Biuro Monitorowania Telekomunikacji Hub

ocena: +5+x


TMOtopBar.png

TMOwhite.png

Biuro Monitorowania Telekomunikacji (TMO) jest departamentem Fundacji odpowiedzialnym za szeroko zakrojony program inwigilacji, w szczególności zajmujący się połączeniami telefonicznymi ze służbami ratunkowymi na całym świecie.

Inne departamenty zajmują się Internetem i większością innych środków masowego przekazu: natomiast kompetencje Biura Monitorowania Telekomunikacji ograniczają się tylko do środków komunikacji międzyludzkiej, głównie rozmów telefonicznych. Wciąż jednak pozostaje mnóstwo danych do przesiania, nawet po przefiltrowaniu rozmów przez algorytmy (ESAS - Kontroler Linii Ratunkowych pod kątem Anomalii), mających na celu wychwycenie połączeń telefonicznych mogących dotyczyć anomalii; w związku z tym najczęściej zadaniem TMO jest po prostu słuchanie tych rozmów w celu ustalenia, czy naprawdę dzieje się coś anomalnego. A zwykle tak nie jest.

TMO nie tylko prowadzi obserwację, ale także interweniuje, jeśli jest do tego uprawniona: pracownicy czasami interweniują w rozmowach telefonicznych, aby pomóc osobom, które zetknęły się z anomalią, a w razie potrzeby mogą nawet wysłać agentów. Nie prowadzą jednak bezpośrednich dochodzeń ani badań - za to wszystko odpowiedzialne są inne departamenty.

W związku z tym, choć jest to kluczowa część infrastruktury Fundacji i to właśnie dzięki niej znaczna część anomalii jest odkrywana, przydział do tego departament nie jest powszechnie uważany za coś prestiżowego. A większość jego pracowników mających poziom 1, spędza całe dnie tylko na ciągłym podsłuchiwaniu rozmów.

Oto ich historie.


TMObottomBar.png
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported