Turystycyzm
ocena: +6+x

Dnia ██-██-████ w miejscowości [USUNIĘTO] wystąpił incydent, nazwany później Incydentem "Turystycyzm". W wyniku manifestacji obiektu SCP-PL-███ (pierwotna manifestacja, nie zarejestrowano poprzednich) w nieokreślonych warunkach śmierć poniosło 13 osób. Dokładny opis incydentu znajduje się w dokumentach załączonych. Fundacja, po zatuszowaniu medialnym sytuacji i wykreowaniu fałszywego scenariusza tragicznego wypadku, wysłała oddział rozpoznania, który miał za zadanie przeprowadzić rekonesans i zidentyfikować anomalię. Przebieg tej operacji znajduje się w dokumentach załączonych.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported