjalizuje się w badaniu, przechowywaniu i późniejszym porządkowaniu po anomaliach w środowiskach wiejskich i podmiejskich.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

MFO Epsilon-9 ("Fire Eaters")

Epsilon9.png

Misja Formacji Operacyjnej: Epsilon-9 specjalizuje się w użyciu broni zapalającej oraz operacji w środowiskach o wysokiej temperaturze.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

MFO Epsilon-11 ("Nine-Tailed Fox")

Epsilon11.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Epsilon-11 utrzymuje wewnętrzne bezpieczeństwo Fundacji SCP pod nadzorem MFO Alfa-1. Jest to jednostka specjalnie wdrażana do placówek Fundacji podczas gdy standardowe protokoły zawodzą oraz liczne przełamania zabezpieczeń są nieuniknione. Z tego względu większość ich operacji zostaje utajona.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Zeta-9 ("Mole Rats")

Zeta9.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Zeta-9 specjalizuje się w badaniu, eksploracji i przechowywaniu podziemnych lub zamkniętych terenów przejawiających występowanie zjawisk anomalnych, zwłaszcza związanych z nielogiczną topografią lub niestabilną czasoprzestrzenią.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Eta-4 ("Begone Thoth")

Eta4.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Eta-4 jest jednostką inteligentnych ptaków morskich dotkniętych działaniem SCP-3095. Eta-4 specjalizuje się w zbieraniu i analizie informacji, uzupełniających badaniach i wsparciu polowym, a w skrajnych przypadkach, walce powietrznej. Formacja operacyjna została ostatecznie obarczona zadaniem chronienia ludzkości po Scenariuszu Końca-Świadomości Klasy BE "Migracja".

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Eta-5 ("Jäeger Bombers")

Eta5.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Eta-5 jest jednostką szybkiego reagowania specjalizującą się w tropieniu, przechwytywaniu i zabezpieczaniu Agresorów Wielkiej Skali (Large-Scale Aggressors, LSA; instancji powyżej 30m wysokości). Formują się i stacjonują w obrębie Ośrodka Wymiarowego 172.

Misja Formacji Operacyjnej:

Raporty z Akcji:

MFO Eta-10 ("See No Evil")

Eta10.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Eta-10 specjalizuje się w śledzeniu, pozyskiwaniu i wstępnym zabezpieczaniu obiektów i podmiotów wykazujących wizualne zagrożenie poznawcze, wizualne czynniki memetyczne lub jakikolwiek inne zagrożenie wymagające pośredniej lub niestandardowej obserwacji celem bezpiecznego kontaktu.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Eta-11 ("Savage Beasts")

Eta11.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Eta-11 specjalizuje się w śledzeniu, pozyskiwaniu i przechowywaniu dźwiękowych i muzycznych anomalii, włączając w to jakiekolwiek dźwiękowe zagrożenia poznawcze lub zagrożenia anomalne na bazie dźwięku.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Eta-77 ("Spheres Within Spheres")

Eta77.png

Misja Formacji Operacyjnej: Specjalistyczna jednostka operacyjna Departamentu Teologii Taktycznej, składająca się z piętnastu wyszkolonych członków. Cały personel formacji operacyjnej ma doświadczenie radzenia sobie z wrogimi lub niebezpiecznymi anomaliami powiązanymi z religią.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

MFO Theta-4 ("Gardeners")

Theta4.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja operacyjna Theta-4 specjalizuje się w pozyskiwaniu i zabezpieczaniu roślinnych i roślinopodobnych anomalnych obiektów lub podmiotów, a szczególnie operacjach terenowych obejmujące powstrzymywanie szeroko rozpowszechnionych inwazji z udziałem takich anomalii.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

MFO Theta-90 ("Angle Grinders")

Theta90.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Theta-90 zajmuje się anomalnymi topologiami, geometriami oraz podobnymi obszarami powiązanymi z problemami matematycznymi.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Iota-10 ("Damn Feds")

Iota10.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Iota-10 utrzymuje tajnych agentów w różnych międzynarodowych, federalnych i prowincjonalnych organach porządku publicznego oraz specjalizuje się w ułatwianiu przenoszenia anomalnych dowodów i obiektów pod kontrolę Fundacji jak również przekazywaniu zespołom przechowawczym i reagowania Fundacji postępów śledztw wobec miejsc anomalnych zdarzeń.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Kappa-10 ("Skynet")

Kappa10.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Kappa-10 jest desygnacją tymczasową do czasu jej oficjalnego rozwiązania lub usankcjonowania. Mają ściśle powierzone za zadanie badanie i walkę z "cyber anomaliami" korzystając połączenia wirtualnych agentów (AIC) oraz badaczy Fundacji w celu tropienia, neutralizowania oraz/lub przechowywania tych niematerialnych zagrożeń.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Lambda-4 ("Birdwatchers")

Lambda4.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Lambda-4 specjalizuje się w identyfikacji, tropieniu i przechowywaniu biologicznych anomalii latających, zwłaszcza anomalnych organizmów ptasich.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

MFO Lambda-5 ("White Rabbits")

Lambda5.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Lambda-5 specjalizuje się w przemierzaniu niestabilnych, surrealnych i kontrolowanych rzeczywistościach oraz przechowywaniu potencjalnie niebezpiecznych osób i artefaktów zdolnych do manipulacji czasem i przestrzenią.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Lambda-12 ("Pest Control")

Lambda12.png

Misja Formacji Operacyjnej: Specjalizuje się w śledzeniu, pozyskiwaniu i eksterminacji anomalnego robactwa. Często wykorzystywana jako grupa pierwszego reagowania, podczas śledzenia anomalnych organizmów.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

MFO Lambda-14 ("One Star Reviewers")

Lambda14.png

Misja Formacji Operacyjnej: Formacja Operacyjna specjalizująca się w radzeniu sobie z lokacjami i anomaliami nastawionymi na handel detaliczny, niezależnie czy są to pojedyncze restauracje czy anomalie występujące w całych dzielnicach handlowych. Od czasu pierwotnego odkrycia Restauracji Ambrose, MFO Lambda-14 została przydzielona do walki z tą grupą.

Więcej informacji o Formacji Operacyjnej można znaleźć w Fundacyjnej Dokumentacji Restauracji Ambrose.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO My-3 ("Highest Bidders")

Mu3.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna My-3 jest dedykowana monitorowaniu Organizacji "Marshall, Carter & Dark Ltd". Poprzez łączone wysiłki przykrywkowych agentów i specjalistów ds. tajnych operacji, ich celem jest: identyfikacja interesujących obiektów znajdujących się w posiadaniu Organizacji Marshall, Carter and Dark; izolowanie możliwości na odzyskanie tych obiektów; oraz ostateczne osiągnięcie ich przechowania.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO My-4 ("Debuggers")

Mu4.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna My-4 specjalizuje się w identyfikacji, śledzeniu, odzyskiwaniu i przechowywaniu urządzeń elektronicznych oraz transmisji, a szczególnie anomalnych komputerów i anomalii związanych z internetem. Wliczając w to badanie stron internetowych podejrzanych o anomalne właściwości lub zaangażowane w anomalne wydarzenia.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO My-13 ("Ghostbusters")

Mu13.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna My-13 specjalizuje się w śledzeniu, analizie, oraz przechowywaniu bezcielesnych lub niematerialnych manifestacji i bytów uważanych za świadome, rozumne, bądź inaczej inteligentne i dostosowane.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Nu-7 ("Hammer Down")

Nu7.png

Misja Formacji Operacyjnej: Uzbrojona Mobilna Formacja Operacyjna jest batalionem składającym się z trzech wyspecjalizowanych pułków piechoty wielkości kompanii, kompanii lekkich pojazdów opancerzonych, plutonu czołgów, szwadronu śmigłowców, plutonu chemiczno-biologiczno-radiologiczo-nuklearnym (CBRN), pułku inżynierii polowej, zespołu specjalistów ds. broni nuklearnej (NWS) oraz dodatkowo specjalistów bitewnych oraz personelu wsparcia. Mobilna Formacja Operacyjna Nu-7 stacjonuje w Zbrojnej Biologicznej Strefie Przechowawczej 14 i ma za zadanie odpowiadać na zdarzenia wiążące się z utratą łączności z głównymi Ośrodkami Fundacji w warunkach podczas których przypuszczalne jest przełamania zabezpieczeń na skalę Placówki, wrogiego zagrożenia lub innych podobnych zdarzeń katastrofalnych.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Omikron Rho ("The Dream Team")

OmicronRho.png

Misja Formacji Operacyjnej: Fundacja odkryła metodę stawania się Śniącymi, a teraz dzięki tej mocy jest w stanie lepiej ich przechowywać. Przez dekady Fundacja uczyła swoich agentów technik pozwalających jednej świadomości dołączyć do innej. Kilka psychicznie zahartowanych jednostek, które odniosły sukces zostało zorganizowanych w grupę zadaniową. Pierwsi z nich byli Mobilną Formacją Operacyjną Omikron Rho.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Pi-1 ("City Slickers")

Pi1.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Pi-1 specjalizuje się w badaniu, przechowywaniu i dalszym czyszczeniu anomalii w gęsto zaludnionych środowiskach miejskich, a w szczególności w obrębie metropolii Nowego Yorku.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Rho-1 ("The Professors")

Rho1.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Rho-1 specjalizuje się w nabywaniu, przechowywaniu i transporcie anomalii związanych z Organizacją Alfa-338 "Uniwersytet Alexylva". Wraz ze zmniejszonym zagrożeniem ze strony tej Organizacji, MFO skupiło się na wszelkich anomalnych działaniach akademickich.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Rho-9 ("Technical Support")

Rho9.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Rho-9 utrzymuje bezpieczeństwo komputerowe Fundacji. Podczas gdy memetyczne środki uśmiercające mogą przekraść się przez strukturę danych, nie jest to proste zadanie.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Rho-19 ("Cythereans")

Rho19.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Rho-19 została wysłana na Wenus z nadzieją na ustanowienie obecności Fundacji w miejscach, gdzie może istnieć znaczna aktywność anomalna.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Sigma-3 ("Bibliographers")

Sigma3.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Sigma-3 jest odpowiedzialna za eksplorację, rozumienie, a następnie zabezpieczanie ogromnego, pozaziemskiego terenu Biblioteki Wędrowca.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Sigma-66 ("Sixteen Tons")

Sigma66.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Sigma-66 została uformowana ze schwytanych członków innych Organizacji. Pomimo braku lojalności jakiej Fundacja oczekuje od przypisanej formacji, ekspertyzę jej członków uważa się za wartościową.

Raporty z Akcji:

MFO Tau-5 ("Samsara")

Tau5.png

Misja Formacji Operacyjnej: Nieśmiertelne klony cyborgów stworzone z ciała martwego boga,
Tau-5 wykorzystuje ezoteryczne i eksperymentalne uzbrojenie Fundacji do badania i przechowywania zagrożeń taumaturgicznych, magicznych i psionicznych.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Tau-9 ("Bookworms")

Tau9.png

Misja Formacji Operacyjnej: Zajmują się anomaliami związanymi z Biblioteką, Ręką Węża i "magią".

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Phi-2 ("Clever Girls")

Phi2.png

Misja Formacji Operacyjnej: Formacja specjalizująca się w badaniu, śledzeniu, przechwytywaniu i polowaniu na prehistoryczne anomalie, a w szczególności dinozaury.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Psi-7 specjalizuje się w tajnym namierzaniu, zabezpieczaniu, i/lub wyburzaniu anomalnych budynków lub budynków dotkniętych efektami anomalii, szczególnie mieszkań w zaludnionych terenach. Obejmuje to pozyskiwanie lub transfer dotkniętych budynków pod kontrolę Fundacji oraz wstępną obserwację i dokumentację takich budynków przed transferem do lokalnych drużyn zabezpieczających na długoterminowe lub stałe zabezpieczenie.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Psi-8 ("The Silencers")

Psi8.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Psi-8 specjalizuje się w namierzaniu, śledzeniu, zabezpieczaniu i/lub terminacji osób podejrzanych o posiadanie lub będących dotkniętych wpływem anomalii reanimujących, oraz śledzeniu spraw podejrzanych o komunikację ze zmarłymi osobami. Obejmuje to usuwanie urządzeń przeznaczonych do komunikacji z osobami pochowanymi żywcem, takich jak dzwony, rury i telefony, oraz przetrzymania i przesłuchania osób utrzymujących, że miały kontakt ze zmarłymi.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Omega-0 ("Ará Orún")

Omega0.png

Misja Formacji Operacyjnej: "Święci" MFO Omega-0 są informacyjnymi konstrukcjami ze wspomnieniami zmarłego personelu Fundacji, który jest w stanie manifestować poprzez dostęp do terminalów fundacyjnego intranetu. Korzystając ze szkolenia w zakresie tożsamości (IWT) chronią swoich żywych towarzyszy przed zagrożeniami i bytami informacyjnymi. Istnienie MFO ω-0 jest nieznane większości lub wszystkim żyjącym członkom Fundacji.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Omega-7 ("Pandora's Box")

Omega7.jpg

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Omega-7 jest eksperymentalną formacją operacyjną specjalizującą się w pozyskiwaniu i zabezpieczaniu anomalii wykorzystując współpracujące humanoidalne anomalie, a zwłaszcza SCP-076 i SCP-105. Mobilna Formacja Operacyjna Omega-7 została wycofana i rozwiązana; ten wpis zostanie usunięty z rozkazu Administracji Bezpieczeństwa Zapisów i Informacji.

Wykorzystywane Obiekty:

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Omega-12 ("Achilles' Heels")

Omega12.png

Misja Formacji Operacyjnej: Grupa zadaniowa składająca się z zaginającego czasoprzestrzeń personelu Fundacji z alternatywnego wszechświata. Omega-12 ma za zadanie przechwytywanie instancji SCP-3480-2, pilnowanie wielu bytów uwięzionych w Strefie 13 oraz tropienie potężnych, niezabezpieczonych manipulatorów rzeczywistości w innych lokacjach.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Stigma-9 ("Evolved from Naturally Occurring Gears, Levers and Pulleys")

Stigma9.png

Misja Formacji Operacyjnej: — Historycznie Kościół Zepsutego Boga zawsze szczycił się swoją nienaturalnością - tym, że ich wiara jest udowadniana dzięki namacalnym artefaktom i cudownym urządzeniom fizycznym. Więc kiedy nadszedł czas by wytrącić z równowagi Kościół, Fundacja uruchomiła zespół fałszerzy i była to Stigma-9.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

Dodatkowe MFO

Wszystkie MFO niespełniające wymagań niezbędnych do otrzymania własnej pozycji mogą zostać umieszczone tutaj. Obecna lista nie powinna być w żadnym wypadku interpretowana jako wyczerpująca; nowe formacje są tworzone i rozwiązywane przez cały czas zgodnie z potrzebami Fundacji. Jeśli szukasz MFO do użycia, ta lista powinna być pomocna. MFO, które zostały wykorzystane w wielu artykułach, mogą zostać dodane do tej listy na życzenie.


MFO Beta-2 ("Bayou Boys")

Beta2.png

Misja Formacji Operacyjnej: Specyficzna dla regionu formacja operacyjna działająca w Luizjanie. Przeszkolona do działania w środowisku bagiennym i na terenach podmokłych.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:


MFO Gamma-4 ("Blondebeard's Crew")


Misja Formacji Operacyjnej: Pięcioosobowa formacja operacyjna specjalizująca się w wykonywaniu zadań w warunkach niskiej lub zerowej grawitacji i próżni. Stacjonująca w Księżycowej Strefie 32.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:


MFO Delta-14 ("Winter Wonderland")

Delta14.png

Misja Formacji Operacyjnej: Formacja operacyjna specjalizująca się w zajmowaniu i zabezpieczaniu anomalii w środowiskach zimnych lub temperaturach poniżej zera bądź anomaliach powiązanych ze śniegiem.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:


MFO Epsilon-7 ("Forget Me Nods")


Misja Formacji Operacyjnej: Tajna Formacja Operacyjna ma za zadanie zakłócać badanie i wytwarzanie środków mnestycznych.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:


MFO Theta-5 ("The Bigger Boat")


Misja Formacji Operacyjnej: Specjalizuje się w anomaliach dotyczących lub zagrażających pojazdom morskim.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:


MFO Kappa-43 ("The Mediators")


Misja Formacji Operacyjnej: Specjalizuje się w badaniu, śledzeniu i zabezpieczaniu anomalnych obiektów i mediów związanych z GoI-5889 (Vikander-Kneed Technical Media) oraz amnestyzacji ewentualnych świadków.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:


MFO Xi-8 ("Last to Fall")

Xi8.png

Misja Formacji Operacyjnej: Formacja Operacyjna Xi-8 jest formacją operacyjną o liczebności batalionu, przeznaczoną do nabywania i/lub poddawania terminacji sarkickich bytów i artefaktów. Utworzona w odpowiedzi na narastające zagrożenie ze strony Sarkistów, Xi-8 obejmuje swoim zakresem wszystkie sześć głównych kontynentów, jeżeli będzie wymagane, wraz ze wsparciem morskim zapewnionym przez Fundację.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:


MFO Sigma-9 ("Valkyries")

Sigma9.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mała jednostka zapewniająca wsparcie lotnicze dla operacji naziemnych lub walki z anomaliami powietrznymi.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:


MFO Sigma-10 ("The Sloth's Arm")


Misja Formacji Operacyjnej: Stacjonująca w Ośrodku 87, Formacja zajmująca się zabezpieczaniem niebezpiecznych anomalii w obrębie Nexusa-18, potocznie znanego jako Sloth's Pit, Wisconsin.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:


MFO Tau-51 ("Urban Brawl")

Tau51.png

Misja Formacji Operacyjnej: Specjalizująca się w pozyskiwaniu zabezpieczeniu obiektów SCP w środowiskach miejskich, zwłaszcza w anomalnej lokalizacji Three Portlands.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:


MFO Upsylon-4 ("Sugar Pill")

Upsilon4.png

Misja Formacji Operacyjnej: Pierwotnie stworzona do przechowywania SCP-2559, Mobilna Formacja Operacyjna Ipsylon-4 ma za zadanie przechowywanie epidemiologiczne, a zwłaszcza wyłomów memetycznych.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:


MFO Phi-Eolh ("Provident Trawlers")


Misja Formacji Operacyjnej: Specjalnie wyszkoleni agenci, uzbrojeni w środki amnezyjne, mający za zadanie potajemnie wyłapywać z ogółu populacji, cywilów mających powiązania z anomaliami.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:


MFO Chi-7 ("Plague Tamers")


Misja Formacji Operacyjnej: Formacja specjalizująca się w zabezpieczeniu anomalii mikrobiologicznych, biochemicznych i patogennych.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:


MFO Chi-9 ("Page Turners")

Chi9.png

Misja Formacji Operacyjnej: Formacja specjalizująca się w wykrywaniu, pozyskiwaniu i neutralizacji anomalnej literatury.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:


MFO Psi-13 ("Witch Hunters")

Psi13.png

Misja Formacji Operacyjnej: Ściśle tajna, wspólna formacja operacyjna Fundacji/GOC mająca za zadanie infiltracje organizacji Sarkickich i likwidacje jej członków stanowiących zagrożenie. Agenci są szkoleni w zakresie Strategii Antyokultystycznych (COS) i używania broni żrącej/zapalającej.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:


MFO Omega-1 ("Law's Left Hand")

Omega1.png

Misja Formacji Operacyjnej: Formacja uprawniona do usuwania lub wykonywania kary śmierci na wysokich rangą personelu Fundacji, jeśli ich działania zostaną uznane za nieetyczne. Odpowiada wyłącznie przed Komitetem ds. Etyki; odpowiednik "Red Right Hand" Rady O5.

Znane Wdrożenia:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported