Spoko Wojna
ocena: +7+x

>unzip the_C00L_war.7z
Wyodrębnianie 23 Plików…
Wyodrębniono!
>del the_C00L_war.7z
Usuwanie… Usunięto!
>dir
> 01. wowwee_idź_sie_zabic.txt
> 02. Po_Prostu_Się_Roztrzaskało.txt
> 03. F4JN13JSZY_M4N1F357.txt
> 04. C1achC1achC1ach.rtf
> 05. Elastyczność.txt
> 06. n0weOdmiany.txt
> 07. Sp0tkan1a_0KRYT3_C13N13M.txt
> 08. CzłowiekZabawkaIDoktor(PrzerwaJeden).pdf
> 09. Kwinte5encjaPyłu.txt
> 10. APotemC0S1ęSt4%ł0.txt
> 11. F4jn3Dzieciaki.docx
> 12. RozkazyOstatn1egoAtaku.rtf
> 13. PIĄTKOWA_WYSTAWA.tex
> 14. Niewystarczający_Poziom_Dostępu.txt
> 15. N1KT_N13_umiera.txt
> 16. tak (i2)
> 17. Pusty_Nieopisany_Grób.txt
> 18. zatrzymany.7ps
> 19. P0ZBYC13_i_R0ZPR4W13N13_S13.rtf
> 20. WycięteZTegoSamegoPłótna.txt
> 21. br4t3rstw0.txt
> 22. Pochwała_dla_Żywych.txt
> 23. wowwee_zabiłś_sie.txt
>del *
Usuwanie… Usunięto!
>run ../cool.exe
Błąd Formatu Pliku (Kod 2394: JESZCZE NIE COOL)
>logout

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported