Mobilne Formacje Operacyjne
scorpionmtf.png

Mobilne Formacje Operacyjne, autorstwa Scorpion141

MOBILNE FORMACJE OPERACYJNE


Mobilne Formacje Operacyjne (MFO) to elitarne jednostki złożone z personelu wybranego spośród całej Fundacji. Zmobilizowane są do radzenia sobie z niecodziennymi zagrożeniami lub sytuacjami, które czasami przekraczają zdolności operacyjne lub ekspertyzę zwyczajnego personelu polowego oraz — jak wskazuje to ich nazwa — w zależności od potrzeby mogą być przenoszone między ośrodkami lub lokacjami. Członkowie Mobilnych Formacji Operacyjnych reprezentują "najlepszych z najlepszych" Fundacji.

Mobilne Formacje Operacyjne mogą diametralnie różnić się wielkością, składem i celem. Mobilna Formacja Operacyjna o wielkości batalionu, której zadaniem jest reagowanie na aktywność wysoce agresywnych anomalii, może składać się z setek pododdziałów regularnych i wspomagających oraz pojazdów i wyposażenia bojowego. Ponadto drużyny przynależące do takiej MFO mogą zostać przerzucone w każde miejsce świata. Należy jednak pamiętać, że nie wszystko Mobilne Formacje Operacyjne są przeznaczone do działań bojowych; wyspecjalizowane jednostki zwiadowcze bądź śledcze mogą składać się z mniej niż dwunastu operatorów, jeżeli większa ich ilość nie będzie konieczna, by mogli realizować swe cele.

Podczas pracy polowej operatorzy MFO często przyjmują rolę reakcyjną na zagrożenia, pracują w regionalnych lub federalnych służbach porządkowych, a nawet wojskowych przeznaczonego im rejonu. Dowódcy Mobilnych Formacji Operacyjnych, celem realizacji wyznaczonego zadania, mogą zażądać asysty lokalnych jednostek polowych i pracowników stacjonujących w pobliskich placówkach Fundacji.


ORGANIZACJA

Organizacja Mobilnych Formacji Operacyjnych jest wysoce zróżnicowana, jako że każda jednostka jest od podstaw budowana w sposób, który najlepiej odpowiada jej nominalnemu celowi. Podczas gdy bojowe MFO mogą przestrzegać hierarchii i organizacji wojskowej, mniejsze jednostki mają z kolei pełne prawo stosować się do nieoficjalnej idei łańcucha dowodzenia.

W związku z tym każdy Dowódca Mobilnej Formacji Operacyjnej (DMFO) może mieć różne obowiązki; dowódca wielkiej MFO może skupiać się na zarządzaniu wieloma drużynami i dysponowaniu nimi według potrzeb operacyjnych, podczas gdy dowódca niewielkiego pododdziału może wraz z nim uczestniczyć w misji i kierować operacją na miejscu.

W podobny sposób należy spojrzeć na spójność różnych jednostek. Niektóre Mobilne Formacje Operacyjne składają się z pracowników, którzy razem szkolili się i pracowali przez wiele lat, a inne mogą zostać aktywowane bez uprzedzenia, co oznacza, że wielu operatorów będzie (przynajmniej na początku) wiedziało jedynie, jak inni się nazywają i czym się specjalizują.

AKTYWACJA

Mobilne Formacje Operacyjne są zwykle aktywowane według potrzeby przez Dyrektora Formacji Operacyjnych, co często wymaga bezpośredniej zgody co najmniej jednego członka rady O5. Lwia część Mobilnych Formacji Operacyjnych utworzona została celem reagowania na określone anomalie, których właściwości uniemożliwiają efektywne zabezpieczenie lub kontrreakcję sił reagowania. Niektóre MFO zostały aktywowane z wyprzedzeniem narastającego bądź hipotetycznego zagrożenia.


DEZAKTYWACJA

Mobilne Formacje Operacyjne utworzone w celu zabezpieczenia określonej anomalii są zazwyczaj dezaktywowane po zakończeniu operacji pozyskania lub kiedy jej udział w zabezpieczeniu nie jest już konieczny. Sporadycznie takie MFO zostają pozostawione aktywne, jeżeli zdobyta przez ich operatorów wiedza i doświadczenie mogą okazać się użyteczne w razie wystąpienia kolejnych incydentów; o wiele częściej jednak MFO zostaje rozwiązana, a jej operatorzy powracają na poprzednie stanowiska. Bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, że Mobilna Formacja Operacyjna musi zostać rozwiązana, ponieważ jej korpus osobowy ucierpiał zbyt wielkie szkody, by jednostka mogła pozostać operacyjna; jeśli cel dezaktywowanej MFO jest nadal uważany za istotny, nowa jednostka może zostać aktywowana celem zajęcia miejsca poprzedniej.

Jeżeli zamierzasz wprowadzić zmianę na tej stronie (wyłączając poprawę błędów) skontaktuj się najpierw z którymś z Przedstawicieli Administracji w celu jej zaaprobowania.

Autorów uprasza się o nietłumaczenie nazw własnych Mobilnych Formacji Operacyjnych, a uprzednio przetłumaczone już nazwy należy zmienić na zgodne z obecną wersją strony.


Lista Mobilnych Formacji Operacyjnych


MFO Alfa-1 ("Red Right Hand")

Alpha1.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Alfa-1 to formacja odpowiadająca bezpośrednio przed Radą O5 i wykorzystywana jest w sytuacjach wymagających najlepszego bezpieczeństwa operacyjnego. Składa się z najlepszych i najlojalniejszych operatorów Fundacji. Dostęp do innych informacji na temat MFO Alfa-1 wymaga upoważnienia poziomu 5.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Alfa-4 ("Pony Express")

Alpha4.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Alfa-4 składa się z pracowników wyszkolonych do działalności zakonspirowanej, wyspecjalizowanych w dziedzinach śledzenia, przechwytywania oraz zabezpieczania obiektów anomalnych, które przesyłane są drogą pocztową i kurierską.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

MFO Alfa-9 ("Last Hope")

alpha9alt.png

Misja Formacji Operacyjnej: Odrodzona Omega-7. Mobilna Formacja Operacyjna jest przeznaczona szczególnie do trenowania i używania humanoidalnych obiektów SCP na polu akcji.

Raporty z Akcji:

MFO Beta-4 ("Castaways")

beta4.png

Misja Formacji Operacyjnej: MFO Beta-4 jest formacją operacyjną stworzoną wyłączanie w celu wsparcia i monitorowania GoI-466 (Wilson's Wildlife Solutions) w ich interakcjach z lokalnymi anomaliami opartymi na faunie.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

MFO Beta-7 ("Maz Hatters")

Beta7.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Beta-7 specjalizuje się w pozyskiwaniu i zabezpieczaniu anomalii stwarzających skrajne zagrożenie natury biologicznej, chemicznej lub radiologicznej, jak również zajmuje się przeprowadzaniem szybkiego zabezpieczanie oraz czyszczenia miejsc dotkniętych przez takie anomalie. Zalicza się do tego planowanie i przeciwdziałanie obszernemu
rozprzestrzenianiu się lub pandemii anomalnych czynników chorobotwórczych lub innych zakaźnych fenomenów.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Gamma-5 ("Red Herrings")

small.jpg

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Gamma-5 specjalizuje się w zapobieganiu wyciekom informacji o anomalnych wydarzeniach lub zjawiskach w sytuacjach, kiedy początkowo podjęte próby ich zagłuszenia okazały się nieskuteczne lub niewystarczające, lub w przypadkach, kiedy dane osiągnęły krytyczny poziom rozpowszechnienia. Wykorzystywane są do tego badania nad i korzystanie z eksperymentalnych środków amnezyjnych oraz procedury fabrykacji pamięci.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Gamma-6 ("Deep Feeders")

small.jpg

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Gamma-6 specjalizuje się w śledzeniu i namierzaniu dalekomorskich, głębinowych lub oceanicznych anomalii.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Gamma-13 ("Asimov's Lawbringers")

small.jpg

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Gamma-13 specjalizuje się w badaniu, śledzeniu oraz aresztowaniu anomalnych obiektów, osób i podmiotów związanych z GoI-1115 (Anderson Robotics). Włączając identyfikacje klientów Andersona, lokalizacje produktów Andersona oraz przeprowadzanie nalotów na biura Andersona.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Delta-5 ("Front Runners")

small.jpg

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Delta-5 składa się z wielu autonomicznych, głęboko zakonspirowanych komórek specjalizujących się w identyfikacji i wczesnym pozyskaniu anomalnych obiektów i bytów będących przedmiotem zainteresowania innych Organizacji.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Epsilon-6 ("Village Idiots")

Epsilon6village.png

Misja Formacji Operacyjnej: Specjalizuje się w badaniu, przechowywaniu i późniejszym porządkowaniu po anomaliach w środowiskach wiejskich i podmiejskich.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

MFO Epsilon-9 ("Fire Eaters")

epsilon9.png

Misja Formacji Operacyjnej: Epsilon-9 specjalizuje się w użyciu broni zapalającej oraz operacji w środowiskach o wysokiej temperaturze.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

MFO Epsilon-11 ("Nine-Tailed Fox")

Epsilon11.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Epsilon-11 utrzymuje wewnętrzne bezpieczeństwo Fundacji SCP pod nadzorem MFO Alfa-1. Jest to jednostka specjalnie wdrażana do placówek Fundacji podczas gdy standardowe protokoły zawodzą oraz liczne przełamania zabezpieczeń są nieuniknione. Z tego względu większość ich operacji zostaje utajona.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Zeta-9 ("Mole Rats")

Zeta9.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Zeta-9 specjalizuje się w badaniu, eksploracji i przechowywaniu podziemnych lub zamkniętych terenów przejawiających występowanie zjawisk anomalnych, zwłaszcza związanych z nielogiczną topografią lub niestabilną czasoprzestrzenią.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Eta-4 ("Begone Thoth")

Eta4.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Eta-4 jest jednostką inteligentny ptaków morskich dotkniętych działaniem SCP-3095. Eta-4 specjalizuje się w zbieraniu i analizie informacji, uzupełniających badaniach i wsparciu polowym, a w skrajnych przypadkach, walce powietrznej. Formacja operacyjna została ostatecznie obarczona zadaniem chronienia ludzkości po Scenariuszu Końca-Świadomości Klasy BE "Migracja".

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Eta-5 ("Jäeger Bombers")

small.jpg

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Eta-5 jest jednostką szybkiego reagowania specjalizującą się w tropieniu, przechwytywaniu i zabezpieczaniu Agresorów Wielkiej Skali (Large-Scale Aggressors, LSA; instancji powyżej 30m wysokości). Formują się i stacjonują w obrębie Ośrodka Wymiarowego 172.

Misja Formacji Operacyjnej:

Raporty z Akcji:

MFO Eta-10 ("See No Evil")

Eta10.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Eta-10 specjalizuje się w śledzeniu, pozyskiwaniu i wstępnym zabezpieczaniu obiektów i podmiotów wykazujących wizualne zagrożenie poznawcze, wizualne czynniki memetyczne lub jakikolwiek inne zagrożenie wymagające pośredniej lub niestandardowej obserwacji celem bezpiecznego kontaktu.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Eta-11 ("Savage Beasts")

Eta11.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Eta-11 specjalizuje się w śledzeniu, pozyskiwaniu i przechowywaniu dźwiękowych i muzycznych anomalii, włączając w to jakiekolwiek dźwiękowe zagrożenia poznawcze lub zagrożenia anomalne na bazie dźwięku.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Theta-4 ("Gardeners")

Theta4.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja operacyjna Theta-4 specjalizuje się w pozyskiwaniu i zabezpieczaniu roślinnych i roślinopodobnych anomalnych obiektów lub podmiotów, a szczególnie operacjach terenowych obejmujące powstrzymywanie szeroko rozpowszechnionych inwazji z udziałem takich anomalii.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Theta-90 ("Angle Grinders")

theta-90-patch.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Theta-90 zajmuje się anomalnymi topologiami, geometriami oraz podobnymi obszarami powiązanymi z problemami matematycznymi.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Iota-10 ("Damn Feds")

Iota10.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Iota-10 utrzymuje tajnych agentów w różnych międzynarodowych, federalnych i prowincjonalnych organach porządku publicznego oraz specjalizuje się w ułatwianiu przenoszenia anomalnych dowodów i obiektów pod kontrolę Fundacji jak również przekazywaniu zespołom przechowawczym i reagowania Fundacji postępów śledztw wobec miejsc anomalnych zdarzeń.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Kappa-10 ("Skynet")

Kappa10.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Kappa-10 jest desygnacją tymczasową do czasu jej oficjalnego rozwiązania lub usankcjonowania. Mają ściśle powierzone za zadanie badanie i walkę z "cyber anomaliami" korzystając kombinacji wirtualnych agentów (AIC) oraz badaczy Fundacji w celu tropienia, neutralizowania oraz/lub przechowywania tych niematerialnych zagrożeń.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Lambda-4 ("Birdwatchers")

Lambda4.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Lambda-4 specjalizuje się w identyfikacji, tropieniu i przechowywaniu biologicznych anomalii latających,a zwłaszcza anomalnych organizmów ptasich.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Lambda-5 ("White Rabbits")

Lambda5.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Lambda-5 specjalizuje się w przemierzaniu niestabilnych, surrealnych i kontrolowanych rzeczywistościach oraz przechowywaniu potencjalnie niebezpiecznych osób i artefaktów zdolnych do manipulacji czasem i przestrzenią.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Lambda-12 ("Pest Control")

Lambda12.png

Misja Formacji Operacyjnej: Specjalizuje się w śledzeniu, pozyskiwaniu i eksterminacji anomalnego robactwa. Często wykorzystywana jako grupa pierwszego reagowania, podczas śledzenie anomalnych organizmów.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Lambda-14 ("One Star Reviewers")

lambda14.png

Misja Formacji Operacyjnej: Formacja Operacyjna specjalizująca się w radzeniu sobie z lokacjami i anomaliami nastawionymi na handel detaliczny, niezależnie czy są to pojedyncze restauracje czy anomalie występujące w całych dzielnicach handlowych. Od czasu pierwotnego odkrycia Restauracji Ambrose, MFO Lambda-14 została przydzielona do walki z tą grupą.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO My-3 ("Highest Bidders")

Mu3.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna My-3 jest dedykowana monitorowaniu Organizacji "Marshall, Carter & Dark Ltd". Poprzez łączone wysiłki przykrywkowych agentów i specjalistów ds. tajnych operacji, ich celem jest: identyfikacja interesujących obiektów znajdujących się w posiadaniu Organizacji Marshall, Carter and Dark; izolowanie możliwości na odzyskanie tych obiektów; oraz ostateczne osiągnięcie ich przechowania.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO My-4 ("Debuggers")

Mu4.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna My-4 specjalizuje się w identyfikacji, śledzeniu, odzyskiwaniu i przechowywaniu urządzeń elektronicznych oraz transmisji, a szczególnie anomalnych komputerów i anomalii związanych z internetem. Wliczając w to badanie stron internetowych podejrzanych o anomalne właściwości lub zaangażowane w anomalne wydarzenia.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO My-13 ("Ghostbusters")

Mu13.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna My-13 specjalizuje się w śledzeniu, analizie, oraz przechowywaniu bezcielesnych lub niematerialnych manifestacji i bytów uważanych za świadome, rozumne, bądź inaczej inteligentne i dostosowane.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Nu-7 ("Hammer Down")

Nu7.png

Misja Formacji Operacyjnej: Uzbrojona Mobilna Formacja Operacyjna jest batalionem składającym się z trzech wyspecjalizowanych pułków piechoty wielkości kompanii, kompanii lekkich pojazdów opancerzonych, plutonu czołgów, szwadronu śmigłowców, plutonu chemiczno-biologiczno-radiologiczo-nuklearnym (CBRN), pułku inżynierii polowej, zespołu specjalistów ds. broni nuklearnej (NWS) oraz dodatkowo specjalistów bitewnych oraz personelu wsparcia. Mobilna Formacja Operacyjna Nu-7 stacjonuje na obszarze Uzbrojonego Obszaru-14 Przechowania Biologicznego i ma za zadanie odpowiadać na zdarzenia wiążące się z utratą łączności z głównymi Ośrodkami Fundacji w warunkach podczas których przypuszczalne jest przełamania zabezpieczeń na skalę Placówki, wrogiego zagrożenia lub innych podobnych zdarzeń katastrofalnych.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Omikron Rho ("The Dream Team")

OmicronR.png

Misja Formacji Operacyjnej: Fundacja odkryła metodę stawania się Śniącymi, a teraz dzięki tej mocy jest w stanie lepiej ich przechowywać. Przez dekady Fundacja uczyła swoich agentów technik pozwalających jednej świadomości dołączyć do innej. Kilka psychicznie zahartowanych jednostek, które odniosły sukces zostało zorganizowanych w grupę zadaniową. Pierwsi z nich byli Mobilną Formacją Operacyjną Omikron Ro.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Pi-1 ("City Slickers")

Pi1.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Pi-1 specjalizuje się w badaniu, przechowywaniu i dalszym czyszczeniu anomalii i gęsto zaludnionych środowiskach miejskich, a w szczególności w obrębie metropolii Nowego Yorku.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Rho-1 ("The Professors")

rho1.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Rho-1 specjalizuje się w nabywaniu, przechowywaniu i transporcie anomalii związanych z Organizacją Alfa-338 "Uniwersytet Alexylva". Wraz ze zmniejszonym zagrożeniem ze strony tej Organizacji, MFO skupiło się na wszelkich anomalnych działaniach akademickich.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Rho-9 ("Technical Support")

Rho9.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Rho-9 utrzymuje bezpieczeństwo komputerowe Fundacji. Podczas gdy memetyczne środki uśmiercające mogą przekraść się przez strukturę danych, nie jest to proste zadanie.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Rho-19 ("Cythereans")

Rho19.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Rho-19 została wysłana na Wenus z nadzieją na ustanowienie obecności Fundacji w miejscach, gdzie może istnieć znaczna aktywność anomalna.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Sigma-3 ("Bibliographers")

Sigma3.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Sigma-3 jest odpowiedzialna za eksplorację, rozumienie, a następnie zabezpieczanie ogromnego, pozaziemskiego terenu Biblioteki Wędrowca.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Sigma-66 ("Sixteen Tons")

Sigma66.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Sigma-66 została uformowana ze schwytanych członków innych Organizacji. Pomimo braku lojalności jakiej Fundacja oczekuje od przypisanej formacji, ekspertyzę jej członków uważa się za wartościową.

Raporty z Akcji:

MFO Tau-5 ("Samsara")

Tau5.png

Misja Formacji Operacyjnej: Nieśmiertelne klony cyborgów stworzone z ciała martwego boga,
Tau-5 wykorzystuje ezoteryczne i eksperymentalne uzbrojenie Fundacji do badania i przechowywania zagrożeń taumaturgicznych, magicznych i psionicznych.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Psi-7 specjalizuje się w tajnym namierzaniu, zabezpieczaniu, i/lub wyburzaniu anomalnych budynków lub budynków dotkniętych efektami anomalii, szczególnie mieszkań w zaludnionych terenach. Obejmuje to pozyskiwanie lub transfer dotkniętych budynków pod kontrolę Fundacji oraz wstępną obserwację i dokumentację takich budynków przed transferem do lokalnych drużyn zabezpieczających na długoterminowe lub stałe zabezpieczenie.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Psi-8 ("The Silencers")

psi8.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Psi-8 specjalizuje się w namierzaniu, śledzeniu, zabezpieczaniu i/lub terminacji osób podejrzanych o posiadanie lub będących dotkniętych wpływem anomalii reanimujących, oraz śledzeniu spraw podejrzanych o komunikację ze zmarłymi osobami. Obejmuje to usuwanie urządzeń przeznaczonych do komunikacji z osobami pochowanymi żywcem, takich jak dzwony, rury i telefony, oraz przetrzymania i przesłuchania osób utrzymujących, że miały kontakt ze zmarłymi.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Omega-0 ("Ará Orún")

Omega0.png

Misja Formacji Operacyjnej: "Święci" MFO Omega-0 są informacyjnymi konstrukcjami ze wspomnieniami zmarłego personelu Fundacji, który jest w stanie manifestować poprzez dostęp do terminalów fundacyjnego intranetu. Korzystając ze szkolenia w zakresie tożsamości (IWT) chronią swoich żywych towarzyszy przed zagrożeniami i bytami informacyjnymi. Istnienie MFO ω-0 jest nieznane większości lub wszystkim żyjącym członkom Fundacji.
Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Omega-7 ("Pandora's Box")

small.jpg

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Omega-7 jest eksperymentalną formacją operacyjną specjalizującą się w pozyskiwaniu i zabezpieczaniu anomalii wykorzystując współpracujące humanoidalne anomalie, a zwłaszcza SCP-076 i SCP-105. Mobilna Formacja Operacyjna Omega-7 została wycofana i rozwiązana; ten wpis zostanie usunięty z rozkazu Administracji Bezpieczeństwa Zapisów i Informacji.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Omega-12 ("Achilles' Heels")

omega12.png

Misja Formacji Operacyjnej: Grupa zadaniowa składająca się z zaginającego czasoprzestrzeń personelu Fundacji z alternatywnego wszechświata. Omega-12 ma za zadanie przechwytywanie instancji SCP-3480-2, pilnowanie wielu bytów uwięzionych w Strefie 13 oraz tropienie potężnych, niezabezpieczonych manipulatorów rzeczywistości w innych lokacjach.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Stigma-9 ("Evolved from Naturally Occurring Gears, Levers and Pulleys")

stigma9.png

Misja Formacji Operacyjnej: — Historycznie Kościół Zepsutego Boga zawsze szczycił się swoją nienaturalnością - tym, że ich wiara jest udowadniana dzięki namacalnym artefaktom i cudownym urządzeniom fizycznym. Więc kiedy nadszedł czas by wytrącić z równowagi Kościół, Fundacja uruchomiła zespół fałszerzy i była to Stigma-9.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

Dodatkowe MFO

Wszystkie MFO niespełniające wymagań niezbędnych do otrzymania własnej pozycji mogą zostać umieszczone tutaj. Obecna lista nie powinna być w żadnym wypadku interpretowana jako wyczerpująca; nowe formacje są tworzone i rozwiązywane przez cały czas zgodnie z potrzebami Fundacji. Jeśli szukasz MFO do użycia, ta lista powinna być pomocna. MFO, które zostały wykorzystane w wielu artykułach, mogą zostać dodane do tej listy na życzenie.

Beta-777 ("Hecate's Spear")

Misja Formacji Operacyjnej: Specjalizuje się w analizie i przeciwdziałaniu rytuałom taumaturgicznym; włączając to walkę taumaturgiczną.

Występowanie:

Epsilon-7 ("Forget Me Nods")

Misja Formacji Operacyjnej: Tajna Formacja Operacyjna ma za zadanie zakłócać badanie i wytwarzanie leków mnemogennych.

Występowanie:

Theta-5 ("The Bigger Boat")

Misja Formacji Operacyjnej: Specjalizuje się w anomaliach dotyczących lub zagrażających pojazdom morskim.

Encounters:

Ipsylon-4 ("Sugar Pill")

Misja Formacji Operacyjnej: Pierwotnie stworzona do przechowywania SCP-2559, Mobilna Formacja Operacyjna Ipsylon-4 ma za zadanie przechowywanie epidemiologiczne, a zwłaszcza wyłomów memetycznych.

Występowanie:

Phi-2 ("Clever Girls")

Misja Formacji Operacyjnej: Grupa zadaniowa specjalizująca się w badaniu, śledzeniu, przechwytywaniu i polowaniu na prehistoryczne anomalie, a w szczególności dinozaury.

Występowanie:

POLSKIE MOBILNE FORMACJE OPERACYJNE


Polska Filia SCP również posiada własne, niezależnie Mobilne Formacje Operacyjne a ich wachlarz potencjalnych działań i możliwości jest niezwykle szeroki.

Lista tychże Polskich Formacji Operacyjnych znajduje się poniżej tego wstępu.

Gwoli przypomnienia, Mobilne Formacje Operacyjne nie ograniczają się jedynie do tych podanych poniżej oraz powyżej tego wstępu. Grupy zadaniowe są często powoływane i rozwiązywane, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie Fundacji oraz stale zachowywać pełnię możliwości operacyjnych Filii, aby skutecznie Zabezpieczać, Przechowywać oraz Chronić.

W celu utrzymania porządku listy i ograniczenia wpisów o nieaktywnych Formacjach, przed dodaniem nowego, skontaktuj się najpierw z dowolnym Przedstawicielem Administracji w celu ustalenia szczegółów i aprobaty zmian.


Lista Polskich Mobilnych Formacji Operacyjnych


MFO Alfa-18 ("Odkrywcy")

Misja Formacji Operacyjnej: Eksplorowanie i zabezpieczanie nieznanych rejonów SCP-PL-043. Jednostka jako jedyna ma prawo rozbroić i przygotować do usunięcia broń jądrową w dowolnej formie. Wszyscy operatorzy muszą pozytywnie ukończyć trzyletnie szkolenie specjalistyczne, które umożliwia bezpieczne obchodzenie się z bronią tego rodzaju.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

 • Brak

MFO Delta-1 ("Asystenci")


delta1_mk.2.png

Misja Formacji Operacyjnej: Pomocnicza Mobilna Formacja Operacyjna Delta-1 zobowiązana jest nieść pomoc Agentom w sytuacjach zagrożenia życia, lub odniesienia obrażeń podczas misji.
W obrębie ich kompetencji znajduje się również tymczasowe zabezpieczanie obiektów anomalnych.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

 • Brak

MFO Delta-3 ("Zaprzęg Horusa")

xpLpCGF.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Delta-3 została powołana w celu zabezpieczania anomalii związanych z czasoprzestrzenią. Dysponują technologią do podróżowania w czasie, którą wykorzystują do specjalnych misji z polecenia Fundacji. Formacja wykorzystuje w swoich działaniach anomalie czasoprzestrzenne, w tym SCP-PL-067.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

 • Brak

MFO Epsilon-1 ("Puszczyki")

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Epsilon-1 zajmuje się eliminowaniem siedlisk instancji i bytów zwierzęcych oraz działaniem w skrajnych warunkach leśnych i górskich.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

 • Brak

MFO Theta-2 ("Przedszkolanki")

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Theta-2 posiada przeszkolenie oraz szerokie kwalifikacje pedagogiczne, pediatryczne oraz prenatalne, umożliwiające jej podejmowanie działań wobec anomalii powiązanych z dziećmi.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

 • Brak

MFO Iota-9 ("Dziewiątka")

Misja Formacji Operacyjnej: Formacja zrzesza członków o wysokiej odporności psychicznej oraz szkoli ich do interakcji z anomaliami wpływającymi na psychikę, wymagającymi odpowiedniego stanu świadomości lub probowania psionicznego do aktywacji.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

 • Brak

MFO Kappa-3 ("Grabarze")

Misja Formacji Operacyjnej: Grupa zadaniowa "Grabarze" została powołana w odpowiedzi na dużą ilość anomalii pojawiających się w okresie święta zmarłych. Wyspecjalizowani są w zwalczaniu anomalii ezoterycznych powiązanych z kulturą europejską i słowiańską w otwarcie publicznym terenie.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Lambda-1 ("Sprinterzy")

Misja Formacji Operacyjnej: Do zadań Mobilnej Formacji Operacyjnej Lambda-1 należy śledzenie, przechwytywanie oraz ponowne zabezpieczanie obiektów klasy Keter oraz obiektów niebezpiecznych, jeśli te wydostały się na wolność.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

 • Brak

MFO Rho-4 ("Kościelne Grajki")

Misja Formacji Operacyjnej: Ze względu na charakterystyczne przeszkolenie, jednostka asystuje innym MFO przy tropieniu, przechwytywaniu, zabezpieczaniu i neutralizacji obiektów związanych z dźwiękiem i akustyką, a także elementami mistyki judeochrześcijańskiej.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

 • Brak

MFO Tau-6 ("Herbicydowcy")

YjFYQUP_d.webp?maxwidth=2000&shape=thumb&fidelity=high

Misja Formacji Operacyjnej: Badanie, pozyskiwanie i zwalczanie anomalii o charakterze roślinnym. Akta Formacji zostały odtajnione i są dostępne do wglądu w tym miejscu.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

 • Brak

MFO Chi-11 ("Autostrada do nieba")

Misja Formacji Operacyjnej: Główną specjalizacją Mobilnej Formacji Operacyjnej Chi-11 ("Autostrada do nieba") są środki transportu w dowolnych formach. Składy formacji posiadają wyszkolenie w zakresie mechaniki, brawurowej jazdy w dowolnych warunkach, znajomości szlaków komunikacyjnych oraz historii transportu.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Omega-10 ("Realiści")

encvMs4.png

Misja Formacji Operacyjnej: "Realiści" zajmują się wszelkiego rodzaju fenomenami mającymi wpływ na strukture naszej rzeczywistości, od pętli czasowych, zakrzywień czasoprzestrzeni czy wielowymiarowej geometrii po ontokinetyke. W tym ostatnim jest za to sama specjalizacja formacji, regularnie neutralizując czy zabezpieczając manipulatorów rzeczywistości.

MFO Omega-10 z uwagi na swoje zadania posiada jeden z największych budżetów spośród formacji MFO, mając dostęp do zaawansowanych technologii i narzędzi walki z przeróżnymi fenomenami.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

 • Brak

Dodatkowe MFO

Wszystkie MFO niespełniające wymagań niezbędnych do otrzymania własnej pozycji mogą zostać umieszczone tutaj. Obecna lista nie powinna być w żadnym wypadku interpretowana jako wyczerpująca; nowe formacje są tworzone i rozwiązywane przez cały czas zgodnie z potrzebami Fundacji. Jeśli szukasz MFO do użycia, ta lista powinna być pomocna. MFO, które zostały wykorzystane w wielu artykułach, mogą zostać dodane do tej listy na życzenie.

Beta-1 ("Klub Listonoszy")

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna ma za zadanie ścigać i wymierzać ustalone przez dowództwo kary dla pracowników, którzy w rażący sposób złamali obowiązujące zasady lub/i narazili Fundację na dekonspirację, bądź straty.

Występowanie:

Omikron-2 ("Muflon")

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Omikron-2 specjalizuje się w ubezpieczeniu i organizacji transportów obiektów anomalnych i osób między placówkami SCP-PL.

Występowanie:

 • Brak

Sigma-80 ("Latający Dywan")

Misja Formacji Operacyjnej: Grupa zadaniowa zajmująca się śledzeniem oraz zabezpieczaniem wszelkich obiektów o właściwościach memetycznych, znajdujących się poza zasięgiem Polskiej Filii oraz współpracą z drużynami z innych oddziałów Fundacji.

Występowanie:

 • Brak

Omega-45 ("Białe Nietoperze")

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Omega-45 została powołana w celu neutralizacji struktury RedforesT. Obecnie zajmuje się usuwaniem i zagłuszaniem poufnych przecieków informacji ze sfer publicznych.

Występowanie:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported