Techniczne słowa

Pisanie SCP może być trudne, wiemy o tym. Trudnym może być wpaść na pomysł. Trudnym może być napisanie dobrze swojego tonu klinicznego, tym bardziej, jeśli jesteś nowym pisarzem, albo przyzwyczaiłeś się do innego, bardziej fabularnego stylu. Mając to na umyśle, tutaj znajdują się częste błędne użycia technicznej terminologii, które doprowadzają nas do szaleństwa. Staraj się nie mylić tych słów.Gramatyka & Generalne Użycie Zdań

oddziaływać/efekt
Kolejny przykład często mylonej pary słów. Mimo, że oba wyrazy są połączone, "oddziaływać" czasownik, a efekt to (zwykle) rzeczownik. "Oddziaływać" oznacza dokonywać pewnego rodzaju zmiany czy wpływu na coś. "Efekt" to rezultat tego wpływu czy zmiany. Oddziałujesz na coś, by odnieść efekt.
terminować
Na tej witrynie to właściwie oznacza jedną rzecz: "celowo stracony czy zabity jako rezultat procesu politycznego". Jest również okropnie nadużywane. Spróbuj po prostu napisać "zabić", albo napisz, że zostali przeniesieni do innego projektu, bądź dołączeni do siły roboczej personelu klasy D czy cokolwiek. Zobacz również: Jak napisać SCP.
teoria vs hipoteza; teoretyzować vs hipotetyzować
Naukowe użycie tych terminów jest bardziej rygorystyczne, niż w nienaukowej mowie. Hipoteza to specyficzne, możliwe do sprawdzenia zdanie, zwykle następujące po linijkach "kiedy x się dzieje, stanie się Y", jak w "kiedy otrzyma cukierka, SCP-XXX wytworzy chichot." Kiedy obserwacja bądź eksperymenty potwierdzą się z hipotezą, mówi się, że ta hipoteza jest podtrzymana (nie potwierdzona - hipoteza nie może być potwierdzona, jedynie obalona). Teoria to generalna synteza: posiada szeroką moc wyjaśnienia, ponieważ łączy razem zestaw obserwacji, solidnie podtrzymanych hipotez i naukowych praw w jedną strukturę. A zatem naukowcy Fundacji tworzący naukowe przypuszczenia odnośnie natury SCP tworzą hipotezy, nie teorie.


Nauki Fizyczne

Ilości i Jednostki

wykładniczo / ekponencjalnie
Ten bazujący na matematyce termin według wielu znaczy "całe mnóstwo". Nie o to tu chodzi. Znaczy to, że coś zmienia się z coraz szybszym, wzrastającym lub malejącym tempem (tak, wykładniczo oznacza, że coś może być też mniejsze) w sposób podobny do ekx, gdzie e to liczb Eulera, a k to dowolna stała. (2x i e-2x to funkcje wykładnicze, x10 nie.) Stwierdzenie, że coś jest "wykładniczo twarde" nie ma sensu A) bez standardowej podstawy "twardości", by to porównać i B) dopóki "twardość" się nie zmienia. Zobacz, jak poniższe coraz szybciej i szybciej się zmienia:
x= 0 (podstawa) 1 2 3 4 5
2x= 1 2 4 8 16 32
2-x= 1 0.5 0.25 0.125 0.0625 0.03125
x2= 0 1 4 9 16 25
x1/2= 0 1 1.414 1.732 2 2.236
oznaczenia jednostek & przedrostki
Pokrywa to różnorodność twardej nauki, więc umieszczam to tutaj, zamiast w jednej z bardziej specyficznych podkategorii. Oczywiście musisz użyć poprawnej jednostki do czegokolwiek, co mierzysz naukowo (i pamiętaj o używaniu metrycznych, nie imperialnych jednostek), ale zauważ również, że wielkość liter ma znaczenie. Nie ma zbyt wiele liter do oznaczenia skrótów jednostek/przedrostków i jednym ze sposobów społeczności naukowej na próby rozciągnięcia tego jest użycie małych i dużych liter, by oznaczać różne rzeczy, ale nawet mimo to istnieją nie do uniknięcia nakładania się. "L" to nie to samo, co "l", "M" to nie to samo co "m" (które może właściwie oznaczać tak "metry", jak i "mili", zależy od użycia), "G" to nie to samo co "g" itd. Zbyt dużo miejsca zajęłaby kompletna lista jednostek, ale istnieje szybki poradnik przedrostków jednostek:
Nazwa Przedrostka Skrót Przedrostka Mnożnik
tera T 1 000 000 000 000 (1012)
giga G 1 000 000 000 (109)
mega M 1 000 000 (106)
kilo k 1 000 (103)
mili m 0.001 (10-3)
(1/1 000)
mikro μ or u 0.000 001 (10-6)
(1/1 000 000)
nano n 0.000 000 001 (10-9)
(1/1 000 000 000)
piko p 0.000 000 000 001 (10-12)
(1/1 000 000 000 000)
nazywanie jednostek
Naukową konwencją, jednostki pomiaru, które nazwane są imieniem ludzi, zawsze zapisane są małą literą, kiedy nazwa jednostki wymawiana jest w pełni, ale dużą literą, kiedy używa się skrótu. Więc jednostka mocy to wat (nie Watt), skrót to W; jednostka energii to dżul (joule) (nie Dżul (Joule)), skrócony to J; i tak dalej.

Fizyka

promień vs. fala
Promień to kierunkowa, wycelowana emanacja substancji, jak światło czy radiacja. Może być skoncentrowana na oddziaływaniu na znacznie węższe (lub większe) strefy efektu, ale będzie występować rozpowszechnianie się promienia na celu, nawet i wyjątkowo małe. Może przenosić się przez próżnię. Fala to siła efektu, który porusza się poprzez medium. Dźwięk to fala, ponieważ to wibracje (siła) w medium, jak powietrze czy woda. Fala może być skierowana w dany kierunek, ale skłania się do znacznie większego rozproszenia niż promień. Nie może przenosić się bez czegoś, w czym może się poruszać. Nota: światło to specjalny przypadek, ponieważ działa zarówno jako cząsteczka, jak i fala. Może to być mylące, więc postaraj się poczytać o efekcie, który chcesz wywołać, zanim określisz to w dany sposób.
fizyka kwantowa
Nauki o fizyce w skali atomowej i subatomowej, gdzie cząsteczki działają w sposoby pozbawione sensu. Jako że nawet naukowcy miewają bóle głowy od myślenia o fizyce kwantowej, to, co musisz wiedzieć na stronie, to to, że nie powinieneś używać słowa "kwantowe" by opisać cokolwiek w artykule SCP, chyba że TYM BARDZIEJ jeśli wiesz coś o fizyce kwantowej.
napięcie
Napięcie, lub Różnica Potencjałów, jednostka wolt (V) lub dżul/kulomb (J/C), to pomiar energii przez ładunek jednostki przenoszonego ładunku w pływie. Przykład wysokiego napięcia w bardzo niskim obwodzie to porażenie prądu statycznego, kiedy chodzisz po suchym dywanie. Wodnym odpowiednikiem jest ciśnienie.
prąd
Natężenie Prądu, jednostka amper (A) bądź kolumb/sekundę (C/s) to przepływ ładunku elektrycznego w obwodzie. Przykładem wysokiego natężenia prądu a niskiego napięcia jest obwód na pistolecie do lutowania. Wodną analogią jest strumień objętości.
moc (elektryczna)
Moc elektryczna, jednostka wat (W) bądź dżul/sekundę (J/s) to pomiar pracy energii elektrycznej w jednostce czasu. W przypadku obwodu elektrycznego jest to iloczyn skalarny napięcia i prądu (P = V∙I = VI cos k, gdzie k to kąt fazowy). Wodnym odpowiednikiem nadal jest moc — ten koncept występuje w każdej fizyce.
wytrzymałość elektryczna
Maksymalne pole elektryczne, które izolator może wytrzymać zanim zepsuje się i zacznie przewodzić prąd. Dla suchego powietrza wartość ta wynosi około 3kV/mm — to znaczy, że różnica potencjałów wynosząca 3000 V musi istnieć w każdym milimetrze luki w powietrzu, by ta luka mogła utrzymać łuk elektryczny. Naturalnym przykładem wytrzymałości elektrycznej jest załamanie powietrza przy błyskawicy. Wodną analogią będzie ciśnienie wytrzymywane przez barierę, nim pęknie - pomyśl o rodzaju balonu przywiązanego do końca kranu z wodą.
energia
Energia może być zdefiniowana jako "zdolność systemu fizycznego do pracy nad innymi fizycznymi systemami" (Wikipedia). Może pojawiać się w kilku formach, takie jak kinetyczna (ruch) energia, elektromagnetyczna radiacja i energia potencjalna. Energia nie może być stworzona ani zniszczona, jedynie może zmienić się w inną formę energii bądź materii. Nie ma czegoś takiego, jak "czysta energia", jako że energia nie może być nieczysta, jednak czasami używa się tego jako odniesienia do energii masy, która jest emitowana jako wysokoenergetyczne fotony i nisko-masowe cząsteczki, jak piony. Zauważ również, że "istoty energetyczne" z fikcji naukowej zwykle są zrobione z plazmy, która posiada energię, ale nadal jest stanem skupienia materii. Jako, że energia może występować w wielu formach, ważne jest, by sprecyzować jakiego rodzaju energii SCP używa/produkuje/cokolwiek jeżeli użycie energii jest ważne dla idei. Nie musimy wiedzieć, że Twój komputer SCP zasilany jest elektrycznością, ale jeśli Twój SCP "emituje tajemniczą energię" musimy wiedzieć, czy jest to kinetyczna (skurwiel wibruje), elektromagnetyczna (pulsuje światłem i/lub radiacją), elektryczna (iskry elektryczne cały czas go pokrywają) itd.
masa vs waga
Masa i waga to dwa zupełnie inne właściwości materii, ale różnica jest subtelna i większość ludzi o tym nie myśli. Masa obiektu, mierzona w kilogramach lub funtach (lbm) mierzy ilość materii, która jest w obiekcie. Bezpośrednim pomiarem tego będzie następstwo pomiaru bezwładności obiektu, następnie wybadanie promienia wirowania jego geometrii, używając równania I = mr^2. Waga obiektu, mierzona w Newtonach, funt-siła (lbf) bądź kilogram siła to pomiar siły, z którą obiekt jest przyciągany przez grawitację. Dobrym przykładem pomiaru wagi będzie waga sprężynowa. Jeżeli znamy przyspieszenie grawitacyjne, możliwa jest konwersja pomiędzy tymi dwoma właściwościami przy pomocy równania (F=mg). Ze względu na definicje jednostek, większość nie-naukowców nie rozróżnia ich, i jest to w porządku tak długo, jak długo jesteś na Ziemi, bądź (ponieważ jesteśmy w Fundacji) nigdzie blisko oddziałującej na grawitację anomalii. Kiedy g się zmienia, głównie użycie kilogramów może stać się mylące, ponieważ, np. na Księżycu (który posiada pole grawitacyjne około 1/6 Ziemskiego) obiekt z masą 6 kg waży 1 kg. W skrócie, kiedy używasz kilogramów lub funtów, wyraźnie określ, czy mówisz o masie, czy wadze.
siła
Siła jest zdefiniowana jako przyłożenie przyspieszenia wobec masy (F=ma). Oznacza to, że stopień zmiany prędkości (prędkości w danym kierunku) danego obiektu definiuję ilość siły, która na niego wpływa. Wyobraź to sobie tak: jesteś w kosmosie i chcesz coś rzucić. Kiedy Twoja ręka macha tym do przodu, ilość prędkości zmienia się z uśpienia do maksymalnej prędkości kiedy to puścisz, więc zostało to przyspieszone, a Ty zadziałałeś na to siłą. Jak już to puścisz, po prostu leci to bez zwalniania czy zmiany kierunku, ponieważ nie działają na to żadne inne siły. To trochę nieintuicyjne dla niektórych ludzi, ponieważ gdybyś zrobił to na Ziemi, to po prostu opadłoby to na podłoże. Dzieje się tak, ponieważ cały czas jesteśmy przyspieszani w kierunku Ziemskiej grawitacji. Jest to również powód, z którego powinieneś czuć się odrobinę ciężej, kiedy winda zaczyna poruszać się w górę: jesteś odrobinę cięższy, ponieważ występuje przyspieszenie, kiedy winda startuje.
prędkość vs przyspieszenie
Inna para pojęć fizycznych, które czasami są mylone. Prędkość to, przede wszystkim, tempo poruszania się (metry na sekundę), jak duży dystans coś przebędzie w dany czas (v=d/t). Przyspieszenie to zmiana prędkości (a=v/t), zarówno szybkości przemieszczania się, jak i zmiana wektora poruszania się (prędkość kątowa i przyspieszenie). Pedał gazu jest poprawnie znany jako przyspieszacz, ponieważ używany jest do zwiększenia prędkości pojazdu. Grawitacja stale przyspiesza nas w kierunku Ziemi, inaczej odlecielibyśmy w prostej linii, podczas gdy świat odkręcał by się do nas.
radiacja
Mimo, że termin "radiacja" jest najczęściej używany przez publikę do określania produktu nuklearnego rozpadu, termin "radiacja" odnosi się do procesu, podczas którego cząsteczki czy fale poruszają się poprzez przestrzeń (lub inny środek).
promieniowanie elektromagnetyczne
Forma energii emitowana i absorbowana przez naładowane cząsteczki, z elementami zarówno elektrycznymi, jak i magnetycznymi (jednak, mimo to, magnes na nie nie wpływa). Promieniowanie elektromagnetyczne działa czasami jako fala, a czasami jako cząsteczka: stąd "dualizm korpuskularno-falowy". Różne formy promieniowania elektromagnetycznego są determinowane przez ich długość fal, która jest zmienna w proporcji do częstotliwości. Fale radiowe posiadają największą długość fal (mikrofale są najmniejsze na widmie radiowym), po nich podczerwień, po nich światło widzialne, po nich promieniowanie ultrafioletowe, a po nich promienie Rentgenowskie i promieniowanie gamma. Ostatnie dwa to promieniowanie jonizujące.
promieniowanie jonizujące
Osoba z ulicy najpewniej użyłaby określenia "promieniowanie atomowe". Promieniowanie jonizujące to promieniowanie ze zdolnością usuwania elektronów z atomów bez potrzeby podnoszenia ich temperatury. Do form należą promieniowanie alfa, złożona z dwóch protonów i dwóch neutronów bez żadnego elektronu; promieniowanie beta, które jest albo wysoko-energetycznym elektronem, albo wysoko-energetycznym pozytronem (anty-elektron); promieniowanie gamma, które jest również promieniowaniem elektromagnetycznym; i neutrony (jednakże jonizują one niebezpośrednio). Różne formy promieniowania jonizującego mają różne jonizacje i zdolności penetracji. Mogą wywołać ostrą chorobę popromienną, jeśli człowiek wchłonie krótki, intensywny impuls promieniowania, albo przewlekłą chorobę popromienną, jeśli napromieniowanie trwa przez dłuższy czas. Obydwa te terminy mogą być nazywane "chorobą popromienną".
promieniowanie Czerenkowa
Rodzaj promieniowania, wywoływany radioaktywnym rozpadem cząsteczek poruszających się szybciej od światła w wodzie (NIC nie może poruszać się szybciej niż prędkość światła w próżni. Oznacza to, że w niektórych substancjach, światło będzie poruszało się z prędkością mniejszą niż prędkość światła w próżni, więc inne cząsteczki będą mogły de facto je wyprzedzić, ale nigdy nie poruszać się szybciej niż światło w próżni). Jest widzialne jako niebieska poświata.
impuls elektromagnetyczny (EMP)
Przeciwnie do większości gier, EMP nie jest elektronicznym "ogłuszeniem", które czasowo wyłącza urządzenia elektryczne. EMP to impuls elektromagnetycznego promieniowania, które używa indukcji elektromagnetycznej do stworzenia destrukcyjnie dużego prądu w elektronice. Mówiąc luźniej, EMP powoduje, że dany obszar nagle posiada znaczną ilość magnetyzmu, a następnie bardzo małą. "Ilość" magnetyzmu (naukowym terminem jest strumień indukcji magnetycznej) jest równa rozmiarowi obszaru razy siła pola magnetycznego (naukowo strumień indukcji magnetycznej) w nim. Jeśli masz zamknięty obwód w polu magnetycznym, zmiana gęstości strumienia indukcji w obszarze zwiększy fluks magnetyczny, który z kolei stworzy prąd w obwodzie proporcjonalny do stopnia zmiany. Więc jeśli masz dużą zmianę gęstości strumienia indukcji magnetycznej w krótkim okresie czasu, co dzieje się, kiedy używasz EMP, to otrzymasz równie dużą zmianę we fluksie magnetycznym, co da bardzo duże natężenie prądu. A kiedy masz bardzo duże natężenie prądu, to Twój obwód staje się bardzo gorący i ma skłonności do topnienia i podpalania rzeczy dookoła. Dlatego właśnie mamy bezpieczniki: kiedy jest zbyt duże natężenie w obwodzie, z jakiegoś powodu, obwód jest łamany nim cokolwiek się stopi lub podpali. Rezultatem jest, że elektronika wystawiona na EMP ma stopione obwody, a przez to są całkowicie zniszczone, NIE czasowo nieaktywne. Również, jako że strumień indukcji magnetycznej jest produktem gęstości strumienia w obszarze, mały obwód, jak zegarek na rękę, może nie zostać uszkodzony przez słabsze EMP, chyba że jego elektronika jest nadzwyczaj czuła. Możliwe jest również "wzmocnienie" elektroniki wieloma sposobami, aby chronić ją przed słabszymi EMP, ale nie ma sposobu, aby uczynić ją całkowicie niewrażliwą na dowolnie silne EMP. Przy okazji, jednym z najbardziej niezawodnych sposobów na stworzenie EMP jest eksplozja atomówki w powietrzu, ze względu na kilka odjechanych rzeczy, dziejących się w jonoswerze. Więc jeśli Twoja historia czy SCP zawierają wybuch atomówki, możesz rozważyć wzięcie tego pod uwagę.

Chemia

atomy vs. molekuły
Atomy to elementy budulcowe normalnej materii. Składają się z protonów, zwykle neutronów (wodór-1 nie ma żadnego) i elektronów. Molekuła to po prostu dwa lub więcej atomy, które połączyły się, by stworzyć specyficzną konstrukcję, która może być cieczą, gazem, ciałem stałym albo plazmą, zależnie od ciśnienia i temperatury. Kiedy coś opisujesz, "atomowe" i "molekularne" nie oznaczają tego samego.
izotopy
Izotopy to atomy tego samego pierwiastka, które mają inną liczbę neutronów. Deuter, dla przykładu, jest izotopem wodoru z jednym neutronem (w przeciwieństwa do zera wodoru-1). Standardem zapisu izotopów jest pierwiastek-(liczba masowa), np.: uran-235, kaliforn-252.
jony
Jony to atomy, które posiadają sieć ładunków elektrycznych, spowodowaną utratą (zwiększenie pozytywnego ładunku) bądź zyskiem (zwiększenie negatywnego ładunku) elektronów. Atomy mogą jonizować poprzez przeniesienie elektronów do innych atomów, ekstremalne temperatury i bardzo ekstremalne ciśnienie, albo poprzez bombardowanie promieniowaniem jonizującym (wysokie UV do gammy i różnych rodzajów promieniowania alfa i beta- neutrony mogą również jonizować niebezpośrednio).
pH
pH , albo potencjał wodoru (Hydrogenium), to razy -1 logarytm dziesiętny stężenia H+. (więc, dla przykładu, 0.1 molowe stężenie h+ (1 mol/litr) odpowiada pH wynoszącemu 1.) W neutralnej wodzie, w warunkach pokojowych, ze względu na autodysocjację (H+ OH- i H2O występują w balansie bardzo faworyzującym ten drugi), stężenie zarówno OH- jak H+ wynosi 10^-7, stąd pH naturalnego roztworu wyniesie 7. Podnoszenie pH odpowiada zmniejszeniu stężenia H+, a zwiększeniu stężenia OH- (ich produktem jest 10^-14 w warunkach pokojowych), stąd, podstawowe roztwory: niższe pH odpowiada wyższym stężeniom H+, a stąd roztworom kwasowym.
warunki pokojowe, warunki standardowe
Warunki pokojowe (temperatura pokojowa), z angielskiego RTP - room temperature and pressure - 25 stopni Celsjusza temperatury i 1 atmosfera ciśnienia. Warunki standardowe, z angielskiego STP - standard temperature and pressure - 0 stopni Celsjusza temperatury i 1 atmosfera ciśnienia. W Polsce używa się głównie określenia "temperatury pokojowej".
kwas
Definicja Brønsteda-Lowry'ego kwasów stanowi, że jest to substancja zdolna odłączyć od siebie proton (jon H+). Kwasy są generalnie dzielone na słabe kwasy i silne kwasy. Silne kwasy (jak HCL, kwas chlorowodorowy) całkowicie dysocjują w roztworze, podczas kiedy słabe kwasy (jak CH3COOH, kwas octowy) nie — niezdysocjowany kwasy pozostanie w roztworze w równowadze. Kwasy skłaniają się reagować z zasadami reakcjami znanymi jako "neutralizacja", zwykle formując H2O jako jeden z produktów, drugi zwykle nazywany jest solą.
zasada
Definicja Brønsteda-Lowry'ego zasad stanowi, że jest to substancja zdolna przyłączyć proton. Powszechną zasadą jest wodorowęglan sodu (NaHCO3)1 Znów, silna zasada (jak wodorotlenek sodu, NaOH) całkowicie dysocjuje, podczas kiedy słaba zasada (jak amoniak, NH3) nie.
alkalia
Zasada, która zawiera uwolnione jony OH- do roztworu. Przykładem może być wodorotlenek sodu — NaOH, który dysocjuje na Na+ i OH- po rozpuszczeniu w wodzie. Przykładem zasady, która nie jest alkalią będzie CaCO3 , albo kreda. Bezpośrednie wystawienie na alkalię może powodować oparzenia, podobne do wystawienia na działanie skoncentrowanych kwasów.
sól
Produkt neutralizacji — reakcji między kwasem a alkalią. Najlepiej znaną solą jest prawdopodobnie "sól stołowa", NaCl, (NaOH + HCl -> NaCl + H2O), ale jako przykład, większość mydeł to sole, stworzone przez reakcję z ługiem (zwykle KOH lub NaOH), z tłustymi kwasami obecnymi w zwierzętach czy tłuszczami roślinnymi.

Geologia

minerały vs. skały
Minerał to naturalnie ukształtowana kompozycja chemiczna, która posiada dokładnie określone właściwości i strukturę molekularną. Wszystkie znane minerały to ciała stałe. Powszechnymi przykładami minerałów są kwarc, diament i aragonit. Skały to skruszone minerały. Nie mają dokładnie określonej kompozycji. Przykładami są granit czy bazalt.

Nauki Biologiczne

Biologia

ewolucja
Przede wszystkim, dyskutujemy o ewolucji z biologicznego punktu widzenia. Więc: ewolucja to coś, co określa zmiany w gatunkach, nie osobnikach. To akumulacja zmian populacji, których rezultatem jest, w całości, średnie przesunięcie właściwości gatunku jako całości, co skutkuje większymi zdolnościami do przeżycia w swoim środowisku. Ewolucja nie jest ani dobra, ani zła w prawdziwym świecie; nie ma też celu. Ewolucja nie myśli. Stwierdzenie że coś jest "bardziej wyewoluowane" niż coś innego jest bez sensu, i nie oznacza "jest lepsze/ bardziej skomplikowane/ potężniejsze". Ludzie wyewoluowali z antycznych małp, ale nie oznacza to, że jesteśmy "bardziej wyewoluowani" niż szympansy. Znaczy to, że wyewoluowaliśmy inaczej, niż one.
enzymy
Gruntownie rzecz biorąc, ci goście to biologiczne katalizatory. To znaczy przyspieszają reakcje bez zmieniania równowagi owej reakcji bądź zmieniania siebie podczas procesu. Właściwie wszystkie znane enzymy to białka.
pasożytniczy

Cytując Wikipedię:
zazwyczaj organizm cudzożywny – wchodzi, stale lub czasowo, we wzajemne oddziaływania metaboliczne z ciałem gospodarza i wykorzystuje go jako środowisko życia i źródło pokarmu – odżywia się jego pokarmem lub tkanką, zazwyczaj wykazując zdolność do pogodzenia zdobywania substancji pokarmowych z możliwie długą egzystencją żywiciela. Pasożytnictwo przynosi bezpośrednią korzyść jedynie pasożytowi; żywicielowi związek ten przynosi wyłącznie szkody (straty substancji odżywczych, destrukcja tkanek, zatrucie produktami przemiany materii pasożyta itp.). Pasożyt może doprowadzić organizm żywiciela do wyniszczenia, a nawet śmierci.

Binominalne nazewnictwo gatunków (uprzejmość Photosynthetic)

Istnieją bardzo specyficzne zasady odnośnie formowania naukowych nazw organizmów. Proszę używać ich poprawnie.

Nazwy gatunków zawsze są zapisane kursywą. Składają się z dwóch wyrazów: pierwszym wyrazem jest nazwa rodzaju, a drugim jest konkretny epitet. Nazwa rodzaju zawsze zaczyna się dużą literą, a konkretny epitet nigdy: Homo sapiens, Cymothoa exigua, Hypsibius dujardini. Nazwy rodzai mogą być używane same, aby odnieść się do wszystkich gatunków w danym rodzaju: Homo, Cymothoa, Hypsibus. Nazwy wyższych taks — gromad, rodzin, klas, królestw — pisane są dużą literą, ale bez kursywy: Hominidae, Hymenophyllaceae, Malacostraca, Tardigrada.

Aby oznaczyć podgatunki, dodaj po prostu kolejny konkretny epitet: Homo sapiens sapiens, Ursus arctos horribilis. Aby oznaczyć odmianę, dodaj "var" (nie w kursywie) przed drugim konkretnym epitetem: Hebe salicifolia var. stricta.

Jeżeli gatunek jest wymieniany kilka razy w tym samym raporcie, albo kiedy dwa gatunki tego samego rodzaju są szybko wymieniane, nazwa gatunku może być skrócona — ale tylko po tym, jak została już w pełni napisana. Od tego miejsca możesz zastąpić to pierwszą literą: H. sapiens, C. exigua, H. dujardini.

Dla dalszych szczegółów zobacz artykuły Wikipedii: Binominalne nazewnictwo gatunków i taksonomia.

jad vs trucizna; jadowity vs trujący
Mimo, że zarówno jad, jak trucizny są toksynami, tych terminów nie można używać zamiennie. Jad to toksyny zwierzęce, dostarczane poprzez aktywne wstrzykiwanie, zwykle przez zęby, kolce, knidocyty i podobne. Trucizny mogą być pochodzenia biologicznego, albo czysto chemicznego. Trucizna dostaje się do organizmu poprzez inhalację, przyjmowanie pokarmu czy kontakt bezpośredni, jak trujący bluszcz, skóra traszki i tak dalej. Jeśli zjesz gruczoły jadowe grzechotnika, będziesz zatruty, nie ofiarą jadu.

Neurologia & Psychika

świadomy vs. rozumny
BARDZO CZĘSTO ta para jest mylnie uważana za to samo, więc nie czuj się zbyt źle używając ich naprzemiennie. Po prostu naucz się tego nie robić. Mówiąc technicznie (a po to tu jesteśmy), "świadomy" oznacza jedynie, że istota posiada zdolność postrzegania i reagowania na środowisko. Zwierzęta są świadome, część roślin jest świadoma, obiekty mogą być świadome, jeśli oczywiście reagują na bodźce środowiskowe. "Rozumny" oznacza, że może myśleć (to właściwie jest w nazwie naszego gatunku: Homo sapiens sapiens, Człowiek Rozumny Myślący). Większość zwierząt nie jest rozumna, żadna normalna roślina nie jest, ale inteligencja elektroniczna może być. Skrótem mogłoby być pytanie, czy istota jest, czy nie jest zdolna do bycia świadomą, że o czymś myśli.

IQ (uprzejmość Quikngruvn)

Statystyka nazwana IQ (Iloraz Inteligencji) definiowana jest jako rozkład normalny, co oznacza μ=100 a standardowym odchyleniem jest σ=15. Rezultatem jest to, że możesz obliczyć, jaki procent populacji powinien mieć IQ powyżej (lub niżej) danej wartości, szczególnie, kiedy Wikipedia zapewnia te wartości aż do 6σ. Tak czy siak, procent populacji z IQ większym niż dane IQ:

100: 50.00%, 1 z 2
115: 15.87%, 1 z 6
130: 2.275%, 1 z 44
145: 0.1350%, 1 z 741
160: 0.003167%, 1 z 31,574
175: 0.00002867%, 1 z 3,488,557
190: 0.00000009865%, 1 z 1,013,684,744

Więc obecnie powinno być sześciu albo siedmiu ludzi na całym świecie z IQ co najmniej na poziomie 190 (i przeciwnie, powinno być sześciu albo siedmiu ludzi z IQ niższym niż 10.) Jak IQ jest właściwie określane ilościowo, pozostawiam jako ćwiczenie dla czytelnika (ale sama metoda nie jest tak ważna, jeśli wszyscy używają tej samej skali.)

Co z Marilyn vos Savant i jej rekordowym IQ? Generalnie jej wynik 228 wynikł ze starszych metodologii testów (używania stosunku wieku umysłowego do wieku chronologicznego), więc w nowszych testach nie osiągnęłaby takiego wyniku, w dodatku z nieodłączonymi trudnościami w mierzeniu ekstremalnych poziomów inteligencji. Na tej skali osiągnęła by co najmniej 185.

(Dodatek Drewbeara) Zauważ również, że generalnie wszystkie testy IQ głównego nurtu, używane w dzisiejszych czasach oceniają kilka skali, które dotyczą różnych stref funkcjonalnych, jak pamięć robocza, szybkość obliczeniowa czy słowne pojmowanie. NIE sprawdzają one rzeczy jak osobowość czy kreatywność, jako że są one znacznie trudniejsze do policzenia. Testy IQ są również wrażliwe na warunki środowiskowe — jak tester czuje się danego dnia, jaka jest pogoda (serio. Wpływa to na samopoczucie i wyniki), i jak dawno tester przechodził podobny test. Bardzo często można zobaczyć odrobinę różne wyniki, więc ktoś może raz osiągnąć 101, a innym razem 98.

Ostatecznie, pamiętaj, że testy IQ bazują na średniej ludzkiej populacji i doświadczeniach. Trudno byłoby powiedzieć, że nieludzka inteligencja ma wynik IQ wynoszący X.

memetyczny vs. zagrożenie poznawcze
Przeczytaj to dla bardziej szczegółowego wyjaśnienia i traktowania memetyków.

środki amnezyjne vs. środki amnezjogenne

Technicznie rzecz biorąc, środki amnezyjne mają jedynie związek z amnezją, podczas kiedy poprawnym terminem są "środki amnezjogenne". Ostatni człon, -genne oznacza "wywołujący to, co jest określone w członie poprzedzającym, sprzyjający temu (porównaj z: kryminogenny, teratogenny)". Nazwa "środek amnezyjny" może być więc uznana za kolokwialną. Wiele, jeśli nie większość artykułów stosuje właśnie ten zapis, który nie jest błędny, ale nie jest też właściwy. Jest to bardziej wybór stylistyczny, jednak patrząc na zagadnienie z punktu widzenia poprawności technicznej, interesuje Cię tylko "Środki amnezjogenne" /wanna-amigo

schizofrenia i inne zaburzenia psychiczne
Zbyt często schizofrenia używana jest jako zamiennik generycznego lub nieznanego zaburzenia psychicznego bądź urazu. W rzeczywistości schizofrenia to specyficzna choroba umysłowa, znaczona różnorodnym zbiorem symptomów, z których nie wszystkie muszą występować w danym pacjencie. Do symptomów tych należą, między innymi, urojenia, schizofazja, katatonia, halucynacje, chaotyczne procesy myślowe i zachowawcze i niezwykłe bądź niewłaściwe reakcje emocjonalne. Ale schizofreniczny nie oznacza od razu brutalnego czy niebezpiecznego. (Nie oznacza to również rozdwojenia jaźni — rozdwojenie jaźni byłoby jedną z form, którą mógłby obrać zaburzenie dysocjacyjne tożsamości — jeśli by istniało.) Dopóki nie odnosisz się do konkretnej choroby psychicznej (albo innego specyficznego zaburzenia), to powinieneś używać bardziej ogólnych określeń, jak psychoza (termin zawierający szeroką gamę zaburzeń psychicznych, włączając w to schizofrenię). Schizofrenia może być leczona terapią ustną, jak również wielką gamą leków. W rzadkich przypadkach może być "wyleczona", ale zwykle jest uważana za stan na całe życie po nabyciu. Biorąc pod uwagę różnorodność symptomów schizofrenii, często jest ona klasyfikowana względem wielu podtypów, jak również istnieje znaczna debata odnośnie tego, czy jest to jedna choroba, czy kilka. Jeśli schizofrenia jest znaczną częścią Twojego artykułu, to powinieneś przeczytać minimum cały artykuł wikipedii o niej, albo artykuł diagnostyczny i statystyczną instrukcję zaburzeń psychicznych.

Medycyna i Choroby

Przedmowa
Generalnie rzecz ujmując, wszystkie choroby są w większości od siebie różne. Symptomy, rozwój czy funkcjonowanie wirusa/ bakterii nie są stałe pomiędzy chorobami. Kwestią jest, byś znał detale którejkolwiek dolegliwości, o której mówisz. Ma się to odnosić również do zaburzeń.
nowotwór
"Nowotwór" to nie pojedynczy rodzaj, odmiana, gatunek itd. Nowotwór to mutacja komórek, która gwałtownie postępuje. Nowotwór to nie organizm. Są tysiące rodzai nowotworów i Wikipedia, jak również inne materiały edukacyjne, mogą udzielić Ci szczegółów. Zarówno genetyczne predyspozycje, jak i warunki środowiska wpływają na to, czy ktoś może rozwinąć nowotwór.
Priony
Prion to generalnie niepoprawnie sfałdowane białko. Powodem, dla którego powodują choroby, takie jak BSE, jest fakt, że ich obecność powoduje podobne, niepoprawne sfałdowanie białek (proces obecnie nie jest dokładnie znany), co powoduje reakcję łańcuchową. Niepoprawnie sfałdowane białka nie działają do końca tak, jak powinny, co powoduje uszkodzenia tkanki (wszystkie bazujące na prionach choroby uszkadzają centralny układ nerwowy) — dla przykładu dziury i gąbczasto-podobne struktury, od których BSE ma swoją nazwę. Głównym problemem z nimi jest to, że trudno je denaturować - standardowa procedura sterylizacyjna WHO zawiera w sobie nakładanie żrącego roztworu sody i umieszczenie w autoklawie. System immunologiczny również nie rozpoznaje ich jako czynniki zakaźne — w rezultacie infekcje prionowe nie stają się lepsze, ale również nie są do wyleczenia.

Cóż, to generalnie tyle. Priony nie są żywe — wykazują nawet mniej charakterystyki żywych rzeczy niż wirusy. W związku z tym nici prionów grubości ołówka, które zachowują się jak robaki, czy podobny nonsens to bilet w jedną stronę do Stumptown.Inżynieria & Technologia

naprężenie
Siła określona przez jednostkę przekroju powierzchni, na którą jest nakładana. Zwykle mierzona w megapaskalach (MPa). Związana z nadwyrężaniem poprzez moduł Younga.
nadwyrężenie
Zmiana długości obiektu określona przez jednostkę długości, zwykle w rezultacie naprężenia. Brak jednostki.
naciągnięcie do zerwania
Miara tego, jak mocno można rozciągnąć dany materiał, zanim się zerwie. Odrobinę różna od wytrzymałości na rozciąganie — ponieważ generalnie materiały oceniane wysoko (metale) bądź nisko (ceramika) w obu właściwościach, kompozyty (jak drewno czy CFRP) są wytrzymałe (wysoka wytrzymałość na rozciąganie), ale ich naciągnięcie do zerwania jest bardzo niskie.
wytrzymałość na rozciąganie
Maksymalne naprężenie, które próbka może wytrzymać — miara tego, jak mocno materiał może być rozciągnięty nim się rozerwie. Pajęczy jedwab posiada wyższą wytrzymałość na rozciąganie niż stal, a guma większą wytrzymałość na rozciąganie niż włókna szklane.
twardość
Twardość to pomiar tego, jak trudne jest wywołanie stałej deformacji w kawałku danego materiału przy aplikacji siły. Najczęstszym sposobem, by to określić jest Skala twardości Vickersa (HV)2 — wykonywane jest to poprzez wgniecenie piramidy zrobionej z bardzo twardego materiału w powierzchnię próbki testowej z wcześniej zdefiniowanym obciążeniem, a następnie zmierzeniu rozmiaru wgniecenia i odczytaniu odpowiedniej twardości z tabeli. Twardszy materiał będzie również zwykle kruchszy, jako że zwykle nie może się zbyt plastycznie deformować. (Guma jest wyjątkiem). Dla przykładu obsydian jest twardszy od miedzi, ale kruszy się bardzo łatwo.
nanotechnologia
Nanotechnologia i nanoboty to nie magia. Powtórzę to: NANOTECHNOLOGIA I NANOBOTY TO NIE MAGIA. Przede wszystkim, nanotechnologia jest już używana w produkcji i medycynie w celu projektowania i tworzenia nowych materiałów, które są trudne do zrobienia w makroskali. Po drugie nanoboty to, przede wszystkim, maszyny, z tym że w bardzo małej skali. Ograniczenia rozmiaru powodują, że nie posiadają one zbyt skomplikowanych instrukcji. Większość nanomaszyn dziś używanych polega na manipulowaniu naturalnych odpowiedzi specyficznych interakcji atomowych/molekularnych w celu poruszania się między innymi atomami czy molekułami. Ich "programowanie" skłania się do bycia bardzo prostym ze względu na ich rozmiar i pojemność pamięci i skłaniają się ku specjalizacji w bardzo niewielu aktywnościach (jednakże wiele różnych typów maszyn mogłoby pracować razem). Podczas, kiedy kilka milionów nanomaszyn razem działających mogłoby poważnie coś odjebać, to zwykle działają w pełni pod znanymi prawami fizyki.

Komputery, komputeryzacja i oprogramowanie

wrzucanie vs ściąganie vs transfer
Różnica między wrzucaniem a ściąganiem jest tak subtelna, jak przedrostki angielskich odpowiedników (upload i download): wrzucanie wskazuje na przesyłanie informacji przez Ciebie ze źródła, na którym pracujesz do innej lokalizacji, zaś ściąganie polega na pobieranie informacji z innej lokacji do Twojej. Terminy wrzucanie i ściąganie są zwykle używane w sytuacjach sieciowych (jak z serwera czy ogólnie internetu). Z urządzeniami przyczepianymi, jak zewnętrzne dyski twarde czy "pendrive'y" termin transfer jest coraz powszechniej używany (jak w "dane zostały przetransferowane na zewnętrzny dysk twardy), jednak jest to osobista preferencja. Z mediami optycznymi, jak CD, DVD czy Blu-Ray, pojęcie "wypalać" jest używane do przeniesienia danych na dysk.
Terminologia Sprzętowa
Procesor, "CPU" (Central Processing Unit, centralna jednostka procesująca) - wykonuje on całe procesowanie/myślenie. RAM oznacza "Random Access Memory", czyli pamięć o dostępie swobodnym i działa jako forma krótkoterminowego magazynu dla pracujących programów - kiedy komputer traci zasilanie, informacje RAM zwykle są tracone (znane jest to jako "pamięć ulotna"). HDD to "Hard Disk Drive", czyli dysk twardy - to zwykle tradycyjny, obracający się, magnetyczny dysk (które znalazłbyś w większości komputerów), ale może również być użyte do opisania nowego rodzaju - SSD (Solid State Drives, dysk półprzewodnikowy), które są stworzone do używania pamięci "flash" (podobnie do pendrivów i kart SD, ale na znacznie większą skalę). HDD i SSD nie są lotne i zachowują dane zapisane na nich, kiedy tracą zasilanie. HDD są niezmiernie podatne na uszkodzenia mechaniczne (ze względu na ruchome, pozostające na czas pracy w ruchu, elementy), podczas kiedy SSD nie są. Płyta główna (Motherboard, "Płyta Matka") to duża płyta systemowa, która składa się z różnych portów i mostków, to na niej umieszcza się pozostałe podzespoły. PSU (Power Supply Unit, zasilacz) to generalnie konwerter prądu przemiennego na prąd stały. USB oznacza "Universal Serial Bus" i używany jest do łączenia zewnętrznych dysków i urządzeń peryferyjnych. Obudowa typu "tower" zwykle oznacza kształt stereotypowego komputera, ale może kolokwialnie również odnosić się do całego pakietu. Monitor albo ekran to urządzenie wyświetlające - są zwykle zrobione z paneli LCD/"Liquid Crystal Display" - one również są delikatne.
Terminologia oprogramowań
System Operacyjny to warstwa pomiędzy sprzętem komputerowy a Twoimi aplikacjami. Najpowszechniejsze to Windows, MAC OS X i Linux. Program to plik/pliki zawierające skompilowany kod który działa na procesorze i interfejsach z programem operacyjnym by wykonać konkretną pracę (jak odczyt informacji, procesowanie obrazków itp.). Szyfrowanie polega na zmianie danych tak, by nie przypominała oryginalnego stanu. Generalnie osiąga się to poprzez algorytmy szyfrujące, jak Blowfish, i powinno być możliwe do cofnięcia. Szyfrowanie nie do odwrócenia jest lepiej opisywane jako funkcja haszująca (która udziela stałą długość ciągu bitów), zwykle używana jako magazyn dla haseł i weryfikacja integracji plików.
Rzeczy do uniknięcia
Komputery to nie magia. Oprogramowanie to nie magia. Jeżeli jest antyczny/inaczej obcy komputer, to jest bardzo mało prawdopodobne, że potrafilibyśmy od razu wszystko odkodować - jako że nie tylko mielibyśmy bariery językowe i potrzebowali czegoś w rodzaju kamienia z Rosetty do zrozumienia informacji, ale również musielibyśmy rozgryźć architekturę komputera i metody, którymi przechowuje on rzeczy, by wyciągnąć z niego jakieś informacje. Bez możliwych do przeczytania instrukcji czy poradników całkowicie nieznany system komputerowy to całkiem spory przycisk do papieru. Pamiętaj, że tak jak większość rzeczy posiadających specjalistów na witrynie, stworzenie losowego śmiecia jako części twojego, bazującego na komputerach SCP, nie skończy się zbyt dobrze i zyskasz tym minusy. Jeśli nie jesteś pewny odnośnie terminologii czy opinii, jak coś jest prawdopodobne odnośnie technologii, zapytaj proszę ludzi, którzy znają się na tych rzeczach!

Nauki o materiałach

Tytan, Ti
Święty Graal metalurgii Hollywood, ten metal jest zwykle traktowany jako Superman materiałów. W rzeczywistości jest bardziej jak Xander Harris - niezawodny i użyteczny, ale nie magiczny i rzadko dobrze działający samemu.

Czysty tytan posiada wytrzymałość na rozciąganie - generalnie maksymalną siłę ciągnięcia przez powierzchnię, która próbka może wytrzymać - wynoszącą około 434 MPa. Dla porównania, stop Al-Cu-Mg (dural) zwykle osiąga 450 MPa, a średnie węglowe stale nawet do 1200 MPa. W związku z tym budowa celi przechowawczej wyłącznie ze ścian tytanowych ma tyle sensu, co importowanie Trabanta drogą powietrzną dla Amerykanina - nie odzyskasz swoich pieniędzy, a jedynymi ludźmi, którym zaimponujesz będą Ci, którzy nie będą mieć pojęcia, o czym mówisz.

Stopy tytanowe mają znacznie lepsze właściwości pod tym względem, równe stali, ale ze znacznie mniejszą gęstością.3 W związku z tym jest dobrym materiałem do zastosowań astronautycznych, ale biorąc pod uwagę, że masa rzadko jest przeszkodą w projektowaniu cel przechowawczych, stal jest najprawdopodobniej lepszą opcją.

Jest kilka przypadków, gdzie pokrycie tytanowe wnętrza celi przechowawczej dobrze by działało -

tytan jest odporny na większość rozcieńczonych kwasów i chemicznych środków żrących, jak również ma wysoki punkt topnienia - około 1 620 C4 Zatem używanie takich konstrukcji do zabezpieczania bazujących na cieple organizmach czy obiektach, które atakują chemicznie swoje otocznie byłoby dobrą alternatywą dla pokrycia ceramicznego w przypadkach, kiedy cechy mechaniczne takiego pokrycia (chociażby niska wytrzymałość na złamania) mogłyby stanowić problem.Lingwistyka

Przedsłowie
Nie każdy język posiada pisaną lub mówioną formę. Bądź BARDZO ostrożny, kiedy piszesz o kimś mówiącym/piszącym w innym języku. To, że wrzucisz do niego "antyczny" na początku nie usprawiedliwi tego, jako że nie wszystkie miały antyczny sposób zapisu. Upewnij się, by rzucić okiem na podstawową historię języka, nim o nim wspomnisz w swoim artykule. Jeśli piszesz o języku z perspektywy historycznej, upewnij się, że rzucisz okiem na ich historię, nawet jeśli to tylko przechodnia wzmianka. Dodatkowo, jest kilka tysięcy języków obecnie w użyciu (wikipedia informuje o 6000-7000), i nawet więcej ich dialektów (dla przykładu Angielski ma Brytyjski, Kanadyjski, Australijski i Amerykański dialekt, poza innymi).
Chiński i Mandaryński
Nigdy, nigdy, NIGDY nie mów "mówiony Chiński" czy "pisany Mandaryński". Pisanie tego pokazuje, że nigdy nie uczyłeś się jakiegokolwiek Chińskiego i spowoduje to, że ludzie pomyślą, że dodałeś to bo wygląda spoko. Chiński osiada około 300 dialektów, i chociaż kilka jest wzajemnie zrozumiałych, to jednak większość nie jest. Większość ludzi odnosi się do Mandaryńskiego kiedy mówią o "mówionym Chińskim". Mandaryński jest oficjalnym językiem w wielu krajach, gdzie językiem jest Chiński, ale nie jest jednoznaczny z "Chińskim". Innymi większymi dialektami Chińskiego są Kantoński, Hokkien czy Szanghajski. Większość współczesnych dialektów Chińskiego przybiera formę jednego z dwóch systemów pisania: Uproszczonego i Tradycyjnego. Współczesny Chiński został ustanowiony około 700 roku naszej ery, aż do XX wieku, kiedy Chińska wojna domowa przepchnęła Czang Kai-sheka i jego siły do Tajwanu, podczas gdy Mao Zedong rozpoczął reżim komunistyczny. Mao i kilkoro Chińskich uczonych wyszło z Uproszczonym Chińskim tekstem dla analfabetów z Chin, podczas gdy Czang i Tajwańczycy wciąż używali Tradycyjnego Chińskiego. Obecnie oba systemy są nadal w użyciu i są wzajemnie wymienne. Jeśli chcesz napisać o Chinach sprzed 1940, to zawsze będzie to Tradycyjny. Obecnie Tradycyjny Chiński jest używany oficjalnie wyłącznie w Tajwanie, Hong Kongu i Macau. Pozostali używają Uproszczonego.


Taktyczne

Drużyna
3-15 osób. To nie jest po prostu losowa konglomeracja gości ze spluwami. Mogą być podzieleni na mniejsze elementy zwane załogami.
Pluton
2-5 drużyn, dowodzony przez oficera. Może składać się z drużyn jednego przeznaczenia bądź różnego przeznaczenia.
Nabój
Nabój jest tym, co wprowadzasz do broni, aby wystrzelić. Składa się z łuski (która posiada spłonkę na dole, która jest uderzana przez iglicę), materiału pędnego wewnątrz łuski, który spala się i wytwarza gorący gaz, i kuli, która jest właściwym elementem wylatującym z lufy. Amunicja dla strzelb jest podobnie skonstruowana, z kilkoma różnicami, i popularnie nazywa się je "shells". Należy również zauważyć, że przez większość czasy strzelby nie strzelają "nabojami". Większość amunicji wystrzelona ze strzelby rozprasza się jako chmura śrutu, zamiast jednej, całej bryły. Mogą być jednak załadowane tak zwanym "slugiem", czyli pojedynczym, dużym nabojem.
Magazynek
To miejsce, gdzie amunicja znajduje się przed załadowaniem do broni, prostokątny, odrobinę przypominający banana, wydrążony kawał metalu, który widzisz wkładany do broni na filmach i grach. Broń karmi się nabojami poprzez magazynek. Niektóre bronie posiadają tak zwany stały magazynek, jak większość strzelb, gdzie wkładasz naboje do tuby, która rozciąga się pod i wzdłuż lufą. Łódki, zupełnie inna rzecz, to proste paski albo bloczki metalu, które trzymają razem naboje w pewien sposób, i są najczęściej używane do szybkiego załadowania magazynka poprzez trzymanie łódki i wsunięcie naboi do środka. Niektóre ze starszych broni używają łódek do załadowania naboi bezpośrednio do broni; potocznie nazywa się je ładownikami.

W żadnym wypadku nie jest to wyczerpująca lista, jak również zapraszamy inne osoby do tworzenia swoich adnotacji (proszę wpierw dwa razy sprawdzić informację z administracją, poprzez forum i/lub PW!) odnośnie skandalicznie nadużywanych słów czy definicji, ale pamiętaj, by zachować to w grzecznym tonie. Rezerwujemy prawo do usunięcia bądź przepisania sekcji, które będą obraźliwe bądź niepomocne.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported