Propozycja Tufto
ocena: +6+x

Identyfikator podmiotu: SCP-001

Klasa podmiotu: Keter Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Po niedawnym dochodzeniu Dr. Roberta Montauk ustalono, że niewymagane są żadne działania w celu zabezpieczenia SCP-001. Obiekt czynnie samo zabezpiecza się, a wszelka ingerencja Fundacji mogłaby nieodwracalnie uszkodzić lub wpłynąć na jego zabezpieczenie.

Nikt z personelu Fundacji nie może zajmować się żadnymi nowymi sprawami powiązanymi z SCP-001, z wyjątkiem wcześniej przechowywanych przez Fundację anomalii.

Opis: SCP-001 jest bytem potocznie nazywanym Szkarłatnym Królem. SCP-001 obecnie znajduje się równocześnie w wielu alternatywnych wymiarach i jest niezdolny do wejścia do głównej rzeczywistości. Jednakże uważa się, że wielokrotnie próbował wejść do niego przez okres kilku tysięcy mniej niż 300 lat. Fizyczne, psychiczne i koncepcyjne właściwości SCP-001 są nieznane Fundacji; niemniej jednak stale wywiera silny wpływ na wiele osób i wydarzeń wewnątrz głównego wymiaru.

Uważa się, że istnienie SCP-001 stanowi trwający, ale nieaktywny Scenariusz "Krzyżowej Wymiany" Klasy Tashkent.1 Kiedy SCP-001 uda się przedostać do głównej osi czasu, nastąpi nieodwracalna zmiana rzeczywistości. Zabezpieczenie SCP-001 jest najwyższym priorytetem jest aczkolwiek niepotrzebne. Wszelkie próby zmiany klasyfikacji SCP-001 lub jego klasy podmiotu będą skutkować w natychmiastowym wydaleniem z Rady O5.

Nawiązania do SCP-001 w sztuce i ustnych tradycjach pojawiają się w wielu różnych ludzkich i nieludzkich kulturach w całym wszechświecie, a także w społecznościach niemających kontaktu z żadnymi innymi kulturami. SCP-001 jest przedstawiany jako czerwone stworzenie ogromnych rozmiarów, noszące złotą koronę lub inne nakrycie głowy świadczące o godności królewskiej. Aczkolwiek imiona przypisywane SCP-001 różnią się, gdzie większość z nich zawiera dwa elementy: słowo oznaczające pewną formę tytułu królewskiego i słowem znaczącym kolor czerwony. Kultury, które nie znają konceptu koloru czerwonego, postępują zgodnie ze wzorem nazewnictwa, uniwersalnie używają analogicznego koloru, który odpowiada konceptowi koloru czerwonego.

Większość personelu, poza tymi pracującymi z anomaliami powiązanymi z SCP-001, nie posiadają żadnej wiedzy na temat bytu. Jako część czynności przechowawczych SCP-2317, personel Poziomu 42 ma być poinformowany, że SCP-2317 jest tak naprawdę SCP-001. Rzeczywista prawdziwość tego faktu jest nieznana, choć takowa hipoteza uzyskała silne poparcie u wielu członków Rady. Jednakże wielowymiarowa natura SCP-001 powoduje, że prawdopodobieństwo, aby SCP-2317 był czymś więcej, niż pojedynczym aspektem SCP-001 jest mało prawdopodobne.

Nieznane jest, kiedy dokonano odkrycia SCP-001. Utrata wielu archiwów dotyczących początków Fundacji w "Wyjącym Zamachu" z 1889 roku zapobiegły pełnej rekonstrukcji wydarzeń, aczkolwiek w następstwie przeprowadzono dochodzenie wobec [USUNIĘTO]. Na przestrzeni lat istniało wiele różnych organizacji poświęconych przywołaniu SCP-001 do podstawowej rzeczywistości. Najnowszą z nich była "Dzieci Szkarłatnego Króla", zlikwidowana podczas wspólnej operacji GOC-SCP w styczniu 2018 roku. Jej dawny przywódca, Dipesh Spivak, znajduje się obecnie w areszcie Fundacji jako PoI-3172.

Aktualizacja 06.01.2018: SCP-001 w ostatnich czasach był głównym tematem obszernych dochodzeń prowadzonych przez Dr. Roberta Montauk, Kierownika Projektów SCP-001, SCP-231 i SCP-2317, a także twórcy Procedury 110-Montauk.

Opierając się na wynikach tych dochodzeń, SCP-001 został przeklasyfikowany na Bezpieczne po przegłosowaniu tego przez Radę O5. Na prośbę dawnej O5-13 poniżej znajduje się wiele dokumentów powiązanych z tym śledztwem, w celu przedstawienia kontekstu i dalszych informacji dotyczących tej teorii. Zostały one zebrane, skategoryzowane i załączone osobiście przez dawną O5-13 za zgodą O5-01, w celu dostarczenia kontekstu do tej rewaluacji.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported